Lediga jobb Balkefors & Ponsiluoma AB i Gävle

Se alla lediga jobb från Balkefors & Ponsiluoma AB i Gävle. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Gävle som finns inom det yrket.

Anläggningsansvarig - Sandviken

- Du driver utvecklingsresan av framtidens hållbara och digitaliserade VA-anläggning! Sandviken Energi skapar förutsättningar för tillväxt investerar bland annat i vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet. Sandviken Energi Vatten fortsätter infrastruktursatsningen genom ett proaktivt, modernt och systematiskt arbetssätt för att ständigt leverera ett högkvalitativt vatten till kunderna samt ett mer hållbart omhändertagande av dag- och spillvatten. Du få... Visa mer
- Du driver utvecklingsresan av framtidens hållbara och digitaliserade VA-anläggning!

Sandviken Energi skapar förutsättningar för tillväxt investerar bland annat i vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet. Sandviken Energi Vatten fortsätter infrastruktursatsningen genom ett proaktivt, modernt och systematiskt arbetssätt för att ständigt leverera ett högkvalitativt vatten till kunderna samt ett mer hållbart omhändertagande av dag- och spillvatten.


Du får en självständig nyckelroll och det övergripande ansvaret för underhåll och investeringar i distributionsanläggningarna.


Uppdraget:
Som anläggningsansvarig kommer du att ha det övergripande ansvaret för underhåll, projekt och utveckling i verksamhetens distributionsanläggningar. Anläggningarna består av ledningsnät (dryga 80 mil), pumpstationer (ca 80) och tryckstegringsstationer som alla är kritiska för en fungerande VA-försörjning.

Fokus i rollen är att arbeta med planering på kort och lång sikt, uppföljning och utveckling av anläggningarnas tekniska standard samt utveckling och uppföljning av underhållsplaner samt investeringsplaner. Som anläggningsansvarig arbetar du med ett långsiktigt fokus, men med närhet till den dagliga drift- och underhållsverksamheten. Du har tydligt ansvar och bidrar med ordning och reda samt systematiska arbetssätt för att nå ständig förbättring på anläggningarna. Du har ofta rollen som projektägare och beställare för uppdrag och projekt i varierande storlek.


Som Anläggningsansvarig kommer du att vara ansvarig för:• Distributionsanläggningarnas förvaltning, förnyelseplanering, underhåll och utveckling (Asset Management)

• Arbetsmiljö, miljöfrågor och brandskydd på anläggningarna

• Att anläggningen genom ett rätt planerat förebyggande och avhjälpande underhåll uppfyller   ställda krav på tillgänglighet

• Att ta fram och följa budget för kostnader och investeringar

• Investeringar och investeringsplaner

• Utveckling och digitalisering av ledningsnätet

• Evaluering av ny teknik, gällande exempelvis livstidsförlängning

• Att anläggningen uppfyller gällande regelverk


Din bakgrund:
Du vill ha en roll där din sociala förmåga kommer till användning, där externa och interna kontakter är en stor del av vardagen. Du kommer med vision och mod kring utveckling av befintlig anläggning samt kravställning på framtida anläggningar. Du har erfarenhet och ett stort intresse av drift, underhåll och utveckling av tekniska system.


Vi tror att du tidigare arbetat inom industrin, underhåll, anläggningsentreprenad eller inom VA-sektorn. Erfarenhet av infrastrukturprojekt är meriterande, men mer avgörande är att du har intresset av att ständigt utvecklas.


Du är en person som är trygg i din uppfattning och värderingar men också ödmjuk inför andras perspektiv. Du har mod att testa nytt och att utmana gamla sanningar - fråga varför. Som person är du reflekterande, resultatorienterad samt öppen för förändring och utveckling. I din roll främjar du samarbete över gränser och har en god förmåga att hantera situationer som präglas av osäkerhet och oklara förutsättningar. Du agerar kundorienterat och affärsmässigt samt är en god kommunikatör som inger förtroende och är en god förebild för omgivningen.


För oss är det viktigt att dina personliga egenskaper stämmer överens med våra värderingar så att du känner dig som en naturlig del i av vår verksamhet.

För att lyckas i rollen har du troligtvis en relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande förmågor som du fått från tidigare erfarenheter. Goda kunskaper i Officepaketet och att obehindrat kunna nyttja och tillämpa digitala verktyg är viktigt, då digitalisering och automatisering är, och kommer att vara, en grundläggande del i verksamhetens framtid.


Välkommen att bidra till utvecklingen av vårt viktigaste livsmedel - vatten!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 150 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!

Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta för dagens och för kommande generationer. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi tror på en jämställd arbetsplats med mångfald. Vi ser styrkan i våra olikheter och genom en inkluderade kultur lyckas vi allra bäst med vårt uppdrag. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
www.sandvikenenergi.se Visa mindre

Hydraulikkonstruktör - Gävle

Vill du vara del av ett expansivt teknikföretag? Aerowash befinner sig i expansiv fas och växer nu för att möta den ökade efterfrågan av sina tvättrobotar. Under de senaste åren har bolaget satsat intensivt globalt och har idag kommit in på viktiga marknader såsom i Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Med den senaste tekniken ligger företaget i framkant och branschen står inför ett paradigmskifte eftersom merparten av världens flygplan fortfarande tvättas... Visa mer
Vill du vara del av ett expansivt teknikföretag?
Aerowash befinner sig i expansiv fas och växer nu för att möta den ökade efterfrågan av sina tvättrobotar. Under de senaste åren har bolaget satsat intensivt globalt och har idag kommit in på viktiga marknader såsom i Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Med den senaste tekniken ligger företaget i framkant och branschen står inför ett paradigmskifte eftersom merparten av världens flygplan fortfarande tvättas manuellt.


Vi söker nu dig som vill vara med och ta ansvar för funktionalitet, kvalitet och utveckling av hydrauliken på bolagets produkt. Du utvecklar och uppdaterar ritningsunderlag i 3D för befintlig och ny modell, är tillgänglig för produktionsnära problemlösning, testning och eftermarknadssupport. Utveckling av nya modeller med allt från systemdesign och simulering till framtagning av ritningsunderlag kommer på sikt att ta mer av din tid.


Du utgår ifrån anläggningen i Gävle och rapporterar till bolagets platschef tillsammans med ett tiotal kollegor i roller med fokus på inköp och logistik, montering, mekanik, elkonstruktion och programmering.  Arbetet sker mestadels på plats i Gävle men det förekommer även situationer som kräver arbete på plats hos kunder över hela världen. I nära samarbete med kollegor bidrar du till utveckling av processer och effektivisering av systemlösningar.  Externa kontakter med leverantörer och kunder utgör även del av jobbet.


Din bakgrund
Du som söker har en relevant teknisk utbildning gärna på högskolenivå eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet från 3D- CAD ritning, gärna i Solid Works. Din har god kompetens inom hydraulik och mekanik från likvärdig bred roll. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i tal och skrift.

Som person är du nyfiken och trivs med att arbeta i en produktionsnära miljö präglad av kundfokus och stark laganda. Du är flexibel, har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter med förändringar. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och du delar gärna med dig av dina idéer och din kunskap för att föra gruppens arbete framåt.


Välkommen att visa intresse för en omväxlande roll i vilken du får utvecklas till bolagets expert inom hydraulik!
 
 
 
 
 
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. www.aerowash.com Visa mindre

Chef Samhällsplanering - Sandviken

-Trygg och processorienterad ledare med stort intresse för hållbar samhällsbyggnad Samhällsplanering innebär en utvecklande och balanserad förmåga att väga olika intressen gentemot varandra. På så sätt skapas förutsättningar för en hållbar utveckling i våra samhällen. De tre kommunerna Sandviken, Hofors och Ockelbo förenas i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning och nämnd (VGS) där de nu söker en Chef Samhällsplanering. Tillsammans med olika aktörer pla... Visa mer
-Trygg och processorienterad ledare med stort intresse för hållbar samhällsbyggnad

Samhällsplanering innebär en utvecklande och balanserad förmåga att väga olika intressen gentemot varandra. På så sätt skapas förutsättningar för en hållbar utveckling i våra samhällen. De tre kommunerna Sandviken, Hofors och Ockelbo förenas i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning och nämnd (VGS) där de nu söker en Chef Samhällsplanering. Tillsammans med olika aktörer planeras och förverkligas attraktiva och hållbara kommuner där boende, besökare och näringsidkare kan trivas och växa.


Uppdraget: 
De söker nu en erfaren chef och ledare som blir ansvarig för att leda och utveckla medarbetare och verksamhet på planenheten. Här finns ett ansvar för översiktsplanering samt beredning och beslut i planeringsprocessen för att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser. Uppdraget innefattar också strategiskt klimatarbete och ett samordningsansvar för klimatanpassning samt inom ramen för fastighetsbildningsärenden bevaka allmänna intressen. Det innefattar även att initiera, bereda, följa upp och vara rådgivande i samhällsbyggnadsfrågor för den kommunala fysiska planeringen och bostadspolitiken. I planchefens roll ingår också en nära dialog med nämnder och politiker inför beredning av beslut.

Uppdraget utförs i en kultur som präglas av helhetssyn, samverkan och dialog. Planchefen och enheten samverkar med många olika intressenter vilket ställer krav på dig som chef att bygga relationer och kunna leda genom att utveckla samarbeten och coacha medarbetare. Intressenterna kan vara invånare, näringsliv, markägare, exploatörer, företag, föreningar, myndigheter, andra verksamheter i organisationen och politiker.

Enheten innefattar planarkitekter, stadsarkitekt och samhällsplanerare med olika spetskompetenser vilket blir 15 medarbetare inkl. två teamledare. Du rapporterar till samhällsbyggnadschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du har verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du utgår från värdkommunen Sandviken där du har din arbetsplats. Din titel blir planchef.


Din bakgrund: 
VGS söker nu framför allt en trygg och prestigelös ledare som har stort intresse för hållbarhets- och samhällsbyggnadsfrågor, Du har troligtvis erfarenhet av arbete inom samhällsplanering eller närliggande verksamhet. Du har förståelse och insikt att leda och arbeta inom politiskt styrd organisation och bidra till medborgarnas bästa med hjälp av kloka avvägningar i sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Du bygger förtroende genom att utveckla relationer och du söker nya perspektiv och idéer genom att stimulera förändring inom organisationen.

Du har relevant högskoleexamen och gärna goda kunskaper om samhällsplanering och insatt i lagar och regler som berör uppdraget. Ledaregenskaperna och din erfarenhet som chef och ledare är mest väsentligt.

Välkommen att leda och utveckla hållbar samhällsplanering tillsammans med oss i Sandviken, Hofors och Ockelbo!
2016 bildades VGS med gemensam förvaltning för kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken. Sandviken är värdkommun, det vill säga nämndens och förvaltningens säte. Förvaltningen har bland annat i uppdrag att hantera myndighetsfrågor inom plan-, bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

Som medarbetare på VGS är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. VGS arbetar för en långsiktigt hållbar och god livsmiljö för invånarna i de tre kommunerna med sammanlagt 53 000 invånare. Vi fortsätter nu arbetet med att vidareutveckla vår förvaltning, och du har i detta arbete chans att bidra till utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare för ca 83 medarbetare.

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Verksamhetschef Stadsnät till Söderhamn

- affärsdriven och utvecklingsinriktad ledare Söderhamn Nära befinner sig i en spännande grön omställningsfas mot framtidens hållbara infrastrukturbolag. Du får vara med från start och ta fram långsiktiga strategi för att utveckla och förbättra bolagets samhällsviktiga stadsnätsaffär, nät och organisation. Den operationella verksamheten för bolagets stadsnät och IT- funktion befinner sig i en förändringsfas och ditt ansvar blir att säkerställa en smidig... Visa mer
- affärsdriven och utvecklingsinriktad ledare

Söderhamn Nära befinner sig i en spännande grön omställningsfas mot framtidens hållbara infrastrukturbolag. Du får vara med från start och ta fram långsiktiga strategi för att utveckla och förbättra bolagets samhällsviktiga stadsnätsaffär, nät och organisation.


Den operationella verksamheten för bolagets stadsnät och IT- funktion befinner sig i en förändringsfas och ditt ansvar blir att säkerställa en smidig drift, hög tillgänglighet och kontinuerlig utveckling av stadsnätsfunktionen mot framtidens högkvalitativa tjänster och resiljenta förmågor. I nära samarbete med ledning och nyckelintressenter identifierar du möjligheter till digital utveckling och tillväxt. Du skapar delaktighet och framdrift genom att tillsammans med interna och kommungemensamma intressenter identifiera organisatoriska gränsytor, förväntningar och utvecklingsbehov.


Du ingår i bolagets ledningsgrupp och bidrar med ditt ledarskap och ditt genuina intresse för att tillämpa och anpassa digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen.  I rollen ingår affärsansvar för tjänsteutbudet förutom traditionellt budgetansvar och ansvar för verksamhetsstyrning, ledning och uppföljning. Personalansvaret omfattar ledning och utveckling av organisationen i nära samarbete med enhetschefen för operationell drift, som idag har personalansvar för ett tiotal nätverks- och fibertekniker. Nätverksbyggande och omvärldsbevakning är för dig en drivkraft för ständigt lärande.


Din bakgrund

Krav:• Du är en trygg och etablerad chef och ledare med erfarenhet av förändringsledning. 

• Tidigare erfarenhet från ledningsgruppsarbete.

• Affärsmannaskap- erfarenhet från kundansvar och affärsutvecklingsarbete.

• God teknisk kännedom om stadsnätsinfrastruktur, nätverksarkitektur, serverdrift och ett stort intresse för digitala verktyg som möjliggörare.

• Förmåga att strategiskt utveckla och långsiktigt förvalta samhällsviktig verksamhet.


Meriterande:• Erfarenhet från likvärdig roll inom den affärsmässiga samhällsnyttan.

• God kännedom om LOU och från beställarroll.

• Tidigare erfarenhet från att leda genom andra chefer och att leda specialister. 

• God kännedom om lagen för elektronisk kommunikation(LEK).

• Kunskap om ägarstyrning i kommunala bolag och organisationer.Som ledare vid Söderhamn Nära förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsorienterat, dialoginriktat, ha god självkännedom och kunna bidra genom att vara ett föredöme.
 
Söderhamn Nära är Söderhamns infrastrukturbolag. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter: el, vatten, värme, renhållning, stadsnät, TV och IT-drift. Vi gör det med miljöhänsyn och affärsmässig samhällsnytta i fokus. Vi är cirka 125 medarbetare som gör vardagen bekväm för våra kunder. En kontakt för allt - enkelt, bekvämt och Nära. Visa mindre

Försäkringsförmedlare - Gävle

- med din teknik- och produktionsbakgrund förstår du kundens riskmiljöer Som Försäkringsmäklare inom Skeppsbron AB skapar du långsiktiga kundrelationer som bygger på hög kompetens, service och kvalitet som ger skräddarsydda försäkringslösningar och nöjda kunder. Ditt uppdrag:  Via arbete i dynamiska team utformar Skeppsbron AB den tekniska riskmiljön tillsammans med kunden. Genom att identifiera produktionsflöden och noggrant bedöma riskprofilen över in... Visa mer
- med din teknik- och produktionsbakgrund förstår du kundens riskmiljöer

Som Försäkringsmäklare inom Skeppsbron AB skapar du långsiktiga kundrelationer som bygger på hög kompetens, service och kvalitet som ger skräddarsydda försäkringslösningar och nöjda kunder.


Ditt uppdrag: 
Via arbete i dynamiska team utformar Skeppsbron AB den tekniska riskmiljön tillsammans med kunden. Genom att identifiera produktionsflöden och noggrant bedöma riskprofilen över industri- och produktionsanläggningar tydliggörs risker som kräver sakförsäkring. Det ger underlag för att förhandla fram relevanta försäkringsvillkor för våra kunder. Kunderna finns främst inom större och medelstora företag och organisationer inom energi, entreprenad, process- och verkstadsindustri, större fordonsparker samt kommunala bolag.


Du utvecklar kundrelationer med befintliga och potentiella kunder och ofta via ett teamarbete med dina kollegor. Kunderna finns inom Sverige och det kan ske några övernattningar per år.


Du rapporterar till VD och du utgår via huvudkontoret i Gävle där du din arbetsplats mestadels. Du erbjuds relevant utbildning utifrån din bakgrund för att bli försäkringsförmedlare.


Din profil:
Du arbetar idag troligtvis inom energiproduktion, processindustrin eller verkstadsindustrin eller likvärdigt. Därigenom har du en god erfarenhet inom industri och teknik, och du har kompetens att säkerställa att våra kunder skyddas mot risken för eventuella ekonomiska förluster.


Du tycker om att utveckla relationer och kundrelationer som skapar långsiktigt förtroende. Du har ett metodiskt och strukturerat arbetssätt med en analytisk förmåga. Du har lätt att kommunicera och är en närvarande och delaktig arbetskollega.


Du har gärna erfarenhet av försäkring, men inte ett krav. Du får möjlighet att förkovra dig inom försäkringsbranschen och även aktivt stöd för professionell utveckling.


Du har en relevant högskoleexamen alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet.


Välkommen att skydda och utveckla kundrelationer med våra kunder!
Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB etablerades i Gävle 1990 och är idag är en av de ledande aktörerna inom försäkringsförmedling främst inom större och medelstora företag inom energi, entreprenad, kommuner och kommunala bolag samt större fordonsparker.
Vi är kända för vår kompetens, servicekvalitet och förmågan att skräddarsy försäkringslösningar för våra kunder och för att bygga och underhålla starka relationer med både befintliga och potentiella kunder.
Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är idag ett helägt dotterbolag till Max Matthiessen AB.
www.skeppsbron.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Ekonomichef - Avesta

Ansök    Dec 19    Balkefors & Ponsiluoma AB    Ekonomichef
Trygg, nyfiken och utvecklingsorienterad ledare    Är du en trygg ledare med kunskap och erfarenhet av att leda båda medarbetare och utvecklingsprocesser? Har du en passion för att vidareutveckla organisationer och tycker att det vore spännande att arbeta i ett kommunalt fastighetsbolag med allt från bostäder till kommunala verksamhetslokaler och kommersiella lokaler i en fantastisk kulturmiljö. Då kan det här vara tjänsten för dig!   Ditt uppdrag:... Visa mer
Trygg, nyfiken och utvecklingsorienterad ledare 

 


Är du en trygg ledare med kunskap och erfarenhet av att leda båda medarbetare och utvecklingsprocesser? Har du en passion för att vidareutveckla organisationer och tycker att det vore spännande att arbeta i ett kommunalt fastighetsbolag med allt från bostäder till kommunala verksamhetslokaler och kommersiella lokaler i en fantastisk kulturmiljö.

Då kan det här vara tjänsten för dig! 

Ditt uppdrag: 

Som ekonomichef hos Gamla Byn AB kommer du att ha en central roll i att leda deras ekonomiavdelning som innefattar ekonomi, kundtjänst, uthyrning samt bosociala frågor. Då alla lever i en alltmer digitaliserad värld med nya krav och förväntningar från kunden är det viktigt att du drivs av att arbeta med ständiga förbättringar samt av att digitalisera processer. Du har också ett viktigt uppdrag, att med ett coachande ledarskap, motivera och engagera dina medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter är bland annat:

·         Leda och coacha dina medarbetare 

·         Driva bolagets budgetprocess

·         Ta fram prognoser för likviditet, resultat, balans samt andra ekonomiska underlag till ledningsgruppen och bolagsstyrelsen

·         Leda och arbeta med bokslut, årsredovisningar och deklarationer

·         Delta i strategisk planering och beslutsfattande för Gamla Byn AB's bästa

·         Utveckla och implementera digitala verktyg och effektiva processer

·         Arbeta med Investeringar, fastighetsvärderingar och hyresförhandlingar

·         VD-stöd 

 

Vem söker vi:

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som ekonomichef eller liknande position. Du har bevisat ledarerfarenhet och är van vid att arbeta i en utvecklande miljö. Din coachande och inspirerande stil gör det lätt att få medarbetarna med dig i förändringsprocesser. I grunden har du en relevant utbildning och en gedigen kompetens inom redovisning och bokslut. 

 

Du har gärna erfarenhet av kommunala bolag och av att arbeta med ständiga förbättringar och vilja att utveckla processer. Att vara lyhörd och ha ett nyfiket förhållningssätt är nödvändigt för att lyckas i rollen som ekonomichef hos Gamla Byn AB.

 

Du är självgående, analytisk och har ett starkt affärssinne. Du bör också vara kommunikativ och ha förmågan att bygga relationer på alla nivåer inom organisationen. Som person är du prestigelös, ser möjligheter och vill utveckla människor.

 

Välkommen att bidra till vidareutvecklingen av Gamla Byn AB! 


Gamla Byn AB med dotterbolaget Avesta Industristad AB är en fastighetskoncern som ägs av Avesta kommun. Gamla Byn AB bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder, drygt 1100 lägenheter och verksamhetslokaler på ca 125 000 kvm i Avesta kommun. Dotterbolaget Avesta Industristad AB bedriver fastighetsförvaltning av kommersiella lokaler och lokalbeståndet uppgår till ca 100 000 kvm. Bolagen omsatte 2022, 282 MSEK med totalt 34 anställda.

Att arbeta på Gamla Byn AB innebär att vi arbetar med något som är betydelsefullt. En bra bostad är viktigt för alla Avestabor och bostäder är också en förutsättning för att Avesta ska växa och utvecklas. Vidare arbetar vi för att våra Avestabor, unga som gamla, ska ha tillgång till bra förskolor, skolor, trygghetsbostäder, LSS bostäder och många andra verksamhetslokaler som vi förser Avesta kommun med. I uppdraget ingår också att skapa bra förutsättningar för att näringslivet i kommunen ska utvecklas samt för att nya företag och arbetstillfällen ska skapas. Visa mindre

Verksamhetskoordinator till Gävle

- en ny operativ och assisterande roll med fokus på service    Nordic Lift Tech är ett nybildat hissbolag med sjuttio medarbetare. Verksamheten har tidigare bedrivits i Granitors regi och har nu en ny huvudägare i investmentbolaget MVI. Verksamheten har vuxit med cirka 10 procent per år de senaste åren och är idag marknadsledande i sin nisch i Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Västernorrland samt Västerbotten. MVI:s intention är att fortsätta ... Visa mer
- en ny operativ och assisterande roll med fokus på service 

 

Nordic Lift Tech är ett nybildat hissbolag med sjuttio medarbetare. Verksamheten har tidigare bedrivits i Granitors regi och har nu en ny huvudägare i investmentbolaget MVI. Verksamheten har vuxit med cirka 10 procent per år de senaste åren och är idag marknadsledande i sin nisch i Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Västernorrland samt Västerbotten. MVI:s intention är att fortsätta tillväxtresan för bolaget och har ett stort engagemang i liknande bolagsgrupper.

 

Ditt uppdrag:

Som ett led i bolagets nästa steg söker vi dig som kan ta rollen som verksamhetskoordinator vid huvudkontoret i Gävle. Du ingår i ledningsgruppen med uppgift att bidra med och koordinera bolaget administrativa stöd och support i nära samarbete med avdelningschefer, projektledare, externa intressenter och stödfunktioner inom Granitor, som under en övergångsperiod supportar bolaget.

 

Du blir spindeln i nätet med fokus på serviceorderhantering för samtliga sju verksamhetsorter. Din roll blir att göra processerna så effektiva och smidiga som möjligt genom att stödja i den löpande administrationen av fakturor, projektunderlag, inköp, personaladministration med mera. Du får även i uppgift delta i, driva och följa upp utvecklings- och förbättringsprojekt tillsammans med chefer och projektledare, exempelvis utveckling av digitala arbetssätt i produktionssystem (idag Checkproof och Unit4). 

 

Du rapporterar till VD och tjänsten är placerad vid bolagets huvudkontor i Gävle. Resor i form av besök vid lokalkontoren förekommer.

 

Din bakgrund

Du har tidigare erfarenhet av likvärdig roll. Goda kunskaper i affärssystem, intresse för teknik och goda datakunskaper inom MS Office är meriterande. Med god struktur och servicekänsla driver du lösningsorienterat förbättrings- och digitaliseringsarbete. Flytande språkkunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska är ett krav.

 

Välkommen att visa intresse för en ny unik roll där du får möjlighet att vara med och påverka och bidra till Nordic Lift Techs tillväxtresa!


Nordic Lift Tech bildades år 2023 genom att Granitors befintliga hissverksamhet med cirka 70 anställda blev en fristående bolagsgrupp. Verksamheten har en lång och gedigen historia, med många framgångsrika projekt som präglas av hög kompetens och kvalitet. Nordic Lift Tech har verksamhet som utgår från Gävle, Falun, Sundsvall, Karlstad och Umeå.

Nordic Lift Tech strävar mot att leverera hållbara och kundnära kvalitetslösningar inom hiss- och portbranschen, oavsett varumärke. Med erfaren och kompetent personal kan kunderna över olika branscher få hjälp med proaktiva lösningar där hissen och portens livstidsvärde optimeras. Över olika discipliner (installation, modernisering och service) ska Nordic Lift Tech sträva efter att vara entreprenöriella och närmast kunden.

Nordic Lift Tech är del av Ascenco Group. Visa mindre

Inköp- och Logistikansvarig till expansivt teknikbolag i Gävle

Ansök    Dec 12    Balkefors & Ponsiluoma AB    Logistiker
-  du optimerar logistikflödet och implementerar effektiva arbetssätt Aerowash befinner sig i expansiv fas och växer nu för att möta den ökade efterfrågan av sina tvättrobotar. Under de senaste åren har bolaget satsat intensivt globalt och har idag kommit in på viktiga marknader såsom i Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Med den senaste tekniken ligger företaget i framkant och branschen står inför ett paradigmskifte eftersom merparten av världens flygpl... Visa mer
-  du optimerar logistikflödet och implementerar effektiva arbetssätt

Aerowash befinner sig i expansiv fas och växer nu för att möta den ökade efterfrågan av sina tvättrobotar. Under de senaste åren har bolaget satsat intensivt globalt och har idag kommit in på viktiga marknader såsom i Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Med den senaste tekniken ligger företaget i framkant och branschen står inför ett paradigmskifte eftersom merparten av världens flygplan fortfarande tvättas manuellt.

 

Bolaget har tillsammans med samarbetspartner utvecklat och lanserat ett miljövänligt koncept som kraftigt effektiviserar och förbättrar tvättprocessen. Det unika konceptet sparar stora mängder vatten och möjliggör ett mer frekvent tvättande. Rena flygplan innebär bland annat minskad bränsleförbrukning.

 

Ditt uppdragVi söker dig med kompetens inom inköp och logistik som kan leda bolagets upprampning mot ökad leveranskapacitet. Du får helhetsansvar för bolagets materialförsörjning och logistik från inköp till utleverans. Du utgår ifrån anläggningen i Gävle och rapporterar till bolagets CTO. Rollen är bred och innefattar materialförsörjning, logistik, lager och reservdelshantering. Du ansvarar för utveckling av processer och digitalisering genom fullt införande av affärssystem (Monitor). Du utvecklar samarbeten med leverantörer och möjliggör en ständig optimering av bolaget ledtider. Bolaget vilar idag på etablerade komponentleverantörer och partnersamarbeten i form av externa resurser och legoproduktion både inom Sverige och utomlands. 

 


 

Vem söker vi

Du har erfarenhet från bred och produktionsnära roll gärna från en tekniskt avancerad bransch. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom industriell ekonomi eller likvärdigt.  Goda systemkunskaper och specifikt från arbete i Monitor är starkt meriterande. Om du kommer från ett mindre entreprenörsstyrt bolag med internationell affär är det ett plus. För att lyckas i rollen krävs framför allt att du har god förmåga att växla från att vara en affärsdriven inköpare till en strukturerad och noggrann logistiker.  Som person förväntas du vara kommunikativ och relationskapande. Då du har många lokala men även internationella kontaktytor krävs flytande svenska och engelska i tal och skrift.

 

Välkommen att visa intresse för att vara med och leverera hightechprodukter på en expansiv marknad med enorma möjligheter!
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. www.aerowash.com Visa mindre

Försäljningsansvarig till SwedPaper Gävle

-          Du skapar självständigt och serviceinriktat hållbara kundrelationer   SwedPaper AB är ett ungt och familjärt företag med en prestigelös och utvecklingsorienterad organisation. Du tar ansvar, tar beslut eller säger till om du behöver hjälp och som team löser ni verksamhetsfrågor – ingenting är omöjligt.   Beslutsvägarna är korta och med en modern och effektiv IT-struktur ser de till att fortsätta utveckla det goda anseendet inom den globala f... Visa mer
-          Du skapar självständigt och serviceinriktat hållbara kundrelationer

 

SwedPaper AB är ett ungt och familjärt företag med en prestigelös och utvecklingsorienterad organisation. Du tar ansvar, tar beslut eller säger till om du behöver hjälp och som team löser ni verksamhetsfrågor – ingenting är omöjligt.

 

Beslutsvägarna är korta och med en modern och effektiv IT-struktur ser de till att fortsätta utveckla det goda anseendet inom den globala förpackningsmarknaden. SwedPaper har nära och goda kundrelationer samt mycket uppskattade produkter - alltid med hög grad av flexibilitet och kundservice.

 

SwedPaper söker nu en försäljningsansvarig som vill vara en nyckelspelare i företagets fortsatta tillväxt och framgång.

 

Ditt uppdrag: 

SwedPaper har kunder inom förpackningsindustrin över hela världen med huvudfokus i Europa. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, vilket innebär att utveckla nya kundrelationer till långsiktigt hållbara affärssamarbeten. 

 

En stor del av uppdraget är att du självständigt planerar och genomför kundbesök med nya som befintliga kunder, där stort fokus på resande är under vår och höst.

 

Du arbetar operativt nära interna team inom kundservice, teknisk support och logistik för att säkerställa att produkter, tjänster och leveranser möter kundernas behov.

 

Du tar fram strategisk affärsplan, budget och volymprognoser tillsammans med ledningen. Ditt nära samarbete med kunderna och marknaden gör att du tidigt ser marknadstrender och identifierar nya affärsmöjligheter. Därav blir du en viktig del av produktutvecklingen.

 

Du rapporterar till VD och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. I rollen kommer du att få gedigen introduktion av nuvarande Försäljningsansvarig (som senare kommer att gå i pension).

 

Vem söker vi?

Vi söker dig med erfarenhet av försäljning och relationsbyggande, gärna inom industri.

 

Du har en stark affärsförståelse och förmåga att förstå och möta kundernas behov utifrån deras verksamhet och förutsättningar. Du har ett nyfiket och positivt driv i att vilja utveckla affären och relationer, med både nya och befintliga kunder. 

 

Vidare är det viktigt att du trivs att arbeta självständigt och har lätt för att ta initiativ. Du besitter utmärkta kommunikations- och förhandlingsfärdigheter och har möjlighet och vilja att resa frekvent i rollen, främst inom Europa. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 

 

För att lyckas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad person med ett strukturerat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt. Du trivs i en operativ roll där frågorna kan vara stora som små, i ett bolag som har en familjär och tillåtande kultur. 

 

Välkommen att vidareutveckla nya och befintliga affärsrelationer! 
SwedPaper AB är sedan 2013 ägare till verksamheten vid Korsnäs Bruk PM2 i Gävle. SwedPaper producerar och säljer vitt kraft- och säckpapper till den globala förpackningsindustrin. Verksamheten sysselsätter 75 personer och omsätter cirka 800 mkr.
Läs mer : www.swedpaper.com

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

IT Specialist Infrastruktur till Gävle alt Solna

Vill du driva underhåll och utveckling av IT infrastruktur vid ett grönsamt träindustriföretag?   Välkommen till Setra IT! Här bygger vi dagens och framtidens IT-infrastruktur för att säkra Setras affär. I nära samarbete med kollegor och verksamheten verkar du för en stabil helhetshantering av koncernens IT-infrastruktur. Du arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll samt kontinuerlig utveckling av vår IT-infrastruktur. Tillsammans med dina kollego... Visa mer
Vill du driva underhåll och utveckling av IT infrastruktur vid ett grönsamt träindustriföretag?
 
Välkommen till Setra IT! Här bygger vi dagens och framtidens IT-infrastruktur för att säkra Setras affär. I nära samarbete med kollegor och verksamheten verkar du för en stabil helhetshantering av koncernens IT-infrastruktur. Du arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll samt kontinuerlig utveckling av vår IT-infrastruktur. Tillsammans med dina kollegor är du även involverad i ärendehantering, support och agerar beställare av produkter och tjänster relaterade till IT-infrastruktur. Deltagande i lokala och centrala projekt är andra exempel på arbetsuppgifter.


Rollen är bred. Du får stort utrymme att påverka och forma rollen i enlighet med verksamhetens mål och visioner. Du har goda kunskaper om Microsofts managerade klient- och servermiljöer, både on-premises och i molnet, virtuella miljöer, nätverk och IT säkerhet. Att använda produkter och verktyg som Vmware ESX, Microsoft Configuration Manager, Windows Server, Active Directory, Powershell, HP Aruba Central, HP IMC, Fortinet och Azure är en naturlig del av ditt dagliga arbete.


Din profil
Du har en examen inom ett relevant område eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. I denna tjänst har du stor möjlighet att forma din framtid och skaffa dig kompetens inom nya områden av IT-infrastrukturdrift. Vi ser gärna att du besitter en bredd av kompetenser inom IT-området och det är mycket värdefullt om du har några års erfarenhet av att drifta IT-infrastruktur på enterprisenivå, erfarenhet från tillverkande industri eller från en beställarroll inom IT.

 

Vi söker en lagspelare med positiv attityd som ser möjligheter i stället för hinder. Du är en självgående person och strävar ständigt mot våra gemensamma mål. Du planerar, implementerar och agerar på ett strukturerat sätt, alltid med verksamheten i åtanke. Du har en genuin passion för teknik, en driven personlighet, förmåga att kommunicera och modet att hålla fast vid våra processer och riktlinjer – allt detta är nycklar till framgång i denna roll. Du har ett genuint intresse för alla områden inom IT och teknik och du är redo att lära dig och fördjupa dig i nya områden.


Du rapporterar till IT-direktören och blir del av bolagets koncernstab IT som omfattar tio kollegor. I tjänsten ingår även beredskap. Önskvärd placeringsort är Gävle eller Solna.
 
Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
 
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på – kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – präglar kulturen på Setra.

Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har 850 anställda och 2022 omsatte koncernen 6,4 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com Visa mindre

Avdelningschef Instrumentinstallation till Gävle

-en innovativ ledare med affärstänk och god industriteknisk kännedom    Granitor Electro har stor och bred erfarenhet av instrumentinstallation från många branscher och industrier; kärnkraft, petrokemi, raffinaderi, fartygsindustri och pappersindustri.    Din uppgift blir att ansvara för ledning och utveckling av bolagets instrumentverksamhet mot industrin i Gävleborgsregionen. Du får ansvar för avdelningens affärsresultat inkluderat säljansvar och har... Visa mer
-en innovativ ledare med affärstänk och god industriteknisk kännedom 

 

Granitor Electro har stor och bred erfarenhet av instrumentinstallation från många branscher och industrier; kärnkraft, petrokemi, raffinaderi, fartygsindustri och pappersindustri. 

 

Din uppgift blir att ansvara för ledning och utveckling av bolagets instrumentverksamhet mot industrin i Gävleborgsregionen. Du får ansvar för avdelningens affärsresultat inkluderat säljansvar och har personalansvar för tretton medarbetare som idag återfinns på fyra olika orter i regionen.

 

För att trivas som avdelningschef vid Granitor behöver du ha entreprenörsanda, uppskatta en organisation med hög öppenhet och korta beslutsvägar och motiveras av att utvecklas tillsammans med andra. 

 

Du rapporterar till regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp tillsammans med tretton kollegor inom andra affärssegment.  Tillsammans gör ni varandra bättre och skapar fortsatta lönsamma affärer med hög medarbetarnöjdhet och förstklassig leverans till kund.


Din bakgrund
Vi söker dig som har god erfarenhet av ledarskap liksom erfarenhet och kompetens inom el- och teknikområdet. God branschkunskap är meriterande och du bör ha förståelse för att arbeta med service och entreprenadaffärer och erfarenhet av olika avtalsformer.

 

Du är trygg i ditt ledarskap och är en god kommunikatör. Du ser möjligheter och löser utmaningar på ett konstruktivt och prestigelöst sätt tillsammans med medarbetare och kunder. Du säkerställer att arbetet planeras på ett strukturerat och effektivt sätt likväl som du bedriver ständiga förbättringar inom ditt ansvarsområde. Vidare ser vi gärna att du har ett innovativt förhållningssätt, eget driv och är genuint intresserad av teknik och att genomföra hållbara affärer.


Vi erbjuder
En självständig roll där du får möjlighet att leda och vidareutveckla en affär i ett tryggt, framgångsrikt och expansivt bolag. Granitor växer, vilket även ger möjlighet till vidareutveckling, samtidigt som de värnar om att behålla sin familjära kultur. Bolaget kan dessutom stolt erbjuda goda förmåner, ledarutvecklingsprogram samt fantastiska kollegor att jobba tillsammans med.

  


Granitor Electro är ett av landets ledande företag inom elinstallation. Granitor Electro-gruppen ingår i Midroc Europe som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Bolagets mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Koncernen har 4400 medarbetare och omsatte under 2022 11 miljarder kronor.

Granitor Electro är en fullskalig leverantör inom el och teknik och kan leverera tjänster och lösningar oavsett storlek på projektet. För Granitor är det viktigt att ha närvaro lokalt och arbeta efter ett genomgående säkerhetstänk i allt de gör. Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. Du möter även ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Bolaget kan med stolthet erbjuda utmanande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för sina anställda. Visa mindre

Ekonom Ockelbogårdar

- ny roll med möjlighet till utveckling i affärsorienterat fastighetsbolag Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.  Huvudkontoret har nyligen flyttat in i nyrenoverade och moderna lokaler intill tåg- och busstationen i centrala Ockelbo.    Ockelbogårdar sök... Visa mer
- ny roll med möjlighet till utveckling i affärsorienterat fastighetsbolagOckelbogårdar AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun. Huvudkontoret har nyligen flyttat in i nyrenoverade och moderna lokaler intill tåg- och busstationen i centrala Ockelbo. 

 

Ockelbogårdar söker nu en ekonom som har intresse för affärsutveckling inom fastighetssektorn och vill vara en del av drivkraften i bolagets fortsatta tillväxt.

 

Ditt uppdrag

Inom Ockelbogårdar är det korta beslutsvägar och då rollen är ny så finns det goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen i rollen. 

 

Som ekonom hos Ockelbogårdar kommer du att arbeta nära ledningen och i team tillsammans med ekonomichef ha ansvar för att säkerställa att ekonomifunktionen fungerar effektivt och fortsätta driva digitaliseringen inom bolaget. 

 

Du kommer att ansvara för arbetsuppgifter i hela ekonomiflödet och bidra till organisationens fortsatta framgång. I rollen kommer du bland annat att få arbeta med delar av löpande bokföring, redovisning, avstämningar, rapporter samt delta i bokslutsarbetet. Du rapporterar till ekonomichef och sitter placerad på bolagets huvudkontor.  

 

Din profil

Du är van att planera, vara proaktiv och ha förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har tidigare erfarenhet av arbete med ekonomisystem och trivs med att sätta dig in i nya digitala verktyg och system. Du har grundläggande kunskaper inom bokföring. 

 

För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Du är organiserad och arbetar systematiskt. Som person är du nyfiken, strukturerad och ansvarstagande och sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter. Du tycker om att finnas i miljöer tillsammans med andra som också tycker om sitt arbete.

 

Du har något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ekonomiutbildning från högskola är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

 

Välkommen att utveckla Ockelbo som en plats att bo, verka och leva på! 
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.
Ockelbogårdar äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. VD för Ockelbogårdar AB är Anders B Lundh.
Läs mer: www.ockelbogardar.se

Om Ockelbo:
Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo! Visa mindre

Inside Sales Engineer till Hudiksvall

-en länk mellan teknik, marknad och produktion    HUDDIG AB fortsätter sina satsningar på hemma och exportmarknaden och söker nu dig med stort intresse för teknisk försäljning och marknadsföring. Du kommer att ingå i företagets marknad- och försäljningsavdelning som ansvarar för marknadsföring och försäljning av maskiner, reservdelar och teknisk support via återförsäljare och servicelämnare till slutkund. Försäljningen av HUDDIG grävlastare sker i huvuds... Visa mer
-en länk mellan teknik, marknad och produktion 

 

HUDDIG AB fortsätter sina satsningar på hemma och exportmarknaden och söker nu dig med stort intresse för teknisk försäljning och marknadsföring. Du kommer att ingå i företagets marknad- och försäljningsavdelning som ansvarar för marknadsföring och försäljning av maskiner, reservdelar och teknisk support via återförsäljare och servicelämnare till slutkund. Försäljningen av HUDDIG grävlastare sker i huvudsak via externa återförsäljare, distributörer och agenter. Vid avdelningen återfinns totalt 12 medarbetare, varav merparten utgår ifrån Hudiksvall.

 

Din uppgift blir att:• Driva och utveckla säljorderprocessen i nära samarbete med återförsäljare, konstruktion, produktion och eftermarknad.

• Utgöra kontaktyta mot och agera tekniskt säljstöd till återförsäljare.

• Koordinera och aktivt bidra i utbildning av avtalade återförsäljare i bolagets produkter.

• Planera och delta i marknadsaktiviteter i samarbete med Area Sales Managers och övriga kollegor, exempelvis mässor och event.


 

 

Din bakgrund

Du har relevant teknisk högskoleutbildning alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet där du etablerat ett brett tekniskt kunnande. VI ser gärna att du har tidigare erfarenhet från en kundnära roll vid ett tillverkande bolag med internationell affär. Du är en erfaren datoranvändare och får gärna ha arbetat i Monitor. Din svenska och engelska är mycket god i tal och skrift och behärskar du även tyska är det meriterande.

 

VI kommer att lägga stor vikt vid din personlig lämplighet. Du är nyfiken och har ett stort intresse för att få jobba med teknisk försäljning. Rollen kräver god självständig problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är lösningsorienterad och har lätt för att driva ständiga förbättringar av arbetssätt tillsammans med andra.  Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer till kunder och kollegor.

 

Välkommen att visa intresse för att få vara med och bidra till Huddigs fortsatta framgångsresa!


Huddig AB develops, manufactures and sells ground-breaking, articulated backhoe loaders to improve the efficiency of work within CITY, CABLE and RAIL segments. The company, founded in 1959, is a world leader in its class, in manufacturing articulated backhoe loaders. The customer has a central role in the development of our machinery, as each HUDDIG is uniquely designed according to the customer’s wishes. The winning design concept, superior hydraulics and the highest quality components makes a HUDDIG adaptable, maneuverable and reliable in all climates and conditions. Huddig AB is environmentally certified according to ISO 14001:2015 and has the quality management certificate ISO 9001:2015. All products are CE marked in accordance with Machinery Directive. www.huddig.com Visa mindre

IT Specialist Infrastruktur till Gävle

Vill du driva underhåll och utveckling av IT infrastruktur vid ett grönsamt träindustriföretag?  Din uppgift blir att säkerställa att driften av datorer, servrar, nätverk och applikationer fungerar enligt verksamheten krav och önskemål på kort och lång sikt. I nära samarbete med kollegor, ledning, användare och supportpartners verkar du för en optimal drift och helhetshantering av koncernens Infrastruktur. Du arbetar med förebyggande underhåll och kontinue... Visa mer
Vill du driva underhåll och utveckling av IT infrastruktur vid ett grönsamt träindustriföretag? 
Din uppgift blir att säkerställa att driften av datorer, servrar, nätverk och applikationer fungerar enligt verksamheten krav och önskemål på kort och lång sikt. I nära samarbete med kollegor, ledning, användare och supportpartners verkar du för en optimal drift och helhetshantering av koncernens Infrastruktur. Du arbetar med förebyggande underhåll och kontinuerlig utveckling av infrastruktur. Tillsammans med bolagets supportpartner är du även involverad i ärendehantering och agerar beställare av produkter och tjänster relaterade till infrastruktur. Deltagande i lokala och centrala projekt och säkerställa att produktionsnära IT och infrastruktur som helhet är synkroniserad är andra exempel på arbetsuppgifter.
 
Rollen är bred och du får stort utrymme att påverka och forma rollen mot verksamhetens mål och visioner. Du rapporterar till IT-direktören och blir del av bolagets koncernstab IT som omfattar tio kollegor. I tjänsten ingår även beredskap.
 
Setra tillämpar flexibla arbetsformer där distansarbete och hybridmöten är en del av vardagen. Önskvärd placeringsort är Gävle. 
 
 
Din profil
Du har relevant akademisk utbildning i grunden och några års erfarenhet från likvärdig roll gärna vid ett större företag eller organisation. Erfarenhet från tillverkande industri och från beställarroll är meriterande. 
                    
Du har goda kunskaper om Microsofts managerade klient- och servermiljöer on-prem och cloud, virtuella miljöer, nätverk och IT säkerhet. Du har stor nyfikenhet och vilja att vara med och driva utveckling samtidigt som du tar ansvar för att komplexa problem blir lösta. Du arbetar metodiskt och strukturerat och har god planeringsförmåga. God kommunikationsförmåga i tal och skrift och förmåga att både se helhet och detaljer är andra viktiga egenskaper för framgång.
 
Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
 
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

 Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på – kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – präglar kulturen på Setra.

Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har 850 anställda och 2022 omsatte koncernen 6,4 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com Visa mindre

Portföljförvaltare elhandel till Gävle

Vill du bidra till att skapa en hållbar och trygg energiförsörjning och känna att du bidrar till samhället? Är du nyfiken på att lära dig elmarknaden och kan bidra med stark analytisk förmåga och affärsmässigt tänk?   Du erbjuds en unik möjlighet att bli del av Gävle Energis elhandelsfunktion som har till uppgift att leda, planera och rapportera koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet. Funktionen ansvarar för uppföljning, rapporteri... Visa mer
Vill du bidra till att skapa en hållbar och trygg energiförsörjning och känna att du bidrar till samhället?

Är du nyfiken på att lära dig elmarknaden och kan bidra med stark analytisk förmåga och affärsmässigt tänk?

 

Du erbjuds en unik möjlighet att bli del av Gävle Energis elhandelsfunktion som har till uppgift att leda, planera och rapportera koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet. Funktionen ansvarar för uppföljning, rapportering och styrning av de risker som krafthandeln medför. I samråd med försäljningsavdelningen ansvarar ni för nyckel- och portföljkunder och bedriver kontinuerlig bevakning av elmarknaden i form av omvärldsbevakning, prisutveckling, prissättning, produktutbud etc. 


 

Du har alla möjligheter att växa in i rollen som förutom återkommande operativa arbetsuppgifter även innehåller att bidra till strategisk utveckling av system, processer och produkter. 

 Exempel på operativa arbetsuppgifter:
• Kontroll, uppföljning och rapportering av resultat och risker löpande och i samband med bokslut. 

• Budgetarbete omfattande försäljning och inköp.

• Handel med el-terminer, elcertifikat, ursprungsgaranti samt utsläppsrätter.

• Delta i ledning, planering och rapportering av koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet.


Tillsammans med kollegor driver du på sikt produktutveckling i nära samarbete med interna kollegor och externa kunder. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Gävle. 

 

Din bakgrund

Du har en högskoleutbildning med ekonomisk eller teknisk inriktning alternativ längre arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.

Du är en avancerad användare av Excel och har god systemvana. Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande samtidigt som stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. För att lyckas i rollen krävs stark analytisk förmåga, stort eget driv att ständigt lära nytt, förmågan att se både helheter och detaljer samt sist men inte minst god kommunikativ förmåga. Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer är en god lagspelare.

 

 

 

 

 

  

   


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region och är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med 250 engagerade medarbetare är bolaget en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Gävle Energi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. Gävle Energi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i. För oss handlar det inte bara om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt. www.gavleenergi.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Byggprojektledare Ockelbogårdar

- utvecklande projektledarroll i ett stabilt bolag   Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.    Ockelbogårdar söker nu en byggprojektledare som drivs att att... Visa mer
- utvecklande projektledarroll i ett stabilt bolag
 
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun. 
 
Ockelbogårdar söker nu en byggprojektledare som drivs att att utvecklas i rollen genom att få chans att driva olika utvecklande bygg- och fastighetsprojekt hos en trygg och stabil arbetsgivare.
 
Ditt uppdrag
I den här rollen arbetar du med att planera och genomföra bygg- och fastighetsprojekt i samband med att vi bygger om, underhåller och utvecklar våra fastigheter. Att följa upp och utvärdera genomförda projekt ingår också i dina arbetsuppgifter.
 
Verksamheten är inne i ett spännande skede och flera nya större projekt är på väg att startas upp. Inom Ockelbogårdar är det korta beslutsvägar och det finns goda möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen i bolaget. Som projektledare rapporterar du till fastighetschefen och du utgår från företagets kontor i centrala Ockelbo.
 
Din profil
Du har flera års erfarenhet av projektledning inom fastighetsbranschen, gärna från bostäder. Du är van att planera och följa upp projektets ekonomi, tidplan och resurser. Du har tidigare erfarenhet av arbete med upphandlingar och du är väl insatt i standardavtalen för entreprenader.
För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Du är organiserad och arbetar systematiskt. Som person är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du tycker om att finnas i miljöer tillsammans med andra som också tycker om sitt arbete.
 
För att passa till det här arbetet behöver du ha en högskoleexamen. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet. B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket är också krav för tjänsten. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
 
Välkommen att utveckla Ockelbo som en plats att bo, verka och leva på!


Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ockelbo kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och ett 50-tal lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. VD för Ockelbogårdar AB är Anders B Lundh.

Läs mer: www.ockelbogardar.seOm Ockelbo:
Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo!


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Blivande elmarknadsspecialist till Gävle

Vill du bidra till att skapa en hållbar och trygg energiförsörjning och känna att du bidrar till samhället? Är du nyfiken på att lära dig elmarknaden och kan bidra med stark analytisk förmåga och affärsmässigt tänk?   Du erbjuds en unik möjlighet att bli del av Gävle Energis elhandelsfunktion som har till uppgift att leda, planera och rapportera koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet. Funktionen ansvarar för uppföljning, rapportering ... Visa mer
Vill du bidra till att skapa en hållbar och trygg energiförsörjning och känna att du bidrar till samhället?
Är du nyfiken på att lära dig elmarknaden och kan bidra med stark analytisk förmåga och affärsmässigt tänk?
 
Du erbjuds en unik möjlighet att bli del av Gävle Energis elhandelsfunktion som har till uppgift att leda, planera och rapportera koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet. Funktionen ansvarar för uppföljning, rapportering och styrning av de risker som krafthandeln medför. I samråd med försäljningsavdelningen ansvarar ni för nyckel- och portföljkunder och bedriver kontinuerlig bevakning av elmarknaden i form av omvärldsbevakning, prisutveckling, prissättning, produktutbud etc. 
 
Du har alla möjligheter att växa in i rollen och bli en självgående och drivande elmarknadsspecialist som förutom återkommande operativa arbetsuppgifter även kommer bidra med strategisk utveckling av system, processer och produkter. 
 

Exempel på operativa arbetsuppgifter:

• Kontroll, uppföljning och rapportering av resultat och risker löpande och i samband med bokslut. 
• Budgetarbete omfattande försäljning och inköp.
• Handel med el-terminer, elcertifikat, ursprungsgaranti samt utsläppsrätter.
• Delta i ledning, planering och rapportering av koncernens samlade affärstransaktioner inom elhandelsområdet.
Tlllsammans med kollegor driver du på sikt produktutveckling i nära samarbete med interna kollegor och externa kunder. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Gävle. 
 
Din bakgrund
Du har en högskoleutbildning med ekonomisk eller teknisk inriktning alternativ längre arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Du är en avancerad användare av Excel och har god systemvana.  Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande samtidigt som stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. För att lyckas i rollen krävs stark analytisk förmåga, stort eget driv att ständigt lära nytt, förmågan att se både helheter och detaljer samt sist men inte minst god kommunikativ förmåga. Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer är en god lagspelare.
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region och är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med 250 engagerade medarbetare är bolaget en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Gävle Energi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. Gävle Energi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i. För oss handlar det inte bara om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt. www.gavleenergi.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Förvaltningsledare IT till Setra Group

Vill du leda affärsnära systemutveckling i ett grönsamt träindustriföretag?    Din uppgift blir att leda förvaltning och utveckling av Setras koncerngemensamma affärssystem och säkerställa affärsnytta och långsiktigt hållbar drift och utveckling. I nära samarbete med ledning, systemägare och användare verkar du för en optimal helhetshantering av bolagets affärssystem och säkerställer att bolaget ligger i framkant vad gäller digital utveckling i branschen. ... Visa mer
Vill du leda affärsnära systemutveckling i ett grönsamt träindustriföretag? 
 
Din uppgift blir att leda förvaltning och utveckling av Setras koncerngemensamma affärssystem och säkerställa affärsnytta och långsiktigt hållbar drift och utveckling. I nära samarbete med ledning, systemägare och användare verkar du för en optimal helhetshantering av bolagets affärssystem och säkerställer att bolaget ligger i framkant vad gäller digital utveckling i branschen. 
 
Du ansvarar för att samordna och prioritera krav och ta fram en förvaltningsplan i samarbete med systemägare. Du leder även själv utvecklingsprojekt och är delaktig i det löpande operativa arbetet med att samla och prioritera krav och genomföra beslutade ändringar. Att  bedriva regelbunden uppföljning med vår förvaltningspartner och andra leverantörer och ta fram budget och ekonomisk uppföljning är andra exempel på uppgifter som ingår. Rollen är bred och du får stort utrymme att påverka och forma rollen mot verksamhetens mål och visioner. Du rapporterar till IT-direktören och blir del av bolagets koncernstab IT som omfattar tio kollegor. 

 
Setra tillämpar flexibla arbetsformer där distansarbete och hybridmöten är en del av vardagen. Önskvärd placeringsort är Gävle men även Solna  kan bli aktuellt.

 
 
Din profil
Du har relevant akademisk utbildning i grunden och erfarenhet från projektledning inom IT vid tillverkande industri. Vi ser gärna att du har erfarenhet av systemförvaltning, systemutveckling och beställarroll vid medelstora tillverkande företag. Erfarenhet av strategiskt arbete med fokus på projekt med tydlig koppling till affärsnytta är meriterande.
                    
Du har god teknisk förståelse och kännedom om hur IT stödjer verksamheten och stor nyfikenhet och vilja att vara med och driva utveckling. Du kan konkretisera komplexa frågeställningar och på ett pedagogiskt sätt visa vägen mot lämpliga och konkreta lösningar. Du drivs av att få bidra till ständiga förbättringar och har ett proaktivt och processorienterat arbetssätt. Sist men inte minst drivs du av att bidra till affärsnytta och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten internt som externt.
 
Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
 

 Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på – kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – präglar kulturen på Setra.

Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har 850 anställda och 2022 omsatte koncernen 6,4 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com Visa mindre

Rekryteringskonsult till Balkefors & Ponsiluoma

- du har fingertoppskänsla för människor och verksamheter    Vi växer och söker dig som vill vara med och bidra och utvecklas tillsammans med oss. För att bli långsiktigt framgångsrik i rollen krävs stor nyfikenhet inför att lära känna och förstå verksamheters kompetensbehov och förmåga att alltid leverera enligt kundförväntningar. Du har ett genuint intresse att få bidra till en långsiktig hållbar kompetensförsörjning.    Du ansvarar för helheten i i våra... Visa mer
- du har fingertoppskänsla för människor och verksamheter 
 
Vi växer och söker dig som vill vara med och bidra och utvecklas tillsammans med oss. För att bli långsiktigt framgångsrik i rollen krävs stor nyfikenhet inför att lära känna och förstå verksamheters kompetensbehov och förmåga att alltid leverera enligt kundförväntningar. Du har ett genuint intresse att få bidra till en långsiktig hållbar kompetensförsörjning. 
 
Du ansvarar för helheten i i våra rekryteringsuppdrag - från första kundmöte och framtagning av relevant kravprofil, till att leverera matchande och kvalitetssäkrade slutkandidater. Du bidrar med rådgivning, processledning, kandidatbedömning, som säkerställer högsta möjliga kund-/kandidatupplevelse. Genom nätverkande bygger och etablerar du självständigt ett eget kund- och kandidatnätverk som tillsammans med vårt befintliga gör oss än starkare inför framtida rekryteringsaffärer.
 
Din bakgrund
Du har erfarenhet från en kundnära roll och har troligtvis tidigare ledarerfarenhet. Vi ser gärna att du har verkat i ett flertal branscher och har stort intresse för samhälls- och näringslivsfrågor.
 
Du kan röra dig mellan ett mer målmedvetet och strukturerat arbetssätt, till ett mer lyhört och flexibelt. Du är resultatorienterad och har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.                 
 
Du kommer självklart att få all stöttning för att lyckas och vill att du utmanar oss till att tillsammans ständigt bli bättre.
 
VI ser gärna att du finns i Dala/Gävle/Uppsala regionen, vårt kontor finns idag i Gävle.
 
 
 


Med över 35 års samlad erfarenhet som rekryterare, främst i Gävleborg , Dalarnas och Uppsala län har vi etablerat ett gediget kund- och kandidatnätverk.

Vi brinner för att matcha organisationers kompetensbehov med ledare och specialisters önskan om att utvecklas vidare. Utöver att bidra med nyckelkompetens inom rekrytering är det en självklarhet för oss att vi är insatta i verksamheters skillnader i ledning och styrning utifrån ägarskap, affärsmodeller, branscher, företagskulturer med mera.

Vi arbetar i huvudsak med chefsrekryteringar men bistår även kunder med specialistrekrytering inom olika professioner. Vi är stolta och ödmjuka inför den bredd av privata och offentliga samarbetspartners vi fått förtroende av att jobba med genom åren. Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi får vara med och stödja, bidra och utmana till långsiktigt hållbara verksamheter. För oss är varje kund lika viktig och betydelsefull. Vi strävar efter ett ödmjukt och ärligt bemötande mot kunder och kandidater. Vi värnar starkt om att vårt arbete kantas av proaktivitet, professionalism och affärsmässighet. Visa mindre

HR Generalist till Gävle Energi

- med fokus på arbetsmiljö och arbetsrätt   Gävle Energi är stolta över att tillhöra en av de 10 procent bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställd arbetsplats (enligt Nyckeltalsinstitutets undersökning 2022). Som arbetsgivare värnar vi om att behålla vår position och aktivt vårda och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke. Ett involverande, tydligt och enhetligt ledarskap och fortsatt stark företagskultur komm... Visa mer
- med fokus på arbetsmiljö och arbetsrätt
 
Gävle Energi är stolta över att tillhöra en av de 10 procent bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställd arbetsplats (enligt Nyckeltalsinstitutets undersökning 2022). Som arbetsgivare värnar vi om att behålla vår position och aktivt vårda och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke. Ett involverande, tydligt och enhetligt ledarskap och fortsatt stark företagskultur kommer att ha stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. 
 
I nära samarbete med bolagets trettiotal chefer säkerställer du och dina HR kollegor bästa förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. HR funktionen består av fyra medarbetare, HR chef, två HR generalister och en lönespecialist. 
 
Du förväntas bidra till helheten och arbeta brett med HR frågor samtidigt som du får ett eget ansvarsområde som extra kunnig och insatt i rehabiliteringsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Du får bland annat självständigt ansvara för att förankra och utveckla rutiner och policies för HR processer såsom till exempel lönerevision och förmånsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökning och utvecklingssamtal.
 
 
Din bakgrund 
 
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot HR-frågor, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att ge chefer konsultativt, brett stöd i olika HR-frågor och vi ser gärna erfarenhet från organisation i likvärdig storlek.  Erfarenhet från att ha arbetat med arbetsrättsliga processer och systematiskt arbetsmiljöarbete är meriterande. Du har goda kunskaper inom arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor och är van att driva processer och stötta chefer i olika typer av ärenden. Kunskaper om lagstiftning inom arbetsmiljöområdet värdesätts liksom god systemvana och erfarenhet av att digitalisera arbetsprocesser.
 
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Att skapa förtroendefullt samarbete och goda relationer är naturligt för dig och du har lätt för att situationsanpassa ditt stöd till verksamhetens behov. Du är trygg i din kompetens och är bekväm med att både agera rådgivande och styrande utifrån behov. Du har förmågan att självständigt identifiera behov och föreslå åtgärder samtidigt som du värdesätter att få vara del av ett team och utgöra varandras stöd. Du har lätt för att kommunicera och förmedla information tydligt, enkelt och strukturerat. 
 
Välkommen att visa intresse för ett verksamhetsnära HR jobb i samhällsnyttans tjänst!
 

 
 
 
 
 


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region och är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med 250 engagerade medarbetare är bolaget en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Gävle Energi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. Gävle Energi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i. För oss handlar det inte bara om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt. www.gavleenergi.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Kundservicechef Ockelbogårdar

Du är kundorienterad och ambitiös och vill vidareutvecklas som ledare!   Ockelbogårdar har nu samlat hela sin kundnära verksamhet i en avdelning under ledning av en driven kundservicechef. Verksamheten är inne i ett nytt och spännande skede och det finns goda möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen.   Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar ... Visa mer
Du är kundorienterad och ambitiös och vill vidareutvecklas som ledare!
 
Ockelbogårdar har nu samlat hela sin kundnära verksamhet i en avdelning under ledning av en driven kundservicechef. Verksamheten är inne i ett nytt och spännande skede och det finns goda möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen.
 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun och uppgiften är att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris.
 
Ditt uppdrag
Ockelbogårdar söker dig som vill bli vår kundservicechef med ansvar för bolagets kundnära verksamhet. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att vidareutveckla Ockelbogårdars kundrelationer.
 
Du har personalansvar för ett 25-tal medarbetare, bland annat uthyrare, bovärdar och lokalvårdare. Bland avdelningens uppgifter finns sådant som uthyrning av lägenheter, kundtjänst, felanmälan och dagliga kontakter med våra hyresgäster. Inom avdelningen hanteras även säkerhetsfrågor, trygghetsskapande arbete, städning och besiktning av lägenheter vid avflyttning. Inom Ockelbogårdar är det korta beslutsvägar och rollen är både operativ och strategiskt. 
 
Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Du får en bra introduktion av nuvarande interimistiska chef.
 
Din bakgrund
För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Du är organiserad och arbetar systematiskt. Som person är du utåtriktad och självgående men även strukturerad och ansvarstagande. Som ledare är du engagerad och drivande men också trygg och lyssnande. Du tycker om att finnas i miljöer med andra som också tycker om sitt arbete. Du vill utveckla ditt ledarskap i en bred roll där kunden är i centrum.
 
Troligen arbetar du idag med kundrelationer i någon form och du har tidigare haft personalansvar. Du är en van användare av Office-paketet. 
 
Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område. Du behärskar väl de svenska och engelska språken. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
 
Erfarenhet från uthyrning av bostäder eller lokaler är meriterande liksom kunskaper inom ekonomi, hyresjuridik och upphandling samt förhandlingsarbete.
 
Välkommen att utveckla Ockelbo som en plats att bo, verka och leva på!


Om Ockelbogårdar:
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.

Ockelbogårdar äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. VD för Ockelbogårdar AB är Anders B Lundh.
www.ockelbogardar.se


Om Ockelbo:
Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo!


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Ingenjör/projektledare - Gävle

Du vidareutvecklar produktionen och driver investeringsprojekt   Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att... Visa mer
Du vidareutvecklar produktionen och driver investeringsprojekt
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.
 
Uppdraget:  
I rollen som Ingenjör/projektledare får du en unik möjlighet att arbeta i ett innovativt och hållbart start-up bolag på väg mot den internationella marknaden. De är idag ett team på cirka 20 medarbetare och du är i en omväxlande miljö där en innovation nu utvecklas till ett nytt tillväxtföretag som skapar nytta i samhället.
 
Svenska Aerogel söker nu en Ingenjör/projektledare som bl. a. blir en nyckelperson i att genomföra investeringsprojekt och utveckla produktionen. Avdelningen Produktion/Teknik är idag sex medarbetare i olika roller såsom operatörer, processtekniker samt chef för avdelningen.
 
Som Ingenjör/projektledare deltar du i det dagliga arbetet med uppföljning av processen, utveckla processoptimering och genomförande av förändringar på utrustningen. Du driver och projektleder förbättringsarbetet och ansvarar för både framtagande av investeringsunderlag samt genomförande av upphandlingar.
 
Du kommer även att arbeta med riskanalyser, kravspecifikationer mot leverantörer vid inköp/ upphandling. Du medverkar i strategi- och budgetprocessen för avdelningen. Arbetet innebär ett nära samarbete med Produktions- och teknikchef, operatörer, processtekniker och R&D avdelningen. I tjänsten förekommer resor.
 


Kvalifikationer:
Vi tror att du har mångårig arbetslivserfarenhet inom maskin- och/eller processutveckling samt goda erfarenheter av projektledning. Du har god erfarenhet av att ta fram investeringsunderlag och underlag för affärsbeslut. Du drivs av förbättringsarbete och är en kreativ problemlösare som ser möjligheter. 
 
I grunden har du relevant högskoleutbildning ex. maskiningenjör eller likvärdig arbetslivserfarenhet. Du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt och tycker om att driva flera pågående projekt parallellt. Du blir en viktig person i teamet och du tycker om att kommunicera och coacha andra samt att delge information för att underlätta samarbete. 
 
Du hanterar engelska i både tal och skrift och gärna ett ytterligare språk, ex. tyska eller spanska.
Meriterande med erfarenhet och kunskap inom SEX SIGMA, SPC eller liknande samt arbete med kvalitetsstandarder. ex. ISO 9001,  14001.
 
Urval kan ske löpande, ansök omgående!
 
Välkommen att bidra i ett starkt utvecklingsteam! Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. Visa mindre

HR-Chef till Gävle Energi

- du leder och stödjer verksamheten med stort hjärta och gedigen HR kompetens    Gävle Energi är stolta över att tillhöra en av de 10 procent bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställd arbetsplats! ( enligt Nyckeltalsinstitutets undersökning 2022). Som arbetsgivare värnar vi om att behålla vår position och aktivt vårda och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke. Ett involverande, tydligt och enhetligt ledarskap... Visa mer
- du leder och stödjer verksamheten med stort hjärta och gedigen HR kompetens 
 
Gävle Energi är stolta över att tillhöra en av de 10 procent bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställd arbetsplats! ( enligt Nyckeltalsinstitutets undersökning 2022). Som arbetsgivare värnar vi om att behålla vår position och aktivt vårda och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke. Ett involverande, tydligt och enhetligt ledarskap och fortsatt stark företagskultur kommer att ha stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Här får du en nyckelroll som drivande och möjliggörande förändringsledare.
 
Du tar ett helhetsansvar för att driva, utveckla och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet. Med hänsyn till omvärldsförändringar och i nära samarbete med organisationen, säkerställer du goda förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Du och din funktion agerar rådgivare och verksamhetsnära stöd till företagets chefer inom förändringsledning, facklig samverkan, kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö, friskvård, förmånsfrågor med mera. Ditt personalansvar omfattar tre medarbetare och du rapporterar till vice VD och ingår i bolagets övergripande ledningsgrupp.
 
Din profil
Du har en bred HR-bakgrund med flerårig erfarenhet av en HR roll med helhetsansvar för en HR-funktion på ledningsgruppsnivå. Erfarenhet från att leda förändringsarbete i företag i likvärdig storlek är starkt meriterande.
 
Du har goda ledaregenskaper och är en kommunikativ, målmedveten och trygg ledare med höga ambitioner för HR funktionens roll som möjliggörare. Genom att vara närvarande, prestigelös, flexibel och visa intresse för verksamheten skapar du engagemang och förtroendefulla relationer. Du har lätt för att se helheten och söker självständigt upp nya utmaningar som bidrar till en än mera proaktiv och och bidragande HR-funktion. 
 
Välkommen att söka ett HR jobb där du får stor möjlighet att fokusera på ett HR arbete i framkant!
 
 
 
 
 


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region och är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med 250 engagerade medarbetare är bolaget en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Gävle Energi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. Gävle Energi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i. För oss handlar det inte bara om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt. www.gavleenergi.se Visa mindre

Manager Mill Control till Gävle

Tänk om du kunde gå till jobbet och vara en del av ett ledande svenskt börsbolag som investerar i framtiden?   Nu har du chansen!   Vi söker en driven ekonom med nytänk, proaktivitet och ledarintresse!      BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer. Koncernens produktionsanläggning i Gävle, är världsledande i tillverkning av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel. Varje dag produce... Visa mer
Tänk om du kunde gå till jobbet och vara en del av ett ledande svenskt börsbolag som investerar i framtiden?   Nu har du chansen!
 
Vi söker en driven ekonom med nytänk, proaktivitet och ledarintresse!   
 
BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer. Koncernens produktionsanläggning i Gävle, är världsledande i tillverkning av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel. Varje dag produceras material till 200 miljoner dryckesförpackningar i anläggningen, vilket betyder att var fjärde portionsdryck i världen innehåller vätskekartong tillverkad hos BillerudKorsnäs i Gävle.
 
Din uppgift blir att leda och driva utveckling av enhetens Finans & Controlling funktion och säkerställa att funktionens arbete bidrar till att uppfylla brukets och koncernens övergripande mål. Du rapporterar till Vice President Finance & Controlling Operations och har personalansvar för två Controllers.Du ingår i Gävle Bruks ledningsgrupp samt Operations Finance & Controlling ledningsgrupp och bidrar till verksamheten som helhet och deltar i koncerngemensamma projekt för att utveckla och effektivisera våra processer och system.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Agerar som business partner gentemot verksamheten och bidrar med framtida tillväxt och lönsamhetsanalyser.
• Ansvarar för framtagandet av brukets ekonomiska resultat, årsplaner och prognoser i enlighet med uppsatta mål och ambitioner.
• Produktkalkyler, investeringskalkyler och ad hoc utredningar.
• Aktivt identifiera förbättringsmöjligheter kring brukets resultatrapporter och i samråd med intäkts- och kostnadsansvariga föreslå och driva åtgärder för att förbättra lönsamhet och kapitalbindning.
• Samordna och möjliggöra att bruks- och koncernledningen erhåller korrekt och relevant ekonomisk information.
• Proaktivt utveckla och underhålla system för ekonomisk uppföljning.
 
Din bakgrund
Du har högskoleutbildning inom ekonomiområdet i grunden eller motsvarande och flerårig erfarenhet av likvärdig roll. Du har goda kunskaper i redovisning och ekonomisk styrning gärna från processindustrin. Tidigare ledarerfarenhet är starkt meriterande. Du är en van användare av etablerade affärssystem. Du har goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.
 
Arbetet som Manager Mill Control förutsätter många kontakter både externt och internt, vilket kräver att du är utåtriktad och har god förmåga att interagera och kommunicera. För att vara framgångsrik krävs att du är drivande och affärsmässig. Du är strukturerad, analytisk och förändringsbenägen. Du har också en naturlig fallenhet för ledarskap och har hög integritet.
 
Du kommer att trivas och utvecklas hos oss om du delar vår värdegrund- sätt kunden i fokus, våga prova nytt, driv förändring och värna om varandra. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper, värderingar och din förmåga att nå resultat.
 

 BillerudKorsnäs tillhandahåller papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom överlägset papper och förpackningsmaterial tillverkade av nyfiber; passionerat engagerad i hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland med cirka 5800 anställda i över 13 länder och kunder i över 100 länder. BillerudKorsnäs omsätter cirka 37,2 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. Visa mindre

Kundservicechef Ockelbo

Bostadsföretag söker tydlig lagledare som sätter kunden i centrum!   Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.   Ockelbogårdar kommer nu att samla hela sin kun... Visa mer
Bostadsföretag söker tydlig lagledare som sätter kunden i centrum!
 
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.
 
Ockelbogårdar kommer nu att samla hela sin kundnära verksamhet i en avdelning under ledning av en kundservicechef. Verksamheten är inne i ett spännande skede och det finns goda möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen.
 
Ditt uppdrag
Ockelbogårdar söker dig som vill bli vår kundservicechef med ansvar för bolagets kundnära verksamhet. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att vidareutveckla Ockelbogårdars kundrelationer i alla dess former.
 
Du har personalansvar för ett 25-tal medarbetare, bland annat uthyrare, bovärdar och lokalvårdare. Bland avdelningens uppgifter finns sådant som uthyrning av lägenheter, kundtjänst, felanmälan och dagliga kontakter med våra hyresgäster. Inom avdelningen hanteras även säkerhetsfrågor, trygghetsskapande arbete, städning och besiktning av lägenheter vid avflyttning.
 
Inom Ockelbogårdar är det korta beslutsvägar och rollen är både operativ och strategiskt. 
 
Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.
 
Din profil
Troligen arbetar du redan med kundrelationer i någon form. Erfarenhet från uthyrning av bostäder eller lokaler är meriterande liksom kunskaper inom ekonomi, hyresjuridik och upphandling. Erfarenhet från förhandlingsarbete är meriterande. Du är en van användare av Office-paketet.
 
För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Du är organiserad och arbetar systematiskt. Som person är du utåtriktad och självgående men även strukturerad och ansvarstagande. Som ledare är du engagerad och drivande men också trygg och lyssnande. Du tycker om att finnas i miljöer med andra som också tycker om sitt arbete.
 
Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis fastigheter, ekonomi, HR eller marknadsföring. Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet och du har tidigare haft personalansvar. Körkort är ett krav för tjänsten. Goda kunskaper i svenska- och engelska språken är också ett krav. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
 
Välkommen att utveckla Ockelbo som en plats att bo, verka och leva på!


Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ockelbo kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. VD för Ockelbogårdar AB är Anders B Lundh.

Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo!

Läs mer: www.ockelbogardar.se Visa mindre

Underhållssamordnare till AO Energiproduktion vid Gävle Energi

-en bred nyckelroll för ett underhållsarbete i framkant    Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklings-projekt och samarbeten inom energiproduktionsområdet. En viktig målsättning för bolaget är att öka sin produktionskapacitet och flexibilitet. Som samordnare blir du även process och systemansvarig för underhållsarbetet vid affärsområdets samtliga anläggni... Visa mer
-en bred nyckelroll för ett underhållsarbete i framkant 
 
Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklings-projekt och samarbeten inom energiproduktionsområdet. En viktig målsättning för bolaget är att öka sin produktionskapacitet och flexibilitet. Som samordnare blir du även process och systemansvarig för underhållsarbetet vid affärsområdets samtliga anläggningar som består av både kraftvärmeverk och vattenkraftverk.
 
Arbetsuppgifterna omfattar beredning, samordning, kravställning och planering av processunderhåll på detalj- och helhetsnivå. Arbetet kräver ett nära samarbete med drift och övriga kollegor inom underhållsorganisationen, entreprenörer och din närmaste chef, underhållschefen. I rollen ingår att ansvara för uppdateringar och kvalitet på underhållssystemets masterdata och planerade arbeten och att säkerställa att rutiner och dokumentationskrav är ändamålsenliga, tydliga och att de efterlevs.

 

 
Din bakgrund
 
Vi tror att du som söker denna tjänst har som minimum en teknisk utbildning på gymnasienivå, gärna från maskin- eller processtekniskt program.
Du har några års yrkeserfarenhet från liknande bred roll med god insikt i vad som krävs för att bedriva ett stabilt och välfungerande underhållsarbete. Du har erfarenhet av att jobba i moderna underhålls- och planeringssystem för att optimera såväl den operativa dagliga verksamheten som revisionsplaneringen.

Som person är du kommunikativ och samarbetsorienterad. På ett självgående och ansvarstagande sätt har du lätt för att ta dig an såväl detaljorienterade administrativa uppgifter där du behöver vara noggrann och strukturerad samtidigt som du drivs av att få greppa helheten och föreslå prioriteringar.
Bilkörning ingår i tjänsten, varför körkort är önskvärt.

 
Välkommen att bli del av en arbetsplats som bidrar till en positiv samhällsutveckling ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. www.gavleenergi.se Visa mindre

Produktionschef - Gävle

”Till dig som vill utveckla Samhalls nya industrienhet i Gävle och har hjärtat på rätt ställe”   Vill du göra skillnad tillsammans med Sveriges viktigaste företag? Samhall arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos medarbetare och bidra till en ökad mångfald i arbetslivet. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bli e... Visa mer
”Till dig som vill utveckla Samhalls nya industrienhet i Gävle och har hjärtat på rätt ställe”
 
Vill du göra skillnad tillsammans med Sveriges viktigaste företag? Samhall arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos medarbetare och bidra till en ökad mångfald i arbetslivet. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bli en del av vårt team, gör skillnad och bidra till ett mer inkluderande samhälle.
 
Vi söker en Produktionschef till den nya industrienhet som vi under hösten 2022 kommer starta i Gävle. Huvuduppdraget kommer att bli kablagetillverkning till fordonsindustrin, men det kan också kompletteras med tillverkning och montering inom andra industrisegment. Drivs du av tron på människors förmåga, har du ledarerfarenhet, är affärsorienterad och gillar utvecklingsarbete? Då är det dig vi söker!
 
Som Produktionschef har du det yttersta ansvaret för att organisera och skapa förutsättningar för produktionsanläggningen att kunna leverera och nå uppsatta mål genom att leda, utveckla och följa upp verksamheten i linje med Samhalls uppdrag och mål. Ditt initiala uppdrag blir att i nära samarbete med vår industrienhet i Söderhamn starta upp verksamheten i Gävle, för att sedan rekrytera tjänstemän till enheten som tillsammans med dig ska säkerställa bra arbetsmetoder, effektiva processer och bidra till ständiga förbättringar. Med stort medarbetarfokus, tydlig verksamhetsstyrning och god uppföljning skapar ni rätt förutsättningar för att utveckla både människan och affären. 
 
Industrienheten i Gävle ingår tillsammans med 8 andra industrienheter i vårt distrikt Industri, ett distrikt som i sin tur ingår i Marknadsområde Nord. Industrienheterna finns från Ludvika till Överkalix med totalt ca 380 medarbetare. Produktportföljen är bred och enheterna producerar bl.a. produkter till flera av Sveriges största företag. 
 
Du rapporterar till Industrichef för distrikt Industri och ingår i dennes ledningsgrupp.
 
Vem söker vi?
Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete inom tillverkande industri, gärna inom ex. produktion eller montage och att du har erfarenhet av att utveckla verksamhet och av förändringsledning. Du är van att vara chef över chefer och att leda genom andra. Du har också förmåga att skapa kontakter och utveckla goda relationer såväl internt som externt.
 
Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du är driven och arbetar målstyrt för att skapa förbättringar, effektivitet och resultat samtidigt som du säkerställer en god arbetsmiljö där medarbetarutveckling står i fokus. Du är en trygg och kommunikativ ledare som styr organisationen med en tydlig riktning och ett coachande förhållningssätt.
 
Du har relevant utbildningsbakgrund och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. 
 
Ansökan och övrig information
Ansök redan idag då ansökningarna kan behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund. 
 
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning 
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse 
Tjänstgöringsgrad: 100% 
Sista ansökningsdatum: 2022-09-25
 
I denna rekrytering samarbetar Samhall med Balkefors & Ponsiluoma. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Torgny Balkefors på Balkefors & Ponsiluoma, 073-3434769, [email protected] 
 
Fackliga kontaktpersoner; 
Jonny Viljeskogh, Unionen, tfn 0660-79671 
Johnny Schödin, SACO, tfn 060-168203 
Maria Sköld, Ledarna, tfn 0270-73913 
 
Välkommen till hållbar samhällsutveckling där du är med och gör skillnad för många! 
 
 

 

 


Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. Vi erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning, handel och omsorg. Vi är rikstäckande med dryga 25 000 anställda på cirka 600 orter och omsätter över åtta miljarder kronor per år. Genom våra kunduppdrag utvecklar vi personer med funktionsnedsättning och vi lyckas så bra för att vi är bäst på att matcha rätt person till rätt arbete. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kan leverera. Läs mer på www.samhall.se 

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Chef Underhåll/Hälsa & Säkerhet - Gävleborg/Dalarna

- kundorienterad ledare som vill vidareutveckla konsultverksamhet   AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och consulting. Vi accelererar omställningen mot hållbart samhälle! De är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.   Om jobbet   Vi söker en Sektionschef inom tjänsteområdet Operational Excellence mot processindustri... Visa mer
- kundorienterad ledare som vill vidareutveckla konsultverksamhet
 
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och consulting. Vi accelererar omställningen mot hållbart samhälle! De är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
 
Om jobbet
 
Vi söker en Sektionschef inom tjänsteområdet Operational Excellence mot processindustrisektorn i Dalarna, Gävleborg samt Sundsvall. Sektionen fokuserar på verksamhetsutvecklande aktiviteter hos kunder inom Industriellt Underhåll, Hälsa & Säkerhet samt Projekthanteringstjänster.
 
Gillar du att påverka affärsverksamheten och bygga relationer vid sidan av ditt teknikintresse? Är du erfaren inom Industriellt Underhåll och/eller Hälsa och Säkerhet samt Projekt och har en känsla för både affärer och människor? Då kan du vara vår nya Sektionschef som kan hjälpa till att leda och utveckla verksamhetens fortsatta framgångar!
 
Du får möjligheten att axla en rolig, mångfacetterad och spännande roll där du får kombinera dina intressen för människor och personal i en teknikintensiv omgivning. Sektionen är under utveckling och har idag 11 medarbetare och växer kraftigt.
 
Du ansvarar för hela sektionens verksamhet inklusive strategier, tillväxt, lönsamhet, marknadsföring och personal. Din grupp kommer innehålla konsulter inom Industriellt underhåll, Hälsa och Säkerhet och Projektsupport med inriktning mot processindustrin. Vår sektion arbetar parallellt, både med sektioner inom andra teknikdiscipliner i interna projekt och som resurs i kundens organisation.
 
Några exempel på tjänster sektionen verkar inom:
 
Underhåll

• Verksamhetsutveckling inom Underhåll
• Underhållsaudit
• Underhåll i projekt
• Resursförstärkning
Hälsa & Säkerhet

• Verksamhetsutveckling inom Hälsa & Säkerhet
• Säkerhetskultur/Beteendeutveckling
• Lagar & myndighetskrav
• Riskanalyser
• Hälsa & Säkerhet i projekt
• Resursförstärkning, expertis och interimslösningar
• Kompetensutveckling/utbildningar
Projekthantering

• Projektledare
• Montageledare
• Dokumentationsingenjörer
• Tidsplanerare
Hos oss på AFRY kommer du som medarbetarnas närmsta chef att ansvara för personal- och lönesamtal för din grupp, både specialister och yngre talanger, där du aktivt arbetar med kompetensutveckling, rekrytering och gruppens välmående. Du kommer att ansvara för gruppens affärer och ansvara och vara delaktig i marknadsbearbetning och sälj. Du genomför personal- och affärsutveckling såväl som att sätta upp och arbeta mot mål, samt utföra offertarbete, kundrelationer och försäljning. Vi arbetar gemensamt och stöttar varandra men du är ansvarstagande som person och gillar utmaningar. Vi värderar samarbete högt och tror att du är en person som ser nya möjligheter för både AFRY och våra kunder.
 
Våra kunder finns inom främst Processindustrisektorn som t.ex. Bioindustri, Kemi, Gruva, Batteri, Metall samt Papper och Massa. Inom Processindustridivisionen på AFRY är vi idag ca 3000 kompetenta, drivna och engagerade medarbetare på flertalet kontor i Sverige och Internationellt. Vi har vuxit mycket under de senaste åren och vill fortsätta växa, både i antal och i kompetens.
Placeringsort Gävle alternativt Borlänge.
 
Vem är du?
Vi söker en social och driven lagspelare som har gedigen erfarenhet från vårt verksamhetsområde samt har kompetens och stark vilja att fortsätta att utveckla kundrelationer, affärer och organisationen vidare. Det är meriterande om du har erfarenhet av konsultaffärer, försäljning och ett stort kontaktnät. Du gillar utmaningar och har en naturlig fallenhet för att skapa en trivsam atmosfär för dina medarbetare.
 
Då du har kontakt med många olika kunder inom olika branscher krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Eftersom resor förekommer naturligt i tjänsten är B-körkort ett krav.
 
Vi tror att du har erfarenhet som ledande roll inom Underhåll och/eller Hälsa och Säkerhet och är van vid att ta ansvar i olika sammanhang, kanske agerar disciplinledare, delprojektledare eller uppdragsansvarig idag och känner dig redo för att ta ett större ansvar för personal och affärer
 
Låter det här som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan! Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
 
Urval och intervjuer kan ske löpande - så ansök omgående!
 
Välkommen att bidra till ett allt hållbarare samhälle!
 

 AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making future


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Verksamhetsutvecklare IT till Setra Group

Vill du vara med och påverka digitaliseringsresan i ett grönsamt bolag?   I nära samarbete med åtta kollegor inom IT funktionen centralt och koncernens åtta produktionsenheter blir din uppgift att verka för ett  helhetsperspektiv på bolagets IT-infrastruktur och systemmiljö. Tillsammans med IT direktör, kollegor och i nära samarbete med nyckelpersoner i verksamheten, säkerställer du att bolaget har en kort och långsiktigt hållbar IT-miljö och ligger i fram... Visa mer
Vill du vara med och påverka digitaliseringsresan i ett grönsamt bolag?
 
I nära samarbete med åtta kollegor inom IT funktionen centralt och koncernens åtta produktionsenheter blir din uppgift att verka för ett  helhetsperspektiv på bolagets IT-infrastruktur och systemmiljö. Tillsammans med IT direktör, kollegor och i nära samarbete med nyckelpersoner i verksamheten, säkerställer du att bolaget har en kort och långsiktigt hållbar IT-miljö och ligger i framkant vad gäller digital utveckling i branschen.
 
Rollen är ny och stor del av tiden kommer att ägnas åt att leda och driva koncerngemensamma IT relaterade projekt och uppdrag. En annan uppgift blir att bedriva omvärldsbevakning, kartlägga förbättringsbehov och föreslå mål och åtgärder som bidrar till önskvärda resultat utifrån kvalitet, tid och kostnad. 
 
I rollen som är bred ingår även kravställning mot leverantörer och viss förvaltningsledning. Du får ansvar för att bevaka och följa upp att förändringar följer riktlinjer gällande arkitektur, informationssäkerhet med mera. Att ta fram metodstöd för nuvarande applikationsförvaltning samt att kontinuerligt bidra med kompetens inom IT området genom att guida och stötta andra är andra exempel på uppgifter som ingår.
 
I rollen som verksamhetsutvecklare IT rapporterar du till Lotta Olsson, CIO, direktör IT. Setra tillämpar flexibla arbetsformer där distansarbete och hybridmöten är en del av vardagen och du utgår lämpligtvis från något av kontoren i Gävle eller Solna.

 
 
Din profil
Du har relevant akademisk utbildning i grunden och erfarenhet från att leda IT-projekt inom tillverkande industri. Du är en erfaren projektledare med vana att hantera olika projekt- och förvaltningsmetoder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkitektur inom IT området, applikationsutveckling samt beställarroll inom IT. Erfarenhet av strategiskt arbete med fokus på projekt med tydlig koppling till affärsnytta är meriterande.
                    
Du har god teknisk förståelse och kännedom om hur IT stödjer verksamheten och stor nyfikenhet och vilja att vara med och driva utveckling. Du kan konkretisera komplexa problem och frågeställningar och kan på ett pedagogiskt sätt visa vägen mot lämpliga och konkreta lösningar. Du arbetar metodiskt och strukturerat med förmågan att se viktiga detaljer i en helhet. För att lyckas i rollen krävs att du har lätt att skapa förtroendefulla relationer genom att vara en god lyssnare, ha ett stort verksamhetsintresse och bidra med din kunskap som en lagspelare.
 
Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
 

 Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på – kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – präglar kulturen på Setra.

Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har cirka 800 anställda och 2021 omsatte vi cirka 5,8 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com Visa mindre

CFO - Svenska Aerogel, Gävle

Ansök    Jul 18    Balkefors & Ponsiluoma AB    Ekonomichef
- börsbolag med hållbar och innovativ produkt i tillväxt!   Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att var... Visa mer
- börsbolag med hållbar och innovativ produkt i tillväxt!

 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.
 
Uppdraget:  
I rollen som CFO får du en unik möjlighet att arbeta i ett innovativt och hållbart start-up bolag på väg mot den internationella marknaden. De är idag ett team på cirka 20 medarbetare och du är i en omväxlande miljö där en innovation nu utvecklas till ett nytt tillväxtföretag som skapar nytta i samhället.
 
Du kommer att arbeta nära ihop med CEO och i ditt ansvarsområde ingår bland annat:

• Ansvar för koncernens ekonomi-, skatte- och redovisningsfunktion samt budgetprocess.
• Framtagning av månads-, kvartal- och årsbokslut inkl årsredovisning samt kvartalsrapportering till börsen.
• Analys och uppföljning av bokslut, lönsamhet, försäljning, produktkalkylering och likviditet.
• Rapportering till styrelse, CEO och ledning.
• Business- och performance management
• Strategiskt arbete med bolagets egen finansiering via ägare, strukturfonder och andra sätt att skapa intäkter.
• Tillsammans med CEO och ledningsgrupp, vidareutveckla bolagets olika finansieringsplattformar.
• Hantera kontakten med revisor, bank och försäkringsbolag.
• IT-ansvarig och ansvarig för Monitor ERP.

Du ingår i en stark ledningsgrupp och rapporterar till CEO. Du har idag en underställd redovisningsekonom. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig med erfarenhet från liknande uppdrag som CFO och gärna med erfarenhet från internationell industri med egen produktion. Du har utvecklat och upprättat beslutsunderlag och rapporter till ledning/styrelse och har kompetens av koncernredovisning, van att analysera ekonomiska resultat. Du har bidragit till affärsmässiga förbättringar och väl underbyggda beslut.  

• En bred erfarenhet inom ekonomi och ”controlling” och erfarenhet av att arbeta i en liten organisation
• Van att jobba väldigt brett och självständigt inom ekonomiområdet.
• Mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
• En personlig förmåga och intresse att bygga relationer med olika typer av finansiärer
• Erfarenhet av digitala verktyg/plattformar för att underlätta och rationalisera ekonomifunktionen.
För att lyckas i din rollen ser vi att du är affärsinriktad, gillar att nå framgång, nyfiken, pedagogisk samt handlingskraftig. Du som person är stabil och har integritet. Du vill arbeta i team, har hög kundförståelse och har passion att bidra till en mer hållbar värld. 
 
Välkommen att bidra i ett starkt ledningsteam! Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. Visa mindre

Produktionschef till JDE Coffee - Gevalia

Är du en trygg och modig förändringsledare med förmåga att skapa förändring som verkligen gör skillnad? Vi söker dig som kan visa vägen mot en förstklassig produktion och säkra leverans av ett av Sveriges mest älskade varumärke.   Gevaliafabriken har den senaste tiden investerat i nya linjer, renovering och uppgradering av gamla linjer, nya format, säkerhets- och miljöuppdateringar. Implementering pågår samtidigt som nya arbetssätt, metoder och beteenden b... Visa mer
Är du en trygg och modig förändringsledare med förmåga att skapa förändring som verkligen gör skillnad?
Vi söker dig som kan visa vägen mot en förstklassig produktion och säkra leverans av ett av Sveriges mest älskade varumärke.
 
Gevaliafabriken har den senaste tiden investerat i nya linjer, renovering och uppgradering av gamla linjer, nya format, säkerhets- och miljöuppdateringar. Implementering pågår samtidigt som nya arbetssätt, metoder och beteenden behöver införas för att möta framtidens krav på kvalitet, säkerhet, tillgänglighet, lönsamhet och hållbarhet. 
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för hela produktionskedjan, från det att bönan kommer till Gävle rosteriet till packad produkt. Du får fullt ansvar för att leda, styra, utvärdera och utveckla en flexibel produktion för att möta efterfrågan. I nära samarbete med kollegor inom planering och logistikfunktionen, kvalitet och Continuous improvement säkerställer du kort och långsiktig leveransförmåga mot gemensamma mål. Du leder och utvecklar din organisation genom dina fyra direktrapporterande chefer, varav en underhållschef. Utifrån gemensam målbild är du tillgänglig, visar vägen och agerar förebild. Tillsammans driver ni verksamhetsutveckling präglat av ständiga förbättringar, säkerhetstänk, allas delaktighet och bidrag mot gemensam målbild. 
 
Din bakgrund
 
Du har flera års erfarenhet av likvärdig chefsroll inom tillverkningsindustrin och det är meriterande om du jobbat med produktion i ledande position med FMCG (Fast Moving Consumer Goods) eller processindustri. Du har tidigare erfarenhet av helhetsansvar för verksamhetsplanering, målstyrning samt budget- och resultatuppföljning. Du har mycket god kännedom om Operational Excellence -metoder som Lean och Six Sigma. Du är en erfaren användare av tillverkningsprogram och ERP-system och en erfaren MS Office användare. Du är en skicklig kommunikatör som talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
 
Vi söker dig som är driven, trygg och modig förändringsledare. Du har ett tydligt engagerande och involverande ledarskap och är bra på att skapa högpresterande motiverade team. Du har en god pedagogisk förmåga och tidigare erfarenhet av att driva framgångsrikt förändringsarbete. 
 
JDE och Gevalifabriken tror starkt på teamarbete att stötta varandra och att få fira framgång tillsammans.  Vi kan erbjuda dig en spännande resa i en utmanande position, kompetenta kollegor i en snabbväxande verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.På JACOBS DOUWE EGBERTS inspireras vi av det fantastiska som kan ske över en god kopp kaffe. Vi har gjort det till vårt uppdrag att ta reda på vad det är som gör det. Våra medarbetare har sedan dag ett höjt ribban, tänkt snabbt och agerat ännu snabbare för att få en effekt som ska kännas runt om i världen. JDE är hemmet för några av världens mest kända kaffevarumärken. Våra 12 000 passionerade kaffemästare, som vi har i över 80 länder, levererar vår vision: ett kaffe för varje kopp.

Vi tror på det fantastiska som kan hända över en kopp kaffe och vi drivs av visionen att alla förtjänar ett kaffe som de älskar. Vi är Gevalia, Nordens största kafferosteri, med 65 anställda och producerar 10 miljoner koppar utmärkt kaffe varje dag. Gevalia är en del av Jacobs Douwe Egberts sedan 2015 och vi är verksamma i Gävle där vi har ett 100 år gammalt arv av rostning av kaffe.

Vi arbetar som ett team, firar framgång och stöder varandra när det behövs. Du och dina prestationer kommer att uppmärksammas här. Visa mindre

Servicemarknadschef Din Bil, Gävleborg - Dalarna

Ansök    Jun 10    Balkefors & Ponsiluoma AB    Marknadschef
- trygg ledare som utvecklar och aktivt stödjer verksamheten    Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer coh en central Servicemarknadschef region inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest at... Visa mer
- trygg ledare som utvecklar och aktivt stödjer verksamheten 
 
Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer coh en central Servicemarknadschef region inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och uppdragsgivare i branschen. Driv, Integritet och Hållbarhet utgör bolagets värdeord som förväntas genomsyra vardagen internt som externt.
 
Tjänstebeskrivning:
Inom den centrala Servicemarknadsfunktionen vill vi alltid leverera bästa supporten till den operativa verksamheten. I rollen som Servicemarknadschef hos oss ansvarar du för att planera och leda det centrala servicemarknadsteamet inom definierade områden, analysera servicemarknadens resultat samt tillsammans med platschefer och servicechefer utveckla samt implementera servicerelaterade koncept och erbjudanden.
I samarbete med Servicemarknads Direktör och verksamhetschefer utarbetar du strategier, handlingsplaner och projekt för servicemarknaden så att vi som ett bolag når våra strategiska mål. Du rapporterar till Servicemarknads Direktör Din Bil Sverige AB och ingår i Region Gävleborg - Dalarnas samt Servicemarknadsorganisationen ledningsgrupp.
 
Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har mångårig erfarenhet av ledarskap, gärna från en ledande befattning inom fordonsbranschen/servicemarknad. Du har god förståelse för servicemarknad och dess processer samt är van att leda projekt. Erfarenhet från att ha arbetat i en större organisation är meriterande liksom formell bakgrund på högskolenivå inom för tjänsten relevanta områden. Du har lätt för att formulera dig, i såväl tal som skrift, både på svenska och engelska. Vidare har du god datorvana, främst i Office-paketet och har du kunskaper i programmet Automaster eller liknande servicemarknadssystem är detta meriterande. B-körkort är ett krav.
 
Personliga Egenskaper
Som Servicesmarknadschef är det viktigt att Du har god social förmåga, är bra på att bygga team och leda andra. Vi ser att du är en ledare som trivs i rollen att utveckla såväl människor som verksamheten. Du besitter ett gediget engagemang för vår verksamhet och du eftersträvar ständigt förbättring med kvalité. 
Du är en person som tycker om att fatta beslut och är strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du är flexibel och har förmågan att arbeta mot flera mål samtidigt, även under tidspress. Vi ser gärna att du har ambitioner att vilja utvecklas inom företaget.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet samt dina värderingar. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
 
Din Bil Sverige AB eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet. 
 
Ansökan
Ansök omgående, urval kan ske löpande - sista ansökningsdag 31 juli. Din Bil Sverige genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef; Håkan Bodeklint, Servicemarknads Direktör på telefonnummer 031-7501450 eller via mail: [email protected]
 
Varmt välkommen med din ansökan!


 
 


Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat, Cupra och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna samt i region Gävleborg-Dalarna. Vi har ca 2 500 anställda, finns på 48 platser, har 61 bilanläggningar och omsätter ca 23 miljarder SEK.

Din Bil erbjuder många förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Din Bil Gruppen eftersträvar jämställdhet och mångfald samt värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Läs mer: www.dinbil.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Projektingenjör till Gävle Energi

-en nyckelroll för en hållbar utveckling av fjärrvärmenätet   Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklingsprojekt och samarbeten.   Du får en viktig roll i att anpassa infrastrukturen fjärrvärme- och fjärrkýla efter stadens kort och långsiktiga behov. Du erbjuds en varierad och mångsidig vardag där du har ett internt nära samarbete med främst projekt/byggle... Visa mer
-en nyckelroll för en hållbar utveckling av fjärrvärmenätet
 
Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklingsprojekt och samarbeten.
 
Du får en viktig roll i att anpassa infrastrukturen fjärrvärme- och fjärrkýla efter stadens kort och långsiktiga behov. Du erbjuds en varierad och mångsidig vardag där du har ett internt nära samarbete med främst projekt/byggledare och driftpersonal. Övriga dagliga externa kontaktytor i rollen blir framför allt externa projektörer projekt/byggledare, kunder, markägare och myndigheter. 
 
Du projekterar och tar fram underlag för en kostnadseffektiv och kvalitativ re- och nyinvestering. Du gör konstruktionsberäkningar, analyser, upprättar kalkyler och bedriver tekniskt utredningsarbete. Du kravställer och samordnar helheten av projekteringsarbetet och säkerställer hållbara lösningar för Gävle Energi. Projekten varierar i storlek och längd från någon vecka till att pågå i något år. Du ingår i affärsområde Fjärrvärmes planeringsavdelning tillsammans med närmaste chef och fyra projekt/byggledare som du har ett nära samarbete med.
 
Distansarbete är fullt möjligt i rollen. Minst 50% av tiden väntas förläggas på plats utifrån verksamhetens behov. 
 
Din bakgrund
 
Du har en gedigen branschkunskap och relevant teknisk utbildning. Du har erfarenhet av projektering inom fjärrvärme/och eller fjärrkyla. Erfarenhet från drift och kännedom om driftförvaltningssystem är meriterande. Du är en van systemanvändare och har erfarenhet från att vara delaktig i systemimplementeringar. Kunskap inom AutoCad är meriterande. Som person är det viktigt att du är självgående, analytiskt och systematiskt.
Du har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska och har lätt för att på ett pedagogiskt sätt bidra till ett bra samarbete i grupp.
 
Välkommen att bli del av en arbetsplats som bidrar till en positiv samhällsutveckling ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. www.gavleenergi.se Visa mindre

Platschef Din Bil AUDI - Gävle/Borlänge

Ansök    Maj 27    Balkefors & Ponsiluoma AB    Marknadschef
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet   Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attra... Visa mer
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet
 
Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och uppdragsgivare i branschen. Driv, Integritet och Hållbarhet utgör bolagets värdeord som förväntas genomsyra vardagen internt som externt.
 
Rollen omfattar helhetsansvar för Din Bils Audi-anläggningar i Gävle och Borlänge som omsätter drygt 500 miljoner och har ca 40 medarbetare inom försäljning och servicemarknad. I rollen som platschef får du helhetsansvar för att driva och utveckla den lokala affären och möjliggöra hållbar och lönsam tillväxt. Du har budget och resultatansvaret för Audi-anläggningarna i Gävle och Borlänge. 
 
Utveckling av chefer och medarbetare samt ansvar för miljö, arbetsmiljöfrågor ingår i tjänsten, likväl som att kontinuerligt följa upp verksamheten och initiera förbättringsåtgärder. Tillsammans med avdelningscheferna för försäljnings- och serviceavdelningen sätter du upp mål och utarbetar strategier och handlingsplaner. Du stöttar organisationen i olika aktiviteter och ser till att medarbetarna har optimala förutsättningar för prestation. Som platschef blir du även regional märkeschef för Audi. 
 
Du rapporterar till Regiondirektör och kommer att ingå i regionala ledningsgruppen tillsammans med fyra platschefskollegor samt HR och ekonomi.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet med verksamhetsansvar och förmåga att leda genom andra chefer. Du har erfarenhet från relevant roll med fokus på affärsutveckling av service och tjänster i hög förändringstakt. Din Bil tror starkt på mångfald och söker dig som kompletterar ledningen med erfarenhet och bakgrund som gör gruppen starkare tillsammans.
 
Som person är du inkluderande, lyhörd och driven. Att skapa hållbara relationer och nätverk faller sig naturligt för dig. Du förstår vikten av att vara en förebild i alla situationer och du arbetar aktivt för ett hållbart och närvarande ledarskap. Som ledare är du tydlig samt prestigelös och du besitter förmågan att coacha och stötta medarbetare. Med god analytisk förmåga och genom att involvera andra fattar du affärsmässiga beslut.
 
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom ekonomi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du är en god användare av Officepaketet och har lätt att formulera dig, såväl i tal som i skrift, både på svenska och på engelska. 
 
Ansök omgående, urval och intervjuer kan ske löpande.
 


Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat, Cupra och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna samt i region Gävleborg - Dalarna. Vi har ca 2 500 anställda, finns på 48 platser, har 61 bilanläggningar och omsätter ca 23 miljarder SEK.

Din Bil erbjuder många förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Din Bil Gruppen eftersträvar jämställdhet och mångfald samt värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Läs mer: www.dinbil.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Platschef Din Bil - Gävle/Sandviken

Ansök    Maj 27    Balkefors & Ponsiluoma AB    Marknadschef
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet   Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attra... Visa mer
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet
 
Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och uppdragsgivare i branschen. Driv, Integritet och Hållbarhet utgör bolagets värdeord som förväntas genomsyra vardagen internt som externt.
 
Rollen omfattar helhetsansvar för anläggningarna i Gävle och Sandviken som omsätter drygt 800 miljoner och har ca 110 medarbetare inom försäljning och servicemarknad. I rollen som platschef får du helhetsansvar för att driva och utveckla den lokala affären och möjliggöra hållbar och lönsam tillväxt. Du har budget och resultatansvaret för anläggningarna i Gävle och Sandviken som representerar Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Seat och Cupra samt ansvar för Din Bils skadeverkstad i Gävle.
 
Utveckling av chefer och medarbetare samt ansvar för miljö, arbetsmiljöfrågor ingår i tjänsten, likväl som att kontinuerligt följa upp verksamheten och initiera förbättringsåtgärder. Tillsammans med avdelningscheferna för försäljnings- och serviceavdelningen sätter du upp mål och utarbetar strategier och handlingsplaner. Du stöttar organisationen i olika aktiviteter och ser till att medarbetarna har optimala förutsättningar för prestation. Som platschef blir du även regional märkeschef för ett av bolagets varumärken. 
 
Du rapporterar till Regiondirektör och kommer att ingå i regionala ledningsgruppen tillsammans med fyra platschefskollegor samt HR och ekonomi.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet med verksamhetsansvar och förmåga att leda genom andra chefer. Du har erfarenhet från relevant roll med fokus på affärsutveckling av service och tjänster i hög förändringstakt. Din Bil tror starkt på mångfald och söker dig som kompletterar ledningen med erfarenhet och bakgrund som gör gruppen starkare tillsammans.
 
Som person är du inkluderande, lyhörd och driven. Att skapa hållbara relationer och nätverk faller sig naturligt för dig. Du förstår vikten av att vara en förebild i alla situationer och du arbetar aktivt för ett hållbart och närvarande ledarskap. Som ledare är du tydlig samt prestigelös och du besitter förmågan att coacha och stötta medarbetare. Med god analytisk förmåga och genom att involvera andra fattar du affärsmässiga beslut.
 
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom ekonomi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du är en god användare av Officepaketet och har lätt att formulera dig, såväl i tal som i skrift, både på svenska och på engelska. 
 
Ansök omgående, urval och intervjuer kan ske löpande.
 
 


Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat, Cupra och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna samt i region Gävleborg-Dalarna. Vi har ca 2 500 anställda, finns på 48 platser, har 61 bilanläggningar och omsätter ca 23 miljarder SEK.

Din Bil erbjuder många förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Din Bil Gruppen eftersträvar jämställdhet och mångfald samt värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Läs mer: www.dinbil.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Lager-/Produktionschef - partykungen.se

- Driven och trygg ledare till expansivt e-handelsbolag   Partykungen.se är en framgångssaga som startade 2009 med viljan att kämpa för att skapa mer fest och ett roligare liv för allt och alla – fight boredom! Idag omsätter de ca 300 miljoner och kommer troligtvis omsätta en halv miljard år 2025. Kunden finns nu i hela Skandinavien och kanske än fler får ett trevligare liv i framtiden.    Ditt uppdrag:  Som Lagerchef Partykungen blir du ytterst ansvarig f... Visa mer
- Driven och trygg ledare till expansivt e-handelsbolag
 
Partykungen.se är en framgångssaga som startade 2009 med viljan att kämpa för att skapa mer fest och ett roligare liv för allt och alla – fight boredom! Idag omsätter de ca 300 miljoner och kommer troligtvis omsätta en halv miljard år 2025. Kunden finns nu i hela Skandinavien och kanske än fler får ett trevligare liv i framtiden. 
 
Ditt uppdrag: 
Som Lagerchef Partykungen blir du ytterst ansvarig för hela lagerverksamheten och produktionen från att alla varorna inkommit till lagret i Gävle tills att de plockats i kundorder och är klara för leverans. Tillsammans med dryga 70 medarbetare blir uppdraget varje dag leverera från ca 2 000 till 8 000 ordrar beroende på säsong.
 
I Lagerchefens team finns idag en stf lagerchef och fem teamledare som har ansvar för de olika områdena inom lagerhantering. Dessutom finns stödjande personer inom rekrytering och administration. Du har även kontakt med interna avdelningar som kundservice, inköp och ekonomi. För att bli framgångsrik i rollen så leder du nära den dagliga verksamheten, men har också ett strategiskt perspektiv om hur ni ska utvecklas mot framtidens lagerhantering.
 
Vi ser att du vidareutvecklar organisationen utifrån satta mål främst genom att leda, driva och följa upp verksamheten. Du skapar engagemang, motivation och uppmuntrar initiativ inom organisationen för hur ständigt förbättra det dagliga arbetet. Du har personal och kostnadsansvar för verksamheten vilket kräver sin planering utifrån variationer tack vare försäljningstillväxt och säsongsmönster. ”Rätt produkt vid rätt tid och plats, plockad av rätt person”
 
Ett axplock av arbetsuppgifter: resursplanering/bemanning, mål- och utvecklingssamtal, lönesamtal, arbetsmiljöarbete, budgetering och kostnadsuppföljning. Du har god vana av olika administrationsverktyg.
 
Teamet är föredömen för Fight boredom och vill bidra till utvecklingen i lagerverksamheten – du leder och ser till att det händer!
 
Du rapporterar till COO och bidrar i företagets ledningsgrupp. Lager och huvudkontor finns i Gävle som blir din dagliga arbetsplats.
 
Vem söker vi?
Vi söker dig som naturligt vill leda och utveckla verksamheter och andra människor. Det är självklart en fördel att du har erfarenhet av processer, produktion och/eller lager och logistik. Du har varit chef över ledare i en mer snabbfotad och föränderlig miljö som dagligen kräver ständiga förbättringar för att lyckas. Har du erfarenhet inom e-handel så är det såklart meriterande.
 
Som person tror vi att du är prestigelös, ambitiös, proaktiv, initiativrik, strukturerad och metodisk samt har lätt för att bygga relationer och grupper. För dig är det självklart att utveckla din organisation och samverkar genom att främja och ta hand om andras idéer. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och har lätt för att vara i en snabbväxande miljö där många gånger snabba beslut krävs.
 
Du har troligtvis i grunden en relevant utbildning alternativt en likvärdig arbetslivserfarenhet.
 
Fight boredom - genom att leverera rätt och snabbt till kunden!

 


Partyking AB (Partykungen) har gått som en raket de senaste åren och finns etablerade på fyra marknader idag - Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår känsla är att det inte kommer att stanna där. Vi utvecklar och säljer bland annat partyprylar, maskeradkläder och roliga presenter online. Allt man behöver, och inte behöver, för att förgylla både festen och vardagen. Företaget erbjuder en fartfylld arbetsplats med ett stort fokus på dig som medarbetare. Vi håller till i häftiga lokaler på Ersbo Industriområde i Gävle.
Läs mer: www.partykungen.se


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Platschef Din Bil AUDI - Gävle/Borlänge

- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet   Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attra... Visa mer
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet
 
Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och uppdragsgivare i branschen. Driv, Integritet och Hållbarhet utgör bolagets värdeord som förväntas genomsyra vardagen internt som externt.
 
Rollen omfattar helhetsansvar för Din Bils Audi-anläggningar i Gävle och Borlänge som omsätter drygt 500 miljoner och har ca 40 medarbetare inom försäljning och servicemarknad. I rollen som platschef får du helhetsansvar för att driva och utveckla den lokala affären och möjliggöra hållbar och lönsam tillväxt. Du har budget och resultatansvaret för Audi-anläggningarna i Gävle och Borlänge. 
 
Utveckling av chefer och medarbetare samt ansvar för miljö, arbetsmiljöfrågor ingår i tjänsten, likväl som att kontinuerligt följa upp verksamheten och initiera förbättringsåtgärder. Tillsammans med avdelningscheferna för försäljnings- och serviceavdelningen sätter du upp mål och utarbetar strategier och handlingsplaner. Du stöttar organisationen i olika aktiviteter och ser till att medarbetarna har optimala förutsättningar för prestation. Som platschef blir du även regional märkeschef för Audi. 
 
Du rapporterar till Regiondirektör och kommer att ingå i regionala ledningsgruppen tillsammans med fyra platschefskollegor samt HR och ekonomi.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet med verksamhetsansvar och förmåga att leda genom andra chefer. Du har erfarenhet från relevant roll med fokus på affärsutveckling av service och tjänster i hög förändringstakt. Din Bil tror starkt på mångfald och söker dig som kompletterar ledningen med erfarenhet och bakgrund som gör gruppen starkare tillsammans.
 
Som person är du inkluderande, lyhörd och driven. Att skapa hållbara relationer och nätverk faller sig naturligt för dig. Du förstår vikten av att vara en förebild i alla situationer och du arbetar aktivt för ett hållbart och närvarande ledarskap. Som ledare är du tydlig samt prestigelös och du besitter förmågan att coacha och stötta medarbetare. Med god analytisk förmåga och genom att involvera andra fattar du affärsmässiga beslut.
 
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom ekonomi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du är en god användare av Officepaketet och har lätt att formulera dig, såväl i tal som i skrift, både på svenska och på engelska. 
 
Ansök omgående, urval och intervjuer kan ske löpande.
 


Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat, Cupra och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna samt i region Gävleborg - Dalarna. Vi har ca 2 500 anställda, finns på 48 platser, har 61 bilanläggningar och omsätter ca 23 miljarder SEK.

Din Bil erbjuder många förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Din Bil Gruppen eftersträvar jämställdhet och mångfald samt värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Läs mer: www.dinbil.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Kommunikationschef till Gavlegårdarna

Är du en skicklig kommunikatör och ledare med stort samhällsintresse som vill vara med och skapa trygga, trivsamma och hållbara bostadsområden?   Som kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för Gavlegårdarnas externa och interna kommunikation, vilket innebär både strategiskt och operativt arbete. Tillsammans med avdelningens fyra medarbetare tar du fram och implementerar kommunikation som ligger i linje med våra strategier och riktlinjer. Du sä... Visa mer
Är du en skicklig kommunikatör och ledare med stort samhällsintresse som vill vara med och skapa trygga, trivsamma och hållbara bostadsområden?
 
Som kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för Gavlegårdarnas externa och interna kommunikation, vilket innebär både strategiskt och operativt arbete. Tillsammans med avdelningens fyra medarbetare tar du fram och implementerar kommunikation som ligger i linje med våra strategier och riktlinjer. Du säkerställer att rätt budskap kommuniceras i relevanta sammanhang och kanaler samt att insatserna leder mot affärsplanens mål. I kommunikationsfrågor har du också en rådgivande och stödjande funktion till bolagets övriga enheter. Din roll i kontakter med press och media är både rådgivande, stödjande och skrivande.
Kommunikationschefen har en plats i Gavlegårdarnas ledningsgrupp och där förväntas du bidra med strategiskt tänk samt en förmåga att se även en komplex helhet. Du representerar också en av fyra avdelningar i bolagets verksamhetsstöd, tillsammans med ekonomi/inköp, utveckling och HR. 
 
Som medarbetare hos oss erbjuds du en unik företagskultur som ständigt gör sig påmind, såväl medarbetare emellan som gentemot intressenter. Från det aktivitetsbaserade kontoret i Gävle utför vi med stolthet vårt uppdrag. Arbetet har sin utgångspunkt i visionen "känn dig hemma" och värderingarna ”hjärta och hjärna" vägleder det dagliga arbetet. 
 
Din bakgrund
Du har gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete i en bred roll, gärna från ett bolag i likvärdig storlek. Vi tror att du har någon form av tidigare ledarerfarenhet där du haft personalansvar och bedrivit utvecklingsarbete. Du har en akademisk utbildning eller motsvarande inom kommunikation.
 
För att lyckas i rollen som kommunikationschef krävs en stark drivkraft att ta yttersta ansvaret för ditt och dina medarbetares specialistområde. Du säkerställer att ni har rätt kompetens för er uppgift och agerar själv som god skribent och utförare som får saker och ting att hända. Ditt ledarskap präglas av mod och tillit vilket möjliggör ett enhetligt kommunikationsarbete för bolaget som helhet. 
 
 
 

 

 
 


Gavlegårdarna är ett av Sveriges största bostadsbolag inom allmännyttan. Var tredje Gävlebo bor i våra bostäder som finns spridda över hela kommunen. Vi som jobbar här drivs alla av bolagets vision – Känn dig hemma. Den innebär att hyresgäster och medarbetare, men också Gävles invånare ska trivas med och hos oss. I hundra år har Gavlegårdarna bidragit till en bra livsmiljö för Gävleborna. Det ska vi fortsätta med. När staden nu växer ska vi förvalta de bostäder vi har samtidigt som vi bygger många nya. Gavlegårdarna ska bidra till utvecklingen som säkrar framtidens bostäder. Visa mindre

Platschef Din Bil - Gävle/Sandviken

- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet   Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attra... Visa mer
- en affärsdriven och kommunikativ ledare som visar vägen mot morgondagens kundorienterade mobilitet
 
Din Bil Sverige, som vid årskiftet förvärvade Bilmetro, utvecklar nu organisationen med fyra nya platschefer inom Gävleborg - Dalarna. Visionen är att vara ledande inom kundorienterad mobilitet genom att vara den mest effektiva varumärkesbyggaren, tillhandahålla digitala lösningar i framkant, leverera den bästa kundupplevelsen samt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och uppdragsgivare i branschen. Driv, Integritet och Hållbarhet utgör bolagets värdeord som förväntas genomsyra vardagen internt som externt.
 
Rollen omfattar helhetsansvar för anläggningarna i Gävle och Sandviken som omsätter drygt 800 miljoner och har ca 110 medarbetare inom försäljning och servicemarknad. I rollen som platschef får du helhetsansvar för att driva och utveckla den lokala affären och möjliggöra hållbar och lönsam tillväxt. Du har budget och resultatansvaret för anläggningarna i Gävle och Sandviken som representerar Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Seat och Cupra samt ansvar för Din Bils skadeverkstad i Gävle.
 
Utveckling av chefer och medarbetare samt ansvar för miljö, arbetsmiljöfrågor ingår i tjänsten, likväl som att kontinuerligt följa upp verksamheten och initiera förbättringsåtgärder. Tillsammans med avdelningscheferna för försäljnings- och serviceavdelningen sätter du upp mål och utarbetar strategier och handlingsplaner. Du stöttar organisationen i olika aktiviteter och ser till att medarbetarna har optimala förutsättningar för prestation. Som platschef blir du även regional märkeschef för ett av bolagets varumärken. 
 
Du rapporterar till Regiondirektör och kommer att ingå i regionala ledningsgruppen tillsammans med fyra platschefskollegor samt HR och ekonomi.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet med verksamhetsansvar och förmåga att leda genom andra chefer. Du har erfarenhet från relevant roll med fokus på affärsutveckling av service och tjänster i hög förändringstakt. Din Bil tror starkt på mångfald och söker dig som kompletterar ledningen med erfarenhet och bakgrund som gör gruppen starkare tillsammans.
 
Som person är du inkluderande, lyhörd och driven. Att skapa hållbara relationer och nätverk faller sig naturligt för dig. Du förstår vikten av att vara en förebild i alla situationer och du arbetar aktivt för ett hållbart och närvarande ledarskap. Som ledare är du tydlig samt prestigelös och du besitter förmågan att coacha och stötta medarbetare. Med god analytisk förmåga och genom att involvera andra fattar du affärsmässiga beslut.
 
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom ekonomi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du är en god användare av Officepaketet och har lätt att formulera dig, såväl i tal som i skrift, både på svenska och på engelska. 
 
Ansök omgående, urval och intervjuer kan ske löpande.
 
 


Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH. Din Bil representerar varumärkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Audi, Seat, Cupra och Porsche på de svenska storstadsmarknaderna samt i region Gävleborg-Dalarna. Vi har ca 2 500 anställda, finns på 48 platser, har 61 bilanläggningar och omsätter ca 23 miljarder SEK.

Din Bil erbjuder många förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Din Bil Gruppen eftersträvar jämställdhet och mångfald samt värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Läs mer: www.dinbil.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Teknisk chef till Svenska Aerogel Gävle

- teknikdriven utvecklare som internationaliserar produktionen av hållbara Quartzene®!    Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutproduk... Visa mer
- teknikdriven utvecklare som internationaliserar produktionen av hållbara Quartzene®! 
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. De har idag en fungerande produktionsenhet i Gävle som nu framledes ska flyttas närmare de internationella kunderna. 

Uppdraget
I den nya rollen Technical director/Teknisk chef driver du den tekniska utvecklingen i nära samarbete med R&D- och produktionsenheterna för produktionsprocessen av Quartzene®. Det sker oftast i projektform där du är projektledare. Utifrån din kompetens och entreprenörstänk bidrar du och utvecklar bolagets kunskap inom exempelvis projekthantering, mekanik, konstruktion, automation och digitalisering. Du förbereder Svenska Aerogels europeiska expansion och ansvarar för investeringar, och upphandlar/förhandlar vid inköp av produktions- och processutrustning. Tillsammans med dina medarbetare (maskiningenjör och produktionstekniker) styr ni produktionsprojekt genom att leda, driva och följa upp aktiviteter som leder mot produktionsstart.

Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med ditt teknikutvecklande förhållningssätt och bidrar i Svenska Aerogels strategiska arbete och affärsutveckling. Du rapporterar till VD.
 
KvalifikationerDu har gedigen erfarenhet av produktionsutveckling inom tillverkande industri, gärna inom materialhantering, processindustri eller från leverantörssidan. Du har gärna satt upp produktionslösningar internationellt och vi ser gärna att du har erfarenhet av förhandling/inköp av maskiner och processutrustning. Du har säkerligen erfarenheter av teknikutveckling inom såväl mindre som större organisationer. Du har relevant språkkunskap inom engelska och meriterande med ytterligare språk.
 
Du är en trygg ledare som skapar delaktighet och utvecklar dina medarbetare, genom bra balans i kravställande och stödjande/coachande. Du har en naturlig "sense of urgency" och en entreprenörsvilja att bygga och utveckla. Du har en cool analytisk hjärna som har lätt att se helheter och hur ta sig an framgångsrik teknikutveckling. Du har i grunden relevant teknisk högskoleexamen ex. som maskiningenjör eller att du har likvärdig arbetslivserfarenhet.  

Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels fortsatta utveckling!Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. Visa mindre

Produktionschef till JDE Coffee - Gevalia

Är du en trygg och modig förändringsledare med förmåga att skapa förändring som verkligen gör skillnad? Vi söker dig som kan visa vägen mot en förstklassig produktion och säkra leverans av ett av Sveriges mest älskade varumärke.   Gevaliafabriken har den senaste tiden investerat i nya linjer, renovering och uppgradering av gamla linjer, nya format, säkerhets- och miljöuppdateringar. Implementering pågår samtidigt som nya arbetssätt, metoder och beteenden b... Visa mer
Är du en trygg och modig förändringsledare med förmåga att skapa förändring som verkligen gör skillnad?
Vi söker dig som kan visa vägen mot en förstklassig produktion och säkra leverans av ett av Sveriges mest älskade varumärke.
 
Gevaliafabriken har den senaste tiden investerat i nya linjer, renovering och uppgradering av gamla linjer, nya format, säkerhets- och miljöuppdateringar. Implementering pågår samtidigt som nya arbetssätt, metoder och beteenden behöver införas för att möta framtidens krav på kvalitet, säkerhet, tillgänglighet, lönsamhet och hållbarhet. 
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för hela produktionskedjan, från det att bönan kommer till Gävle rosteriet till packad produkt. Du får fullt ansvar för att leda, styra, utvärdera och utveckla en flexibel produktion för att möta efterfrågan. I nära samarbete med kollegor inom planering och logistikfunktionen, kvalitet och Continuous improvement säkerställer du kort och långsiktig leveransförmåga mot gemensamma mål. Du leder och utvecklar din organisation genom dina fyra direktrapporterande chefer, varav en underhållschef. Utifrån gemensam målbild är du tillgänglig, visar vägen och agerar förebild. Tillsammans driver ni verksamhetsutveckling präglat av ständiga förbättringar, säkerhetstänk, allas delaktighet och bidrag mot gemensam målbild. 
 
Din bakgrund
 
Du har flera års erfarenhet av likvärdig chefsroll inom tillverkningsindustrin och det är meriterande om du jobbat med produktion i ledande position med FMCG (Fast Moving Consumer Goods) eller processindustri. Du har tidigare erfarenhet av helhetsansvar för verksamhetsplanering, målstyrning samt budget- och resultatuppföljning. Du har mycket god kännedom om Operational Excellence -metoder som Lean och Six Sigma. Du är en erfaren användare av tillverkningsprogram och ERP-system och en erfaren MS Office användare. Du är en skicklig kommunikatör som talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
 
Vi söker dig som är driven, trygg och modig förändringsledare. Du har ett tydligt engagerande och involverande ledarskap och är bra på att skapa högpresterande motiverade team. Du har en god pedagogisk förmåga och tidigare erfarenhet av att driva framgångsrikt förändringsarbete. 
 
JDE och Gevalifabriken tror starkt på teamarbete att stötta varandra och att få fira framgång tillsammans.  Vi kan erbjuda dig en spännande resa i en utmanande position, kompetenta kollegor i en snabbväxande verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.På JACOBS DOUWE EGBERTS inspireras vi av det fantastiska som kan ske över en god kopp kaffe. Vi har gjort det till vårt uppdrag att ta reda på vad det är som gör det. Våra medarbetare har sedan dag ett höjt ribban, tänkt snabbt och agerat ännu snabbare för att få en effekt som ska kännas runt om i världen. JDE är hemmet för några av världens mest kända kaffevarumärken. Våra 12 000 passionerade kaffemästare, som vi har i över 80 länder, levererar vår vision: ett kaffe för varje kopp.

Vi tror på det fantastiska som kan hända över en kopp kaffe och vi drivs av visionen att alla förtjänar ett kaffe som de älskar. Vi är Gevalia, Nordens största kafferosteri, med 65 anställda och producerar 10 miljoner koppar utmärkt kaffe varje dag. Gevalia är en del av Jacobs Douwe Egberts sedan 2015 och vi är verksamma i Gävle där vi har ett 100 år gammalt arv av rostning av kaffe.

Vi arbetar som ett team, firar framgång och stöder varandra när det behövs. Du och dina prestationer kommer att uppmärksammas här. Visa mindre

Maskiningenjör till Svenska Aerogel Gävle

- process- och teknikutvecklare av industriproduktion!   Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara de... Visa mer
- process- och teknikutvecklare av industriproduktion!
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. De har idag en fungerande produktionsenhet i Gävle som nu framledes ska flyttas närmare de internationella kunderna.
 
Uppdraget
Som maskiningenjör blir du en nyckelperson i ett starkt team som har bred och djup kompetens inom teknikutveckling av process- och produktion. Ditt uppdrag blir främst att tillsammans med teknikteamet ta ansvar för att ha rätt kompetens och utveckla bolaget inom exempelvis mekanik, konstruktion, automation och digitalisering. Ni arbetar ofta i projektform där du är beredd med projektledning. Ni förbereder bolagets europiska expansion och ansvarar för investeringar, och upphandlar av produktions- och processutrustning. Du rapporterar till Teknisk chef.
 
Kvalifikationer
Du har god erfarenhet av produktionsutveckling inom tillverkande industri, exempelvis inom  materialhantering eller från processindustri. Du har arbetat med att utveckla och projektleda produktionslösningar och teknikutveckling gärna inom både mindre som större organisationer. Du har relevant språkkunskap inom engelska, och meriterande med ytterligare språk.
 
Du är analytisk, strukturerad och metodisk samt har lätt för att se helheter. Du har i grunden relevant teknisk högskoleexamen ex. som teknisk- eller maskiningenjör eller att du har likvärdig arbetslivserfarenhet.  

Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels utveckling!


Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. Visa mindre

Driftchef Kraftvärmeproduktion till Gävle Energi

Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, ... Visa mer
Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. www.gavleenergi.se

Är du en skicklig ledare med produktionsbakgrund som vill bidra till samhällsnyttan i Gävle kommun?
 
Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklingsprojekt och samarbeten. Du blir driftslednings-ansvarig för Johannes Kraftvärmeverk samt ytterligare två värmeanläggningar samt våra vattenkraftverk i Gavleån. Du rapporterar till affärschef för energiproduktion och ingår i dennes  ledningsgrupp tillsammans med underhållschefen som du har ett nära samarbete med.
 
Er gemensamma uppgift blir att säkerställa kort och långsiktig tillgänglighet och optimering av anläggningarna och som avdelningschef ansvarar du fullt ut för medarbetare, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor utifrån gällande lagstiftning, förordningar och policies. Du planerar, leder, följer upp och utvecklar verksamheten som totalt består av nitton medarbetare.
 
 
 
Din bakgrund
Du har flerårig erfarenhet av ledande befattning i likvärdig driftnära produktionsmiljö. Vi ser gärna att du har en relevant utbildning på högskolenivå och kännedom om kraft och värmeproduktionsanläggningar är önskvärt.  Du leder på ett involverande, engagerande, tydligt och strukturerat sätt. Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer och är nyfiken på att få vara med och bidra til en större helhet tillsammans med andra vid Gävle Energi! Visa mindre

Marknads- & Kommunikationschef till Svenska Aerogel Gävle

- skapar framgångsrik plattform för internationell marknadskommunikation!    Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets v... Visa mer
- skapar framgångsrik plattform för internationell marknadskommunikation! 
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.
 
Uppdraget
I den nya rollen som Marknads- & Kommunikationschef driver och utvecklar du bolagets kommunikationsplattform och lyfter den strategiska och digitala kommunikationen. Du utvecklar och implementerar företagets marknadsföringsstrategi. I grunden fortsätter du utveckla och tydliggöra Svenska Aerogels erbjudande mot kundernas olika behov och även på deras språk. Det innebär utveckling av såväl Svenska Aerogels webbsida som relevanta externa kanaler, exempelvis sociala medier. Du genomför olika multidisciplinära utvecklingsprojekt inom marknad och kommunikation som bidrar till företagets tillväxt.
 
Du bidrar aktivt som ett stöd till VD angående Investerarrelationer - företagets relationer med kapitalmarknad och aktieägare, ex. med kommunikation och service till analytiker, journalister och enskilda aktieägare. Du ansvarar för och kvalitetssäkrar bolagets insiderhantering, genom relevanta rutiner och sekretess.

Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med din marknadsorienterade och kommunikativa förmåga. Du rapporterar till VD.
 
Kvalifikationer 
Du har gedigen erfarenhet av marknadsutveckling från en liknande tjänst, gärna inom en teknisk bransch och/eller industri. Fokus bör ha legat på att generera hållbar försäljning inom B2B. Du har erfarenhet av strategiskt utveckla digital kommunikation och marknadsföring, har varit ansvarig för digitala kanaler såsom webbplats och sociala medier, samt gärna upphandlat tjänster och verktyg inom området. 
Du har förmågan att skriva relevanta texter med olika kommunikativa syften, på minst svenska och engelska. Du har erfarenhet av grafisk produktion och kunskap inom relevanta tekniska hjälpmedel.
 
Du har troligtvis erfarenhet av IR-frågor samt intresse att utveckla dessa frågor.
 
Har du tidigare byggt en marknadsavdelning så är det meriterande. 
 
Du är en trygg ledare och har en naturlig "sense of urgency" samt en entreprenörsvilja att bygga och utveckla. Du är kreativ, affärsorienterad, självgående och har lätt att se helheter samt arbetar målinriktat och strukturerat. Du har i grunden relevant högskoleexamen eller likvärdig arbetslivserfarenhet.  

Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels fortsatta utveckling!
 


Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för. Visa mindre

Ekonomichef till ORAB i Gävle

Ansök    Nov 12    Balkefors & Ponsiluoma AB    Ekonomichef
ORAB Entreprenad AB, grundat 1996, har huvudkontor i Gävle med produktionsenheter i Piteå, Skellefteå, Karlstad, Sölvesborg och Lund. Bolaget utför industriella rörinstallationer och maskinmontage för industrier, kommunala bolag och förvaltningar. Omsättningen uppgick till ca 200 miljoner kronor år 2020 och bolaget sysselsatte 150 medarbetare. Sedan 2014 ägs bolaget av Instalco Holding AB. Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, ... Visa mer
ORAB Entreprenad AB, grundat 1996, har huvudkontor i Gävle med produktionsenheter i
Piteå, Skellefteå, Karlstad, Sölvesborg och Lund. Bolaget utför industriella rörinstallationer och maskinmontage för industrier, kommunala bolag och förvaltningar. Omsättningen uppgick till ca 200 miljoner kronor år 2020 och bolaget sysselsatte 150 medarbetare. Sedan 2014 ägs bolaget av Instalco Holding AB. Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Koncernen utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 8 miljarder och har 4 300 medarbetare i ett 100-tal bolag i Norden.

-en bred och affärsnära nyckelroll
 
Orab är ett bolag inom installationsbranschen som utför industriella rörinstallationer och maskinmontage för industrier och  kommunala bolag, främst inom stål-, gruv-, energi- och processindustrin. Huvudkontoret finns i Gävle där stödfunktioner i form av ekonomi, affärsutveckling, kvalitet och miljö, marknad och VD är placerade medan produktionsenheterna återfinns från Piteå i norr till Solvesborg i söder. 
 
Din uppgift som ekonomichef blir att i nära samarbete med bolagets vd och fem platschefer säkerställa en effektiv och lagenlig ekonomihanteringsprocess. Till ditt stöd har du en ekonomiassistent som sköter de löpande flödet. Rollen är bred och du förväntas arbeta både operativt och strategiskt och ta ansvar för att vår ekonomihantering bidrar med goda och tillförlitliga beslutsunderlag. Du förser dina kollegor med rapporter och analyser och agerar dagligt bollplank i uppföljning av projektens lönsamhet. Du sammanställer månadsbokslut och förser moderbolaget med de rapporter och analyser som krävs av en börsnoterad koncern. Du rapporterar till VD och ingår ORABs ledningsgrupp. 
 
Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller likvärdigt och har några års erfarenhet från roll i likvärdig verksamhetsmiljö. Erfarenhet som redovisningsekonom eller controller med helhetsansvar för ett mindre eller medelstort bolag och erfarenhet från att självständigt skapa rapportverktyg är meriterande. Du har goda systemkunskaper och en hög datamognad där du ser stora möjligheter med digitalisering av processflöden. 
 
I övrigt är din personlighet och vad som driver dig viktigt för oss. Vi kan erbjuda ett självständigt ekonomichefsjobb i en expansiv börsnoterad koncern i en företagskultur som genomsyras av laganda och yrkesstolthet! Visa mindre

Chief Technology Officer till Colabitoil i Gävle

COLABITOIL SWEDEN AB är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbräns... Visa mer
COLABITOIL SWEDEN AB är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading – hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen – antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners.

Vill du vara med och ta täten för framtidens drivmedel?
 
Vi söker dig som kan ta tekniskt ledarskap för uppbyggnad av bolagets framtida fossilfria drivmedelsanläggning!
 
Colabitoils vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Sedan starten 2013 har bolagets forskning legat i spetsen inom energi- och drivmedelsområdet. Målet är att producera ett eget förnybart alternativ till bensin, diesel och flygbränsle med produktion i Norrsundet. Att bygga en fullskalig produktionsanläggning är ett viktigt steg för att nå visionen.
 
Bolaget tar nu nästa steg i utvecklingsfasen och din uppgift den närmaste tiden blir att leda, utveckla och följa upp den pågående uppbyggnadsprocessen mot en fullskalig produktionsanläggning. Du kommer att arbeta nära övriga kollegor inom Colabitoil, så som exempelvis forskning & utveckling, ledning med flera. Planering- och tillståndsfas pågår för närvarande med målsättning att upphandling och byggfas ska komma igång inom närtid. 
 
Vi kan erbjuda en arbetsplats med det lilla företagets alla fördelar vad gäller beslutsvägar sammanhållning och lättillgänglighet.
 
Din bakgrund
För att lyckas i rollen och bli en del av en entreprenöriellt driven organisation krävs att du brinner för bolagets vision. Du besitter mod, självständig problemlösningsförmåga och den målinriktning som krävs för att leda produktionen från dagens pilotanläggning mot en fullskalig. Du är högskoleingenjör i grunden, gärna inom kemiområdet. Du har relevant erfarenhet av produktionsmiljö inom större processindustri och tidigare erfarenhet från att leda uppbyggnad av en ny anläggning eller leda motsvarande större projekt. Erfarenhet från drivmedelsbranschen och kunskaper om förnybara bränslen är starkt meriterande.   
 
Ta chansen att få vara med i starten och säkerställ produktion av morgondagens förnybara drivmedel, redan idag och bidra till ett hållbart samhälle! Visa mindre

Chef till Måltidsverksamheten - Sandvikens kommun

Ansök    Sep 24    Balkefors & Ponsiluoma AB    Kostchef
Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare. I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå k... Visa mer
Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare. I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas. www.sandviken.se


Vill du vara med och utveckla kostverksamheten i Sandvikens kommun? 
 
Enhetschef sökes med ett genuint intresse för god mat, service och hållbarhet.
 
Kostenheten finns inom Servicekontoret som ansvarar för intern service till kommunens olika verksamheter i form av städservice, kostservice, verksamhetsvaktmästare, distributionscentral och kommunens bilpool. De ligger organisatoriskt under kommunstyrelseförvaltningen och är totalt 170 medarbetare.
 
Kostverksamheten i Sandviken omfattar tillagning, transport och servering av måltider inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt vård- och omsorgsboenden och måltidsdistribution till ordinärt boende. Vi lagar ca 8000 portioner per dag och verksamheten är uppdelad i produktionsenheter, tillagningskök samt mottagningskök.

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att vara med och utveckla kostverksamheten inom Sandvikens kommun.  Ansvarsområdet omfattar drift av nya moderna Tunaköket vårt stora produktionskök och 6 tillagningskök inom omsorgsverksamheten. Som enhetschef har du personalansvar, är ansvarig för produktion och utveckling samt budgetansvar.
Din arbetsplats är centralt belägen tillsammans med övriga enhetschefer, dina medarbetare finns ute i kommunen. Din enhet består av 21 medarbetare. 
 
Vad önskar vi av dig?

• Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande befattning, med ansvar för såväl personal, ekonomi och utveckling.
• Du har passion för mat och hållbarhet, genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare.
• Du tycker om nya utmaningar, har förmågan att hålla kvar fokus även när tempot ökar.
• Du är kreativ och har förmåga att se saker och ting ur olika synvinklar, visar mod genom att våga driva förändrings- och förbättringsarbete.
• Du tycker att det är roligt att leda processer och har förmågan att kunna skapa goda relationer som en viktig del av arbetet. 
• Du är tydlig, utåtriktad, motiverande och prestigelös. Har lätt för att kommunicera med både medarbetare och kund
• Du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
• Är utbildad kostekonom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Körkort B är ett krav.
Meriterande 
Erfarenhet av kostplaneringsprogram och i övrigt goda datakunskaper. Engagemang för miljö och hållbarhet är högt prioriterat hos oss på Servicekontoret. 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
 
Välkommen att leda och utveckla verksamhet som dagligen gör 8 000 måltider!


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Erfaren produktionscontroller till Cibes Lift i Gävle

Ansök    Sep 13    Balkefors & Ponsiluoma AB    Controller
Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com Vill du jobba med verksamhetsnära controlling i starkt expansionsskede?   Cibes Lift AB i Gävle söker en... Visa mer
Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com

Vill du jobba med verksamhetsnära controlling i starkt expansionsskede?
 
Cibes Lift AB i Gävle söker en driven ekonom med lång erfarenhet av produktionsnära controllerarbete. Cibes tillverkar högkvalitativa hisslösningar och tillämpar stor känsla för detaljer i varje steg. Produktutveckling, tillverkning och testning äger rum vid fabriken i Gävle. På senare år har Cibes Lift Group expanderat snabbt och har nu flera dotterbolag och affärspartners i Europa, Asien och Mellanöstern. Tillväxtresan fortsätter och anläggningen i Gävle genomgår en omfattande utveckling av sitt produktsortiment för koncernens hiss-sortiment. Här får du som controller möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för ett lönsamt produktutbud.
 
Du tillhör avdelning project office/production control och i nära samarbete med dina kollegor utvecklar och säkerställer du korrekta data i det interna informationsflödet. Du gör relevanta analyser och rekommendationer för att möjliggöra effektiva beslut samt tar fram rutiner och processer för ett utökat användande av affärsystemet Monitor. Du utgör produktionsenhetens gränssnitt mot den svenska ekonomiavdelningen samt koncernens globala controllingfunktion. Du arbetar verksamhetsnära främst mot inköpsfunktionen och  produktionen och ingår i produktionsledningsgruppen. 
 
I rollen ingår att följa upp och analysera månadsbokslut, budget och prognoser.  Att utföra och utveckla verktyg för verksamhetsanalyser och rapporteringssystem utgör prioriterade områden. Du analyserar och följer upp produktkalkyler utifrån inköps- och produktionskostnader, identifierar avvikelser och etablerar korrigerande åtgärder. Du agerar stöd till olika verksamhetsfunktioner genom att dokumentera processer och rutiner samt utbilda kring dessa. Tjänsten erbjuder även möjlighet att delta och bidra i lokala och globala projekt vid ett företag i stark tillväxt. 
 
 
Bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk relevant utbildning inom ekonomi. Du har lång erfarenhet av att arbeta som controller med fokus mot produktion i internationell tillverkningsindustri och besitter kunskaper om budgetprocesser, kalkyler och redovisning. Du har god vana att arbeta med Office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av Monitor eller annat liknande ERP-system. Du har lätt för att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift med olika yrkesgrupper. Du är metodisk, analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt och stimuleras av problemlösning. Du är utåtriktad och har förmåga att utmana befintlliga arbetssätt på ett förtroendefulllt sätt.
 
Välkommen att vara med och påverka och utvecklas med Cibes! Visa mindre

Ekonomiansvarig till SwedPaper Gävle

SwedPaper AB är sedan 2013 ägare till verksamheten vid Korsnäs Bruk PM2 i Gävle. SwedPaper producerar och säljer vitt kraft- och säckpapper till den globala förpackningsindustrin. Verksamheten sysselsätter närmare 70 personer och omsätter drygt 500 mkr. Läs mer : www.swedpaper.com - driven ekonom som vill ta helhetsansvar   SwedPaper AB är ett ungt och familjärt företag med en prestigelös och utvecklingsorienterad organisation. Du tar ansvar, tar besl... Visa mer
SwedPaper AB är sedan 2013 ägare till verksamheten vid Korsnäs Bruk PM2 i Gävle. SwedPaper producerar och säljer vitt kraft- och säckpapper till den globala förpackningsindustrin. Verksamheten sysselsätter närmare 70 personer och omsätter drygt 500 mkr.
Läs mer : www.swedpaper.com

- driven ekonom som vill ta helhetsansvar
 
SwedPaper AB är ett ungt och familjärt företag med en prestigelös och utvecklingsorienterad organisation. Du tar ansvar, tar beslut eller säger till om du behöver hjälp och som team löser ni verksamhetsfrågor – ingenting är omöjligt. Beslutsvägarna är korta och med en modern och effektiv IT-struktur ser de till att fortsätta utveckla det goda anseendet inom den globala förpackningsmarknaden. SwedPaper har långa och goda kundrelationer samt mycket uppskattade produkter - alltid med hög grad av kundservice.
Passar detta in på dig?
 
Ditt uppdrag: 
Du ansvarar för hela ekonomiprocessen samt lön inom företaget, vilket innebär att du kommer att ha det övergripande ansvaret för redovisning, uppföljning, rapportering och analys. Rollen innebär ett varierat arbete där du arbetar operativt med löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skattedeklarationer och även ansvara för upprättande av månads-, kvarts- och årsbokslut samt årsredovisning. Du kommer också arbeta med mer strategiska ekonomifrågor som analys, budget- och prognosarbete som också ingår inom ansvarsområdet. För att vidareutveckla medarbetarnas ansvar inom ekonomifrågor har du en nyckelroll och ett intresse att arbeta nära verksamheten. Du ser och förstår organisationens kraft som en resurs i att utveckla ekonomiprocessen.
 
Till stöd finns även en redovisningsekonom som jobbar med dessa arbetsuppgifter. Du rapporterar till VD och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.
 
Vem söker vi?
Vi söker dig med eftergymnasial ekonomisk utbildning och har god erfarenhet av redovisning och analys, administration samt gärna lön. Vi tror att du har arbetat inom små eller medelstort företag, gärna inom industri, vilket givit dig bra insikt av helheten inom företagsekonomiska frågor. Du har goda kunskaper i relevanta ekonomi-och affärssystem (SwedPaper använder Agda, Monitor, Capego och Medvind).
För att lyckas i rollen tror vi att du är en beslutsför och lösningsorienterad person med en god analytisk förmåga, samt med ett metodiskt och strukturerat arbetssätt.
Du har en förmåga att skapa förtroende och att bygga relationer internt såväl som externt. Du trivs i en operativ roll där frågorna kan vara stora som små, i ett bolag som har en familjär och tillåtande kultur. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
 
Välkommen att vidareutveckla ekonomifunktionen! Visa mindre

HR chef till Geomatikk i Gävle

Geomatikk etablerades i Sverige 2010 och har en lång bakgrund i Norge där Geomatikk är marknadsledande med fler än 120 kunder anslutna till tjänster för ledningsanvisning med uppdrag är att skydda nedgrävd infrastruktur. Bolaget förebygger oförutsedda driftstörningar på näten för el, tele, internettrafik, vatten och avlopp som annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället. Geomatikk AB hanterar årligen ca 200 000 ärenden inom ledningsanvisni... Visa mer
Geomatikk etablerades i Sverige 2010 och har en lång bakgrund i Norge där Geomatikk är marknadsledande med fler än 120 kunder anslutna till tjänster för ledningsanvisning med uppdrag är att skydda nedgrävd infrastruktur. Bolaget förebygger oförutsedda driftstörningar på näten för el, tele, internettrafik, vatten och avlopp som annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället. Geomatikk AB hanterar årligen ca 200 000 ärenden inom ledningsanvisning, vilket kortfattat innebär markering av ledningar i samband med markarbeten. Utöver det, utförs ca 30 årsuppdrag inom inmätning och dokumentation av ledningsnät.
Geomatikks verksamhet pågår över hela Sverige. Organisationen för ledningsanvisning består av ca 200 medarbetare som är sysselsatta med att skydda infrastruktur åt fler än 100 svenska nätägare. Fälttekniker är strategiskt utplacerade i hela landet för att alltid ha korta resvägar till uppdragen. Utöver fältorganisationen är 70 medarbetare sysselsatta inom dokumentation i Göteborg, Örebro samt Solna. På Geomatikks huvudkontor i Gävle arbetar ett 50-tal medarbetare inom ledning, kundmottagning, IT-avdelning, GIS-grupp och grävskadehandläggning. www.geomatikk.se

Vi söker dig som brinner för att leda HR- frågor i en dynamisk miljö och som kan bidra till bolagets fortsatta utvecklingsresa!
Bolaget har sedan start 2010 expanderat starkt och strategin framåt innefattar fortsatt expansion. Vi söker nu dig som kan ta vid det pågående arbetet med att identifiera behov av, driva och implementera HR-processer i nära samarbete med Geomatikks chefer i Sverige. Du blir del av bolagets nationella ledningsgrupp och rapporterar till VD i Sverige. Vi förväntar oss att du förutom att bidra med genuin HR kompetens tilllvaratar digitaliseringens möjligheter vad gäller effektiva arbetssätt och kommunikationsvägar.  Du arbetar behovsanpassat och ger kvalificerat stöd till chefer i HR-frågor och säkerställer bl a att fackliga förhandlingar samt tolkning och tillämpning av lagar, avtal och policys hanteras enhetligt.  I och med att bolagets verksamhet finns spridd över hela landet ingår en del resande i tjänsten.


Din bakgrund
Du har högskoleutbildning inom personal-/beteendevetenskap eller motsvarande och flerårig erfarenhet av en liknande bred roll med motsvarande arbetsuppgifter och ansvar.  Du är en trygg, prestigelös och engagerande HR ledare, med stort intresse för att jobba verksamhetsnära. Du har lätt för att anpassa ditt stöd till olika intressenter och har förmågan att självständigt  prioritera vilka insatser som bidrar till nytta för helheten och företagets kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare. Visa mindre

Global Logistics Coordinator till Cibes Lift Group i Gävle

Ansök    Sep 7    Balkefors & Ponsiluoma AB    Logistiker
Cibes Lift Group är Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar av svensk kvalitet och design. Produkterna är anpassade för den offentliga och privata marknaden. Försäljning, montage och underhåll tillhandahålls av företagets globala nätverk av dotterbolag och partners. Cibes har sitt huvudkontor i Gävle och har cirka 650 anställda, ett samarbetsnätverk i 50 länder och dotterbolag i ett 20-tal länder. Försäljningen 2019 uppgick t... Visa mer
Cibes Lift Group är Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar av svensk kvalitet och design. Produkterna är anpassade för den offentliga och privata marknaden. Försäljning, montage och underhåll tillhandahålls av företagets globala nätverk av dotterbolag och partners. Cibes har sitt huvudkontor i Gävle och har cirka 650 anställda, ett samarbetsnätverk i 50 länder och dotterbolag i ett 20-tal länder. Försäljningen 2019 uppgick till 1,3 miljarder SEK.

En ny roll med fokus på optimering av transportlösningar globalt
 
För att säkerställa Cibes långsiktiga strategi att tillhandahålla kostnadseffektiva och hållbara logistiklösningar till kunder tillförs nu en ny roll med uppgift att leda, driva och optimera leverans av hissar och reservdelar globalt. Cibes tillverkar högkvalitativa hisslösningar och tillämpar stor känsla för detaljer i varje steg. Produktutveckling, tillverkning och testning äger rum vid fabriken i Gävle. På senare år har Cibes Lift Group expanderat snabbt och har nu flera dotterbolag och affärspartners i Europa, Asien och Mellanöstern.
 
Du rapporterar till chef för Customer Support tillsammans med ett tjugotal kollegor med ansvar för bolagets globala support inom freight, Sales Support, Spare Parts och Technical och Quality Support. I nära samarbete med dotterbolag och bolagets produktionsenhet i Gävle initierar, leder och driver du aktiviteter avseende logistiken från fabriken i Gävle till slutkunden globalt inklusive frakt- och hub. I rollen ingår att  digitalisera arbetsprocesser i samspel med IT funktionen och att upphandla transporter med inköpsfunktionen. Du ansvarar för kvalitetsuppföljning inom transportområdet och bidrar med relevanta KPI: er som även omfattar hållbarhetsdata. I det dagliga arbetet blir du Cibes "Export"- specialist när det gäller att ge rekommendationer inom tull och klarering och du får även bistå med dagligt stöd och viss administration inom avdelningen.

 
Din bakgrund
Du har högskoleutbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet.  Du har goda kunskaper om globala frakt och transportlösningar och har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du har hög datamognad och goda språkkunskaper i engelska. Du är bra på att ta egna initiativ, lätt för strukturera ditt arbete och är en uttalad lagspelare.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och bidra till Cibes fortsatta internationella framgångsresa! Visa mindre

Chefer till interimsuppdrag sökes

Med över 35 års samlad erfarenhet som rekryterare i mellansverige och främst Gävleborg och Dalarnas län har vi etablerat ett gediget kund- och kandidatnätverk. Vi är stolta över det kunskapskapital vi byggt upp under åren och är angelägna om att ständigt utvecklas med våra kunders behov. Utöver att bidra med nyckelkompetens inom rekrytering är det en självklarhet för oss att vi är insatta i skillnader i ägarskap, affärsmodeller, branscher, företagskulture... Visa mer
Med över 35 års samlad erfarenhet som rekryterare i mellansverige och främst Gävleborg och Dalarnas län har vi etablerat ett gediget kund- och kandidatnätverk. Vi är stolta över det kunskapskapital vi byggt upp under åren och är angelägna om att ständigt utvecklas med våra kunders behov.

Utöver att bidra med nyckelkompetens inom rekrytering är det en självklarhet för oss att vi är insatta i skillnader i ägarskap, affärsmodeller, branscher, företagskulturer med mera hos våra kunder.

Vi brinner för att matcha organisationers kompetensbehov med ledare och specialisters önskan om att få utvecklas vidare.


Är du egen företagare eller funderar på att starta eget kanske du vill ingå i vårt nätverk av kvalificerade konsulter!
 
I vår vardag kommer vi i kontakt med en rad företag och organisationer som har behov av kompetenta chefer för kortare eller längre uppdrag. Det brukar vanligtvis handla om 6-12 månaders uppdrag p.g.a omorganisation, hyra under tiden ny medarbetare rekryteras eller p.g.a föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
Vanliga uppdrag vi haft är VD, ekonomichef, kommunikationschef, HR-chef och Produktionschef.
För att kunna bidra på kort tid i dessa uppdrag förutsätts att chefen kan bidra från uppdragets start, vilket kräver att du som konsult har en hel del tidigare erfarenhet att bidra med.
 
Registerna gärna din CV och ett personligt brev med information om vilka uppdrag som intresserar just dig. Vi bjuder in till intervju om eller när vi tror oss ha ett passande uppdrag för dig.
 
Välkommen! Visa mindre

Kreativ och säljdriven marknadsansvarig till Cibes Kalea Sverige AB

Om Cibes Kalea Sverige AB Cibes Kalea Sverige AB (CKS) är en del av Cibes Lift Group och ansvarar för koncernens svenska sälj- och serviceverksamhet. CKS med dotterföretag omsätter idag drygt 180 MSEK och har 70-talet anställda fördelat på kontor i Gävle, Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. CKS är ett ungt team med snabb tillväxttakt som har växt både organiskt såväl genom förvärv de senaste åren. Nu står bolaget rustat att erbjuda kompletta lösningar ... Visa mer
Om Cibes Kalea Sverige AB
Cibes Kalea Sverige AB (CKS) är en del av Cibes Lift Group och ansvarar för koncernens svenska sälj- och serviceverksamhet. CKS med dotterföretag omsätter idag drygt 180 MSEK och har 70-talet anställda fördelat på kontor i Gävle, Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. CKS är ett ungt team med snabb tillväxttakt som har växt både organiskt såväl genom förvärv de senaste åren. Nu står bolaget rustat att erbjuda kompletta lösningar och hjälpa våra kunder genom att vara den pålitliga och självklara partnern genom hela produktlivscykeln.
Cibes Lift Group är en internationell koncern och Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar av svensk kvalitet och design med försäljning till i stort sett hela världen. Vi har över 940 anställda, en omsättning på 1,5 miljard SEK, och präglas av ett intensivt förändringsarbete för att säkra företagets strävan till fortsatt tillväxt. Läs gärna mer på www.cibesliftgroup.com.

Är marknadsföring och försäljningsdrivande kommunikation din paradgren? Vill du dessutom utvecklas inom ett marknadsledande företag och vara med och stärka vårt produkterbjudande i Sverige? Då kan rollen som marknadsansvarig vara något för dig!
 
Ditt uppdrag
Du ansvarar för Cibes Kalea Sveriges övergripande marknadsföringsinsatser, strategiskt såväl som operativt. Du har, genom att göra gedigna marknads- och målgruppsanalyser, en stark fingertoppskänsla för vilken sorts marknadsföring som genererar leads, ökar vår försäljnings- och kundupplevelse och bidrar till att stärka vårt varumärke i stort. Du arbetar självständigt, både strategiskt och operativt, och rapporterar till vår Sales & Marketing Director. I rollen ingår att ansvara för upprättandet av CKS marknadsplaner samt uppföljning och utvärdering av dessa. Vidare säkerställer du all kommunikation och information mot kunder, leverantörer och våra målgrupper. Du arbetar utefter tydligt uppsatta KPI: er och samarbetar även med Cibes Lift Group, där ytterligare fyra personer som arbetar med marknadsföring finns.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Upprättande av marknadsanalyser
• Utarbeta strategiska kommunikations- och försäljningshöjande insatser.
• Utforma en årlig marknadsplan i enlighet med marknadsföringsbudget.
• Utforma, planera och ta fram sälj- och marknadsföringsmaterial i form av exempelvis, annonsering i print och digitalt, utomhusreklam, m.m.
• Ansvara för CKS marknadsföring på cibeslift.com/se, kalealifts.com/se och hissiskane.se.
• Planera och genomföra säljdrivande kundevent.
• Ansvara för att ta fram en kundskommunikationsplan i diverse säljprojekt
 
Din bakgrund
Du har någon form av eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring och/eller ekonomi. Du är en van projektledare och har god erfarenhet av att vara beställare mot byråer. Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och vana av att arbeta i Adobe Creative Suite samt Wordpress. Erfarenhet från sälj- eller teknikindustrin är meriterande, dock inget krav. För att lyckas och trivas i rollen är du en självständig, nyfiken, strukturerad och prestigelös team player.
 
När du blir en av oss
Du erbjuds en självständig, stimulerande och kreativ roll och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din anställning. Som arbetsgivare prioriterar vi våra medarbetares engagemang och trivsel högt, jobbet ska vara roligt, inspirerande och utvecklande. Vi har högt i tak och värnar om humor, gemenskap och prestigelöshet. Därför jobbar vi nära varandra, även om vi inte sitter i samma lokaler, och välkomnar alltid nya tankar och idéer som bidrar till vår gemensamma utveckling.Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. I CKS säljteam ingår nio andra personer.
 
Om du vill veta mer
Har du frågor om tjänsten får gärna kontakta Susanne Höbenreich, Sales & Marketing Director för CKS, [email protected].
 
Vi ser fram emot att höra från dig! Visa mindre

Erfaren konstruktör till Cibes Lift i Gävle

Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com -du utvecklar världsledande hissar för den internationella marknaden   Cibes tillverkar högkvalitativa h... Visa mer
Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com

-du utvecklar världsledande hissar för den internationella marknaden
 
Cibes tillverkar högkvalitativa hisslösningar och tillämpar stor känsla för detaljer i varje steg. Produktutveckling, tillverkning och testning äger rum vid fabriken i Gävle. På senare år har Cibes Lift Group expanderat snabbt och har nu flera dotterbolag och affärspartners i Europa, Asien och Mellanöstern. R & D enheten vid Cibes produktionsenhet i Gävle söker nu en erfaren konstruktör inom mekanik med fokus på framtagning av nya produkter för bolagets globala sortiment. Här får du chansen att fokusera på nästa generations hissar och bidra med förslag till långsiktigt hållbara lösningar.   
 
Utifrån marknadsbehov och ledningens globala prioriteringar utvecklar och testar du nya mekaniska konstruktioner som möjliggör att Cibes produkter förblir världsledande inom sina nuvarande och nya segment.  Du utvecklar och implementerar kostnadseffektiva dimensioneringar och anpassningar och säkerställer optimering mot tillverkningsprocesser och produktprestanda. Du kommer att omges av yrkesskickliga kollegor världen över och bjuds in i en teamanda där man stödjer och hjälps åt i vardagen.
 

 
Din bakgrund
Du har en utbildningsbakgrund inom maskinteknik och har mångårig erfarenhet från konstruktörsrollen vid ett internationellt bolag. Du har tidigare erfarenhet av att jobba med konstruktion och produktutveckling inom tillverkningsindustrin. Goda kunskaper i CAD och engelska i tal och skrift är ett krav. Som person är du framför allt en kreativ innovatör som triggas av få generera ideer till nya tekniska lösningar och att själv få skruva ihop dem och testa. Du tycker om att dela med dig av dina kunskaper och bidra till helheten samtidigt som du gärna tar ett tekniskt och strategiskt ledarskap för din disciplin utifrån behov.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och bidra till Cibes fortsatta internationella framgångsresa! Visa mindre

Projektledare till Cibes Lift i Gävle

Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com -en skicklig projektledare till lokala och globala projekt     Cibes tillverkar högkvalitativa hisslösni... Visa mer
Cibes Lift Group AB är en av världens största tillverkare av lågfartshissar. Koncernen har för närvarande 950 anställda och befinner sig i stark tillväxt. Vi har gjort oss kända för svensk design med hög kvalitet. Cibes vision är att föra människor närmare varandra och vår framgång bygger på att vi gör människors liv lite bekvämare. www.cibeslift.com

-en skicklig projektledare till lokala och globala projekt  
 
Cibes tillverkar högkvalitativa hisslösningar och tillämpar stor känsla för detaljer i varje steg. Produktutveckling, tillverkning och testning äger rum vid fabriken i Gävle. På senare år har Cibes Lift Group expanderat snabbt och har nu flera dotterbolag och affärspartners i Europa, Asien och Mellanöstern.
 
Du rapporterar till chef för projektkontoret och tillhör en nybildad avdelning. Ni leder projekt inom ett brett spann av funktionsområden som befinner sig i allt ifrån tidig utvecklingsfas till uppdatering av befintlig lösning. Delar av projekten initieras på koncernledningsnivå, varvid de har globalt fokus, andra kan ha lokalt fokus och innefatta produktionsnära projekt i Gävle. Du rapporterar status till en styrgrupp som består av globala intressenter eller lokal ledningsgrupp. Du får god möjlighet att vara med och bidra till utveckling av bolagets projektstyrning såväl strukturellt som praktiskt genom att visa prov på kvalitativ och tydlig projektleverans tillsammans med kollegor och externa samarbetspartners.
 
Din bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom relevant område och har en bred teknisk förståelse. Du har tidigare erfarenhet från projektledning gärna från tillverkande bolag med en global affär. Vi ser gärna att du har erfarenhet från ett flertal olika roller och har varit med i en tillväxtfas. Vi söker dig som är en driven, modig och trygg projektledare som drivs av att åstadkomma resultat. Du är strukturerad, tydlig och kommunikativ och har lätt för att se helheten samtidigt som att du ser de viktiga detaljerna då det behövs. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs att agera i händelsernas centrum.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och bidra till Cibes fortsatta internationella framgångsresa! Visa mindre

Produktionstekniker till BUMAX AB i Åshammar

BUMAX® is known as the strongest stainless steel bolt in the World! Bumax AB has 50 employees and their production unit in Åshammar (30 min from Gävle). The traditions of Bumax go back as far as the middle of the 17th century. The name carries the tradition, the history and the knowledge of generations of engineers and bolt makers in Åshammar . In 1997, the Bumax brand was regis-tered and since 2000 BUMAX AB is part of the Bufab Group with more than 1400 e... Visa mer
BUMAX® is known as the strongest stainless steel bolt in the World!
Bumax AB has 50 employees and their production unit in Åshammar (30 min from Gävle). The traditions of Bumax go back as far as the middle of the 17th century. The name carries the tradition, the history and the knowledge of generations of engineers and bolt makers in Åshammar . In 1997, the Bumax brand was regis-tered and since 2000 BUMAX AB is part of the Bufab Group with more than 1400 employees in 28 coun-tries.
BUMAX AB works constantly to develop the best fastener solutions in close co-operation with customers and are eager to contribute at an early stage in development projects. Thanks to expertise in fasteners and stainless steels we have over the years developed many extraordinary nuts and bolts for special uses. Your problem is their challenge. Some of the products in the BUMAX®-family are completely unique and cannot be found anywhere else on the market. www.bumax-fasterners.com


Vill du jobba för ett bolag som är världsledande på tillverkning av rostfria fästelement?
BUMAX AB producerar rostfria fästelement i form av premiumprodukter som används i de mest kritiska applikationer världen över. Exempel på användningsområden är ubåtar, oljeriggar, flygplan, partikelacceleratorer, vindkraftverk, satelliter, fusionsreaktorer och bilar. Kunderna utgörs av krävande högteknologiska bolag och finns över hela världen. Bolaget är inne i en expansiv fas och har en stor investeringsportfölj. Teknikavdelningen behöver förstärkas med dig som vill vara med och driva produktionsteknik och produktutveckling på bred basis.
 
Du driver ständiga förbättringar i nära samarbete med produktion med syfte att sänka kostnader, öka produktivitet och säkerställa kvaliten på våra produkter. Du kommer att jobba med produktionskostnadskalkyler, teknisk beredning, maskininvesteringar och teknisk support till kunder och marknadsavdelning.
 
Din bakgrund
Vi söker en person med mångårig erfarenhet från en bred och likvärdig teknisk roll inom stål- eller verkstadsindustrin. Du har någon form av teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå. Du har god kunskap av bearbetning av stål, gärna kallbearbetning av rostfritt stål och viss erfarenhet från att läsa ritningar. Du har god datorvana i MS Office och du talar och skriver svenska och engelska flytande. Erfarenhet av konstruktion i CAD (Inventor) är meriterande.
Du trivs i en självständig och omväxlande roll där du får möjlighet att driva frågor tvärfunktionellt tillsammans med mycket erfarna kollegor. Är du prestigelös och lösningsorienterad kan BUMAX AB erbjuda dig ett framgångsrikt företag med mycket goda möjligheter att påverka innehållet i din egen roll utifrån din kompetens och ditt intresse.
 
Urval kommer att ske löpande. Visa mindre

Strategic Buyer to Nilar

Nilar is a Swedish developer and manufacturer of cost-effective, safe and environmentally friendly stationary energy storage systems, known as Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energy storage can be used to bridge the gap between energy supply and demand in order to, for example, better make use of the potential of more erratic power generation from renewable energy sources, such as solar energy and wind power. Nilar supplies energy storage solution... Visa mer
Nilar is a Swedish developer and manufacturer of cost-effective, safe and environmentally friendly stationary energy storage systems, known as Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energy storage can be used to bridge the gap between energy supply and demand in order to, for example, better make use of the potential of more erratic power generation from renewable energy sources, such as solar energy and wind power. Nilar supplies energy storage solutions for residential, industrial and commercial buildings. In the future, Nilar intends to provide solutions for infrastructure projects such as energy storage for grid support (e.g EV charging). Nilar uses a long-proven nickel-metal hydride (NiMH) chemistry with water-based electrolyte, which generates environmental and safety benefits along with a competitive price point over the life cycle of the systems.

The Company is headquartered in Täby, Sweden, and production is currently carried out exclusively in the high-tech facility in Gävle, where the Company’s research and development also takes place. The Company is currently expanding the capacity of its production facility in Gävle by installing new production lines and improving the efficiency of the lines currently in place.

Do you want to work with strategic procurement at a company that offers the future energy storage solution?
 
Over the past years, Nilar has been and still is in a great growth phase, ramping up production towards increased demand. The offer and listing of Nilar on the stock exchange is another big step for the company´s further development. The procurement and logistics team need to expand with a global strategic buyer, a key role in enabling the capacity for further growth.
 
Reporting to the procurement manager, you will be focused on keeping and developing supply base, material cost and supplier performance at a high level. You initiate activities, drive and follow up the company's procurement work in close collaboration with management, colleagues in logistics and production and R & D. You handle negotiations, supplier audits and ensure Nilar's raw material and component supply in the short and long term. The job scope is broad and you get a great opportunity to contribute with your ideas and experiences of successful framework and best practice within the field. You will be based in Gävle or Täby and we estimate the annual travel frequency to around 70 days per year, mainly to suppliers in Europe and Asia.
 
 
Your background

• Minimum 5 years of experience in relevant industry, working as a strategic buyer with similar tasks.
• Engineering degree or similar.
• Strong written and spoken communication skills, in both Swedish and English. Mandarin is meriting.
• An interest in combining technical and commercial aspects.
• Desire to work in a local business in a global network.
• A collaborative, solution-focused approach, analytical and results oriented skills are highly valued
 
Welcome to be part of bringing Nilar to the next level as a international provider of energy storage! Visa mindre

Affärsområdeschef Energiproduktion till Gävle Energi

Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, ... Visa mer
Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. www.gavleenergi.se

Är du en ledare som brinner för framtidens hållbara energiförsörjning och vill ta ansvar för optimering av koncernens samlade energiproduktion? 
Gävle Energi strävar efter att vara i framkant som morgondagens klimatsmarta infrastrukturbolag och i regionen pågår en rad spännande utvecklingsprojekt och samarbeten som du som chef blir ansvarig för att driva vidare. Du ser möjligheter i att att optimera affärsmässiga och klimatsmarta val i ett komplext energisystem. Du ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till VD för koncernen.
 
Utöver fokus på optimering av driftsäkerhet och tillgänglighet av bolagets befintliga anläggningar i form av kraftvärme, värme och vattenkraft, blir din uppgift att initiera och utveckla nya produktionsslag över tid. Du utvecklar och vårdar samarbeten och driver bolagets strategiska utveckling inom området.  Personal- och verksamhetsansvaret omfattar ett trettiotal medarbetare varav två utgörs av chefer för drift respektive underhåll och merparten är verksamma vid Johannes värmeverk.  I rollen ingår även ansvar som VD för Gävle Kraftvärme AB, vilket innefattar att du har rapporteringsansvar mot bolagets styrelse och att verka för att uppnå Gävle Energikoncernens vision och mål.
 
 
 
Din bakgrund

Du är civilingenjör eller motsvarande i grunden och har en gedigen bakgrund från ledanden befattning i likvärdig produktionsmiljö. Du har flerårig erfarenhet från energibranschen eller processindustri i en utvecklingsorienterad funktion.Vi ser gärna att du har  erfarenhet från att leda andra chefer och från arbete i företagsledande ställning i en organisation med likvärdiga rapporterings-vägar och styrning. Med strategiskt tänk och nyfikenhet utvecklar du verksamheten i nära samarbete med dina medarbetare. Du har lätt för att se helhetslösningar i en komplex miljö och har förmågan att anpassa din kommunikation till flertalet intressenter på ett förtroendefullt och involverande sätt och med koncernens bästa för framtiden i fokus. Visa mindre

Distributionsansvarig till Mackmyra Whisky i Gävle

Ansök    Dec 9    Balkefors & Ponsiluoma AB    Logistiker
Mackmyra Svensk Whisky AB är Sveriges första whiskydestilleri och producerar sedan 1999 innovativ single malt whisky. Företaget har idag ca 50 anställda och är börsnoterat på Nasdaq First North Stockholm med ca 6 700 aktieägare. Whiskyn tillverkas i ett av världens mest moderna destillerier – Mackmyra Gravity Distillery i Gävle. Ett klimatsmart destilleri som är en innovation i sig. Företaget har tre huvudsakliga affärsområden vilka är flaskprodukter, fatp... Visa mer
Mackmyra Svensk Whisky AB är Sveriges första whiskydestilleri och producerar sedan 1999 innovativ single malt whisky. Företaget har idag ca 50 anställda och är börsnoterat på Nasdaq First North Stockholm med ca 6 700 aktieägare.
Whiskyn tillverkas i ett av världens mest moderna destillerier – Mackmyra Gravity Distillery i Gävle. Ett klimatsmart destilleri som är en innovation i sig. Företaget har tre huvudsakliga affärsområden vilka är flaskprodukter, fatprodukter och upplevelser. Alla tre områden är starkt kopplade till våra kunder, eller ambassadörer som vi kallar dem, då de är en del av utvecklingen.
Vid Mackmyra är det ständigt spännande saker på gång, för att vara innovativa och se möjligheter i en annars traditionell bransch är en del av vårt DNA. Mackmyras exportmarknad växer och vi tar plats i länder som för oss är outforskade.

- en administrativ och praktisk roll med fokus på distribution och transportplanering
 
Mackmyra befinner sig i en tid av utveckling gällande distribution till Systembolaget samt ett fokuserat arbete på ökad export utanför EU. Detta gör att vi ser ett behov av en distributionsansvarig med placering i Gävle. Rollen kommer vara företagsövergripande och täcka in alla tre affärsområden.
 
Ditt uppdrag
Rollen har fokus på distribution och transportplanering. Mackmyra har tre centrallager för färdiga flaskprodukter där intern-distribution från vårt svenska centrallager är ett område som du kommer att planera i samråd med logistikansvarig. Du har ansvar för dessa interntransporter, även till våra lager i Tyskland och UK. Du kommer ansvara för alla privatimporter till Systembolaget och se till att våra fatkunder får sina fat och fatprover i rätt tid och till rätt plats. Du säkerställer rutiner för och administrerar redovisning till svenska och utländska myndigheter kring förbrukning av glas och förpackningsmaterial samt dokumentation över vår tillverknings- och leveransprocess till myndigheter i Sverige.
 
I arbetet igår praktiska moment i form av att ta prover från fat och packningsarbete. Du säkerställer optimal lagerhållningen och genomför inventering vid Skogslagret vad gäller buteljerade fat. Du arbetar med administrationen kring alkoholskatt och rapportering till Skatteverket vid flytt av alkohol mellan skatteupplag samt med uppföljning av order och reklamationer i de olika lagersystemen. Du samordnar administrationen för varje lands olika regler kring alkohol.  I nära kontakt med säljansvarig på export hjälper du till att lägga order samt samordna transporter och dokumentation från våra huvudlager. 
 
 

Din profil
Vi ser att du har god vana att arbeta i Excel och andra Office-system. Engelska är något du behärskar i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet inom logistik och planering. Vi ser det också som en fördel om du arbetet i ERP-system tidigare och haft roller med både interna och externa kontaktytor.
 
Du är en glad och balanserad person som har förmåga att både analysera problem och lösa dem självständigt. Du kan ha många bollar i luften samtidigt och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du bör vara nyfiken och strukturerad och ha intresse för att sätta dig in i verksamhetsspecifika lagkrav och regelverk. Du är en teamspelare som bidrar och tar hjälp av andra för att bidra till Mackmyras fortsatta framgångsresa! Visa mindre

Logistiker till Nilar i Gävle

Ansök    Nov 30    Balkefors & Ponsiluoma AB    Logistiker
Nilar producerar avancerade bipolära Hydrid® batterier (NiMH) i Gävle till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät. Bolaget har idag ca 155 anställda i Sverige, varav ca 140 återfinns i Gävle och ett trettiotal i form av ledning, sälj- och marknadsfunktion i Täby. Nilar Hydrid® energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad. Den modulära utformningen tillåter ... Visa mer
Nilar producerar avancerade bipolära Hydrid® batterier (NiMH) i Gävle till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät. Bolaget har idag ca 155 anställda i Sverige, varav ca 140 återfinns i Gävle och ett trettiotal i form av ledning, sälj- och marknadsfunktion i Täby. Nilar Hydrid® energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad. Den modulära utformningen tillåter full skalbarhet för att hantera energi och kapacitet i såväl små bostadssystem som storskaliga elanläggningar. Med sina två FoU-avdelningar i USA och Sverige har Nilar revolutionerat energi- och strömförsörjningstekniken, liksom vår nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder.
Läs mer på www.nilar.se

Vill du vara med och säkra och utveckla materialförsörjningsprocessen i en bolag som ska dubbla leveransförmågan det närmaste året?
Utifrån en kraftigt ökad efterfrågan på Nilars produkter befinner sig bolaget sen en tid i ett starkt expansionsläge där uppbyggnad och utveckling sker i samma skede som leveransprecision till hög kvalitet är viktig.
 
Du rapporterar till logistik och inköpsfunktionen och får fem närmaste kollegor som tillsammans med dig står för bolagets kompetens inom området. Du jobbar nära produktionslinorna och tar ansvar för en optimal materialförsörjning i flödet. Du tar fram, utvecklar och implementerar effektiva rutiner och processer för lageroptimering, materialhantering och interna transporter. Att följa upp och förbättra kvalitet på masterdata i affärssystemet monitor, aktivt bidra till prognosarbetet och ansvara för inventeringsprocessen är andra viktiga arbetsuppgifter.
 
Din bakgrund
Du är industriell ekonom eller motsvarande med några års erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin.
Erfarenhet av förbättringsarbete och att agera på såväl praktisk nivå som strategisk är viktigt för att kunna vara med på denna utvecklingsresa. Dina systemkunskaper är goda och du får gärna ha arbetat i monitor sen tidigare. Du är driven, nyfiken och systematisk som person och är en god teamspelare.
 
Väkommen att visa intresse för ett logistikjobb med stor fokus på utveckling och möjlighet att vara del av en framtidsbransch! Visa mindre

Chefer till interimsuppdrag sökes

Med mer än 20 års erfarenhet av rekryterings- och kompetensförsörjningsbranschen och nästan 500 genomförda rekryteringsprocesser, tar vi seniora rekryteringskonsulter nu steget till eget rekryteringsbolag. Med akademisk HR-utbildning och stor chefserfarenhet inom flera större och mindre bolag såsom Sandvik, General Electrics, IKEA, SEB, Munters, Beijer Bygg osv tror vi oss ha en stor och bred erfarenhet av flera olika branschers utmaningar och därigenom fö... Visa mer
Med mer än 20 års erfarenhet av rekryterings- och kompetensförsörjningsbranschen och nästan 500 genomförda rekryteringsprocesser, tar vi seniora rekryteringskonsulter nu steget till eget rekryteringsbolag. Med akademisk HR-utbildning och stor chefserfarenhet inom flera större och mindre bolag såsom Sandvik, General Electrics, IKEA, SEB, Munters, Beijer Bygg osv tror vi oss ha en stor och bred erfarenhet av flera olika branschers utmaningar och därigenom förståelse för olika behov.

Efter mångårig erfarenhet av branschen så har vi ett gediget kund- och kandidatnätverk i främst Gävleborg och Dalarna, men även i hela regionen i stort, såväl inom privata som offentliga verksamheter.


Är du egen företagare eller funderar på att starta eget kanske du vill ingå i vårt nätverk av kvalificerade konsulter!
 
I vår vardag kommer vi i kontakt med en rad företag och organisationer som har behov av kompetenta chefer för kortare eller längre uppdrag. Det brukar vanligtvis handla om 6-12 månaders uppdrag p.g.a omorganisation, hyra under tiden ny medarbetare rekryteras eller p.g.a föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
Vanliga uppdrag vi haft är VD, ekonomichef, kommunikationschef, HR-chef och Produktionschef.
För att kunna bidra på kort tid i dessa uppdrag förutsätts att chefen kan bidra från uppdragets start, vilket kräver att du som konsult har en hel del tidigare erfarenhet att bidra med.
 
Registerna gärna din CV och ett personligt brev med information om vilka uppdrag som intresserar just dig. Vi bjuder in till intervju om eller när vi tror oss ha ett passande uppdrag för dig.
 
Välkommen! Visa mindre

Platschef till Swoosh, Gävle

Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning (upp till 3000 bar), rörinspektion, vacuumsugning, rådgivning och förebyggande åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och hushåll. Läs mer: www.swooshsverige.se - du utvecklar affären och medarbetarna genom engagemang   Swoosh - är ett mode... Visa mer
Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning (upp till 3000 bar), rörinspektion, vacuumsugning, rådgivning och förebyggande åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och hushåll.
Läs mer: www.swooshsverige.se

- du utvecklar affären och medarbetarna genom engagemang
 
Swoosh - är ett modernt miljötekniskt företag som nu kommer att etablera sig i Gävle. Genom deras kundnära arbetssätt och tekniska kapacitet vill de utveckla verksamheten och därigenom hjälpa fler stora som små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.
 
VD och grundare Mikael Gruffman: "- Viktigt att vi är ödmjuka inför kundernas önskemål, att vi håller snyggt omkring oss, trots att uppdragen ofta handlar om smutsig hantering, att vi har förmåga att lyssna och sedan med engagemang leverera kvalité som blir en positiv vändning för en person eller ett företag som har befunnit sig i en tuff situation. Det är grunden till vår framgång!"
 
Ditt uppdrag
Som Platschef hos Swoosh är du en nyckelperson med ansvar för hela verksamheten, vilket innebär ansvar för personal, ekonomi, kvalitét och arbetsmiljö. Du har förmågan att överblicka helheten och ligger steget före i din planering genom ett strukturerat arbetssätt. Det är bra om du varit verksam, och arbetat inom industriområdet men det är viktigare är att du är rätt person för uppdraget och att du har goda ledaregenskaper och förmågan att engagera och motivera.
 
Du bygger långsiktiga affärsrelationer med kunderna samt leder och planerar arbetet/uppdragen från start till mål. Vi tror att du redan idag har ett relevant kontaktnät i Gävle/Sandviken-området och du tycker om att lära känna och hjälpa nya människor. 
 
Du arbetsleder ett befintligt team av ca 15 kompetenta medarbetare med expertkompetens inom vårt tjänsteutbud. Förutom ett omväxlande arbete och spännande utvecklingsprojekt erbjuder vi dig en engagerad ledning som vill se trivsamma arbetsplatser och engagerade team. Du får bra stöd av kompetenta kollegor och samtidigt möjlighet att utvecklas med stort eget ansvar. Du rapporterar till regionchef.
 
Vem är du? 
Som person är du kreativ, initiativtagande och lojal och ett personligt engagemang som smittar av sig på kunder och medarbetare.  Då det dagliga arbetet innebär mycket samverkan med olika människor har du en hög social kompetens och lätt för att både leda och samarbeta. Du har ett stort intresse för affärer och är kund- och resultatinriktad.
Vi ser att du har god erfarenhet av att arbeta i ledande befattning, gärna inom tjänstesektorn och/eller industrisektorn.
 
Du har gärna en relevant utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. B-körkort är ett krav, C-körkort är meriterande. 
 
Välkommen till en spännande utvecklingsresa som säger Swoosh!Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Bolagsjurist till Gävle Energi

Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, ... Visa mer
Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor. www.gavleenergi.se

Vi söker dig som vill bidra med din juridiska kompetens och är intresserad av att jobba för ett bolag med långsiktig samhällsnytta i fokus!
 
Gävle Energi är en viktig kugge och samarbetskraft i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur i regionen. Du ingår i koncernens stab tillsammans med funktionerna kvalitet och miljö, vd-assistent, risk och säkerhet och rapporterar till vice VD för koncernen. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Ta fram juridiska beslutsunderlag, ge råd och föreslå lösningar i arbetet med att granska och förhandla avtal och vid behov svara på remisser.
• Delta i och leda affärsförhandlingar, tvisteförhandlingar, projekt och utredningar.
• Föredragande i juridiska frågor i ledningsgrupp, styrelser etc.
• Rättslig bevakning och omvärldsorientering gällande lagar som påverkar Gävle Energi koncernen.
• Samordning kring uppföljning av lagar, förordningar mm
• Avropa och samordna juridisk specialistkompetens
• Företräda bolaget i juridiska ärenden vid kontakter med advokatbyråer, myndigheter, försäkringsbolag och andra aktörer
• Utbilda i juridiska frågor samt upprätta rutiner för handläggning och kvalitetssäkring i organisationerna.
 
Din bakgrund

Du har en jur. kand examen och flerårig erfarenhet av juridiskt arbete från myndighet, advokatbyrå eller företag.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom ett brett spektrum av rättsområden och kompetens inom branschspecifika lagar och miljörätt är meriterande. Du har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang har ett stort intresse av samspelet mellan juridik, teknik och ekonomi. Du konsulteras av verksamheten i olika faser och tar aktivt ägarskap för samordnande, analys och leverans av lösningar. Genom prestigelöshet, hög integritet , lösningsorienterat förhållningssätt och en pedagogisk ådra levererar du användbara råd och står upp för din uppfattning med koncernens bästa för framtiden i fokus. Visa mindre

Sales Director till Svenska Aerogel Gävle

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar vä... Visa mer
Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för.

- entreprenörsdriven ledare som tar Quartzene® till världsmarknaden! 
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.
 
Uppdraget
Som Sales Director driver du med hög ambition vad som krävs för att ta Quartzene® till världsmarknaden. Du vidareutvecklar de redan uppstartade kundrelationerna och med satt strategi i ryggen, skapar du långsiktiga internationella affärer. Tillsammans med ditt team (2 st Account Managers) planerar, agerar och följer du upp ert ambitiösa försäljningsarbete, där ditt coachande arbetssätt ständigt utvecklar processerna och relationerna med kunden. Du är starkt affärsdriven, metodisk och ihärdig i att nå nya slutprodukter på marknaden, med stöd av företagets breda produktutvecklingskompetens. I vissa fall kan det göras via återförsäljare.
Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med ditt kundorienterade och affärsmässiga förhållningssätt.
 
Kvalifikationer
Du har god erfarenhet av internationella affärer och ledarskap i relevant bransch. Du är en trygg ledare som skapar delaktighet och utvecklar dina medarbetare, genom bra balans i kravställande och stödjande. Du har gärna erfarenhet av start-up bolag och förståelse för ett litet bolag med stora ambitioner. Du har en naturlig "sense of urgency", men din erfarenhet har lärt dig vikten av struktur, planering och projektledning för att bli hållbart framgångsrik. 
Du har i grunden en kemi- eller materialrelaterad högskoleexamen. 
 
Välkommen att framgångsrikt driva våra kundrelationer till försäljning! Visa mindre

Operativ chef till BGA Group Gävle

BGA Group startade i blygsam skala 1993 som ett litet familjeföretag i Gävle, med omvandling av smalfilmer till VHS. Idag har verksamheten dessutom utvecklats till främst ett stort e-handelsföretag inom försäljning av ramar och speglar, inkl. en butikskedja med tio butiker i Sverige/Norge. Huvudkontoret är fortfarande beläget i Gävle, och företaget drivs idag vidare som ett familjeföretag i 2a generation. De omsätter totalt ca 160 miljoner och är ca 50 ans... Visa mer
BGA Group startade i blygsam skala 1993 som ett litet familjeföretag i Gävle, med omvandling av smalfilmer till VHS. Idag har verksamheten dessutom utvecklats till främst ett stort e-handelsföretag inom försäljning av ramar och speglar, inkl. en butikskedja med tio butiker i Sverige/Norge. Huvudkontoret är fortfarande beläget i Gävle, och företaget drivs idag vidare som ett familjeföretag i 2a generation. De omsätter totalt ca 160 miljoner och är ca 50 anställda.
Läs mer: www.bga.se och www.bgavideo.se

- Driven organisationsutvecklare för fortsatt extrem tillväxt!
 
BGA Group är ett av Sveriges mest snabbväxande e-handelsföretag som expanderar inom försäljning av ramar och speglar. Idag är marknaden i Norden och Nederländerna - imorgon i flera andra större europeiska länder. Första delmålet är att nå en halv miljard! Vi söker dig som med tryggt och coachande ledarskap samt affärsdriv utvecklar, leder och följer du upp organisationen att mot långsiktiga mål.
 
Uppdraget:
Rollen som Operativ chef är ny. Du blir nyckelpersonen mellan VD/delägare (som driver affärsutveckling/försäljning) och övriga organisationen så att samarbetet och kvalitén inom företaget fortsätter att driva mot tillväxtmålen. Du arbetar med "ständiga förbättringar" och ställer frågan "varför" via chefer/teamledare för avdelningarna lager/distribution, ramverkstad, kundservice, administration, ekonomi och butikerna. Det ingår även tio fysiska butiker i större städer, samt ett stabilt verksamhetsben inom videoöverföring/digitalisering.
 
Via dina tidigare goda erfarenheter inom organisationsutveckling skapar du här effektiva och engagerade personalgrupper tack vare ditt synliga ledarskap. Du arbetar nära verksamheten och främjar initiativ i organisationen - du leder och tar beslut om så behövs, men svaren på "hur" finns oftast inom teamet. För dig är det självklart att ha kunden i fokus.
Du rapporterar till VD och bidrar starkt i ledningsgruppsarbetet. Med fortsatt expansion ger det rätt person stora utvecklingsmöjligheter på sikt. Huvudkontoret ligger i Gävle.
 
Kvalifikationer:
Du har goda erfarenheter av att utveckla organisationer genom att leda andra chefer. Gärna erfarenhet inom producerade verksamhet och gärna med stark försäljningskultur. Du har helhetssyn och din analytiska sida gör det lätt för dig att tydliggöra och leda organisationen att prioritera för utvecklas på både kort och lång sikt. 
 
Som person är du tydlig, kommunikativ, ödmjuk och inlyssnande, samt har ett öppet sinne som skapar förtroende och långsiktiga relationer. Du har lätt för att omprioritera då verksamheten och utvecklingen så kräver. Du har förmågan att balansera mellan vikten av att utveckla arbetssätt och att driva affärer. Du har gärna relevant högskoleexamen alternativt likvärdiga arbetslivserfarenheter. 
 
Välkommen att organisera en fortsatt tillväxt inom Europa! Visa mindre

Ekonomichef till Gästrike och Dala Mitt räddningstjänst

Ansök    Jun 24    Balkefors & Ponsiluoma AB    Ekonomichef
Gästrike Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala Mitt är kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby samt Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Gästrike Räddningstjänst har 252 medarbetare och Räddningstjänsten Dala Mitt har omkring 420 anställda med resurser på heltidsstationer, räddningsstationer i beredskap samt brandvärn. - en utvecklingsorienterad ekonom med hel... Visa mer
Gästrike Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala Mitt är kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby samt Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter.
Gästrike Räddningstjänst har 252 medarbetare och Räddningstjänsten Dala Mitt har omkring 420 anställda med resurser på heltidsstationer, räddningsstationer i beredskap samt brandvärn.


- en utvecklingsorienterad ekonom med helhetssyn och samhällsintresse
 
Som ett led i ett nära samarbete mellan räddningstjänsterna i närregionerna har Gästrike och Dala Mitt räddningstjänster valt att organisera sin ekonomifunktion under en gemensam ledning. Rollen ingår i båda förbundsledningar, har förbundsdirektören i Gävle som chef och placeringsort Gävle. Som ekonomichef ansvarar du för ekonomiavdelningens verksamhet, personal och arbetsmiljö som omfattar personalansvar för två medarbetare i Gävle och en i Dala Mitt i Falun.
 
Din uppgift blir utifrån beslutade mål och planer vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens arbete och agera föredragande i direktionerna i nära samarbete med förbundsdirektörerna. För att förtroendevalda och förbundets chefer ska få bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor driver du funktionens arbete mot en gemensam ekonomihantering inklusive systemstruktur och rapportpaket för uppföljning. Genom att förenkla och automatisera processer skapar ni utrymme för analys och uppföljning av kostnader och frigör tid till kompetensutveckling inom ekonomi vid förbunden.  Bokslutsarbetet bedrivs utifrån tertial då en mer genomgående uppföljning presenteras för direktionen.
 
Din bakgrund
Du är civilekonom eller motsvarande med mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete där du tagit helhetsansvar. Du är en yrkesskicklig ekonom som söker vidare möjlighet att bidra med din kompetens i en ny verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att digitalisera och effektivisera processer och rutiner både operativt och strategiskt och besitter god kunskap i komplexa ekonomisystem/affärssystem. Som person är du strategisk och analytisk med förmåga att fokusera på helheten. Du har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs med många olika kontaktytor. Du har mycket god förmåga att uttryck dig i tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.
 
Välkommen att visa intresse för att vara med och optimera möjligheterna för våra räddningstjänster i regionen!
En bonus är att du får gå till jobbet och göra skillnad för samhället varje dag! Visa mindre