Lediga jobb som Projektledare, bygg och anläggning i Gävle

Se lediga jobb som Projektledare, bygg och anläggning i Gävle. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Gävle som finns hos arbetsgivaren.

Projektledare järnväg Investering till Trafikverket

Vi söker Projektledare järnväg Investering till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget innebär att som resurskonsult vara projektledare i järnvägsprojekt inom enheten IVmj2. Konsulten kommer att vara kopplad till enhet... Visa mer
Vi söker Projektledare järnväg Investering till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget innebär att som resurskonsult vara projektledare i järnvägsprojekt inom enheten IVmj2. Konsulten kommer att vara kopplad till enhet IVmj2 med placering i Trafikverkets lokaler på Redargatan 18 i Gävle alternativt Röda vägen 1 i Borlänge.

Arbetsuppgifter/Ansvar
En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade
till, att:
- i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet
med styrande dokument.
- tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda
och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid,
kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
- upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
- upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
- ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
- tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten.
- leda periodiserande projektmöten.
- utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
- följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll.
- säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare.
- bistå med teknisk rådgivning.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

- Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.

- Inneha ett giltigt B-körkort

- Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning.

- Minst 10 års arbetserfarenhet som del-/projektledare eller i arbetsledandefunktion
från järnvägsprojekt innehållande mark och BEST arbete. Erfarenheten ska vara i rollen som beställare eller entreprenör i flera entreprenader. Arbetserfarenheten
ska ej vara äldre än 10 år. Referens från uppdrag som utfört senaste 10 åren med
entreprenadsumma minst 100 Mkr.

- Erfarenhet av projekteringsuppdrag för järnväg på minst 30 Mkr. Referens från
uppdrag utfört senaste 10 åren.

- Konsulten ska ha haft rollen som beställare som del-/projektledare eller i arbetsledande funktion i järnvägsprojekt, inriktning el-kontaktledning.

- Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.

- Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD

- Konsulten ska ha genomgått kurs i fördjupad entreprenadjuridik.

- Konsulten ska ha god kunskap i ekonomi och prognoshantering

- Konsulten ska ha genomgått kurs i kalkylprogram.

- Konsulten ska vidare ha erfarenhet av att ha arbetat i olika entreprenadformer (totalentreprenad, utförande entreprenad mm.).

- Ska ha erfarenhet av ledningssamordning i projekterings- och i produktionsskedet.
För uppdragets genomförande bedömer beställaren att konsulten ska
besitta nedanstående egenskaper:

- Du ska vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt; du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
- Du ska ha förmågan att kommunicera och upprätthålla en bra dialog med konsulter, utförare och medarbetare i långsiktiga relationer.
- Du ska vara analytiskt och kreativ.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare Mark/anläggning, Gävle-Kringlan

Vi söker Projektledare Mark/anläggning, Gävle-Kringlan till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera för efterföljande skeden samt att medverka i upphandlin... Visa mer
Vi söker Projektledare Mark/anläggning, Gävle-Kringlan till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera för
efterföljande skeden samt att medverka i upphandling och genomförande av framtagning
av bygghandling för utförandeentreprenad eller förfrågningsunderlag för
totalentreprenad.
Kontakt med allmänheten, kommuner och andra myndigheter är en central uppgift. I
arbetet kan det förekomma kontrakt med utländska leverantörer vilket då innebär att viss
kommunikation sker på engelska.
För alla resurskonsulter gäller att placering är på Trafikverkets kontor i Gävle.

I uppdraget ingår att planera för programmets produktion genom att lägga upp
affärsstrategier för val av affärsform, entreprenadindelning och produktionsplanering. Uppdraget innefattar även att TKI-säkra och genomföra projekteringsskedet som i detta fall är Bygghandling/TB för totalentreprenad. Ansvarar för kontrakten, se Arbetsuppgifter/ansvar nedan. Rapporterar till projektchef.

Arbetsuppgifter/ansvar
En projektledare/projekteringsledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men
är inte begränsade till, att:
att i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet
med styrande dokument.
tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera,
bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende
på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
tillse att det är en god arbetsmiljö och bra intern kommunikation och
informationsspridning inom projektet.
upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga
projektledningsresurser
upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
utreda och beställa ändrings- och tilläggsarbete
leda och/eller tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är
interna projektmöten, projekteringsmöten, ekonomimöten, teknikmöten.
utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller
beställarens) m.m. följs av projektör.
se till att leveransplan upprättas och att överlämnandeprocessen efterlevs
granska/stickprovskontroll av konsultens levererade handlingar
att inom sitt delprojekt fullgöra Trafikverkets skyldigheter enligt Miljöbalken
1998:808) och dess följdlagstiftning.

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Examen från teknisk högskola med inriktning bygg- och anläggning, järnvägsteknik
eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet och som beställaren
bedömer är likvärdig.

2. Minst 5 års erfarenhet i ledande funktion, dvs. ska ha innehaft rollen som
projektledare/delprojektledare/projekteringsledare/uppdragsledare för
väg/järnvägsprojekt, varav minst 3 år i järnvägsprojekt, där teknikslag inom
Mark/Anläggning har varit en större del av arbetsuppgiften och där
genomförandekostnaden för minst ett projekt ska ha omfattat minst 200 miljoner
kronor.

3. Dokumenterad utbildning i AB04, ABT06 och ABK09. Om konsulten vid
uppdragsstart inte kan visa upp bevis på genomgångna kurser eller inte har gått
samtliga dessa kurser ska personen inom 6 månader genomföra de kurser som saknas.

4. God kännedom om regler och föreskrifter som gäller för byggande infrastruktur.

5. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.

6. Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U (inom 6 månader från uppdragsstart).

7. B-körkort

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare BEST, Gävle-Kringlan

Vi söker Projektledare BEST, Gävle-Kringlan till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera för efterföljande skeden samt att medverka i upphandling och genom... Visa mer
Vi söker Projektledare BEST, Gävle-Kringlan till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera för
efterföljande skeden samt att medverka i upphandling och genomförande av framtagning
av bygghandling för utförandeentreprenad eller förfrågningsunderlag för
totalentreprenad.
Kontakt med allmänheten, kommuner och andra myndigheter är en central uppgift. I
arbetet kan det förekomma kontrakt med utländska leverantörer vilket då innebär att viss
kommunikation sker på engelska.
För alla resurskonsulter gäller att placering är på Trafikverkets kontor i Gävle.

I uppdraget ingår att planera för programmets produktion genom att lägga upp
affärsstrategier för val av affärsform, entreprenadindelning och produktionsplanering.
Uppdraget innefattar även att TKI-säkra och genomföra projekteringsskedet som i detta
fall är Bygghandling/TB för totalentreprenad. Ansvarar för kontrakten, se Arbetsuppgifter/Ansvar nedan. Rapporterar till projektchef.
Uppdraget innebär att ta fram projektspecifikation (tid, kostnad och innehåll) för
projekteringskedet i detta fall Bygghandling/TB för totalentreprenad. Handla upp
projektering och som projektledare ansvara för kontrakten, se Arbetsuppgifter/
ansvar nedan. Rapporterar till projektchef.

Arbetsuppgifter/ansvar
En projektledare/projekteringsledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men
är inte begränsade till, att:
att i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet
med styrande dokument.
tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera,
bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende
på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
tillse att det är en god arbetsmiljö och bra intern kommunikation och
informationsspridning inom projektet.
upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga
projektledningsresurser
upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
utreda och beställa ändrings- och tilläggsarbete
leda och/eller tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är
interna projektmöten, projekteringsmöten, ekonomimöten, teknikmöten.
utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller
beställarens) m.m. följs av projektör.
se till att leveransplan upprättas och att överlämnandeprocessen efterlevs
granska/stickprovskontroll av konsultens levererade handlingar
att inom sitt delprojekt fullgöra Trafikverkets skyldigheter enligt Miljöbalken
1998:808) och dess följdlagstiftning.

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Examen från teknisk högskola med inriktning bygg- och anläggning, järnvägsteknik
eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet och som beställaren
bedömer är likvärdig.

2. Minst 5 års erfarenhet i ledande funktion, dvs. ska ha innehaft rollen som
projektledare/delprojektledare/projekteringsledare/uppdragsledare för
järnvägsprojekt, där BEST har varit en större del av arbetsuppgiften och där
genomförandekostnaden för minst ett projekt ska ha omfattat minst 200 miljoner
kronor.

3. Utbildning i AB04, ABT06 och ABK09. Om konsulten vid uppdragsstart inte kan visa
upp bevis på genomgångna kurser eller inte har gått samtliga dessa kurser ska
personen inom 6 månader genomföra de kurser som saknas.

4. God kännedom om regler och föreskrifter som gäller för byggande infrastruktur.

5. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.

6. Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U (inom 6 månader från uppdragsstart).

7. B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggprojektledare till Byggprojekt Gästrikland

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften. Byggprojekt Gästrikland är en ny organisation som arbetar för att projektleda både mindre och större byggarbeten runt om i Gästrikland. Framtidsbygget är ... Visa mer
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Byggprojekt Gästrikland är en ny organisation som arbetar för att projektleda både mindre och större byggarbeten runt om i Gästrikland. Framtidsbygget är en av regionens största investeringar som innefattas av en modernisering av bland annat sjukhuset i Gävle för att säkra bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Utöver arbete inom Framtidsbygget genomför vi byggprojekt inom andra förvaltningar som exempelvis kultur och kompetens där våra folkhögskolor ingår.

Tillsammans säkerställer vi att verksamheten i vår region får förutsättningar att blomstra och att medborgare i vårt län möts av moderna och utrustade lokaler.

Vill du följa med oss på denna innovativa resa?
Varmt välkommen till oss!ARBETSUPPGIFTER
Ditt ansvar som byggprojektledare blir att självständigt leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls. Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor så som tekniska specialister, förvaltare och inköpare.

Som byggprojektledare kommer du att
• leda ett eller flera projekt i alla byggprocessens skeden fram till förvaltningsskedet där resultat överlämnas till driftförvaltning
• fördela och följa upp arbetet inom beslutad ram med avseende på kvalitet, tid och ekonomi
• leda och följa upp konsulter, entreprenörer och interna arbetsgrupper
• rapportera till byggprojektchef.


Hos oss får du
• stort eget ansvar och en betydande roll på en regionövergripande nivå
• arbeta med stora och de mest komplexa projekten som ombyggnation av sjukhus innefattas av
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär en flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete
• arbeta i en stor organisation med många utvecklingsmöjligheter.


Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
KVALIFIKATIONER
Som person söker vi dig som är trygg i att leda större projekt, ta ansvar, hålla deadlines och självständigt tycker om att driva arbetet framåt. Du behöver också trivas med att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. I rollen kommer du att röra dig inom många olika kontaktnät och det är därför viktigt att du kan arbeta bra tillsammans med andra professioner och bemöta de på ett lyhört och smidigt sätt. Till sist ser vi gärna att du har ett helikopterperspektiv på frågor och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I rollen som byggprojektledare ska du inneha
• examen från högskoleutbildning, gärna med teknisk inriktning
• erfarenhet från beställar- eller utförandeledet och minst 5 års erfarenhet av byggprocess och projekt.


Erfarenhet av arbete i större byggprojekt, sjukhusprojekt och upphandlingar är meriterande. Likaså kunskaper inom fastighetsekonomi, entreprenadjuridik och byggrelaterade regelverk. Inte lika meriterande men fördelaktigt är om du har arbetslivserfarenhet inom något av våra tekniska områden VVS, el samt styr och regler.


I denna rekryteringsprocess har vi valt att samla in information från dig via urvalsfrågor samt CV, du kommer därför inte behöva lämna något personligt brev.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektledare järnväg Investering till Trafikverket

Vi söker Projektledare järnväg Investering till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Beskrivning av objektet Enheten IVmj2 genomför järnvägsprojekt inom Trafikverkets region Mitt. Arbetsuppgifter/Ansvar En projektledares ... Visa mer
Vi söker Projektledare järnväg Investering till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Beskrivning av objektet

Enheten IVmj2 genomför järnvägsprojekt inom Trafikverkets region Mitt.Arbetsuppgifter/Ansvar

En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade
till, att:
- i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet
med styrande dokument.
- tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda
och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid,
kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
- upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
- upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
- ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
- tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten.
- leda periodiserande projektmöten.
- utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
- följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll.
- säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare.
- bistå med teknisk rådgivning.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

- Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.

- Inneha ett giltigt B-körkort

- Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning.

- Minst 10 års arbetserfarenhet som del-/projektledare eller i arbetsledandefunktion
från järnvägsprojekt innehållande mark och BEST arbete. Erfarenheten ska vara i rollen som beställare eller entreprenör i flera entreprenader. Arbetserfarenheten
ska ej vara äldre än 10 år. Referens från uppdrag som utfört senaste 10 åren med
entreprenadsumma minst 100 Mkr.

- Erfarenhet av projekteringsuppdrag för järnväg på minst 30 Mkr. Referens från
uppdrag utfört senaste 10 åren.

- Konsulten ska ha haft rollen som beställare som del-/projektledare eller i arbetsledande funktion i järnvägsprojekt, inriktning el-kontaktledning.

- Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.

- Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD
- Konsulten ska ha genomgått kurs i fördjupad entreprenadjuridik.
- Konsulten ska ha god kunskap i ekonomi och prognoshantering
- Konsulten ska ha genomgått kurs i kalkylprogram.
- Konsulten ska vidare ha erfarenhet av att ha arbetat i olika entreprenadformer (totalentreprenad, utförande entreprenad mm.).
- Ska ha erfarenhet av ledningssamordning i projekterings- och i produktionsskedet.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare el - Uppsala

- du driver självständigt entreprenad- och serviceprojekt inom el   Granitor Electro söker dig med rätt kompetens och inställning som vill vara med och driva och utveckla verksamheten i Uppsala. Avdelningen i Uppsala består idag av en grupp om 17 medarbetare som arbetar med löpande entreprenaduppdrag och serviceprojekt.    Uppdrag: Som projektledare hos Granitor Electro kommer du att driva och leda projekt genom alla dess faser. Arbetet innebär att ut... Visa mer
- du driver självständigt entreprenad- och serviceprojekt inom el

 

Granitor Electro söker dig med rätt kompetens och inställning som vill vara med och driva och utveckla verksamheten i Uppsala. Avdelningen i Uppsala består idag av en grupp om 17 medarbetare som arbetar med löpande entreprenaduppdrag och serviceprojekt. 

 

Uppdrag:

Som projektledare hos Granitor Electro kommer du att driva och leda projekt genom alla dess faser. Arbetet innebär att utveckla goda relationer med kunderna, driva projekt med lönsamhet och motivera och engagera projektmedarbetare.

 

Kunderna och projekten sträcker sig i så väl inom statliga och kommunala bolag samt inom bygg och industri. Rollen är bred och du arbetar självständig i en  varierad arbetsvardag.

 


Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att:• Ansvara för anbudsförfarande och projektplanering

• Utveckla och bevara kundrelationer

• Vara delaktig i förbättringsarbeten

• Ansvara för att leverera och driva projekt inom fastställd budget, tidplan och kvalitet

• Uppföljningar och återrapportering av projektstatus

• Budgetansvar, resursplanering samt kvalitets- och arbetsmiljöarbete


Du rapporterar till avdelningschef Uppsala.

 Din erfarenhet och kompetens:

På Granitor gillar vi att arbeta tillsammans och värdesätter därför din förmåga att arbeta i lag och skapa goda relationer. Som person tror vi att du gillar att nå resultat, arbeta självständigt och ta ansvar. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av projektledning eller annan ledande befattning. Vi vill att du tar dig an uppgifter på ett lösningsorienterat sätt samt har förmågan att  strukturera, planera, organisera och dokumentera dina projekt.

 

Vi söker dig som har:• Relevant teknisk utbildning och bakgrund

• Erfarenhet som projektledare inom service, entreprenad eller industri

• Förmågan att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

• God datavana


Meriterande:• Goda kunskaper i Excel

• Bakgrund som elektriker

• Van att kalkylera små och medelstora projekt

• Kunskaper inom entreprenadjuridik

• Erfarenhet inom kalkylprogram Wikells

• Erfarenhet av Bluebeam


Din introduktion: 
När du börjar hos oss kommer du att få en gedigen introduktion och vi är stolta över att kunna erbjuda dig en projektledarutbildning för att på ett enklare vis komma in i vårt sätt att arbeta. 

 

Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag.

Vi erbjuder bland annat:• En spännande miljö i ett stabilt och samtidigt expansivt företag

• Personlig utveckling och karriär genom kontinuerliga medarbetarsamtal och utvecklingsplaner

• Generöst friskvårdsbidrag

• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom, föräldraledighet

• Rabatter för drivmedel, hotellövernattningar och bilhyra

• Tillgång till semesterstugor

• Möjlighet till tjänstebil


Vi inom Granitor Electro samarbetar och har ett starkt nätverk inom företaget, där vi snabbt kan ta upp frågor internt för att driva företaget framåt tillsammans.

 

Varmt välkommen med din ansökan!


Granitor Electro är ett av landets ledande företag inom elinstallation. Granitor Electro-gruppen ingår i Midroc Europe som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Bolagets mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid.

Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Koncernen har 4400 medarbetare och omsatte under 2022 11 miljarder kronor.Granitor Electro är en fullskalig leverantör inom el och teknik och kan leverera tjänster och lösningar oavsett storlek på projektet.

För Granitor är det viktigt att ha närvaro lokalt och arbeta efter ett genomgående säkerhetstänk i allt de gör. Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag.

Du möter ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Bolaget kan med stolthet erbjuda utmanande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för sina anställda.
Läs mer: www.granitor.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Driven Projektledare till Thures AB i Söderhamn

Om företaget Thures AB är det kompletta byggföretaget i plåt. Vi jobbar över hela Sverige med basen i Hälsingland. Vi har kontor och verksamhet i Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Stockholm. Våra verksamhetsområden är byggnadsplåtslageri, klimatinstallationer och lättbyggnadsteknik. Sedan starten 1949 har Thures AB varit ett familjeföretag och idag drivs bolaget av tredje generationen i form av Magnus- och Niklas Johansson. Idag är vi ungefär 60 medarbeta... Visa mer
Om företaget
Thures AB är det kompletta byggföretaget i plåt. Vi jobbar över hela Sverige med basen i Hälsingland. Vi har kontor och verksamhet i Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Stockholm. Våra verksamhetsområden är byggnadsplåtslageri, klimatinstallationer och lättbyggnadsteknik. Sedan starten 1949 har Thures AB varit ett familjeföretag och idag drivs bolaget av tredje generationen i form av Magnus- och Niklas Johansson. Idag är vi ungefär 60 medarbetare och vi omsätter ca 100 Mkr.

Vi befinner oss i en expansionsfas där det finns stor handlingskraft och framåtanda med många stora och spännande projekt framöver.

Läs gärna mer om oss på: https://thures.se/

Vill du arbeta på ett familjärt och expansivt bolag? Trivs du med att driva projekt från start till mål? Vi fortsätter att växa och utökar nu vårt team med ytterligare en projektledare inom luftbehandling till oss på Thures.


Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss får du en varierande och omväxlande vardag där din främsta arbetsuppgift är att driva projekt inom luftbehandling tillsammans med dina kollegor, från projekteringsfas, utförandefas till överlämning. Du ansvarar för att säkerhetsställa att projekten levereras i tid, till rätt kostnad och rätt kvalité. I rollen ingår arbetsledning, inköp- och ekonomiansvar för projekten, offerthantering samt kalkylering för projekten.

Du blir en del av vår luft- och ventilationsavdelning som består av tio kompetenta och trevliga kollegor. Vi har projekt i hela Sverige vilket innebär att resor ingår i tjänsten även om vi sköter mycket digitalt idag. Utöver detta har du mycket kontakt med våra kunder i våra olika projekt.

Vi har kontor på flera orter från Ljusdal till Stockholm och öppnar därför upp möjligheten att utgå från din bostadsort inom det området.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett familjärt bolag tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Hos oss får du ett självständigt arbete med stor frihet under ansvar. Du får vara med på vår tillväxtresa och vi har många stora och spännande projekt.Din profil
För att passa i rollen ser vi att du har bakgrund inom VVS. Du har kanske erfarenhet av att arbeta med projektledning eller som VVS-ingenjör eller så har du arbetat som VVS-montör eller likande och har haft en arbetsledande roll och vill ta nästa steg i din karriär. Meriterande är om du har studerat inom VVS- på yrkeshögskola eller högskola/universitet. Du har erfarenhet av att läsa och tolka ritningar samt har ett tekniskt intresse och god förståelse för ekonomi. Beroende på vilken erfarenhet du har sen tidigare kommer rollen att anpassas efter din kompetens.

För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du är strukturerad som person och kan planera ditt arbete självständigt då du kommer att hantera flera projekt samtidigt. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Som projektledare trivs du med att arbeta resultatinriktat och slutför de arbetsuppgifter som du påbörjat.

Du har goda kunskaper i svenska, meriterande är om du kan kommunicera på engelska såväl muntligt som skriftligt. Du innehar b-körkort då resor ingår i rollen.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 22 oktober 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Byggprojektledare

Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Vi söker nu en byggprojektledare. ARBETSUPPGIFTER Ditt ansvar som projektledare blir att leda, planera och följa upp projekten s... Visa mer
Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler.

Vi söker nu en byggprojektledare.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt ansvar som projektledare blir att leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls. Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor så som tekniska specialister, förvaltare och inköpare. Konsulter, hyresgäster, myndigheter och entreprenörer är andra aktörer som du samarbetar med. Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process hos oss och du bidrar till att driva utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst en treårig byggteknisk utbildning, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du har tidigare arbetslivserfarenhet med byggteknisk inriktning och projektledning. Du har goda ledaregenskaper och förmåga att driva projekten framåt. Som person ser vi att du är självgående och handlingskraftig. Du har också lätt för att samarbeta och bygga relationer med andra. Vidare ser vi att du har förmågan att kreativt lösa problem, analysera alternativa lösningar samt ta beslut inom arbetsområdet.

Du gör dig förstådd och förstår svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du är certifierad projektledare enligt IPMA/PMI.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Resande projektledare till iTSBY Infrakonsulter!

Söker du ett arbete med en varierad vardag, stimulerande arbetsuppgifter och stort eget ansvar? Har du erfarenhet från mark och anläggning, projektledning eller byggledning och söker nya möjligheter där variation frihet under ansvar står i fokus? Nu söker iTSBY Infrakonsulter dig som vill ha en betydande roll inom framtida anläggningsprojekt i såväl stora som små entreprenader. Visst låter det intressant? Skicka in din ansökan nu - vi hanterar ansökningar ... Visa mer
Söker du ett arbete med en varierad vardag, stimulerande arbetsuppgifter och stort eget ansvar? Har du erfarenhet från mark och anläggning, projektledning eller byggledning och söker nya möjligheter där variation frihet under ansvar står i fokus? Nu söker iTSBY Infrakonsulter dig som vill ha en betydande roll inom framtida anläggningsprojekt i såväl stora som små entreprenader. Visst låter det intressant? Skicka in din ansökan nu - vi hanterar ansökningar löpande!

Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med iTSBY en projektledare mot bygg och anläggning. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos iTSBY.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och iTSBYs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till [email protected]

Du erbjuds

• Interna utbildningar kopplade till din roll
• Friskvårdsbidrag
• Möjligheter till karriärutveckling

iTSBY vill vara med där det händer och ser att Umeå satsar. Som medarbetare hos iTSBY blir du del av ett framåtlutande företag som jobbar proaktivt för att ligga i framkant och skapa goda utvecklingsmöjligheter för dig.

Arbetsuppgifter
I rollen som byggprojektledare erbjuds du en utvecklande vardag där ingen dag är den andra lik. Ditt fokus är att driva projekt inom mark och anläggning från start till slut, vilket innebär bland annat:

• Att hålla löpande kontakt med kunder och montörer för att säkerställa kvalitet i leveransen
• Ansvara för planering så att information, material och resurser finns på plats för att hålla projektets deadline
• Rapportering till avdelningschef samt kontakt både internt och med myndigheter, leverantörer, underentreprenörer och konsulter

Vissa dagar spenderas på kontoret på byggarbetsplatsen med beställningar och vissa dagar är ute på bygget för löpande besiktning och planering. Arbetet består till stor del av att skapa nya kontakter och relationer där du tillsammans arbetar för att driva projektet framåt.

Vi söker dig som
Har en bakgrund inom mark och anläggning med några års erfarenhet mot projektledning och/eller byggledning. Du har en vana av att leda och planera projekt med kundkontakt och har ett konsultativt och pedagogiskt förhållningsätt.

Vidare har du en god förmåga att utveckla och bygga affärsrelationer samt trivs i rollen som bryggan mellan verksamhet och kund där du är en nyckelspelare för att få samarbetet att flyta på och hålla tidsplaner. Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du erfarenhet av att leda installationsarbete och trivs i en resande roll? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. I din roll ansvarar du för att vårt samarbete med kunden sker på ett effektivt sätt. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och säljare med lång erfarenhet från branschen.

En mycket viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande tjänst vilket innebär att du kommer att ha ca 150 - 230 resdagar per år över hela världen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalificerade montage samt arbetsledning. Du har en teknisk grundutbildning på lägst gymnasienivå. Vidare har du goda kunskaper att läsa och tolka ritningar.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann och planerar arbetet på ett systematiskt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta resultatinriktat. Du gillar att lösa problem samt är stabil och behåller lugnet i stressade situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana samt B-körkort.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 17 september 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du en teknisk bakgrund och erfarenhet av montageledning eller jobbar du som servicetekniker idag och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och reservdelssäljare med lång erfarenhet från branschen.

En viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande roll och omfattningen på resor varierar beroende på olika projekt och du reser både inom Sverige samt utomlands.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt


Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, du har kanske tidigare erfarenhet av montageledning eller så jobbar du som servicetekniker idag och vill vidareutvecklas i din roll. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom sågverksindustrin eller liknande bransch. För att lyckas i rollen har du goda kunskaper i att läsa och tolka ritningar. Beroende på vilken erfarenhet du har sen tidigare kommer vi att anpassa din introduktion utifrån din kompetens.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann samt trivs att arbeta resultatinriktat. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra då du har många kontaktytor såväl internt som externt. Du gillar du att lösa problem samt behåller lugnet vid stressiga situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana och B-körkort


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 11 oktober 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du erfarenhet av att leda installationsarbete och trivs i en resande roll? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. I din roll ansvarar du för att vårt samarbete med kunden sker på ett effektivt sätt. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och säljare med lång erfarenhet från branschen.

En mycket viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande tjänst vilket innebär att du kommer att ha ca 150 - 230 resdagar per år över hela världen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalificerade montage samt arbetsledning. Du har en teknisk grundutbildning på lägst gymnasienivå. Vidare har du goda kunskaper att läsa och tolka ritningar.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann och planerar arbetet på ett systematiskt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta resultatinriktat. Du gillar att lösa problem samt är stabil och behåller lugnet i stressade situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana samt B-körkort.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 17 september 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du erfarenhet av att leda installationsarbete och trivs i en resande roll? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. I din roll ansvarar du för att vårt samarbete med kunden sker på ett effektivt sätt. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och säljare med lång erfarenhet från branschen.

En mycket viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande tjänst vilket innebär att du kommer att ha ca 150 - 230 resdagar per år över hela världen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalificerade montage samt arbetsledning. Du har en teknisk grundutbildning på lägst gymnasienivå. Vidare har du goda kunskaper att läsa och tolka ritningar.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann och planerar arbetet på ett systematiskt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta resultatinriktat. Du gillar att lösa problem samt är stabil och behåller lugnet i stressade situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana samt B-körkort.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 17 september 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du erfarenhet av att leda installationsarbete och trivs i en resande roll? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. I din roll ansvarar du för att vårt samarbete med kunden sker på ett effektivt sätt. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och säljare med lång erfarenhet från branschen.

En mycket viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande tjänst vilket innebär att du kommer att ha ca 150 - 230 resdagar per år över hela världen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalificerade montage samt arbetsledning. Du har en teknisk grundutbildning på lägst gymnasienivå. Vidare har du goda kunskaper att läsa och tolka ritningar.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann och planerar arbetet på ett systematiskt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta resultatinriktat. Du gillar att lösa problem samt är stabil och behåller lugnet i stressade situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana samt B-körkort.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 17 september 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Installationsledare till Bruks AB i Arbrå

Om företaget Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmateria... Visa mer
Om företaget
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner våra kunders råvaror från skog, fält, stenbrott och gruvor, upprätthåller kritiska funktioner för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar. Vi konstruerar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring av torra bulkmaterial, tillsammans med utrustning för flisning, sållning och bearbetning av trä för biobränslen, sågverk, massa- och pappersindustri. Vi är globala och lokala. Du hittar våra huvudkontor i USA, Sverige, Tyskland, Kina, Filippinerna, och Taiwan.

Läs gärna mer om oss på www.bruks-siwertell.com

Vill du arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö? Har du erfarenhet av att leda installationsarbete och trivs i en resande roll? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på serviceavdelningen i Arbrå, Hälsingland.


Dina arbetsuppgifter
Som installationsledare hos oss är du vår representant ute på site hos våra kunder där du kommer att planera och leda arbetet med montage och idrifttagning av främst våra Tubulatorer samt andra maskininstallationer. I din roll ansvarar du för att vårt samarbete med kunden sker på ett effektivt sätt. Ditt arbete består av varierande arbetsuppgifter så som att upprätta tidsplaner, resursplanering, se över kran- och verktygskrav samt dokumentering av arbetet och resultatrapportering. Du ingår i vår serviceavdelning som består av kompetenta och motiverade installationsledare, projektledare, servicetekniker och säljare med lång erfarenhet från branschen.

En mycket viktig del av arbetet är att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och att både lokala regler samt att Bruks regler efterföljs. Utöver detta kommer du att utbilda kundens personal gällande maskininstallationer.

Du har en resande tjänst vilket innebär att du kommer att ha ca 150 - 230 resdagar per år över hela världen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Vårt kontor ligger beläget i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå, Hälsingland som du utgår ifrån. Rollen erbjuder en varierande och omväxlande vardag med möjlighet att skapa många relationer och upptäcka olika miljöer och platser i världen.

Övrigt
Startdatum: så snart som möjligt
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalificerade montage samt arbetsledning. Du har en teknisk grundutbildning på lägst gymnasienivå. Vidare har du goda kunskaper att läsa och tolka ritningar.

Hos oss på Bruks är det viktigt att du skapar goda relationer med våra kunder samt andra leverantörer. Som person är du strukturerad och noggrann och planerar arbetet på ett systematiskt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta resultatinriktat. Du gillar att lösa problem samt är stabil och behåller lugnet i stressade situationer.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt, andra språk är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet, god systemvana samt B-körkort.


Ansökan
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 17 september 2023. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Linnéa Hedenberg på telefonnummer: 073 351 27 84 eller maila [email protected]. Visa mindre

Projektchef NCC Civil Gävleborg

Affärsområde NCC Infrastructure är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom infrastruktur, mark- och anläggningsarbeten. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö. Avdelning Civil Middle är en del av affärsområdet Infrastructure som idag har en stark position på marknaden. Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, boende och infrastruktur och utfö... Visa mer
Affärsområde NCC Infrastructure är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom infrastruktur, mark- och anläggningsarbeten. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö.

Avdelning Civil Middle är en del av affärsområdet Infrastructure som idag har en stark position på marknaden. Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, boende och infrastruktur och utför olika typer av projekt inom mark-, väg- och anläggning inom regionen.

Nu behöver vi förstärka produktionschefsgruppen i Gävleborg med en projektchef!

Rollen som projektchef

Som projektchef är du en av de högsta operativa cheferna inom produktionsorganisationen i Gävleborg. Du ansvarar för en egen projektchefsgrupp med underställd personal bestående av platschefer, arbetsledare, mätningstekniker, projektingenjörer och yrkesarbetare. Du har övergripande ansvar för flera projekt och är främst fokuserad på produktion av mark-, väg- och anläggningsarbeten. Du ser möjligheter, skapar engagemang och stödjer din grupp på ett sätt som gör att du kan säkerställa att erhållna projekt genomförs på ett arbetsmiljösäkert sätt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar, samt att kundens förväntningar uppfylls. Uppdraget innebär att leda arbetet så att projekten genomförs med högsta möjliga produktivitet i överensstämmelse med NCC:s värderingar, policys, lagar och avtal, samt våra egna verksamhetssystem. I rollen ingår även kundkontakter och merförsäljning i pågående projekt. Du ingår i ledningsgruppen för Gävleborg och rapporterar till produktionschef.

Dina erfarenheter

Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning och/eller motsvarande kompetens som kompenserar. Du har flera års erfarenhet av att agera i rollen som ledare och har erfarenhet av produktionsnära roller inom byggsektorn med inriktning mark-, väg- och anläggning. Våra kunder är viktiga för oss, därför söker vi dig som tidigare haft ett kundansvar och resultatansvar. Du deltar aktivt och stöttar platschefer i pågående projekt, vilket fordrar att du har kunskap om hela byggprocessen och att du värderar kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet som viktigt. God datavana är en nödvändighet och har du kalkylerfarenhet är det en fördel. Körkort B är ett krav.

Dina egenskaper

Du har sinne för ekonomi och en god planeringsförmåga. Vi ställer höga krav på affärsmässighet, engagemang och samarbetsförmåga, vilket betyder att du stimuleras av att skapa inspirerande och viktiga relationer, både internt och externt. Du har lätt att se möjligheter i de situationer som uppstår och ditt driv och din nyfikenhet hjälper vår organisation framåt. Som ledare är det viktigt att du kan leva upp till våra grundläggande värderingar – Ärlighet, Tillit och Respekt. Din roll är att vara en förebild gällande efterlevnaden av dessa.

NCC erbjuder

Hos NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Du erbjuds stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Du utgår från kontoret i Gävle och ansvarar för projekt inom hela Gävleborg. Projekt inom hela avdelning Civil Middle kan bli aktuellt i samråd med dig.

Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Maria Håkansson, HR Partner Avdelning Civil Middle, tel: 070-341 58 26 eller Stefan Green, Produktionschef Gävleborg, tel: 070-214 11 61.

Registrera din ansökan och CV nedan, sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektledare till byggprojektavdelningen

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften. Vi söker dig som vill jobba i projekt och utveckla framtidens sjukhus! Sjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att ge bästa möjliga hälso- ... Visa mer
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Vi söker dig som vill jobba i projekt och utveckla framtidens sjukhus!

Sjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ny- och ombyggnationer under många år framöver som redan startat i Hudiksvall och Gävle. Byggprojektavdelningens uppdrag är att ansvara och genomföra Region Gävleborgs byggprojektportfölj.

Då arbetet med att bygga framtidens sjukhus i Gävle befinner sig i en expansiv fas behöver vi nu utöka vår organisation med ytterligare en projektledare med huvuduppdrag att vara delprojektledare för hälso- och sjukvården. Det dagliga arbetet utförs inom respektive byggprojekt.


ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget går ut på att vara länken mellan hälso- och sjukvård och byggprojektledare, rollen benämns delprojektledare. Som delprojektledare leder du hälso- och sjukvårdens verksamheter i arbetet som är kopplat till ny- och ombyggnationer. Därför är det av stor vikt att du har erfarenhet av hälso- och sjukvårdsorganisering och har förståelse för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Du kommer bland annat att
• leda arbetsgrupper från verksamheter som berörs av projekten
• delta i planering- och genomförande i projekten
• samordna och ta fram samt förmedla sjukvårdens behov inför ny- och ombyggnationer
• ha en aktiv roll i byggprocessen och nära samarbete med byggprojektledaren
• leda riskanalyser inom projekt.

Du är placerad i Gävle på byggprojektavdelningen och i enheten Gästrikland. Du samarbetar nära hälso- och sjukvårdens företrädare i lokalfrågor. I rollen ingår även vissa resor till Hudiksvall.

Hos oss får du
• arbeta i team med kollegor som verkar för god sammanhållning, där vi skapar starka samarbeten
• kompetensutveckling som stärker ditt uppdrag
• tillitsbaserat ledarskap där vi aktivt ser över och utvecklar arbetsmiljön för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig som medarbetare
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär en flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som kan skapa engagemang och delaktighet i de grupper du leder, och du skapar bra relation i dialog och beskriver det komplexa pedagogiskt och enkelt. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, samt att sätta upp och hålla tidsramar. Du är flexibel och kan anpassa dig till nya förutsättningar, och du har god samarbetsförmåga och förmåga att se frågor ur olika perspektiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I rollen som projektledare ska du
• ha erfarenhet av arbete med process-, förändrings- och/eller projektledning
• ha erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
• ha mycket goda kunskaper inom framförallt Officepaketet men också flertalet andra digitala verktyg som kräver god datorvana
• kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

För den här tjänsten är det meriterande om du har en akademisk utbildning, och om du har erfarenhet av att verka i komplexa sammanhang med känsla för att snabbt kunna sätta sig in i nya typer av frågeställningar. Vi ser gärna att du känner dig bekväm i att prata inför små och större grupper.


ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.

I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket

Vi söker Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera och genomföra efterföljande skeden. I uppdraget ingår att planera för ... Visa mer
Vi söker Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera och genomföra efterföljande skeden.
I uppdraget ingår att planera för programmets produktion genom att lägga upp affärsstrategier för val av affärsform, entreprenadindelning och produktionsplanering.
Uppdraget innebär att ta fram projektspecifikation (tid, kostnad och innehåll) för projekteringskedet i detta fall Bygghandling/TB för totalentreprenad.

Placering är på Trafikverkets kontor i Gävle.

Kontakt med allmänheten, kommuner och andra myndigheter är en central uppgift. I arbetet kan det förekomma kontrakt med utländska leverantörer vilket då innebär att viss kommunikation sker på engelska.

Arbetsuppgifter/Ansvar En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade till, att:

att i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med
styrande dokument.
tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda
och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid,
kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
tillse att det är en god arbetsmiljö och bra intern kommunikation och informationsspridning inom projektet.
upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
utreda och beställa ändrings- och tilläggsarbete
leda och/eller tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är interna projektmöten, projekteringsmöten, ekonomimöten, teknikmöten.
utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens)
m.m. följs av projektör.
se till att leveransplan upprättas och att överlämnandeprocessen efterlevs
granska/stickprovskontroll av konsultens levererade handlingar
att inom sitt delprojekt fullgöra Trafikverkets skyldigheter enligt Miljöbalken
1998:808) och dess följdlagstiftning.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1. Examen från teknisk högskola med inriktning bygg- och anläggning, järnvägsteknik eller
motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet och som beställaren bedömer är likvärdig.
2. Minst 5 års erfarenhet i ledande funktion, dvs. ska ha innehaft rollen som projektledare/delprojektledare/projekteringsledare/uppdragsledare för järnvägsprojekt som omfattat framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling där teknikslag Mark/Anläggning och/eller BEST har ingått och där genomförandekostnaden för minst ett projekt ska ha omfattat minst 200 miljoner kronor. (Mark/anläggning för PL anläggning, BESTK för PL BESTK.)
3. Verifierad kunskap inom AB, ABT och ABK. (Utbildning i bestämmelserna ABK09, AB04
och ABT06. bifoga kopia på utbildning/kursintyg från kurserna).
4. God kännedom om regler och föreskrifter som gäller för byggande av infrastruktur.
5. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
6. Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U (inom 6 månader från uppdragsstart).
7. B-körkort erfordras för uppdraget.Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Flyttkoordinator

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften. Inom regionen pågår flera stora byggprojekt i syfte att modernisera och för att ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ... Visa mer
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Inom regionen pågår flera stora byggprojekt i syfte att modernisera och för att ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ny- och ombyggnationer under många år framöver. Avdelningen gemensamma resurser utgör ett stöd för fastighetsförvaltningen övriga avdelningar och förvaltningsledningen i planerings- och uppföljningsfrågor, verksamhetsstyrning, samordningsfrågor samt förändringsfrågor. I och med att byggprojekten färdigställer såväl nya lokaler som evakueringslokaler, är det av största vikt att verksamheternas flyttar mellan lokalerna kan utföras så effektivt som möjligt utan att påverka vårdproduktionen mer än planerat.

ARBETSUPPGIFTER
Som flyttkoordinator samordnar du arbetet inför flytten med berörda parter, det kan till exempel vara verksamheten, stödfunktioner, projektet och övriga inblandade.

Arbetet innebär bland annat att
• vara länken mellan byggprojektet och den verksamhet som ska flytta eller evakuera för en effektiv och smidig samordning
• arbeta tätt med den resurs som är utsedd av verksamheten för deras flytt/evakuering
• ansvara för en detaljerad tidplan som är känd och förankrad hos berörda parter
• ha stort ansvar för planering, samordning och genomförande av flytt/evakuering.

Tjänsten som flyttkoordinator är placerad i Gävle med anställning inom Fastighetsförvaltningen, på avdelningen Gemensamma resurser. I rollen ingår resor inom länet.

Utöver möjligheten att få delta och bidra till framtidens sjukvård erbjuder vi dig en mängd härliga förmåner, exempelvis
• goda utvecklings- och karriärmöjligheter
• friskvårdsbidrag 3500kr
• tillgång till friskvårdanläggning
• extra semesterdagar.

Läs mer om våra förmåner här:
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

KVALIFIKATIONER
Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att se frågor ur olika perspektiv. Vidare är det viktigt att du har erfarenhet av att snabbt kan ta dig an nya förutsättningar och komplexa frågeställningar. Att du är flexibel i ditt förhållningssätt och har förmåga att prioritera. För arbetsuppgiften krävs kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen och dess beslutsprocesser.

Som flyttkoordinator ska du
• ha lägst gymnasieexamen.

Har du tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och tidigare arbetat i projekt är det meriterande för tjänsten. Visa mindre

Byggprojektledare Ockelbogårdar

- utvecklande projektledarroll i ett stabilt bolag   Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.    Ockelbogårdar söker nu en byggprojektledare som drivs att att... Visa mer
- utvecklande projektledarroll i ett stabilt bolag
 
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun. 
 
Ockelbogårdar söker nu en byggprojektledare som drivs att att utvecklas i rollen genom att få chans att driva olika utvecklande bygg- och fastighetsprojekt hos en trygg och stabil arbetsgivare.
 
Ditt uppdrag
I den här rollen arbetar du med att planera och genomföra bygg- och fastighetsprojekt i samband med att vi bygger om, underhåller och utvecklar våra fastigheter. Att följa upp och utvärdera genomförda projekt ingår också i dina arbetsuppgifter.
 
Verksamheten är inne i ett spännande skede och flera nya större projekt är på väg att startas upp. Inom Ockelbogårdar är det korta beslutsvägar och det finns goda möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen i bolaget. Som projektledare rapporterar du till fastighetschefen och du utgår från företagets kontor i centrala Ockelbo.
 
Din profil
Du har flera års erfarenhet av projektledning inom fastighetsbranschen, gärna från bostäder. Du är van att planera och följa upp projektets ekonomi, tidplan och resurser. Du har tidigare erfarenhet av arbete med upphandlingar och du är väl insatt i standardavtalen för entreprenader.
För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Du är organiserad och arbetar systematiskt. Som person är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du tycker om att finnas i miljöer tillsammans med andra som också tycker om sitt arbete.
 
För att passa till det här arbetet behöver du ha en högskoleexamen. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet. B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket är också krav för tjänsten. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
 
Välkommen att utveckla Ockelbo som en plats att bo, verka och leva på!


Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ockelbo kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och ett 50-tal lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. VD för Ockelbogårdar AB är Anders B Lundh.

Läs mer: www.ockelbogardar.seOm Ockelbo:
Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo!


Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket

Vi söker Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera och genomföra efterföljande skeden. I uppdraget ingår att planera för ... Visa mer
Vi söker Projektledare Gävle - Kringlan Till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Program Gävle-Kringlan är i planskede, men uppdraget består i att planera och genomföra efterföljande skeden.
I uppdraget ingår att planera för programmets produktion genom att lägga upp affärsstrategier för val av affärsform, entreprenadindelning och produktionsplanering.
Uppdraget innebär att ta fram projektspecifikation (tid, kostnad och innehåll) för projekteringskedet i detta fall Bygghandling/TB för totalentreprenad.

Placering är på Trafikverkets kontor i Gävle.

Kontakt med allmänheten, kommuner och andra myndigheter är en central uppgift. I arbetet kan det förekomma kontrakt med utländska leverantörer vilket då innebär att viss kommunikation sker på engelska.

Arbetsuppgifter/Ansvar En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade till, att:

att i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med
styrande dokument.
tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda
och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid,
kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
tillse att det är en god arbetsmiljö och bra intern kommunikation och informationsspridning inom projektet.
upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
utreda och beställa ändrings- och tilläggsarbete
leda och/eller tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är interna projektmöten, projekteringsmöten, ekonomimöten, teknikmöten.
utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens)
m.m. följs av projektör.
se till att leveransplan upprättas och att överlämnandeprocessen efterlevs
granska/stickprovskontroll av konsultens levererade handlingar
att inom sitt delprojekt fullgöra Trafikverkets skyldigheter enligt Miljöbalken
1998:808) och dess följdlagstiftning.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1. Examen från teknisk högskola med inriktning bygg- och anläggning, järnvägsteknik eller
motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet och som beställaren bedömer är likvärdig.
2. Minst 5 års erfarenhet i ledande funktion, dvs. ska ha innehaft rollen som projektledare/delprojektledare/projekteringsledare/uppdragsledare för järnvägsprojekt som omfattat framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling där teknikslag Mark/Anläggning och/eller BEST har ingått och där genomförandekostnaden för minst ett projekt ska ha omfattat minst 200 miljoner kronor. (Mark/anläggning för PL anläggning, BESTK för PL BESTK.)
3. Verifierad kunskap inom AB, ABT och ABK. (Utbildning i bestämmelserna ABK09, AB04
och ABT06. bifoga kopia på utbildning/kursintyg från kurserna). (Har konsulten inte
gått samtliga kurser så skall anbudsgivare bekräfta att de inom 6 månader från uppdragsstart kommer bekosta och genomföra de som saknas)
4. God kännedom om regler och föreskrifter som gäller för byggande av infrastruktur.
5. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
6. Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U (inom 6 månader från uppdragsstart).
7. B-körkort erfordras för uppdraget.Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Teknisk Projektledare Elkraftteknik eller Automation

Om tjänsten Vill du bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Teknikavdelningen på Business Unit Fuel, Engineering & Projects utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster i ett samlat kompetenscenter för samtliga av Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av förstudier, analyser, utredningar och projektering inom kärnkraft, kärnbränslehantering... Visa mer
Om tjänsten
Vill du bidra till ett fossilfritt liv inom en generation?
Teknikavdelningen på Business Unit Fuel, Engineering & Projects utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster i ett samlat kompetenscenter för samtliga av Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av förstudier, analyser, utredningar och projektering inom kärnkraft, kärnbränslehantering, vattenkraft, värmekraft, vind och vätgas. Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla vår kompetens inom strategiska områden för att verka mot Vattenfalls utveckling mot en fossilfri framtid.
Arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare med bakgrund inom elkraftteknik eller automation kommer du i projekt att leda och driva tekniskt arbete inom ditt teknikområde och eventuellt över flera teknikområden. Profilen för teknisk projektledare är lik den för projekteringsledare, anläggningskonstruktionsledare, analysledare, konstruktionsledare eller tech lead. Vi söker nu erfarna personer, företrädesvis med inriktning mot elkraft och automation. Exempel på arbetsuppgifter i din roll kan vara att fungera som ledande/sammanhållande i att identifiera krav och konstruktionsförutsättningar, ta fram och utvärdera nya konstruktionslösningar, hantera säkerhetsutvärderingar eller delta i verksamhetsutveckling av funktionsområdet.
Beroende på din egen bostadsort kommer du att tillhöra någon av enheterna på öst- eller västkusten. Oavsett placeringsort arbetar vi i en matrisorganisation som innebär att du ingår i en grupp med närhet till din hemvist geografiskt samtidigt som du verkar inom ett eller flera teknikforum med inriktning mot ditt/dina specifika kompetensområde/n som sträcker sig från öst till väst


Din bakgrund
Utbildad högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande inom relevant område
Erfarenhet av elkraftteknik eller automation
Erfarenhet från ledande befattningar
Erfarenhet inom kärnteknisk verksamhet, alternativt process- eller kraftindustrin, är meriterande
Mer än 10 års relevant arbetslivserfarenhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
Körkort BDu som person
Vi söker en ledarprofil som är analytisk, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du har en god helhetssyn och har lätt för att arbeta i team. Vidare är du ansvarstagande, har en positiv inställning och vill bidra till att utveckla verksamheten efter uppsatta mål.


Mer information
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande uppdrag inom Vattenfallkoncernen där du får frihet under ansvar med stora möjligheter till distansarbete, att styra dina arbetstider och att skapa gedigna relationer i dina uppdrag. Du kommer att få arbeta med mycket kompetenta kollegor från olika discipliner. Möjligheterna till egen utveckling är stora både inom din egen enhet och Vattenfall i stort.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och?könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Placeringsort Solna, Göteborg, Uppsala, Västerås, Gävle, Nyköping eller Mönsterås. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef, Andreas Lennartsson (Öst) 070-588 36 43 eller Mari Hård (Väst) 070-592 49 26. För information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Izabelle Brohed 070-261 63 49
Fackliga representanter för denna tjänst är Adam Rush (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 16 maj 2023. Urval sker efter sista ansökningsdagen.


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.


Om oss
(BU) Fuel, Engineering & Projects är en affärsenhet på ca 320 personer inom (BA) Vattenfall Generation som levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag, projektledning och projektstöd.
Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla och långsiktigt säkra kompetens inom valda tekniska discipliner. Det är med fokus på högkvalitativ leverans och kompetens som FE&P skapar värde för Vattenfall och tryggar en säker och pålitlig elproduktion. Vi arbetar även aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller och metoder, för att Vattenfall skall vara bland de bästa inom våra områden.


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Projektledare – Införande av Logistiksystem

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften. Verksamhetsområdet logistik och service har ett regionsövergripande ansvar för den interna logistiken och serviceleveransen till och inom akutsjukhus, när... Visa mer
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Verksamhetsområdet logistik och service har ett regionsövergripande ansvar för den interna logistiken och serviceleveransen till och inom akutsjukhus, närsjukhus och hälsocentraler inom Region Gävleborg. Uppdraget är att leverera tjänster med rätt innehåll, kvalité och omfattning.

Verksamhetsområdet logistik och service har cirka 150 medarbetare (exklusive externa leverantörer) fördelat över orterna Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Följande verksamhet- och tjänsteområden återfinns inom Logistik och Service:
• Textilförsörjning
• Materialhantering
• Interna transporter
• Säng och vagnsförsörjning
• Avfallshantering
• Lokalvård
• Kostförsörjning
• Interiörförsörjning.

ARBETSUPPGIFTER
Region Gävleborg kommer byta ut sitt nuvarande materialhanteringssystem och modernisera sin IT- och processmiljö inom material- och logistikhantering och söker en projektledare som kommer leda detta införande. I rollen som projektledare erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med många kontakter inom och utom regionen där du har ansvar för att införa ett nytt logistik/materialhanteringssystem inom regionen. Du kommer leda projektet med dess beståndsdelar som är regionsövergripande.

I rollen som projektledare kommer du att ansvara för
• genomförandeplanering
• riskhantering
• resursplanering
• projektrapportering.

Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs att arbeta i högt tempo och i operativt arbete. Du är engagerad, analytisk och drivande samt resultatorienterad. Du har en stark vilja att ge och ta ansvar och en passion för andra människors utveckling och har förmåga att bygga formella och informella nätverk såväl internt som externt. Du är van att arbeta med många olika saker samtidigt och ändå se helheten. Du är en god kommunikatör, har bra samarbetsförmåga och är lyhörd. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet från projektledning inom logistikområdet och är en god ledare.

Som projektledare ska du ha
• tidigare erfarenhet av projektledning
• god kommunikativ förmåga
• ha påvisad erfarenhet av att vara en god ledare.

Det är meriterande om du har högskoleutbildning med inriktning ekonomi/teknik/logistik eller motsvarande, har tidigare erfarenhet av projektledning inom logistikområdet eller införande av nya IT miljöer och nya verksamhetsprocesser. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet inom lager/logistikarbete i en ledande befattning. Visa mindre

Projektledare VS

Vill du utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Gillar du att arbeta med spännande projekt och ny teknik? Välkommen redan idag med din ansökan till tjänsten som projektledare på Bravida VS i Gävle. Vi är teknikproffs som gör jobbet ordentligt och vi har plats för en till! Den vi söker Vi söker dig som med ditt driv och engagemang kan bidra till att vi fortsätter att vara i framkant. Du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning inom bran... Visa mer
Vill du utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Gillar du att arbeta med spännande projekt och ny teknik? Välkommen redan idag med din ansökan till tjänsten som projektledare på Bravida VS i Gävle. Vi är teknikproffs som gör jobbet ordentligt och vi har plats för en till!

Den vi söker
Vi söker dig som med ditt driv och engagemang kan bidra till att vi fortsätter att vara i framkant. Du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning inom branschen, men det är inget måste. Ledarerfarenhet, bra kunder och vinnarkultur kan du ha fått på många olika sätt, dessa vill vi att du behåller, tar med dig och fortsätter med! Det viktiga är att du känner dig bekväm med att ta rodret och att du gillar att skapa förutsättningar för andra att växa och komma till sin rätt. Du är strukturerad och målinriktad med förmåga att få med hela laget.  Samarbete, utveckling och att sätta kunder i fokus är något du värderar. Du är helt enkelt rätt person för oss!

Det är dock viktigt för oss att du kan branschen. I grunden är du exempelvis egen företagare, vs-montör eller vvs-ingenjör. Har du också praktisk och/eller teoretisk vana från projektering är det meriterande.

B-körkort och goda kunskaper i svenska är nödvändigt för rollen.

Om jobbet
Rollen innebär att driva installationsprojekt från planering till leverans. Du arbetar nära avdelningschefen och andra nyckelpersoner hos Bravida. Du har även kontaktytor externt med myndigheter, leverantörer, underentreprenörer och konsulter för att säkerställa att allt flyter smidigt. Du kommer bland annat att:


• Utveckla och bevara kundrelationer
• Arbeta med bland annat inköp, resursplanering
• Ansvara för utförande och resultat i projekten
• Kvalitet-hållbarhet och arbetsmiljöarbete
• Leda och engagera medarbetare
• Regelbundet redovisa framdrift och finansiell status på projekt jämfört med plan
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
• Samordna, planera med beställare, sid- och underentreprenörer samt leverantörer
• Upprätta kontrollplaner och kontrolldokumentation

Varför ska du välja Bravida?
Bravida är ett stabilt företag och en stor arbetsgivare, faktiskt störst i Norden inom vår bransch. Det gör att vi kan erbjuda dig mycket som medarbetare, som en gedigen introduktion och utvecklande kurser via vår egen skola, Bravidaskolan. Vi utbildar dig i ledarskap och Bravidas arbetssätt och ser till att du har förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb. Det du inte kan, det kan vi lära dig!

Vår storlek gör att vi kan jobba effektivt med genomtänkta arbetssätt, hög säkerhet, prisvärda inköp av bra produkter osv. Vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar. Samtidigt har varje avdelning sin lokala förankring; vi är verksamma i Gävleområdet och medarbetarna finns i välfungerande team där man bryr sig om varandra.

Bravida VS i Gävle är en harmonisk avdelning där medarbetarna ger höga betyg till arbetsplatsen i våra mätningar. De flesta jobbar länge hos oss och stämningen är god. Vi har högt i tak och frihet under ansvar. Här finns en kompetent och engagerad chef och goda arbetsvillkor. Bravida har blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare och detta är vi mycket stolta över.

Intresserad?
Sista ansökningsdatum: 15 Juni 2023

Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan. Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.


Bravida är Nordens ledande leverantör av hållbara helhetslösningar för el, vs, ventilation och andra
tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Vi har 12 000 medarbetare och finns på omkring 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.Bravida.se Visa mindre

Projektledare sökes till nystartat team hos Schneider Electric!

Inledning Är du en driven projektledare som vill ta nästa kliv i karriären? Vill du bli en del av ett nystartat team i världsledande Schneider Electric? Är du nyfiken på möjligheten att driva projekt inom framtidsbranschen fastighetsautomation? Lockar dessa frågor ditt intresse behöver du läsa vidare och söka tjänsten som projektledare redan idag! Information om tjänsten Vi på Schneider Electric tror att frihet skapar innovation, därför kommer just du... Visa mer
Inledning

Är du en driven projektledare som vill ta nästa kliv i karriären? Vill du bli en del av ett nystartat team i världsledande Schneider Electric? Är du nyfiken på möjligheten att driva projekt inom framtidsbranschen fastighetsautomation? Lockar dessa frågor ditt intresse behöver du läsa vidare och söka tjänsten som projektledare redan idag!

Information om tjänsten

Vi på Schneider Electric tror att frihet skapar innovation, därför kommer just du vara en viktig pusselbit i den resa vi på Schneider Electric kommer göra framåt. Har du drivet och kommunikationskunskapen vi söker, kommer vi göra allt för att din resa går spikrakt uppåt. I din roll som projektledare kommer du leda och fördela arbetet i styr- och reglerentreprenader. Våra kunder finns i allt industrier, regioner, kommuner, kommunala fastighetsbolag men även i den privata sektorn.

I vårt nystartade projektteam blir du en del av ett erfaret och kompetent arbetslag bestående av projektledare, tekniker och ingenjörer, som tillsammans har som uppgift att genomföra gynnsamma projektaffärer.

Teamet utför projekt i ett område från Gävle i söder upp till Kiruna i norr. Som projektledare ansvarar du själv för ditt arbete och hur dina arbetsdagar ser ut. Resor kan förekomma i tjänsten och det finns möjlighet för hemmaarbete, men vi önskar att du är placerad på något av våra kontor i antingen Gävle, Falun eller Mora.

Vi erbjuder dig

Ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och en möjlighet att vara med och påverka vår spännande tillväxtresa. Hos oss är personalen det viktigaste, vi ser till att du har det du behöver för att prestera, få personlig tillfredsställelse och ha roligt på vägen.

I början av din anställning får du en gedigen intern projektledarutbildning samt en certifiering som verifikat. Introduktionen skräddarsys efter dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Du kommer även att bli tilldelad en fadder som förser dig med rätt stöttning för att komma in i rollen och företaget på bästa sätt. Utöver detta stöttas du av många kunniga kollegor som är hjälpsamma med all kompetensöverföring som behövs.

I tjänsten ingår förmåner såsom möjlighet till bonus, förmånsbil, friskvård, flexibelt arbete m.m.

Arbetsuppgifter

I din roll som projektledare hos oss på Schneider Electric ansvarar du för att driva dina egna tilldelade projekt. Du har det övergripande ekonomiska ansvaret över projekten och deltar under hela processen från uppstart med säljare, konstruktörer, vid kontraktsskrivning och vid upphandlingar samt andra väsentliga möten som rör projektets genomförande. Du, tillsammans med teamet du leder, har som mål att leverera projektaffärer av högsta kvalité och detta lyckas du med genom en lyhörd och energisk ledarskapsstil.

Under projekten kan följande arbetsuppgifter förekomma:

• Upprätta tidsplaner
• Förse projekten med rätt resurser
• Ansvara för inköp av material
• Upphandla underentreprenader och underleverantörer
• Kalkylering av ändrings- och tilläggsarbeten
• Ansvarar för såväl intern som extern kommunikation mot kollegor, kunder samt underentreprenörer

Vi söker dig som:

För att lyckas i rollen som projektledare behöver du ha erfarenhet av leda egna projekt. Du behöver också ha jobbat inom branschen på något sätt för att ha en god insyn i fastigheters uppbyggnad men även för att kunna förstå begrepp inom området. Kanske har du en bakgrund inom ventilation, el eller styr- och regler, lett projekt och nu vill ta dig an nästa utmaning?

Har du erfarenhet från projektledning inom branschen är det starkt meriterande, men inget krav för tjänsten. Vi tror även att en person med relevant bakgrund med rätt driv och stor nyfikenhet på utmaningen kan lyckas i rollen!

Andra personliga egenskaper vi anser vara viktiga för att göra ett bra jobb som projektledare är att vara öppensinnad, strukturerad, engagerad, nytänkande och tänka samt agera som en entreprenör!

Övrigt

Stad: Gävle, Falun eller Mora
Omfattning och anställningsform: Heltid, tillsvidare

Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse

Ansvarig rekryterare: Klara Andersson, [email protected]

Utdrag ur belastningsregistret görs innan anställning.

Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Visa mindre

Projektledare sökes till nystartat team hos Schneider Electric!

Inledning Är du en driven projektledare som vill ta nästa kliv i karriären? Vill du bli en del av ett nystartat team i världsledande Schneider Electric? Är du nyfiken på möjligheten att driva projekt inom framtidsbranschen fastighetsautomation? Lockar dessa frågor ditt intresse behöver du läsa vidare och söka tjänsten som projektledare redan idag! Information om tjänsten Vi på Schneider Electric tror att frihet skapar innovation, därför kommer just du... Visa mer
Inledning

Är du en driven projektledare som vill ta nästa kliv i karriären? Vill du bli en del av ett nystartat team i världsledande Schneider Electric? Är du nyfiken på möjligheten att driva projekt inom framtidsbranschen fastighetsautomation? Lockar dessa frågor ditt intresse behöver du läsa vidare och söka tjänsten som projektledare redan idag!

Information om tjänsten

Vi på Schneider Electric tror att frihet skapar innovation, därför kommer just du vara en viktig pusselbit i den resa vi på Schneider Electric kommer göra framåt. Har du drivet och kommunikationskunskapen vi söker, kommer vi göra allt för att din resa går spikrakt uppåt. I din roll som projektledare kommer du leda och fördela arbetet i styr- och reglerentreprenader. Våra kunder finns i allt industrier, regioner, kommuner, kommunala fastighetsbolag men även i den privata sektorn.

I vårt nystartade projektteam blir du en del av ett erfaret och kompetent arbetslag bestående av projektledare, tekniker och ingenjörer, som tillsammans har som uppgift att genomföra gynnsamma projektaffärer.

Teamet utför projekt i ett område från Gävle i söder upp till Kiruna i norr. Som projektledare ansvarar du själv för ditt arbete och hur dina arbetsdagar ser ut. Resor kan förekomma i tjänsten och det finns möjlighet för hemmaarbete, men vi önskar att du är placerad på vårt kontor i Gävle.

Alternativa placeringsorter är Falun eller Mora.

Vi erbjuder dig

Ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och en möjlighet att vara med och påverka vår spännande tillväxtresa. Hos oss är personalen det viktigaste, vi ser till att du har det du behöver för att prestera, få personlig tillfredsställelse och ha roligt på vägen.

I början av din anställning får du en gedigen intern projektledarutbildning samt en certifiering som verifikat. Introduktionen skräddarsys efter dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Du kommer även att bli tilldelad en fadder som förser dig med rätt stöttning för att komma in i rollen och företaget på bästa sätt. Utöver detta stöttas du av många kunniga kollegor som är hjälpsamma med all kompetensöverföring som behövs.

I tjänsten ingår förmåner såsom möjlighet till bonus, förmånsbil, friskvård, flexibelt arbete m.m.

Arbetsuppgifter

I din roll som projektledare hos oss på Schneider Electric ansvarar du för att driva dina egna tilldelade projekt. Du har det övergripande ekonomiska ansvaret över projekten och deltar under hela processen från uppstart med säljare, konstruktörer, vid kontraktsskrivning och vid upphandlingar samt andra väsentliga möten som rör projektets genomförande. Du, tillsammans med teamet du leder, har som mål att leverera projektaffärer av högsta kvalité och detta lyckas du med genom en lyhörd och energisk ledarskapsstil.

Under projekten kan följande arbetsuppgifter förekomma:

• Upprätta tidsplaner
• Förse projekten med rätt resurser
• Ansvara för inköp av material
• Upphandla underentreprenader och underleverantörer
• Kalkylering av ändrings- och tilläggsarbeten
• Ansvarar för såväl intern som extern kommunikation mot kollegor, kunder samt underentreprenörer

Vi söker dig som:

För att lyckas i rollen som projektledare behöver du ha erfarenhet av leda egna projekt. Du behöver också ha jobbat inom branschen på något sätt för att ha en god insyn i fastigheters uppbyggnad men även för att kunna förstå begrepp inom området. Kanske har du en bakgrund inom ventilation, el eller styr- och regler, lett projekt och nu vill ta dig an nästa utmaning?

Har du erfarenhet från projektledning inom branschen är det starkt meriterande, men inget krav för tjänsten. Vi tror även att en person med relevant bakgrund med rätt driv och stor nyfikenhet på utmaningen kan lyckas i rollen!

Andra personliga egenskaper vi anser vara viktiga för att göra ett bra jobb som projektledare är att vara öppensinnad, strukturerad, engagerad, nytänkande och tänka samt agera som en entreprenör!

Övrigt

Stad: Gävle
Omfattning och anställningsform: Heltid, tillsvidare

Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse

Ansvarig rekryterare: Klara Andersson, [email protected]

Utdrag ur belastningsregistret görs innan anställning.

Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Visa mindre

Projektledare Anläggningsutveckling

Vill du vara en del av vårt projektteam i Gävle och fortsätta utveckla vår verksamhet? Under de kommande åren planerar vi för stora utvecklingsprojekt för att bygga framtidens hållbara fabrik. För dig som medarbetare så får du chansen att utvecklas och jobba med ny teknik. Låter det spännande så är detta tjänsten för dig! Som projektledare hos oss får du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med utmanande arbetsuppgifter. Du driver våra projekt fr... Visa mer
Vill du vara en del av vårt projektteam i Gävle och fortsätta utveckla vår verksamhet? Under de kommande åren planerar vi för stora utvecklingsprojekt för att bygga framtidens hållbara fabrik. För dig som medarbetare så får du chansen att utvecklas och jobba med ny teknik. Låter det spännande så är detta tjänsten för dig!
Som projektledare hos oss får du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med utmanande arbetsuppgifter. Du driver våra projekt från idé till genomförande. Du upprätthåller direktkontakt med övriga projektmedlemmar, drift, underhåll samt externa leverantörer. I projekten arbetar du i ett team med övriga projektingenjörer för mek, bygg, el, instrument och HVAC. Du kommer tillhöra vår projektavdelning där du är en av cirka 25 kollegor. Du kommer organisatoriskt att rapportera till gruppchefen för Projekt och Montage.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattas av
Projektledare för våra multidisciplinära projekt
Driva förstudier, förprojekt och genomförande av investeringsprojekt
Upprätta förfrågningsunderlag och kalkyler för anskaffande av utrustning och tjänster samt medverka i inköpsförhandlingar
Upprätta rapporter och underlag för investeringsbeslut
Framtagande av kalkyler för utrustning och tjänster samt delta i och vara tekniskt rådgivande i leverantörsförhandlingar
KostnadsstyrningVi söker dig som
Har högskolekompetens eller att du har erhållit dina kunskaper via yrkeserfarenhet och andra utbildningar
Har erfarenhet av projektarbete i ledande roll
Är intresserad av den tekniska utvecklingen och att arbeta tillsammans med andra människor.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då det krävs i kommunikation och dokumentation i arbetet

Det är meriterande om du har:
Erfarenheter från pappers- och massaindustrin eller annan processindustri
Kommersiell erfarenhet avseende kontrakt och/eller inköp
Certifierad projektledare PMI eller motsvarandePersonliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att lyckas i rollen tror vi att du har mycket god samarbets- och problemlösningsförmåga vilket resulterar i ett stort engagemang som skapar laganda och förser projektmedlemmarna med en klar riktning. Som person är du kommunikativ och möter dina kollegor respektfullt och prestigelöst.
Kontakta oss
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchefen för Projekt och Montage, Hans Lindholm, tfn 070-795 19 22.
Ansökningsinformation
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2a maj.
Billerud är en arbetsgivare som uppmuntrar mångfald och strävar alltid efter att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Vi använder rekryteringtester som en del av vår urvalsprocess. Visa mindre

Platschef/projektledare med snickarerfarenhet till Gävleborg

Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker just nu efter en erfaren snickare som vill jobba som platschef/projektledare hos en av våra kunder i Gävle området. Om kunden: Företaget som söker snickare jobbar både inom ROT-sektorn och mot företag. Det är ett företag med god sammanhållning som är inne i en expansiv fas och behöver en snickare med god yrkeskunskap som är villig att ge 100% på jobbet. Om rollen: Kunden söker dig som har tidigare erfarenhet fr... Visa mer
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker just nu efter en erfaren snickare som vill jobba som platschef/projektledare hos en av våra kunder i Gävle området.
Om kunden:

Företaget som söker snickare jobbar både inom ROT-sektorn och mot företag. Det är ett företag med god sammanhållning som är inne i en expansiv fas och behöver en snickare med god yrkeskunskap som är villig att ge 100% på jobbet.

Om rollen:

Kunden söker dig som har tidigare erfarenhet från snickaryrket/byggbranschen och är nyfiken på att testa på jobbet som platschef/projektledare. Du bör även ha en bred yrkeskunskap och vara villig att arbeta med flexibla lösningar då jobbet är varierande.

Krav:

- Erfarenhet som snickare/byggbranschen i Sverige

- B-körkort

- Svenska i tal och skrift

Profil:

- Social

- Ordningsam

- Jobbar bra i team

- SjälvgåendeArbetstider: 07-16

Lön: Enligt kollektivavtal

Plats: Gävleborg

Är du den vi söker? Skicka då in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten kan du maila [email protected] Visa mindre

Projektledare till Granitor Electro!

Inledning Är du en noggrann och engagerad person som kommer från en bakgrund inom el? Har du dessutom sedan tidigare erfarenhet av att driva projekt? Då kanske det är just dig vi söker! Information om tjänsten Granitor Electro är ett ledande el och teknikföretag som erbjuder entreprenad och servicetjänster inom infrastruktur, bygg, fastighet och industri. Arbetet utgår från ledorden tillit, delaktighet och eget ansvar för att tillsammans lyckas i det da... Visa mer
Inledning

Är du en noggrann och engagerad person som kommer från en bakgrund inom el? Har du dessutom sedan tidigare erfarenhet av att driva projekt? Då kanske det är just dig vi söker!

Information om tjänsten

Granitor Electro är ett ledande el och teknikföretag som erbjuder entreprenad och servicetjänster inom infrastruktur, bygg, fastighet och industri. Arbetet utgår från ledorden tillit, delaktighet och eget ansvar för att tillsammans lyckas i det dagliga arbetet.

Nu söker vi på Granitor en projektledare som vill vara med och stärka organisationen och driva de spännande projekt vi har på gång. Våra projekt finns över hela Sverige, från Malmö till Kiruna, vilket gör att du i din roll inte behöver utgå från någon särskild ort.

Resor förekommer i tjänsten och du bör därmed trivas med det samt vara bekväm med att ha hemmet som din främsta utgångspunkt, självklart finns även möjligheten till kontorsplats om det faller dig bättre i smaken.

Dina 12 första månader i tjänsten blir du anställd som konsult via Simplified, med allas målbild av att samarbetet ska fungera bra och att du sedan blir rekryterad direkt till Granitor Electro.

Vi erbjuder dig

Beroende på dina tidigare erfarenheter kommer du starta din anställning genom att få gå ett individanpassat onboarding-program tillsammans med en erfaren mentor, som även vidare kommer att vara din närmsta och rapporterande chef. Därefter baseras tjänsten på frihet under ansvar och är hybrid.

Du kommer ingå i ett familjärt företag som år efter år ligger bland toppen i bemärkelsen ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”. Vår företagskultur präglas av samarbete och tillit vilket skapar ett gott engagemang tillsammans med goda arbetskollegor. Vi är nu mitt uppe i en tillväxtresa vilket skapar enorma möjligheter för intern utveckling till den som önskar.

Utöver detta erbjuds du även tjänstebil, en generös pensionsavsättning och friskvårdsbidrag enligt kollektivavtal.

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du vara VD över dina egna projekt och utföra de arbetsuppgifter som hör där till. En vanlig dag börjar med ett morgonmöte med dina kollegor och därefter utförs diverse arbetsuppgifter såsom granskning av ritningar, byggmöten, progresshantering osv. Ibland sitter du hemifrån/ett kontor medan du andra dagar är ute fysiskt på projekten för att säkerhetsställa att det går i rätt riktning.

Exempel på vanligt förekommenade arbetsuppgifter:

· Ekonomihantering
· Planering av projekt
· Säkra personal
· Kundkontakt
· Representera Granitor Electro på ett professionellt sätt

Vi söker dig som

Vi söker dig som kommer från en bakgrund inom el och har god vana inom bygg och anläggning. Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenheter från projektledning eller liknande roller.

Som person tror vi att du älskar ordning och reda samt trivs i en roll där man behöver agera. Vidare ser vi gärna att du är positiv och van vid att samarbeta med andra människor.

Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt körkort B.

Övrigt

• Ort: Hybrid
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Hösten 2023 eller enligt överenskommelse
• Kontaktperson för rekryteringen: Amanda Nordström, [email protected], +46 73 – 069 40 68

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval, tveka inte på att söka redan idag! Visa mindre

Projektchef till Granitor Electro!

Inledning Är du en engagerad och driven person som trivs med frihet under ansvar? Har du dessutom en god social förmåga och erfarenhet av att leda andra människor? Isåfall kanske det är just dig vi söker! Information om tjänsten Granitor Electro är ett ledande el och teknikföretag som erbjuder entreprenad och servicetjänster inom infrastruktur, bygg, fastighet och industri. Arbetet utgår från ledorden tillit, delaktighet och eget ansvar för att tillsamm... Visa mer
Inledning

Är du en engagerad och driven person som trivs med frihet under ansvar? Har du dessutom en god social förmåga och erfarenhet av att leda andra människor? Isåfall kanske det är just dig vi söker!

Information om tjänsten

Granitor Electro är ett ledande el och teknikföretag som erbjuder entreprenad och servicetjänster inom infrastruktur, bygg, fastighet och industri. Arbetet utgår från ledorden tillit, delaktighet och eget ansvar för att tillsammans lyckas i det dagliga arbetet.

Nu söker vi på Granitor en projektchef som vill vara med och stärka organisationen och underlätta i de spännande projekt vi har på gång. Våra projekt finns över hela Sverige, från Malmö till Kiruna, vilket gör att du i din roll inte behöver utgå från någon särskild ort.

Resor kan förekomma i tjänsten då och då. Du bör därför trivas med att resa ibland samt vara bekväm med att i övrigt ha hemmet som din främsta utgångspunkt. Självklart finns även möjligheten till kontorsplats om det faller dig bättre i smaken.

Vi erbjuder dig

Beroende på dina tidigare erfarenheter kommer du starta din anställning genom att få gå ett individanpassat onboarding-program tillsammans med en erfaren mentor, som även vidare kommer att vara din närmsta och rapporterande chef. Därefter baseras tjänsten på frihet under ansvar och är hybrid.

Du kommer ingå i ett familjärt företag som år efter år ligger bland toppen i bemärkelsen ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”. Vår företagskultur präglas av samarbete och tillit vilket skapar ett gott engagemang tillsammans med goda arbetskollegor. Vi är nu mitt uppe i en tillväxtresa vilket skapar enorma möjligheter för intern utveckling till den som önskar.

Utöver detta erbjuds du även tjänstebil, en generös pensionsavsättning och friskvårdsbidrag enligt kollektivavtal.


Arbetsuppgifter

Som projektchef har du helikopterperspektivet över våra projekt och ansvarar över att projektledarna hittar rätt i sina sysslor samt fångar upp det projektledarna inte hinner med. En vanlig dag i tjänsten startar med ett möte med teamet i projektet. Därefter varierar dina arbetsuppgifter, kanske finns det någon åtgärdspunkt som du själv behöver ta tag i eller kanske behöver någon extern personal rekryteras in. Det mest väsentliga kommer vara att du är väl insatt i projekten samt kan ställa de krav som krävs för att sedan följa upp att de efterlevs.

Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:

• Tempmätning i projekt
• Ekonomiuppgifter
• Kontrollera/beställa material
• Följa upp och underlätta för projektledarna
• Representera Granitor Electro på ett professionellt sätt

Vi söker dig som

Vi söker dig med tidigare erfarenhet från en ledande roll med personalansvar. Vidare bör du ha jobbat i projektform av något slag samt ha en bra förmåga av att hålla ihop team. Som person tror vi att du är lyhörd, agerande och kan föra dig på ett bra sätt med såväl kunder som kollegor.

Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt körkort B.

Meriterande för tjänsten är utbildning inom ekonomi men största vikt kommer att läggas på dina ledande egenskaper!

Övrigt

• Ort: Hybrid
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Hösten 2023 eller enligt överenskommelse
• Kontaktperson för rekryteringen: Amanda Nordström, [email protected], +46 73 – 069 40 68

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval, tveka inte på att skicka din ansökan redan idag! Visa mindre

Projektledare 15km dubbelspår på Bergslagsbanan

Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka. Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du job... Visa mer
Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka.
Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det dags att börja. Till program Gävle-Kringlan söker vi nu projektledare till Bergslagsbanan!


Projektledare 15km dubbelspår på Bergslagsbanan

Arbetsuppgifter

I det här skedet av projekt Bergslagsbanan Gävle-Forsbacka dubbelspår, arbetar vi med planprocess, projektering och produktionsplanering. Projektet har stor tidspress då det ska byggas samtidigt som första etappen i Gävle-Kringlan. Vi söker en erfaren projektledare som har uthålligheten och drivkraften att genomföra ett stort projekt från planprocess till färdig järnvägsanläggning. Det här projektet ligger i storleksordningen 1 miljard, vilket innebär att du bär ansvaret för ett spännande och tungt projekt som har en stor påverkan på omgivningen.
I din roll handlar du upp projekterande konsulter och entreprenörer, arbetsleder projektets medarbetare som både är intern personal och externa konsulter, hanterar kontakter med allmänhet, kommuner och länsstyrelse samt i förekommande fall media. Utifrån lagstiftning och kravställningen för du projektet mot uppsatta mål. Du ingår dessutom i programmets ledningsgrupp.
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Jag som blir din chef heter Ragnhild Brändeskär. Jag driver programmet framåt med fokus på resultat och med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar, men också att utvecklas. Jag söker nu dig som vill ingå i vårt team och tillsammans med oss vara med att skapa den smartaste helhetslösningen.

Övrig information

Digitala intervjuer sker över Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

Du är en trygg ledare som kan bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Du använder din analytiska förmåga på ett bra sätt och är skicklig på kommunikation och samverkan. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver projektet tillsammans med ditt team såväl som i samverkan med andra. Vi ska göra varandra bra!
Vi söker dig som har
god erfarenhet av projekteringsarbete
flerårig erfarenhet som projektledare, med fokus på infrastrukturprojekt såsom väg, järnväg eller annat som kräver mycket markarbete
högskoleutbildning som civilingenjör väg och vatten, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
goda kunskaper i Office-paketet
kunskaper inom entreprenadjuridik och konsultjuridik

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att hantera media


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare Exploatering

Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss! Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och... Visa mer
Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.

Den tekniska verksamheten arbetar med trafikfrågor samt planering, drift, förvaltning och exploatering av kommunal mark. Inom verksamheten finns enheterna Beställning och strategi, Planering och analys, Projekt och exploatering samt Drift och
förvaltning.

Enheten Projekt och exploatering är verksamhetens operativa förändringskraft. Inom enheten ansvarar vi för att driva alla projekt inom kommunens investerings och exploaterings portfölj. Vi arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunstyrelsen och har rollen som byggherre och verksamhetsutövare. Inom enheten finns idag tio projektledare, en projektör och en miljöingenjör.


ARBETSUPPGIFTER
Vill du utforma Gävles framtid tillsammans med oss? Vi söker två projektledare som ser möjligheter och som bygger samhället för vår nästa generation. Tillsammans utvecklar vi Gävle och gör så att Gävle växer!

Som projektledare hos oss får du stora möjligheter att påverka Gävles utveckling och du kommer att leda och delta i flera spännande projekt. Exempelvis Östra Kungsbäck där vi ska ta fram cirka 500 nya bostäder eller det nya verksamhetsområdet i Fredriksskans där vi ska ta fram cirka 65 ha ny verksamhetsmark för att möjliggöra nya etableringar i Gävle. Tillsammans bidrar våra projekt till att framtidens Gävle växer fram. Oavsett om du är i starten av din karriär eller om du har en gedigen erfarenhet sedan tidigare är du välkommen att söka dig till oss!

I rollen som projektledare ansvarar du för att beslutade och planerade projekt genomförs med god kvalitet som stärker Gävles attraktivitet och hållbarhet. Du arbetar självständigt men också tillsammans med din projektorganisation för att driva projekten från början till slut. Det innebär att du är med när de första idéerna tar form, via skisser och konkreta planer, och hela vägen fram tills de färdiga byggnaderna står på plats. I helhetsansvaret ingår bland annat ansvar för projektbudget, fastighetsbildningsfrågor, att handla upp konsulter för olika typer av utredningar och att skriva avtal med byggherrar. Som projektledare inom samhällsbyggnadsområdet kommer du att ha ett omväxlande arbete med många kontakter både internt inom kommunen samt med externa parter som byggherrar, media och andra intressenter.

Hos oss får du goda förutsättningar att utvecklas i rollen som projektledare samt bredda din kompetens i en organisation som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Vi är en trygg arbetsgivare med bra karriärmöjligheter både inom din yrkesprofession men även inom kommunen som helhet. Arbetsgruppen besitter en bred och hög kompetens med en stöttande och positiv inställning. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom lantmäteri eller samhällsplanering och/eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ett krav för tjänsten är goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande för tjänsten om du har tidigare erfarenhet av projektledning eller annan samordnande roll. Har du tidigare erfarenhet av arbete med etablerade modeller inom projektledning så är även det meriterande. Vi ser gärna att du har B-körkort.

För att trivas och vara framgångsrik i rollen som projektledare söker vi dig som har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Dessutom tar du egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Att se logik och samband i komplex information är självklart för dig och du har förmågan att se långsiktiga lösningar. Då arbetet innefattar många olika kontaktytor ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner samt har en fallenhet för att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Projektledare till Ocab Södra Norrland

Har du kunskap om byggnadsbranschen och vill ta steget in i en ny roll med mycket kundfokus? Är du en kommunikativ person som trivs med att vara spindeln i nätet och leda projekt framåt? Ta chansen och ansök idag! Om Ocab Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Kunderna finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner... Visa mer
Har du kunskap om byggnadsbranschen och vill ta steget in i en ny roll med mycket kundfokus? Är du en kommunikativ person som trivs med att vara spindeln i nätet och leda projekt framåt? Ta chansen och ansök idag!
Om Ocab
Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Kunderna finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vid skador orsakade av framför allt brand och vatten räddar Ocab ekonomiska värden och tid samt erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.
På Ocab eftersträvas en öppen företagskultur där du snabbt blir en i teamet, samtidigt som du blir en del av något större. Tillsammans med systerbolag och kontor över hela landet erbjuds en bredd av möjligheter att utvecklas.
Om rollen
Ocab är i en spännande resa med stora strategiska satsningar och bygger just nu en starkare serviceorganisation med leveranskvalitet och kundupplevelse i fokus. Därför har rollen som projektledare tagits fram där huvudansvaret blir att leda, samordna och ansvara för projektuppdrag från uppstart till färdigställande. Det är en ny roll med stora möjligheter till att själv vara med och påverka utformning och arbetssätt.
I rollen som projektledare ansvarar du för att samordna projektarbetet för inkommande skadeanmälningar från försäkringsbolag och andra beställare samt att på bästa sätt säkerställa nöjda kunder. Du sammankallar till möten och är den som sköter kommunikationen med försäkringsbolag, kund och andra intressenter. Du kommer att ha det övergripande ansvaret att lösa situationer som uppstår under projektets gång samt att hålla tidsramen och se till att lagstiftning följs vid projekteringen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Upprätta riskanalyser och göra kalkyler i MEPS
Medverka vid upphandling av underentreprenörer och konsulter
Beställa rivnings- och saneringsjobb internt hos Ocabs olika avdelningar

Löpande avstämning sker med platschef och du jobbar nära arbetsledare. Tjänsten är förlagd till närmaste kontor för regionen såsom till exempel Gävle eller Falun. Resor i arbetet förekommer till orter i bland annat Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen.
Din profil
Vi söker en nyfiken och driven person som är självständig med förmågan att organisera och planera sitt arbete väl. Du trivs i en social roll och är den naturliga spindeln i nätet som kan samarbeta med flera parter såsom underleverantörer, kunder och kollegor.
Som projektledare står du ofta inför händelserika arbetsdagar där förutsättningar ibland kan förändras. Detta kräver flexibilitet och förmågan att snabbt kunna ställa om. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har vana av kalkylarbete samt erfarenhet inom byggnadsbranschen. Vidare tror vi att du har byggnadsteknisk utbildning och kan förstå konstruktioner och ritningar. Personliga egenskaper såsom rätt driv kan väga tyngre än lång erfarenhet.
Krav för tjänsten
Goda datakunskaper
Flytande i svenska i tal och skrift
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort

Meriterande
Tidigare erfarenhet inom kalkylering / projektering
Teknisk examen inom bygg och / eller erfarenhet från byggnadsbranschen

Övrigt
Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Ort: Gävle, Falun eller annan närliggande ort. Resor till närliggande kontor i regionen förekommer
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag är 2023-03-19 men vi går igenom urvalet löpande vilket innebär att rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lina Södergren via 076-020 25 14 eller [email protected].
Stegra Rekrytering AB hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Visa mindre

Projektledare på deltid till vår kund i Gävle

Till vår kund i Gävle söker vi nu en erfaren projektledare för uppdrag på deltid. Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i slutet av februari och kommer att pågå till årsskiftet. Vi genomför urval och intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! Om tjänsten I rollen som projektledare kommer du att leda utredningen huruvida företaget på bästa sätt ska ansöka om vattendom inför kommande behov. Du kommer att tillsammans med beställ... Visa mer
Till vår kund i Gävle söker vi nu en erfaren projektledare för uppdrag på deltid. Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i slutet av februari och kommer att pågå till årsskiftet.

Vi genomför urval och intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan redan idag!

Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att leda utredningen huruvida företaget på bästa sätt ska ansöka om vattendom inför kommande behov. Du kommer att tillsammans med beställaren arbeta med att ta fram övergripande strategi inför framtida vattenförsörjning i kommunen. Målet är att utarbeta en strategi för hur vattendom ska ansökas, antingen som en helhet med stor flexibilitet eller uppdelad utifrån flera etapper. Därefter kommer arbetsuppgifterna innebära att ta fram ansökningshandlingar.

Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du som söker har:
• Naturvetenskaplig högskoleexamen som civilingenjör eller motsvarande
• Erfarenhet av strategiska dricksvattenfrågor och har arbetat i minst 10 år med dessa hos myndighet, kommunal VA-försörjning eller liknande företag
• Erfarenhet av att ta fram ansökan om vattendom i enlighet med gällande krav som miljöbalken ställer på verksamhetsutövaren, i minst 2 år
• Erfarenhet av att arbeta enligt projektmetodik, i minst 1 år
• Erfarenhet av att arbeta som projektledare i minst 5 år, inom liknande projekt som beskrivet ovan
• God kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område
• Kommunicerar obehindrat på svenska språket, både i tal och skrift

Uppdraget är på deltid på 30 – 40% under de tre första månaderna, därefter kommer omfattningen vara på 20 – 30%.

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Projektchef Gävle-Kringlan

Som Projektchef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger vi nu dubbelspår från Gävle och fyra mil norrut mot Sundsvall till Kringlan. Vi arbetar med tre järnvägsplaner och tar nu fram affärsstrategi för upphandling av produktion. Vi planerar att inleda produktionen med förberedande arbet... Visa mer
Som Projektchef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger vi nu dubbelspår från Gävle och fyra mil norrut mot Sundsvall till Kringlan. Vi arbetar med tre järnvägsplaner och tar nu fram affärsstrategi för upphandling av produktion. Vi planerar att inleda produktionen med förberedande arbeten 2024
En utbyggd järnväg bidrar till ett ökat bostadsbyggande i Gävle. Det här är ett spännande ledaruppdrag där du får möjlighet att bygga upp en organisation för att bidra till samhällsutvecklingen i området.


Projektchef Gävle-Kringlan

Arbetsuppgifter

Som projektchef kommer du, i nära samverkan med våra leverantörer, leda verksamheten mot uppsatta mål avseende tid, kostnad och omfattning. I din roll är du ytterst ansvarig som beställare och byggherre för programmet.
Som projektchef har du ett omfattande leverans- och resultatansvar, där du tillsammans med dina medarbetare och övriga i projektorganisationen bidrar till Stora projekt och Trafikverkets totala leverans.
Samverkan med leverantörer är centralt, eftersom en betydande del av leveranserna utförs av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Men även kontakter och samverkan med andra interna och externa parter, t.ex. berörda kommuner, Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen, är viktiga och omfattande. Programmet har ett medialt intresse, vilket innebär att du kommer ha kontakt med media.
Programmet är under uppbyggande. Du är chef för ca 10 medarbetare som verkar i olika roller såsom projektledare och projektingenjörer, men detta räknas stiga till ca 50 medarbetare över tid. Du rapporterar till enhetschefen på Järnväg Planering och ingår i enhetens ledningsgrupp.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid.
Jag som blir din chef heter Ingela Olofsson Renström. Jag tror på en aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag har stor tillit till din förmåga som chef och att utveckla organisationen för att nå våra mål och bygga en organisation där det ska vara roligt att komma till jobbet.

Övrig information

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas
Vi söker dig som
har teknisk eller ekonomisk högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet i som vi bedömer likvärdigt
har mångårig erfarenhet av att i en ledande position ha drivit projekt inom infrastruktur
har goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har chefserfarenhet
har erfarenhet av samverkansarbete med kommuner och regioner


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-PS1

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-gavleborgs-lan/gavlekringlan-axmartavlan-nytt-dubbelspar-ostkustbanan-och-norra-stambanan/ Visa mindre

Projektledare till Atlas Copco i Tierp

Om oss Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande hand... Visa mer
Om oss
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i ”bättre-framtids-branschen”. Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se

Om företaget
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Atlas Copco utvecklar produkter med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 i Stockholm, där huvudkontoret finns än idag, och har kunder i fler än 180 länder. Atlas Copco Tierpverken tillhör affärsområdet Industriteknik och erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet Industriteknik bedriver utveckling av hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. Atlas Copco Tierpverken är en av världens mest effektiva produktionsenheter av industriella elverktyg och tryckluftsverktyg samt arbetar kontinuerligt med lean och ständiga förbättringar. Är du fortsatt nyfiken på vilka Atlas Copco är? Mer information finns på www.atlascopcogroup.com

Dina arbetsuppgifter
För Atlas Copcos räkning söker vi en projektledare med intresse för industri och utveckling. Är det dig vi söker?

Som projektledare ansvarar du för att leda projekt inom industrialisering för nya produkter inom Atlas Copcos produktion i Tierp. Ett arbete som kräver att du sätter dig in i verksamhetens produkter och produktion. I rollen ansvarar du för att vara ansvarig och delaktig i olika projekt från start till mål. Arbetet innefattar bland annat att koordinera projektets aktiviteter, genomföra riskanalyser, planering och dokumentation under projektets gång. Du samarbetar med övriga kollegor i projektgruppen och har nära kontakt med leverantörer, inköpare och andra avdelningar inom organisationen.

Arbetet utförs på plats i Tierp. Arbetstiden är dagtid med möjlighet till flex när arbetet tillåter.

Din profil
Vi tror att du som söker har en högskole- eller civilingenjörsutbildning gärna med industriell inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller liknande arbete sedan tidigare, gärna inom tillverkande industri. Har du erfarenhet av lean och ritningsläsning är det ett plus. Du är bekväm att arbeta i olika typer av affärssystem och vi ser det som positivt om du arbetat i SAP tidigare. Ett krav är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Som person är du en kommunikativ lagspelare som både gärna och väl samarbetar med dina kollegor. Det är viktigt att du är bekväm med att ta ansvar och att arbeta strukturerat och välgenomtänkt för att på bästa sätt lyckas i rollen. Känner du igen dig själv i beskrivningen? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan. I den vill vi gärna veta varför just du passar för rollen och vad som lockat dig till att ansöka till tjänsten som projektledare på Atlas Copco Tierpverken.

I den här tjänsten blir du anställd av Clockwork som konsult och arbetar på uppdrag hos Atlas Copco. Uppdraget startar omgående och sträcker sig till en början i 6 månader med möjlighet till förlängning eller att övergå till anställning hos Atlas Copco därefter. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.

Ansökan
Om det låter som att det är dig vi beskriver vill vi att du skickar in en ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se så snart som möjligt, dock senast 2023-02-19. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum. Om du har några funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rebecca Nätfalk 070-8215311 eller [email protected]. Visa mindre

Projektledare på deltid till vår kund i Gävle

Till vår kund i Gävle söker vi nu en erfaren projektledare för uppdrag på deltid. Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i slutet av februari och kommer att pågå till årsskiftet. Vi genomför urval och intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! Om tjänsten I rollen som projektledare kommer du att leda utredningen huruvida företaget på bästa sätt ska ansöka om vattendom inför kommande behov. Du kommer att tillsammans med beställ... Visa mer
Till vår kund i Gävle söker vi nu en erfaren projektledare för uppdrag på deltid. Detta är ett konsultuppdrag som beräknas starta i slutet av februari och kommer att pågå till årsskiftet.

Vi genomför urval och intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan redan idag!

Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att leda utredningen huruvida företaget på bästa sätt ska ansöka om vattendom inför kommande behov. Du kommer att tillsammans med beställaren arbeta med att ta fram övergripande strategi inför framtida vattenförsörjning i kommunen. Målet är att utarbeta en strategi för hur vattendom ska ansökas, antingen som en helhet med stor flexibilitet eller uppdelad utifrån flera etapper. Därefter kommer arbetsuppgifterna innebära att ta fram ansökningshandlingar.

Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du som söker har:
• Naturvetenskaplig högskoleexamen som civilingenjör eller motsvarande
• Erfarenhet av strategiska dricksvattenfrågor och har arbetat i minst 10 år med dessa hos myndighet, kommunal VA-försörjning eller liknande företag
• Erfarenhet av att ta fram ansökan om vattendom i enlighet med gällande krav som miljöbalken ställer på verksamhetsutövaren, i minst 2 år
• Erfarenhet av att arbeta enligt projektmetodik, i minst 1 år
• Erfarenhet av att arbeta som projektledare i minst 5 år, inom liknande projekt som beskrivet ovan
• God kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område
• Kommunicerar obehindrat på svenska språket, både i tal och skrift

Uppdraget är på deltid på 30 – 40% under de tre första månaderna, därefter kommer omfattningen vara på 20 – 30%.

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Projektledare 15km dubbelspår på Bergslagsbanan

Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka. Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du job... Visa mer
Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka.
Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det dags att börja. Till program Gävle-Kringlan söker vi nu projektledare till Bergslagsbanan!


Projektledare 15km dubbelspår på Bergslagsbanan

Arbetsuppgifter

I det här skedet av projekt Bergslagsbanan Gävle-Forsbacka dubbelspår, arbetar vi med planprocess, projektering och produktionsplanering. Projektet har stor tidspress då det ska byggas samtidigt som första etappen i Gävle-Kringlan. Vi söker en erfaren projektledare som har uthålligheten och drivkraften att genomföra ett stort projekt från planprocess till färdig järnvägsanläggning. Det här projektet ligger i storleksordningen 1 miljard, vilket innebär att du bär ansvaret för ett spännande och tungt projekt som har en stor påverkan på omgivningen.
I din roll handlar du upp projekterande konsulter och entreprenörer, arbetsleder projektets medarbetare som både är intern personal och externa konsulter, hanterar kontakter med allmänhet, kommuner och länsstyrelse samt i förekommande fall media. Utifrån lagstiftning och kravställningen för du projektet mot uppsatta mål. Du ingår dessutom i programmets ledningsgrupp.
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Jag som blir din chef heter Ragnhild Brändeskär. Jag driver programmet framåt med fokus på resultat och med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar, men också att utvecklas. Jag söker nu dig som vill ingå i vårt team och tillsammans med oss vara med att skapa den smartaste helhetslösningen.

Övrig information

Digitala intervjuer sker över Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

Du är en trygg ledare som kan bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Du använder din analytiska förmåga på ett bra sätt och är skicklig på kommunikation och samverkan. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver projektet tillsammans med ditt team såväl som i samverkan med andra. Vi ska göra varandra bra!
Vi söker dig som har
god erfarenhet av projekteringsarbete
flerårig erfarenhet som projektledare, med fokus på infrastrukturprojekt såsom väg, järnväg eller annat som kräver mycket markarbete
högskoleutbildning som civilingenjör väg och vatten, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
goda kunskaper i Office-paketet
kunskaper inom entreprenadjuridik och konsultjuridik

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att hantera media


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Kontrollansvarig sökes till uppdrag på deltid i Valbo

Har du erfarenhet av att arbeta som kontrollansvarig och nu söker nya utmaningar? Har du tidigare arbetet i projekt där samordning är viktig? Då är du den vi söker! Till vår kund i Valbo söker vi nu en certifierad kontrollansvarig för uppdrag på deltid. Tjänsten beräknas starta omgående och kommer att pågå till sista oktober 2024. Du kommer bli anställd som en av Poolias uppskattade konsulter. Urval och intervjuer genomförs löpande. Varmt välkommen in m... Visa mer
Har du erfarenhet av att arbeta som kontrollansvarig och nu söker nya utmaningar? Har du tidigare arbetet i projekt där samordning är viktig? Då är du den vi söker!

Till vår kund i Valbo söker vi nu en certifierad kontrollansvarig för uppdrag på deltid. Tjänsten beräknas starta omgående och kommer att pågå till sista oktober 2024. Du kommer bli anställd som en av Poolias uppskattade konsulter.

Urval och intervjuer genomförs löpande. Varmt välkommen in med din ansökan!

Om tjänsten
Som kontrollansvarig kommer du att arbeta med utbyggnaden av Valbos vattenverk. Arbetet kommer därmed att innefatta att:
• Upprätta budget och leverera till beställaren
• Upprätta och följa en kontrollplan
• Medverka till att projektet följer gällande byggnadslagstiftning
• Vara delaktig på projekt- och byggmöten

Arbetstiderna kommer vara mellan måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Det finns möjlighet att arbeta viss del på distans, dock behöver kontrollansvarig finnas tillgänglig på plats 1 – 2 dagar/veckan.
Arbete ska, om inte annat överenskommits, utföras helgfri måndag till fredag 07:00-16:00.

Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Giltigt certifikat som kontrollansvarig
• Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med byggprojekt, där du har varit kontrollansvarig
• Erfarenhet av att arbeta i projektgrupp där samordning varit viktigt
• God kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• B-körkort

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Projektledare Automation

Vill du arbeta på ett branschledande företag som ger dig goda möjligheter till utveckling? – Då har vi jobbet för dig! Bravida Gävleborg befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Projektledare till vår nya satsning, Automation. Välkommen med din ansökan! Om jobbet I rollen som projektledare inom automation kommer du vara navet i projektverksamheten. Du är ansvarig för våra automationsprojekt. Allt från att vara delaktig i att ta fram fö... Visa mer
Vill du arbeta på ett branschledande företag som ger dig goda möjligheter till utveckling? – Då har vi jobbet för dig! Bravida Gävleborg befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Projektledare till vår nya satsning, Automation. Välkommen med din ansökan!

Om jobbet

I rollen som projektledare inom automation kommer du vara navet i projektverksamheten. Du är ansvarig för våra automationsprojekt. Allt från att vara delaktig i att ta fram försäljningskalkyl, till att ansvara för projektplanering ekonomi och utförande, till färdig leverans. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå utav:


• Leda projektens olika faser samt ansvara för kalkyl, resultat och utförande av projekten.
• Utveckla och bevara kundrelationer genom värdeskapande tilläggsförsäljning.
• Arbeta med bland annat upphandlingar/inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
• Leda och engagera medarbetare och verka för att skapa ett positivt team.
• Regelbundet redovisa framdrift och finansiell status på projekt jämfört med plan.
• Vara delaktig i att ta fram konstruktioner, Drift och skötselinstruktioner och vara delaktig vid besiktning.
• Efter utfört projekt överlämna det till service.
• Återkoppla de erfarenheter vi har fått i utfört projekt, till övriga projektdeltagare och kollegor.
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten och ständigt utmana våra processer för att hitta ett konkurrenskraftigt arbetsflöde.

Som projektledare får du frihet under ansvar, projekten du kommer att arbeta med varierar både vad gäller storlek och innehåll. Vi tror på din förmåga att överträffa kundernas förväntningar genom din kunskap, ditt driv, ditt intresse och din förmåga att tillsammans med dina medarbetare skapa ett högpresterande team. Tillsammans skapar vi stora resultat. Vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar, eftersom vi har alla fastighetstekniska discipliner hos oss inom Bravida.

Ditt nya team
På Bravida Gävleborg kommer automationsteamet till en början bestå utav tre-fem medarbetare som tillsammans kommer lägga grund för vår Automationssatsning. Utöver Automation erbjuder Bravida Gävleborg alla typer av tjänster inom el, värme och sanitet och ventilation .Vår bredd och vårt samarbete är vår styrka!

Vi söker dig som


• Tidigare arbetat med projektledning
• Har god teknisk förståelse och ett stort intresse för programmering, IT och nätverksteknik
• Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
• Har goda ekonomiska kunskaper
• Innehar B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet inom fastighetsautomation och/ eller installation.

Som person trivs du att arbeta såväl självgående som i grupp. Du har för vana att ta ansvar och ser samarbete som en självklarhet. Du tar ditt arbetslag mot ett gemensamt mål och är social för att upprätthålla viktiga kontakter. Du har en naturlig förmåga att bygga och utveckla goda affärsrelationer och du arbetar engagerat med att hålla ihop projektet och alla dess delar. Du gillar att utvecklas och vill lära dig mer om tekniken- det du inte kan, det kan vi lära dig! För att lyckas i rollen är du en driven person och du är bekväm att verka i en bransch som nu står inför en stor förändring då det gäller att digitalisera fastigheter.

Bravida som arbetsgivare
Bravida är en stor arbetsgivare – faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare! Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.  Vi arbetar som ett team och vi tycker om att skapa stora resultat, tillsammans.

Förutom förmåner som exempelvis förmånsbil, friskvårdsbidrag, hälsoundersökning och förmånliga försäkringar erbjuder Bravida dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens, utveckling och trivsel värderas högt. Vi på Bravida är vana att leverera högsta kvalitét till nöjda kunder och värnar om arbetsglädje likväl som en bra arbetsmiljö.

Läs gärna mer om Vårt erbjudande och hur du kan utvecklas hos oss. När du växer, växer vi! 

Hur söker jag jobbet?

Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 1 april 2023. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan. Läs mer om vår automatinssatsning här.

Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess


Bravida är Nordens ledande leverantör av hållbara helhetslösningar för el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Vi har över 12 000 medarbetare och finns på omkring 180 orter i hela Norden.

Bravida har utsetts till Karriärföretag 2023 för fjärde året i rad för vårt stora fokus på karriär- och utvecklingsmöjligheter.

www.Bravida.se Visa mindre

Projektledare

Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka. Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du job... Visa mer
Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka.
Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det dags att börja. Till program Gävle-Kringlan söker vi nu projektledare till Bergslagsbanan!


Projektledare

Arbetsuppgifter

I det här skedet av projekt Bergslagsbanan Gävle-Forsbacka dubbelspår, arbetar vi med planprocess, projektering och produktionsplanering. Projektet har stor tidspress då det ska byggas samtidigt som första etappen i Gävle-Kringlan. Vi söker en erfaren projektledare som har uthålligheten och drivkraften att genomföra ett stort projekt från planprocess till färdig järnvägsanläggning. Det här projektet ligger i storleksordningen 1 miljard, vilket innebär att du bär ansvaret för ett spännande och tungt projekt som har en stor påverkan på omgivningen.
I din roll handlar du upp projekterande konsulter och entreprenörer, arbetsleder projektets medarbetare som både är intern personal och externa konsulter, hanterar kontakter med allmänhet, kommuner och länsstyrelse samt i förekommande fall media. Utifrån lagstiftning och kravställningen för du projektet mot uppsatta mål. Du ingår dessutom i programmets ledningsgrupp.
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Digitala intervjuer sker över Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer

Du är en trygg ledare som kan bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Du använder din analytiska förmåga på ett bra sätt och är skicklig på kommunikation och samverkan. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver projektet tillsammans med ditt team såväl som i samverkan med andra. Vi ska göra varandra bra!
Vi söker dig som har
god erfarenhet av projekteringsarbete
flerårig erfarenhet som projektledare, med fokus på infrastrukturprojekt såsom väg, järnväg eller annat som kräver mycket markarbete
högskoleutbildning som civilingenjör väg och vatten, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
goda kunskaper i Office-paketet
kunskaper inom entreprenadjuridik och konsultjuridik

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att hantera media


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektkoordinator

Vi rekryterar nu en projektkoordinator till ett spännande byggprojekt i Gävle. Har du ett stort engagemang för struktur och noggrannhet samt är en fena på struktur och koordinering kan det vara dig vi söker! Dina arbetsuppgifter I rollen som projektkoordinator kommer du vara en nyckelspelare i det här byggprojektet. I rollen arbetar du tätt tillsammans med projektledaren. Du kommer att ha det övergripande administrativa ansvaret och ansvara för att hålla ... Visa mer
Vi rekryterar nu en projektkoordinator till ett spännande byggprojekt i Gävle. Har du ett stort engagemang för struktur och noggrannhet samt är en fena på struktur och koordinering kan det vara dig vi söker!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektkoordinator kommer du vara en nyckelspelare i det här byggprojektet. I rollen arbetar du tätt tillsammans med projektledaren. Du kommer att ha det övergripande administrativa ansvaret och ansvara för att hålla samman all information kopplat till de olika dokumenten som tillhör byggprojektet.

I rollen som projektkoordinator administrerar du olika faser genom projektet, till exempel registrering och granskning av information, sammanställning av dokumentation samt kommunikation gentemot kollegor och partners. Som projektkoordinator kommer du arbeta utifrån ett konsultativt arbetssätt såväl enskilt som i team. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat planering och uppföljning samt att bistå projektledaren med det administrativa stöd som behövs för att projektets delar ska flyta på enligt plan.


Din profil
Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen och erfarenhet av en liknande roll. Vi ser dig antingen i en anställning hos oss på Skill eller dig som idag driver eget bolag och kan bidra med din kompetens. Du trivs med och har flera års erfarenhet av administrativt arbete i en omväxlande och tempofylld vardag. För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du vara en god kommunikatör. Som projektkoordinator har du många kontaktytor, vilket ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både på svenska och engelska. Du kan anpassa dig i olika situationer och har ett lösningsorienterat synsätt.

Du är en fena på struktur och koordinering samt har ett stort engagemang för struktur och noggrannhet. Vi ser även att du har erfarenhet av projektarbete i någon form och en förståelse för regelstyrda processer.

Goda kunskaper i Officepaketen och systemvana är ett krav.Ansökningsförfarande
Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum om vi träffar rätt person så vänta inte med att söka!

Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Emma Kilian på 011-199473, [email protected].

Varmt välkommen med din ansökan!

Om oss
Skill är ett modernt kompetensföretag med ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, hr-tjänster och kompetensutveckling. Vi har en stark kundbas i teknik- och industriföretag samt inom IT och tech.
Rätt människor, på rätt plats, kan förändra allt – och när människor växer, växer företag.
People change – everything. Visa mindre

Stabsansvarig

Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka. Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jo... Visa mer
Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka.
Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det dags att börja. Till program Gävle-Kringlan söker vi nu en Stabsansvarig!


Stabsansvarig

Arbetsuppgifter

Vi bygger upp organisationen kring program Gävle-Kringlan inför kommande projektering och produktion.
Vi söker dig som vill ta på dig ansvaret att i samarbete med enheten Verksamhetsstöd, driva, utveckla, genomföra och följa upp arbeten inom ekonomi, tid, kvalitet, risk, arbetsmiljö och säkerhet samt digital projekthantering. Du arbetsleder resurser från enhet Verksamhetsstöd samt är aktiv i arbetet med att bygga upp programmets organisation inom området. Som stabsansvarig administrerar du, samt medverkar i programmets ledningsgrupp samt programmets styrgrupp.
Du är en så kallad spindel i nätet som är mycket viktig för projektets leverans genom att du driver frågor självständigt och effektivt, vågar ta beslut och är obekväm när det behövs. Vi driver ett projekt som närmar sig 9 miljarder i budget och ditt ansvar är därmed stort.
Du är en generalist som förstår "lite av allt" och kan ta dig an utmaningen att dels förstå gränsdragningen mellan ditt uppdrag och andras, samt förstå hur olika resurser bidrar. Vardagen är omväxlande, rolig och utmanande! Vill du vara med på tåget?

Övrig information

Digitala intervjuer är planerade att genomföras via Skype under vecka 9 2023
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Du är en erfaren ledare med god förmåga att hålla samman en grupp och arbetsleda den trots att du inte är formell chef. Vidare är du en god coach, med förmåga att inspirera och entusiasmera. Du har en god analytisk förmåga, är utvecklingsorienterad och är trygg med hög integritet. Du har också god förmåga att både skapa struktur samt bibehålla struktur och processer när pressen ökar.
Vi söker dig som
har erfarenhet av processledning
har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant
har något års erfarenhet av projektarbete
har god förmåga i svenska i tal och skrift.
har god förmåga i Microsoft Office
har erfarenhet av ledarskap

Det är meriterande om du
har erfarenhet av kvalitet, risk, miljö, säkerhet och ekonomi/controller
har erfarenhet av infrastrukturprojekt
har erfarenhet av SharePoint program


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare för BAS kontrakt Järnväg

Som projektledare på underhållsdisrikt Mitt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Projektledare för BAS kontrakt Järnväg Arbetsuppgifter Du ansvarar för att planera, tillhandahålla dokumentation, följa upp och analysera resultat i ett av våra BAS kontrakt. Du har ett nära samarbete med enhetschefer/ombud och andra projektl... Visa mer
Som projektledare på underhållsdisrikt Mitt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektledare för BAS kontrakt Järnväg

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att planera, tillhandahålla dokumentation, följa upp och analysera resultat i ett av våra BAS kontrakt. Du har ett nära samarbete med enhetschefer/ombud och andra projektledare på distriktet.
Projektledaren ska säkerställa att entreprenader genomförs enligt avtalat kontrakt genom att:
Driva, leda och samordna arbetet i projektet
Ansvara för att åtgärder i produktionsplanen följs upp
Ansvara för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och prognos
Medverka i framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av kontrakt
Svara för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter inom projektet
Stödja andra avdelningar inom eget och andras verksamhetsområden, utifrån teknisk kompetens och kännedom om anläggningens status

Om jobbet
Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss
Som projektledare hos oss på Underhåll får du möjlighet att i hög grad bidra till leveranser som gör Sverige närmare. Du får möjlighet att leda projektteam bestående av bl.a. projektingenjörer och tekniska specialister samt kontrakterade konsulter och entreprenörer. Tillsammans levererar ni säker och tillgänglig järnväg som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekt. Du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö. I rollen har du mycket kontakter internt, men också med allmänheten, kommuner och andra myndigheter.
Placeringsort är Gävle. Resor i tjänsten förekommer inom distriktet/kontraktsområdet.
"Jag som blir din chef heter Anna-Pia Lingemyr. Mitt ledarskap präglas av öppenhet, tillit och tydlighet. Jag har en tydlig målbild och jag vill att alla känner delaktighet i och bidrar till att vi når våra mål. Jag sätter stor tillit till mina medarbetare och kommunikation är en nyckelfaktor för mig. I vårt team hjälps vi åt och har kul tillsammans! Hoppas att du vill vara med och göra oss ännu starkare som team".
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala intervjuer via Skype är planerade den 8 och 9 Mars.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga. 
Vi söker dig som har 
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant inriktning, eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
ett par års aktuell och relevant erfarenhet av projektstyrning/och eller platsledning inom järnväg/väg/byggnadsverk
erfarenhet av att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning 
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
körkort för personbil.

Det är meriterande om du har 
goda kunskaper inom entreprenad juridik 
arbetat i underhållsprojekt inom järnväg
har kunskap inom järnvägsteknik (ban, el eller signal) 


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare inom industri

Om oss Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande hand... Visa mer
Om oss
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i ”bättre-framtids-branschen”. Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en projektledare med ett intresse för utveckling av produktion till en av våra större industrikunder i Norduppland.

Som projektledare ansvarar du för att leda projekt kopplat till verksamhetens produktion. Rollen innebär att koordinera, planera och driva projekten du arbetar med framåt. Det innebär exempelvis att samordna projektets aktiviteter, uppdatera berörda parter om projektstatus, kostnadsanalyser och dokumentation. Arbetet sker i ett team med andra projektledare. I arbetet har du kontakt med leverantörer och andra avdelningar inom verksamheten.

Arbetstiden är dagtid.


Din profil
Vi tror att du som söker har en högskole- eller civilingenjörsutbildning gärna med industriell inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller liknande arbete. Du är van att hantera olika affärssystem och kan uttrycka dig väl på svenska samt engelska, i både tal och skrift. Som person ser du laget före jaget och tycker om att samarbeta i team. Tycker du att uppdraget låter spännande? Då ser vi framemot att läsa din ansökan. I den vill vi gärna veta varför just du passar för rollen och vad som lockat dig till att ansöka till tjänsten.

Ansökan
I den här tjänsten blir du anställd av Clockwork som konsult och arbetar på uppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget startar omgående och är ett uppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning eller anställning hos kundföretaget. Arbetet som konsult på Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Om det låter som att det är dig vi beskriver vill vi att du skickar in en ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se så snart som möjligt, dock senast 2022-01-29. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum. Om du har några funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rebecca Nätfalk 070-8215311 eller [email protected] Visa mindre

Projektledare

Beskrivning av tjänsten Vill du vara en del av vårt projektteam i Gävle och fortsätta utveckla vår verksamhet? Under de kommande åren planerar vi för stora utvecklingsprojekt för att bygga framtidens hållbara fabrik. För dig som medarbetare så får du chansen att utvecklas och jobba med ny teknik. Låter det spännande så är detta tjänsten för dig! Som projektledare hos oss får du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med utmanande arbetsuppgifter. D... Visa mer
Beskrivning av tjänsten
Vill du vara en del av vårt projektteam i Gävle och fortsätta utveckla vår verksamhet? Under de kommande åren planerar vi för stora utvecklingsprojekt för att bygga framtidens hållbara fabrik. För dig som medarbetare så får du chansen att utvecklas och jobba med ny teknik. Låter det spännande så är detta tjänsten för dig!
Som projektledare hos oss får du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med utmanande arbetsuppgifter. Du driver våra projekt från idé till genomförande. Du upprätthåller direktkontakt med övriga projektmedlemmar, drift, underhåll samt externa leverantörer. I projekten arbetar du i ett team med övriga projektingenjörer för mek, bygg, el, instrument och HVAC. Du kommer tillhöra vår projektavdelning där du är en av cirka 25 kollegor.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattas av
Projektledare för våra multidisciplinära projekt
Driva förstudier, förprojekt och genomförande av investeringsprojekt
Upprätta förfrågningsunderlag och kalkyler för anskaffande av utrustning och tjänster samt medverka i inköpsförhandlingar
Upprätta rapporter och underlag för investeringsbeslut
Framtagande av kalkyler för utrustning och tjänster samt delta i och vara tekniskt rådgivande i leverantörsförhandlingar
KostnadsstyrningArbetsområdet omfattar projekt och löpande arbeten inom hela Gävle Bruk, dock med huvudinriktning mot Kartongbruket.
Du kommer organisatoriskt att rapportera till gruppchefen för Projekt och Montage.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskolekompetens eller att du har erhållit dina kunskaper via yrkeserfarenhet och andra utbildningar. Du har flera års erfarenhet av projektarbete i ledande roll. Du är intresserad av den tekniska utvecklingen och att arbeta tillsammans med andra människor. Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenheter från pappers- och massaindustrin eller annan processindustri
Kommersiell erfarenhet avseende kontrakt och/eller inköp
Certifierad projektledare PMI eller motsvarandePersonliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att lyckas i rollen tror vi att du har mycket god samarbets- och problemlösningsförmåga vilket resulterar i ett stort engagemang som skapar laganda och förser projektmedlemmarna med en klar riktning. Som person är du kommunikativ och möter dina kollegor respektfullt och prestigelöst.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchefen för Projekt och Montage, Hans Lindholm, tfn 070-795 19 22.
Sista dag för ansökan
2023-01-31
Ansökningsinformation
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31a januari 2023.
Billerud är en arbetsgivare som uppmuntrar mångfald och strävar alltid efter att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Vi använder rekryteringtester som en del av vår urvalsprocess.
Planen är att intervjuer kommer genomföras under februari. Visa mindre

Stabsansvarig, projekt...

Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka. Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jo... Visa mer
Vill du vara med i Program Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprogrammet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Axmartavlan) och 15 km dubbelspår på Bergslagsbanan mellan Gävle och Forsbacka.
Projektet är i projekteringsskede, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det dags att börja. Till program Gävle-Kringlan söker vi nu en Stabsansvarig!


Stabsansvarig, projekt...

Arbetsuppgifter

Vi bygger upp organisationen kring program Gävle-Kringlan inför kommande projektering och produktion.
Vi söker dig som vill ta på dig ansvaret att i samarbete med enheten Verksamhetsstöd, driva, utveckla, genomföra och följa upp arbeten inom ekonomi, tid, kvalitet, risk, arbetsmiljö och säkerhet samt digital projekthantering. Du arbetsleder resurser från enhet Verksamhetsstöd samt är aktiv i arbetet med att bygga upp programmets organisation inom området. Som stabsansvarig administrerar du, samt medverkar i programmets ledningsgrupp samt programmets styrgrupp.
Du är en så kallad spindel i nätet som är mycket viktig för projektets leverans genom att du driver frågor självständigt och effektivt, vågar ta beslut och är obekväm när det behövs. Vi driver ett projekt som närmar sig 9 miljarder i budget och ditt ansvar är därmed stort.
Du är en generalist som förstår "lite av allt" och kan ta dig an utmaningen att dels förstå gränsdragningen mellan ditt uppdrag och andras, samt förstå hur olika resurser bidrar. Vardagen är omväxlande, rolig och utmanande! Vill du vara med på tåget?

Övrig information

Digitala intervjuer är planerade att genomföras via Skype under vecka 9 2023
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Du är en erfaren ledare med god förmåga att hålla samman en grupp och arbetsleda den trots att du inte är formell chef. Vidare är du en god coach, med förmåga att inspirera och entusiasmera. Du har en god analytisk förmåga, är utvecklingsorienterad och är trygg med hög integritet. Du har också god förmåga att både skapa struktur samt bibehålla struktur och processer när pressen ökar.
Vi söker dig som
har erfarenhet av processledning
har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet vi bedömer relevant
har något års erfarenhet av projektarbete
har god förmåga i svenska i tal och skrift.
har god förmåga i Microsoft Office

Det är meriterande om du
har erfarenhet av kvalitet, risk, miljö, säkerhet och ekonomi/controller
har erfarenhet av infrastrukturprojekt
har erfarenhet av SharePoint program


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Bygg- och projektledare

Företagsbeskrivning AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 19 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Vi inom affärsområde Project Management är samhällsbyggare som älskar att driva projekt. Vi leder alla aktörer i byggpro... Visa mer
Företagsbeskrivning


AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.


Vi är 19 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Vi inom affärsområde Project Management är samhällsbyggare som älskar att driva projekt. Vi leder alla aktörer i byggprojekt mot gemensamma mål utifrån beprövade metoder och med hela AFRYs kompetens i ryggen. Vi trivs bäst i team och strävar efter att tillvarata och dela kompetenser och erfarenheter. Med kompetenta och engagerade projektledare/byggledare och marknadens mest träffsäkra kalkyler lotsar vi projekten i hamn, från idé till verklighet. Vi har en fantastisk utveckling med mycket god tillväxt och lönsamhet. Idag är vi ca 300 medarbetare, såväl erfarna som yngre konsulter, och vi finns i hela Sverige.
Inom Project Management Sverige finns marknadsområde Anläggning som levererar bygg- och projektledningstjänster och bidrar genom hela processen, från tidiga skeden till avslutad produktion. Vår uppdragsportfölj består av allt ifrån mindre GC-vägar till motorvägsbyggen som inkluderar både betong- och stålbroar.
Jobbeskrivning
Nu söker vi fler bygg-/projektledare inom anläggning till våra kontor i Borlänge och Gävle!
I rollen som bygg-/projektledare ansvarar du för att samordna och följa upp projekt under byggprocessens olika skeden. Det är ofta flera olika delar som spänner över många olika kompetensområden som ska koordineras. Du styr det gemensamma arbetet mot projektets övergripande mål. I våra uppdrag arbetar vi i team för att kompetensutveckla varandra, där juniora konsulter arbetar tillsammans med mer rutinerade kollegor.
Kravspecifikation
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet från bygg-/projektledning inom anläggning, alternativt arbete som arbetsledare eller platschef inom anläggningsentreprenad. Du brinner för projektledning och vill fortsätta utvecklas i?våra olika spännande projekt. Kanske har du tidigare jobbat på ett annat konsultbolag eller hos någon av entreprenörerna inom branschen.
Utbildningsmässigt är du troligtvis högskole-/ eller civilingenjör eller har motsvarande yrkeserfarenhet.
Din personlighet är viktig för oss! Din ambitionsnivå och ditt intresse för utveckling tror vi präglar dig som person. Vi tror också att du kan beskrivas som en engagerad lagspelare. Självklart är du resultatinriktad och har ett öga för affärer. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Ytterligare information
Nu har vi beskrivit vem vi söker och ser fram emot din ansökan. Har du några frågor om tjänsten eller om att jobba hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!
Sista ansökningsdag är den 28 februari.
Kontaktuppgifter för frågor
Janko Koen, Sektionschef
+46105052678
[email protected]
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Projektledare broförvaltare

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Projektledare broförvaltare Arbetsuppgifter Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt. Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.


Projektledare broförvaltare

Arbetsuppgifter

Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt.
Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar, bergsslänter inom hela Region Mitt. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt även utbyte av befintliga konstruktioner.
Som Projektledare Broförvaltare kommer du att ansvara för planering av framtida underhållsåtgärder för broar på det allmänna vägnätet inom Region Mitt med fokus på att vidmakthålla en fungerande anläggning, samt projektleda broinspektioner i Region Mitt. Du säkerställer att broarna inom ditt område har en aktuell tillståndsstatus, att de inspekteras kontinuerligt och att rapportering sker i vårt förvaltningssystem BaTMan. Baserat på resultatet från inspektionerna upprättar du egna planeringar utifrån tillståndet, strategier och projekteringar som underlag till underhållsplanen. I projektering kan ingå både skadeutredningar och bärighetsberäkningar. Du kommer att arbeta nära enhetens övriga projektledare samt de tekniska konsulter och byggledare som utför drift- och underhållstjänster. Du ansvarar även för att beställa, leda, styra och följa upp uppdrag avseende inspektion och planering av kommande åtgärder.
Möjliga placeringsorter är Borlänge eller Gävle.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 4 och 5.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga. Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt och driver utvecklingen i samverkan med andra. Du skapar delaktighet och är trygg med att följa upp och att rapportera resultat vidare i organisationen.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med byggnadsteknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har flera års arbetslivserfarenhet inom planering av underhållsåtgärder inom byggnadsverk, eller som arbetsledare, platschef eller liknande vid utförande av underhåll på byggnadsverk
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
giltigt körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du
har utbildning eller erfarenhet inom brokonstruktioner
har aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
arbetat i förvaltningssystemet BaTMan
utbildning betong klass 1


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare broförvaltare

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Projektledare broförvaltare Arbetsuppgifter Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt. Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.


Projektledare broförvaltare

Arbetsuppgifter

Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt.
Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar, bergsslänter inom hela Region Mitt. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt även utbyte av befintliga konstruktioner.
Som Projektledare Broförvaltare kommer du att ansvara för planering av framtida underhållsåtgärder för broar på det allmänna vägnätet inom Region Mitt med fokus på att vidmakthålla en fungerande anläggning, samt projektleda broinspektioner i Region Mitt. Du säkerställer att broarna inom ditt område har en aktuell tillståndsstatus, att de inspekteras kontinuerligt och att rapportering sker i vårt förvaltningssystem BaTMan. Baserat på resultatet från inspektionerna upprättar du egna planeringar utifrån tillståndet, strategier och projekteringar som underlag till underhållsplanen. I projektering kan ingå både skadeutredningar och bärighetsberäkningar. Du kommer att arbeta nära enhetens övriga projektledare samt de tekniska konsulter och byggledare som utför drift- och underhållstjänster. Du ansvarar även för att beställa, leda, styra och följa upp uppdrag avseende inspektion och planering av kommande åtgärder.
Möjliga placeringsorter är Borlänge eller Gävle.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 4 och 5.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga. Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt och driver utvecklingen i samverkan med andra. Du skapar delaktighet och är trygg med att följa upp och att rapportera resultat vidare i organisationen.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med byggnadsteknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har flera års arbetslivserfarenhet inom planering av underhållsåtgärder inom byggnadsverk, eller som arbetsledare, platschef eller liknande vid utförande av underhåll på byggnadsverk
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
giltigt körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du
har utbildning eller erfarenhet inom brokonstruktioner
har aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
arbetat i förvaltningssystemet BaTMan
utbildning betong klass 1


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare broförvaltare

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Projektledare broförvaltare Arbetsuppgifter Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt. Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.


Projektledare broförvaltare

Arbetsuppgifter

Nu har vi en tjänst som Projektledare broförvaltare där du blir en viktig kugge i vår förvaltning av byggnadsverk inom Region Mitt.
Enheten Infrateknik ansvarar för drift och underhåll av bland annat broar, tunnlar, bergsslänter inom hela Region Mitt. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt även utbyte av befintliga konstruktioner.
Som Projektledare Broförvaltare kommer du att ansvara för planering av framtida underhållsåtgärder för broar på det allmänna vägnätet inom Region Mitt med fokus på att vidmakthålla en fungerande anläggning, samt projektleda broinspektioner i Region Mitt. Du säkerställer att broarna inom ditt område har en aktuell tillståndsstatus, att de inspekteras kontinuerligt och att rapportering sker i vårt förvaltningssystem BaTMan. Baserat på resultatet från inspektionerna upprättar du egna planeringar utifrån tillståndet, strategier och projekteringar som underlag till underhållsplanen. I projektering kan ingå både skadeutredningar och bärighetsberäkningar. Du kommer att arbeta nära enhetens övriga projektledare samt de tekniska konsulter och byggledare som utför drift- och underhållstjänster. Du ansvarar även för att beställa, leda, styra och följa upp uppdrag avseende inspektion och planering av kommande åtgärder.
Möjliga placeringsorter är Borlänge eller Gävle.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 4 och 5.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk problemlösningsförmåga. Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt och driver utvecklingen i samverkan med andra. Du skapar delaktighet och är trygg med att följa upp och att rapportera resultat vidare i organisationen.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med byggnadsteknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har flera års arbetslivserfarenhet inom planering av underhållsåtgärder inom byggnadsverk, eller som arbetsledare, platschef eller liknande vid utförande av underhåll på byggnadsverk
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
giltigt körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du
har utbildning eller erfarenhet inom brokonstruktioner
har aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
arbetat i förvaltningssystemet BaTMan
utbildning betong klass 1


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Nationell projektledare inom Trafikinformation, järnväg.

Som nationell projektledare inom Trafikinformation -järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en bl... Visa mer
Som nationell projektledare inom Trafikinformation -järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om.
Nationell projektledare inom Trafikinformation, järnväg.

Arbetsuppgifter

Som Projektledare inom trafikinformation leder och driver du projekt med stöd av tekniska specialister. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom bestämd tids- och kostnadsram samt leder och fördelar arbetsuppgifter inom projektteamet. I de flesta sammanhang är det du som står i centrum för frågor som berör projektet från myndigheter, kommuner och allmänhet. Det ingår cirka två resdagar/månad. 
Med trafikinformation avses de system och den utrustning som krävs för att kommunicera aktuell information till resenärer på järnvägsstationer runt om Sverige. Hit räknas dynamiska skyltar, ljud-anläggningar och ur samt interaktiva informationsterminaler av typen prator. Hit räknas även statiska skyltar som hänvisning (vägvisning), vagnlägen, spårnummer och stationsnamn samt taktila skyltar och taktila översiktskartor. 
Jag som blir din chef heter Sofia Elfving. Jag leder enheten framåt med ett fokus på resultat men även genom utveckling av dig och vår verksamhet. Jag vill att vi har en aktiv dialog och jag finns där när du vill och behöver stöttning. Jag tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet, så förhoppningsvis kommer du trivas hos oss. Hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Placeringsort för tjänsten är Borlänge eller Gävle. 
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer planeras vecka 5 via Skype.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer

Vem är du
Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du är duktig på att strukturera ditt arbete och att kommunicera.
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med teknisk inriktning eller annan teknisk utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Har flerårig erfarenhet av arbete i ledande befattning, t.ex. som projektledare, uppdragsledare eller liknande
Har god förmåga att arbeta i datorsystem och van användare av Officepaketet
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har kännedom om trafikinformationsutrustning som dynamiska skyltar och ljudanläggningar
Har erfarenhet av datakommunikationsutrustning där du förvärvat dig kunskaper inom nätverksteknik
Har kontrakts- och förhandlingsvana samt kunskap inom upphandling


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare berg och tunnel

Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Projektledare berg och tunnel Arbetsuppgifter Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Inom enhet ... Visa mer
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.
Projektledare berg och tunnel

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Inom enhet Infrateknik arbetar vi med projekt som innefattas av underhåll av byggnadsverk och tekniska installationer. I denna spännande roll får du möjlighet att driva underhållsprojekt inom berg- och tunnel för både väg- och järnvägsanläggningen inom hela Region Mitt. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekt, inklusive budgetansvar och tillser att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat.
Ett strukturerat och systematiskt analys- och förbättringsarbete inom den egna verksamheten är en naturlig del av din vardag. Du kommer att arbetar med stora kontaktytor, såväl inom Trafikverket som mot externa aktörer. Du besvarar också frågor från allmänhet och media rörande drift och underhåll för ditt område.
Möjliga placeringsorter är Borlänge eller Gävle.
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 4 och 5.

Kvalifikationer

Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att inspirera och engagera. Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
teknisk universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120 p), men du kan även ha en annan bakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
flerårig aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av att vara projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande
erfarenhet att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
giltigt körkort för manuellt växlad personbil

Det är meriterande om du har
ansvarat för projekt inom drift- och underhåll av väg/ järnväg/ byggnadsverk
erfarenhet av berg- och tunnelprojekt
kunskap om entreprenadjuridik AB/ABT/AMA
arbetat i förvaltningssystemet BaTMan


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektchef till CERTEGO Gävle

Vill du vara en viktig del av ett vinnande team i Gävle där du tar ansvaret för filialens projekt och projektleder de installationer som genomförs hos kunden med allt vad det innebär? Känner du dessutom igen dig i våra värderingar: Jag tar ansvar, Vi vill alltid bli bättre och Tillsammans gör vi det enkelt? Då kan CERTEGO vara rätt arbetsplats för dig! Vill du ha en tjänst där du får utföra intressanta arbetsuppgifter och är drivande i arbetet kring kundk... Visa mer
Vill du vara en viktig del av ett vinnande team i Gävle där du tar ansvaret för filialens projekt och projektleder de installationer som genomförs hos kunden med allt vad det innebär? Känner du dessutom igen dig i våra värderingar: Jag tar ansvar, Vi vill alltid bli bättre och Tillsammans gör vi det enkelt? Då kan CERTEGO vara rätt arbetsplats för dig!

Vill du ha en tjänst där du får utföra intressanta arbetsuppgifter och är drivande i arbetet kring kundkontakt och projektgenomförande av våra säkerhetssystem.

Arbetsuppgifter

Som projektchef får du en viktig roll hos oss där du följer upp projektprognoser och resultat och rapporterar avvikelser till filialchef. Du planerar och leder även själv olika produktionsprojekt från införsäljning till genomförande. Vi genomför små och stora installationer ute hos våra kunder, t.ex. kommunala fastigheter, bostadsföretag och kommersiella fastigheter.

Du kommer att vara personalansvarig över 13 tekniker och jobba tillsammans med de andra i teamet för att nå de mål vi har för att leverera kvalitet, klara av deadlines och se till att kunderna blir nöjda med vår service. Du har ansvar för resursplanering, inköp och underleverantörer. Du har många kundkontakter och det viktigt att du är intresserad av kundernas behov samt att du hela tiden bygger goda och stabila relationer för att kunna bidra till försäljning och fler uppdrag i framtiden.

Vem är du?

För att klara arbetsuppgifterna krävs att du har ledarskaps erfarenhet och erfarenhet från branschen. Vi ser att du arbetat med projektledning/projektering/installation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du är resultatinriktad, drivande, självständig och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har lätt att kommunicera med såväl kunder som medarbetare och du är mån om att skapa och bibehålla goda relationer.

Du vill vara en del av vårt team som kännetecknas av den goda stämningen och viljan att hjälpa varandra att lyckas!

Du behöver körkort för denna tjänst och då dina uppdrag kan komma att bli säkerhetsklassade krävs även svenskt medborgarskap samt godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Vårt erbjudande till dig

CERTEGO har som målsättning att vara branschens främsta arbetsgivare och kan erbjuda bra personlig utveckling och goda övriga anställningsvillkor. Du kan bland annat få ta del av vinstdelning, förmånsbil och friskvårdsbidrag. För oss är det viktigt att du trivs och vi arbetar för en hög teamkänsla. Kollektivavtal finns mellan SVEMEK och UNIONEN. Vi vill att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

 

Vill du veta mer om hur en arbetsdag kan komma att se ut och bekanta dig med eventuella blivande kollegor? Följ oss på Facebook och LinkedIn! Där kan du också se nyheter inom CERTEGO och se våra lediga tjänster. Visa mindre

Vi söker dig specialist inom BEST

Är du vår framtida specialist, främst i ett av Gävleborgs största och mest komplex järnvägsprojekt? I den här tjänsten ligger tyngdpunkten på samordnande specialist - BEST Vi söker dig specialist inom BEST Arbetsuppgifter Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Bergby). Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. De nya spåren ut från Gävle C byggs pa... Visa mer
Är du vår framtida specialist, främst i ett av Gävleborgs största och mest komplex järnvägsprojekt? I den här tjänsten ligger tyngdpunkten på samordnande specialist - BEST


Vi söker dig specialist inom BEST

Arbetsuppgifter

Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Bergby). Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. De nya spåren ut från Gävle C byggs parallellt med Bergslagsbanan, med de utmaningar det medför att bygga med pågående väg- och järnvägstrafik. 
I projekten, från planering till genomförande, verkar du som teknikstöd i rollen som samordnande specialist. Det innebär att du koordinerar hela BEST-K området (Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation) för järnväg. I rollen ingår att arbeta med bland annat funktions- och uppdragsbeskrivningar, uppföljning samt verifiering och validering av krav och leveranser. Tillsammans med kollegor medverkar du i utvecklingen av; arbetssätt, regelverk, normer och teknik. Du bidrar också till erfarenhetsåterföring mellan projekt och övriga specialister. Vi är en aktiv beställare och vår inställning är att projektledning, specialister och konsulter/entreprenörer tillsammans skapar den smartaste helhetslösningen. Genom tät dialog med vår interna beställare jobbar vi för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. 
Trafikverket är en stor organisation med många olika verksamhetsområden, varierande yrken och spännande arbetsuppgifter. Det ger dig en möjlighet att söka dig mot andra tjänster internt, jobba internationellt, ta del av Webbinarier, eller ingå i olika forum eller nätverk. I nära dialog med din chef så planerar ni tillsammans för din utveckling hos oss.

Övrig information

Placeringsort är Borlänge eller Gävle.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som person är du bra på att samordna och koordinera. Du bygger förtroende genom att vara inkluderande där du tillsammans med andra arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är initiativtagande och du har en god förmåga att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
har teknisk högskoleutbildning 180 hp, alternativt har du en annan utbildning och arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av stora komplexa infrastrukturprojekt som samordnare inom Bana, El, Signal, Tele eller Kanalisation alternativt som uppdragsledare, teknikansvarig, projektledare eller motsvarande
har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet inom något specialistområde BEST
har god kunskap inom entreprenadjuridik och ingående delar i ett upphandlings- och entreprenadskede
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Projektledare Kyla Teknisk Fastighetsservice

Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice Har du teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av projektledning och vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö? Om Teknisk Fastighetsservice Teknisk Fastighetsservice, TFS, är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och föreb... Visa mer
Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av projektledning och vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö?
Om Teknisk Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice, TFS, är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Gävle i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med mer än 330 medarbetare, varav ca 210 är anställda i TFS.
Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att planera, leda och fördela arbeten inom underhåll och installationer för kyla, men även projektering inom värme och ventilation kan förekomma. Du kommer driva flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering till avslut. Som projektledare har du helhetsansvar över bland annat budget och tidsplan och du är den samordnande funktionen som ser till att teamet levererar planenligt. Du följer projektets utveckling, koordinerar aktiviteter och hanterar proaktivt möjligheter och risker. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar, och beräknar och fastställer material- och arbetskostnader. Du kommer att ha projektuppföljning och tillsammans med Platschef och Controller utföra ekonomisk uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.
Kvalifikationer
· Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik (tex kyltekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör).
· Kunskaper inom kyla, men även värme, el och/eller styr- och reglerteknik är meriterande.
· Erfarenhet inom projektledning inom området kyla och vana av att driva flertalet projekt samt arbeta med ekonomisk uppföljning.
· God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
· Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
· B- körkort är ett krav
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom är du öppen för förändring och anpassar dig lätt till nya förutsättningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och driver dina processer självständigt med en god förmåga att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs med att arbeta i ett klimat med högt tempo och att du har en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.


Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Gävle
Sista ansökningsdag: 2022-11-30
Kontakt: Mattias Lundstedt, 070-612 76 30
Skicka din ansökan till [email protected]
Märk ansökan med Projektledare Gävle. Visa mindre

Vi söker dig specialist inom BEST

Är du vår framtida specialist, främst i ett av Gävleborgs största och mest komplex järnvägsprojekt? I den här tjänsten ligger tyngdpunkten på samordnande specialist - BEST Vi söker dig specialist inom BEST Arbetsuppgifter Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Bergby). Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. De nya spåren ut från Gävle C byggs pa... Visa mer
Är du vår framtida specialist, främst i ett av Gävleborgs största och mest komplex järnvägsprojekt? I den här tjänsten ligger tyngdpunkten på samordnande specialist - BEST


Vi söker dig specialist inom BEST

Arbetsuppgifter

Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Bergby). Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. De nya spåren ut från Gävle C byggs parallellt med Bergslagsbanan, med de utmaningar det medför att bygga med pågående väg- och järnvägstrafik. 
I projekten, från planering till genomförande, verkar du som teknikstöd i rollen som samordnande specialist. Det innebär att du koordinerar hela BEST-K området (Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation) för järnväg. I rollen ingår att arbeta med bland annat funktions- och uppdragsbeskrivningar, uppföljning samt verifiering och validering av krav och leveranser. Tillsammans med kollegor medverkar du i utvecklingen av; arbetssätt, regelverk, normer och teknik. Du bidrar också till erfarenhetsåterföring mellan projekt och övriga specialister. Vi är en aktiv beställare och vår inställning är att projektledning, specialister och konsulter/entreprenörer tillsammans skapar den smartaste helhetslösningen. Genom tät dialog med vår interna beställare jobbar vi för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. 
Trafikverket är en stor organisation med många olika verksamhetsområden, varierande yrken och spännande arbetsuppgifter. Det ger dig en möjlighet att söka dig mot andra tjänster internt, jobba internationellt, ta del av Webbinarier, eller ingå i olika forum eller nätverk. I nära dialog med din chef så planerar ni tillsammans för din utveckling hos oss.

Övrig information

Placeringsort är Borlänge eller Gävle.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Som person är du bra på att samordna och koordinera. Du bygger förtroende genom att vara inkluderande där du tillsammans med andra arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är initiativtagande och du har en god förmåga att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
har teknisk högskoleutbildning 180 hp, alternativt har du en annan utbildning och arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av stora komplexa infrastrukturprojekt som samordnare inom Bana, El, Signal, Tele eller Kanalisation alternativt som uppdragsledare, teknikansvarig, projektledare eller motsvarande
har dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet inom något specialistområde BEST
har god kunskap inom entreprenadjuridik och ingående delar i ett upphandlings- och entreprenadskede
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Projektledare Säkerhetsteknik Securitas Gävle

Vi i Securitaskoncernen finns i 47 länder runtom i världen och har ca 355 000 medarbetare. Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10.000 medarbetare skillnad. Vill du vara med att driva säkerhetsarbetet hos Securitas kunder? Vi söker nu dig som är lösni... Visa mer
Vi i Securitaskoncernen finns i 47 länder runtom i världen och har ca 355 000 medarbetare.

Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10.000 medarbetare skillnad.

Vill du vara med att driva säkerhetsarbetet hos Securitas kunder? Vi söker nu dig som är lösningsorienterad, kundfokuserad och har ett stort teknikintresse. Har du dessutom erfarenhet av projektledning eller inom Säkerhetsteknik – då är detta tjänsten för dig! Securitas är ett världsledande säkerhetsföretag, vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom branschen. Läs mer om tjänsten nedan!

Om rollen

Som projektledare kommer du att arbeta i team av medarbetare där du bistår med framtagande av säkerhetslösningar och därtill relaterade tjänster. Du leder, koordinerar, planerar och utvärderar projekt gentemot våra kunder.

Vidare kommer du till exempel att:

Delta vid utvärdering och val av tekniska säkerhetslösningar.
Framta budgetofferter, offerter och anbud.
Fastställa krav och upphandla underleverantörer för såväl installationer som service och andra tjänster.
Skriva riktlinjer och instruktioner.
Besikta säkerhetsanläggningar.
Se till att våra leveranser lever upp till de ISO krav samt följer de lagar och föreskrifter som gäller.
Upprätta projekt-, tid-, arbetsmiljö-, och kvalitetsplaner.
Rollen passar dig som tycker om att knyta nya kontakter och utveckla befintliga för att i slutändan utveckla vår leverans mot kunden. Ditt ansvar består i att säkerställa att de tekniska säkerhetslösningar och tjänster Securitas levererar ligger i linje med eller överträffar kundens förväntningar. 

Du erbjuds här en roll där den ena dagen inte är den andra lik och där du dessutom arbetar med något av det mest viktiga man kan jobba med: att skapa trygghet för andra människor.

Vi är trygghet. Vi är Securitas.

Vi söker dig som...

Har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Goda kunskaper inom svenska och engelska är ett krav, i såväl tal som skrift. B-körkort krävs, då resor med (förmåns)bil ingår i tjänsten. 

Meriterande om du är/har...

Behörig ingenjör inbrottslarm och/eller CCTV
Konstruktörserfarenhet
Kunskap om nätverk och IT-plattformar.
Erfarenhet från branschen, gärna som projektledare
Erfarenhet av att hålla i utbildningar
Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, är kundfokuserad samt har lätt för att skapa förtroende hos andra. Att ta ansvar och leda projekt framåt kommer naturligt för dig. Du trivs med att arbeta på ett mål- och resultatinriktat sätt. Genom handlingskraft driver du igenom beslut och säkerhetsställer att arbetet blir utfört enligt projektplan.

Som person är du ärlig, hjälpsam och vaksam och får såväl dina kunder som medarbetare att känna sig trygga. Störst vikt kommer vi att lägga vid din personliga lämplighet för tjänsten.

Mer information

Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten: inkom med din ansökan redan idag!

Securitas har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster. Har du frågor kring rollen är du dock varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson:  [email protected]

Anställning: Tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsort: Gävle. Resor ingår i tjänsten.

För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer även urvalstester att användas.

Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och de fackliga organisationerna Unionen och Ledarna samt individuella avtal.

Om Securitas

I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.

Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.

Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig. Visa mindre

Projektledare Anläggning

Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss! Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och... Visa mer
Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.

Den tekniska verksamheten arbetar med trafikfrågor samt planering, drift, förvaltning och exploatering av kommunal mark. Inom verksamheten finns enheterna Beställning och strategi, Planering och analys, Projekt och exploatering samt Drift och förvaltning.

Enheten Projekt och exploatering är verksamhetens operativa förändringskraft. Inom enheten ansvarar vi för att driva alla projekt inom kommunens investerings- och exploateringsportfölj. Vi arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen och har rollen som byggherre och verksamhetsutövare.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du utforma den framtida staden tillsammans med oss? Vi behöver en projektledare som ser möjligheter och som bygger samhället för vår nästa generation. Tillsammans utvecklar vi Gävle och gör så att Gävle växer!

Som projektledare hos oss får du stora möjligheter att påverka Gävles utveckling och du kommer att leda och delta i flera spännande projekt. För att stärka upp vår enhet söker vi nu två projektledare med ansvar för genomförande av våra anläggningsprojekt, rörande kommunens gator, parker och torg. Oavsett om du är på starten av din karriär eller om du har en gedigen erfarenhet sedan tidigare kan du få en given plats i vår organisation.

I rollen som projektledare ansvarar du för att beslutade och planerade projekt genomförs med god kvalitet som stärker Gävles attraktivitet och hållbarhet. Du arbetar självständigt men också tillsammans med din projektorganisation för att driva projekten från början till slut. Det innebär att du leder projektet igenom projekterings- och entreprenadfasen där du ansvarar för information, ekonomi samt överlämning till driftsorganisationen.

Du kommer att ha en viktig roll gällande samordningen och fullföljandet av våra exploateringsprojekt. Du ansvarar för upphandlingar av entreprenörer och konsulter samt medverkar i arbetet med att ta fram kostnadskalkyler för entreprenader. Det är ett omväxlande arbete med många kontakter både internt inom kommunen samt med externa parter som byggherrar, media och andra intressenter.

Vi ger dig möjlighet att bidra och utveckla vår lokala närmiljö i form av allmän platsmark så som gator, parker och torg. Hos oss får du goda förutsättningar att utvecklas i rollen som projektledare samt bredda din kompetens i en organisation som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Vi är en trygg arbetsgivare med bra karriärmöjligheter både inom din yrkesprofession men även inom kommunen som helhet. Arbetsgruppen besitter en bred och hög kompetens med en stöttande och positiv inställning. Är du den vi söker?

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller vad som arbetsgivaren finner som likvärdig arbetslivserfarenhet. Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift samt allmänt god IT-kunskap.

Vi ser det som meriterande om du har:

- tidigare erfarenhet från att medverka vid framtagandet av bygghandlingar
- tidigare erfarenhet från upphandling av konsulter och entreprenörer
- tidigare erfarenhet från att driva projekt i byggskedet
- tidigare erfarenhet från att leda och samordna projekt samt av förhandling
- B-körkort

För att trivas och vara framgångsrik i rollen som projektledare söker vi dig som har en fallenhet för att leda och motivera andra. Du besitter förmågan att sätta upp mål för verksamheten, ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. I din relation till övriga medarbetare ger du gärna råd och stöd och skapar möjlighet för deras utveckling.

Du har en stark egen drivkraft, är trygg i dig själv och besitter en god problemlösningsförmåga. Du tar därmed egna initiativ, är modig och har samtidigt förmågan att skilja på sak och person. I komplex information finner du långsiktiga lösningar genom din förmåga att se logik och samband. Då arbetet innefattar många olika kontaktytor ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner samt har en fallenhet för att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Fastighets- och projektansvarig

Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss! Gävle Parkeringsservice AB är Gävle kommuns parkeringsbolag vars huvudsakliga syfte är att äga, uppföra och utveckla mobilitetsanläggningar för bilar och cy... Visa mer
Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

Gävle Parkeringsservice AB är Gävle kommuns parkeringsbolag vars huvudsakliga syfte är att äga, uppföra och utveckla mobilitetsanläggningar för bilar och cyklar. Bolaget har en viktig roll att fylla i stadsplaneringen och skall genom en effektiv hantering av parkering kunna optimera investeringar, kund- och miljönytta och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Genom att arbeta med hållbar mobilitet som exempelvis utbyggnad av laddinfrastruktur och uppmuntra till alternativa färdmedel skapar bolaget förutsättningar för Gävle kommun att nå uppsatta trafik- och hållbarhetsmål. Vi skapar plats för ett grönare Gävle.

Vi söker nu en fastighets- och projektansvarig. Vi erbjuder dig en bred roll i en händelserik miljö med trevliga kollegor och intressanta och varierande arbetsuppgifter.


ARBETSUPPGIFTER
Som fastighets- och projektansvarig arbetar du bland annat med projektledning samt att uppföra, utveckla och förvalta bolagets fastigheter i enlighet med målet att skapa plats för ett grönare Gävle. En bred roll i ett företag under tillväxt där du är med och formar en ny verksamhet. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet och resultat samt planering och uppföljning utifrån bolagets uppsatta mål och strategi. Till din hjälp har du bolagets driftchef som ansvarar för tillsyn och skötsel av bolagets alla anläggningar. Du arbetar nära och rapporterar till VD samt ingår i ledningsgruppen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Följa exploateringsverksamheten inom Gävle kommun och finnas med i tidiga skeden för att övervaka tekniska infrastrukturfrågor
• Driva projekt från tidiga skeden till färdiga anläggningar- agera beställare och ombud i projekt/uppdrag i syfte att utveckla och reinvestera i bolagets fastigheter
• Huvudansvar för bolagets byggentreprenader
• Ansvarig för teknisk fastighetsförvaltning vilket även innebär ansvar för tekniska frågor som tillhör anläggningarna och dess utveckling, exempelvis laddinfrastruktur, passage, larm, solceller, kameraövervakning, bomsystem
• Utveckla, uppdatera och genomföra investerings- och underhållsplaner
• Ansvarig för all dokumentation avseende bolagets fastigheter och att det hålls uppdaterat då åtgärder genomförs på fastigheten.
• Ansvara för ramavtal samt att tillse att bygg- och fastighetsverksamheten har rätt avtal och en i övrigt optimal avtalsstruktur.
• Ansvar för energifrågor såsom energiplan och aktiviteter och uppföljning kopplat till det.
• Ansvarig för bolagets utbyggnad av laddinfrastruktur
• Tillsammans med driftchef skapa effektiva processer från utveckling och uppförande till överlämning och drift.
• Optimera bolagets hantering av felanmälningar tillsammans med driftorganisationen
• Uppföljning av verksamhet samt rapporteringKVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk utbildning inom lämplig teknisk inriktning och /eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig samt flera års arbetslivserfarenhet med liknande ansvar och arbetsuppgifter. Har du tidigare erfarenhet av att jobba på en strategisk nivå rörande projektledning, bygg- och fastighetsfrågor är det meriterande för tjänsten.

Som person ser vi att du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift. För att lyckas hos oss behöver du kunna anpassa dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Dessutom har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och ser långsiktiga lösningar i komplex information. Att planera och organisera ditt arbete är självklart för dig för att lyckas hos oss. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.

Då det kan förekomma resor inom tjänsten krävs det att du har B-körkort.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Projektledare

Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en erfaren projektledare som drivs av ... Visa mer
Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en erfaren projektledare som drivs av att få leda olika typer av projekt? Trivs du i en roll där du får arbeta med utveckling och effektivisering?
Vi erbjuder dig spännande och varierande uppdrag inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, nationellt och internationellt. I rollen som Projektledare blir du en av nyckelspelarna i projektteamet och du får stora möjligheter att utvecklas och du får ett brett kontaktnät inom Vattenfall.


Om jobbet
Som projektledare hos oss kommer du att leda projekt inom såväl kärnteknisk verksamhet som konventionell verksamhet inom Vattenfall. Projekten kan handla om allt från nybyggnation, anläggningsändringar och rivning till verksamhetsutveckling. Anläggningsändringar i form av omfattande ombyggnad av ett eller flera befintliga system i syfte att höja säkerhet, tillgänglighet och/eller prestanda utgör en stor del av vår verksamhet. Som projektledare ansvarar du för att definiera tydliga krav, mål och omfattning för ditt projektteam samt arbetar aktivt för att projekten levererar inom överenskommen tid, kostnad och kvalitet.


Om dig
Civilingenjör eller motsvarande akademisk utbildning inom relevant område är önskvärt
Flera års yrkeserfarenhet av projektledning
Erfarenhet av projekt med systemupphandling och/eller entreprenad är meriterande
Erfarenhet av bygg-, anläggning- och infrastrukturprojekt är meriterande
Erfarenhet av kärnteknisk verksamhet är meriterande
Certifiering enligt PMI, IPMA eller liknande är meriterande
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
Körkort klass B

Vi söker dig som har förståelse för projektprocessen och har förmågan att driva och leda olika typer av projekt. Som person är du en självmotiverande teamspelare som driver samarbete mellan olika kompetenser, nationaliteter och organisationer. Du ser helheten och kan prioritera därefter. Stor vikt läggs vid din förmåga att kommunicera, både internt och externt. Ditt naturliga driv och vilja att skapa resultat är väldigt positivt i denna position. Du har ett strukturerat arbetssätt som tillåter dig att hantera förändringar, sätta prioriteringar och anpassa dig till nya förutsättningar.


Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Vi vill därför skapa rätt förutsättningar för dig som anställd. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss har du stort ansvar för egen planering och utförande, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.


Placeringsort: Solna, Forsmark, Uppsala eller Gävle. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.


För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chefer Johan Sandström 0727129840 (Solna/Uppsala) eller Erik Westberg 072266084 (Solna/Forsmark/Gävle/Uppsala). Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ann Nilsson 0702187790.
Fackliga representanter för denna tjänst är Niklas Cedergraf (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.


Välkommen med din ansökan inkluderat CV och personligt brev senast den 18 september 2022.


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.


Om oss
Framtiden är fossilfri – Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Business Unit (BU) Fuel, Engineering & Projects är en affärsenhet på ca 300 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Projektkoordinator

Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en Projektkoordinator med ett naturlig... Visa mer
Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en Projektkoordinator med ett naturligt driv som är intresserad av utveckling och effektivisering samt av framåtriktad uppföljning, planering och kalkylering?
Vi erbjuder dig spännande och varierande uppdrag inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, nationellt och internationellt. I rollen som Projektkoordinator blir du en av nyckelspelarna i projektteamet och du får stora möjligheter att utvecklas och du får ett brett kontaktnät inom Vattenfall.


Om jobbet
I rollen som Projektkoordinator ingår att:
Vara en del av projektstödsteamet i projektledningsgruppen
Ansvara för att det finns rutiner, verktyg och tillförlitlig information om projektets kostnad. Bevaka vad som är eller kan tänkas bli kritiskt
Bygga upp och vidareutvecklar projektets ekonomiska planering vartefter projektet fortskrider. Bevaka projektets resursåtgång och betalningar till leverantörer
Medverka i att ta fram planer, rapporter eller annat beslutsunderlag inför milstolpar och beslutspunkter. Stödja projektledaren med underlag vid föredragning för sponsor, styrgrupp och vid granskning.
Medverka i riskhanteringen tex: upprätta risk/möjlighetsplan, bevaka framdrift, riskrapportering, aktivitetsuppföljning och uppdatering
Vara projektledarens ställföreträdare när denna inte är närvarande


Om dig
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, gärna några års erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet från affärssystemet SAP är önskvärt
Vana av att leda workshops och handleda andra inom kalkylering/risk/planering är meriterande
Har du PMI- eller IPMA-certifiering är det också en fördel
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska

Vi söker dig som är en självklar teamspelare, social, självständig och analytisk. Du har god förmåga att koordinera och samordna arbetsflöden och uppgifter, vilket förutsätter att du använder ditt nätverk, har känsla för struktur och samarbete.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Vi vill därför skapa rätt förutsättningar för dig som anställd. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss har du stort ansvar för egen planering och utförande, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.


Placeringsort: Solna, Forsmark, Uppsala eller Gävle. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.


För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chefer Johan Sandström 0727129840 (Solna/Uppsala) eller Erik Westberg 072266084 (Solna/Forsmark/Gävle/Uppsala). Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ann Nilsson 0702187790.
Fackliga representanter för denna tjänst är Niklas Cedergraf (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.


Välkommen med din ansökan inkluderat CV och personligt brev senast den 18 september 2022


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.


Om oss
Framtiden är fossilfri – Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Business Unit (BU) Fuel, Engineering & Projects är en affärsenhet på ca 300 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Projektplanerare

Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en erfaren Projektplanerare som drivs ... Visa mer
Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vi erbjuder dig en spännande och varierande tjänst inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, med en ökande andel internationella projekt. Du kommer att ingå i en av Vattenfalls projektorganisationer som består av ca 130 kollegor, vilka leder, koordinerar, planerar och följer upp projekt.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Är du en erfaren Projektplanerare som drivs av att få planera och följa upp olika typer av projekt? Trivs du i en roll där du får arbeta med utveckling och effektivisering?
Vi erbjuder dig spännande och varierande uppdrag inom såväl kärnkraftsbranschen som andra intressanta delar av Vattenfall, nationellt och internationellt. I rollen som Projektplanerare blir du en av nyckelspelarna i projektteamet och du får stora möjligheter att utvecklas och du får ett brett kontaktnät inom Vattenfall.


Om jobbet
Som Projektplanerare hos oss kommer du att vara en nyckelspelare i våra projektledningsteam. Du kommer främst att ansvara för:
Skapandet av strukturplaner över arbetspaket och aktiviteter, innehållande komponenterna tid, resurs och kostnad
Att tidsplaner uppfyller de krav Vattenfalls planerings- och projektmodeller ställer
Att under projektens olika faser genomföra regelbunden uppföljning av tidsplaner och se till att efterfrågat beslutsunderlag löpande kommuniceras till berörda intressenter
Analyser för olika scenarion av projektens tidsplaner för att finna det mest effektiva sättet att driva projektet och därigenom maximera affärsnyttan. Analyserna är flerdimensionella och säkerställer en integration mellan tex tid, resurs, kostnad, risker och kvalité i förhållande till omfattningen
Att kunna bistå som biträdande projektledare och därigenom avlasta projektledaren genom att i delmoment ta eget ansvar för projektets framdrift och att det levererar enligt förutbestämd tid, kostnad och kvalitet

Projekten kan handla om allt från nybyggnation, anläggningsändringar och rivning till verksamhetsutveckling. Anläggningsändringar i form av omfattande ombyggnad av ett eller flera befintliga system i syfte att öka säkerhet, tillgänglighet och/eller prestanda utgör en stor del av vår verksamhet.


Om dig
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av projektplanering under ett projekts hela livscykel i någon etablerad projektmodell (VPMM och XLPM är meriterande)
Erfarenheter från projektarbete i avancerade planeringsverktyg som t.ex. Primavera
Erfarenhet av att leda planeringsworkshops med syfte att ta fram strukturplaner och arbetspaket är meriterande
Certifiering (PMI-SP eller IPMA) inom området är meriterande
Erfarenhet från EPC-upphandlingar och contract management ur ett planerings- och tidsplansperspektiv är meriterande
Vi ser gärna att du har planeringserfarenhet från bygg- eller industriprojekt
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska

Vi söker dig som trivs i en roll där du får arbeta med projektstyrning i komplexa arbetsmiljöer med många kontaktytor. Rollen kräver god förmåga att koordinera och samordna arbetsflöden och uppgifter på ett strukturerat sätt. Du är van att samarbeta och handleda andra inom planering och har lätt för att kommunicera med din omgivning. Du är självständig och analytisk och har förmågan att lyfta blicken och utmana projektteamen.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Vi vill därför skapa rätt förutsättningar för dig som anställd. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss har du stort ansvar för egen planering och utförande, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.


Placeringsort: Solna, Forsmark, Uppsala eller Gävle. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.


För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chefer Johan Sandström 0727129840 (Solna/Uppsala) eller Erik Westberg 072266084 (Solna/Forsmark/Gävle/Uppsala). Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ann Nilsson 0702187790.
Fackliga representanter för denna tjänst är Niklas Cedergraf (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.


Välkommen med din ansökan inkluderat CV och personligt brev senast den 18 september 2022


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.


Om oss
Framtiden är fossilfri – Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Business Unit (BU) Fuel, Engineering & Projects är en affärsenhet på ca 300 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Projektledare Kyla Teknisk Fastighetsservice

Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda. Om Teknisk Fastighetsservice Teknisk Fastighetsservice, TFS, är ett Norrlandsbas... Visa mer
Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda.

Om Teknisk Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice, TFS, är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 15 orter från Gävle i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med mer än 330 medarbetare, varav ca 210 är anställda i TFS.
Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att planera, leda och fördela arbeten inom underhåll och installationer för kyla, men även projektering inom värme och ventilation kan förekomma. Du kommer driva flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering till avslut. Som projektledare har du helhetsansvar över bland annat budget och tidsplan och du är den samordnande funktionen som ser till att teamet levererar planenligt. Du följer projektets utveckling, koordinerar aktiviteter och hanterar proaktivt möjligheter och risker. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar, och beräknar och fastställer material- och arbetskostnader. Du kommer att ha projektuppföljning och tillsammans med Platschef och Controller utföra ekonomisk uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.
Kvalifikationer
· Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik (tex kyltekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör).
· Kunskaper inom kyla, men även värme, el och/eller styr- och reglerteknik är meriterande.
· Erfarenhet inom projektledning inom området kyla och vana av att driva flertalet projekt samt arbeta med ekonomisk uppföljning.
· God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
· Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
· B- körkort är ett krav
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom är du öppen för förändring och anpassar dig lätt till nya förutsättningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och driver dina processer självständigt med en god förmåga att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs med att arbeta i ett klimat med högt tempo och att du har en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.


Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Gävle
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Kontakt: Tomas Håkansson, Platschef, tel 070-610 62 32
Skicka din ansökan till [email protected]
Märk ansökan med Projektledare Gävle. Visa mindre

Projektchef till ByggPartner i Gävle

ByggPartner i Dalarna AB är en del av ByggPartner Gruppen AB som är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag omfattas koncernen av flera byggbolag, Flodéns i Göteborgsregionen, Åhlin & Ekeroth i Östergötland och ByggPartner i Dalarna AB. Tillsammans i koncernen är vi cirka 1 100 anställda och har en omsättning på 4,5 miljarder kronor. ByggPartner i Dalarna AB är i Dalarna marknadsledande som byggföretag och i övriga geografier sikt... Visa mer
ByggPartner i Dalarna AB är en del av ByggPartner Gruppen AB som är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag omfattas koncernen av flera byggbolag, Flodéns i Göteborgsregionen, Åhlin & Ekeroth i Östergötland och ByggPartner i Dalarna AB. Tillsammans i koncernen är vi cirka 1 100 anställda och har en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

ByggPartner i Dalarna AB är i Dalarna marknadsledande som byggföretag och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi är det stora byggbolaget med det lilla företagets smidighet och korta beslutsvägar. Sunt förnuft präglar allt vi gör. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd . Vi finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 600 medarbetare. År 2021 omsatte vi cirka 2,3 miljarder kronor

I Gävleborgsområdet fortsätter vi att växa och vi behöver därför förstärka vår lokala organisation med ytterligare en projektchef, med utgångspunkt Gävle. Vi har idag en stor andel av marknaden i Gävle, och vår entreprenadverksamhet omfattar idag ca 50 medarbetare lokalt.

Vi söker en Projektchef som trivs med att arbeta produktionsnära och se medarbetare utvecklas.

Dina arbetsuppgifter
Som Projektchef leder och utvecklar du verksamheten utifrån regionens affärsplan. Du arbetar i nära samarbete med platsledning och har ett övergripande ansvar för att driva och utveckla dina tilldelade projekt från start till överlämnande. I rollen ingår ekonomiskt resultatansvar samt personalansvar för din grupp som består av Platschefer, Arbetsledare och Entreprenadingenjörer. I rollen ingår även att i tidigt skede bearbeta marknaden och vara med i anbudsprocesser.

En av dina viktigaste uppgifter är att genom ett kompetenshöjande ledarskap kvalitetssäkra projekten och utveckla de medarbetare du har personalansvar för. Vidare har du en viktig roll som ambassadör och kulturbärare med ingående kunskaper om verksamhetssystem, rutiner och arbetssätt. Du rapporterar till Regionchef och ingår i regional ledningsgrupp tillsammans med Regionchef och övriga Projektchefer.

Den vi söker
För att lyckas på denna tjänst ser vi att du är en person med bred erfarenhet från byggbranschen. Du är van att driva projekt, trivs att arbeta i team och ta ansvar för projektekonomi. Vi är ett bolag som växer och ser gärna att du är engagerad i att utveckla bolaget mot våra visioner och mål. Din entreprenörsanda och ditt goda ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med personal, kunder och samarbetspartners. Som person är du engagerad, strukturerad och kan planera din och andras tid. Du är tydlig, prestigelös och ödmjuk. Det är också viktigt att du lever upp till våra värderingar som en sund ByggPartner

För oss är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, att du gillar dina arbetsuppgifter och att du tycker att det är kul och trivsamt att vara tillsammans med oss på dagarna. Vi skall göra vad vi kan för att du skall trivas med oss.

Information
Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30 Har du frågor kring tjänsten, hör av dig till Regionchef Andreas Johansson på telefon 076-677 52 41 eller HR-specialist Erika Johansson på telefon 072-401 25 12. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Projektledare beläggning

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Projektledare beläggning Arbetsuppgifter Som Projektledare för väg ansvarar du för beläggningsunderhållet på vägarna inom ett geografiskt område - det vill säga planerar, genomför samt utvecklar det viktiga ar... Visa mer
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.


Projektledare beläggning

Arbetsuppgifter

Som Projektledare för väg ansvarar du för beläggningsunderhållet på vägarna inom ett geografiskt område - det vill säga planerar, genomför samt utvecklar det viktiga arbetet med underhåll av vägnätet. Som projektledare levererar du tillsammans med ditt projektteam, säkra och tillgängliga vägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekt, inklusive budgetansvar och tillser att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat. I rollen har du många kontaktytor och behöver samverka med andra parter - både internt på Trafikverket, men även externt med kommuner, medborgare, näringsliv, mfl 
Din utveckling
Som Projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora och vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos våra ca 1000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Intervjuer planeras v39 via skype. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du har en stark egen drivkraft och besitter en mycket god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är proaktiv och strukturerad i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som

Har högskoleutbildning om 180hp (120p) inom teknik, väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt har du annan utbildning inom området i kombination med erfarenhet från anläggningsbranschen eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

Har flerårig aktuell erfarenhet av att leda tekniska projekt inom anläggningsbranschen

Har flerårig arbetslivserfarenhet av ekonomi-, budget- och resultatuppföljning

Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Har körkort för personbilDet är meriterande om du

Har erfarenhet av att arbeta i ledande roll, som exempelvis projektledare, arbetsledare, platschef, uppdragsledare

Har ansvarat för projekt inom drift- och underhåll av väg/ järnväg/ byggnadsverk

Har kunskap om entreprenadjuridik, AB/ABT/AMAAnsökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Projektledare inom vägunderhåll

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.  Projektledare inom vägunderhåll Arbetsuppgifter Som Projektledare för väg ansvarar du för BAS underhållet på vägarna inom ett geografiskt område - det vill säga planerar, genomför samt utvecklar det viktiga a... Visa mer
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. 


Projektledare inom vägunderhåll

Arbetsuppgifter

Som Projektledare för väg ansvarar du för BAS underhållet på vägarna inom ett geografiskt område - det vill säga planerar, genomför samt utvecklar det viktiga arbetet med underhåll av vägnätet. 
Som projektledare levererar du tillsammans med ditt projektteam, säkra och tillgängliga vägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekt, inklusive budgetansvar och tillser att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat. I rollen har du många kontaktytor och behöver samverka med andra parter - både internt på Trafikverket, men även externt med kommuner, medborgare, näringsliv, mfl. 
Din utveckling
Som Projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora och vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer och den samlade projektledarkompetensen hos våra ca 1000 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Övrig information

Placeringsort: Gävle eller Borlänge. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer planeras v39 via skype.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl externa parter och skapar goda samarbeten i organisationen. Du har en stark egen drivkraft och besitter en mycket god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är proaktiv och strukturerad i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning om 180hp (120p) inom teknik, väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt har du annan utbildning inom området i kombination med erfarenhet från anläggningsbranschen eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Har flerårig aktuell erfarenhet av att leda tekniska projekt inom anläggningsbranschen
Har flerårig arbetslivserfarenhet av ekonomi-, budget- och resultatuppföljning
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har körkort för personbil

Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta i ledande roll, som exempelvis projektledare, arbetsledare, platschef, uppdragsledare
Har ansvarat för projekt inom drift- och underhåll av väg/ järnväg/ byggnadsverk
Har kunskap om entreprenadjuridik, AB/ABT/AMA


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Gästrike Vatten söker Programledare

Gästrike Vatten söker Programledare Gästrike Vatten är inne i en spännande fas av utveckling för att möta framtida krav och behov. Utvecklingsarbetet sker i ett stort antal både större och mindre projekt. Ett flertal av de större projekten kommer att ingå i två program som vi kommer att starta till hösten. Programmen omsätter totalt omkring 4 miljarder kr under de närmaste åren. (För att se en del av våra projekt, kika in på hemsidan: Gästrike Vatten - Gäs... Visa mer
Gästrike Vatten söker Programledare
Gästrike Vatten är inne i en spännande fas av utveckling för att möta framtida krav och behov. Utvecklingsarbetet sker i ett stort antal både större och mindre projekt. Ett flertal av de större projekten kommer att ingå i två program som vi kommer att starta till hösten. Programmen omsätter totalt omkring 4 miljarder kr under de närmaste åren. (För att se en del av våra projekt, kika in på hemsidan: Gästrike Vatten - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se))

Till vår enhet Projekt söker vi nu två programledare som kommer att ansvara för helheten och kommunikationen i programmen. I ett av programmen ingår projekt i Gävle och Älvkarleby kommun i det andra programmet ingår projekt i Östhammars kommun.


Vi erbjuder dig utveckling, frihet och trygghet
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor frihet och eget ansvar i en bransch där du kan vara trygg med att det kommer att finnas jobb och gott om utmaningar även i framtiden.
Vi arbetar aktivt för att våra drygt 125 medarbetare ska trivas och vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det viktigt att du kan ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Din roll
I din roll som programledare kommer du att arbeta tillsammans med projektledarna som ingår i programmet. Som programledare initierar och följer du upp projekt och leder dem mot övergripande projektmål, programmål och påminner om syftet med projektet. Du har strategiskt ansvar för ledning, planering, samordning, uppföljning och utveckling av programmet. Du deltar i projektstyrgrupperna samt programstyrgruppen. En viktig arbetsuppgift är att du identifierar program- och projektintressenter och säkerställer programmets effektmål. Du analyserar behov och förväntningar på programmet och tillgodoser att rätt information ges. Du kommer att vara programmets talesperson.


Utbildning och erfarenhet
Du har en gedigen ledarerfarenhet som projektledare från stora övergripande projekt med komponenter, gränssnitt och intressenter.
Har du även erfarenhet av att arbeta efter XLPM som är vår projektmetodik så blir vi glad.
Dina personliga egenskaper och förmågor
Du är en person med goda ledaregenskaper och förmåga att kommunicera och visualisera i en organisation. Du har ett helhetsperspektiv som omfattar verksamhetens portfölj och program och de enskilda projektens påverkan på varandra. Du har en förmåga att tänka utanför ramarna samt att kombinera förslag och skapa nya lösningar. Du är proaktiv i att säkra alternativa lösningar, inte bara när problem uppstår. Du visar ett professionellt arbetssätt genom att ta till dig andras erfarenheter i ditt tydliga ledarskap. Du främjar deltagarnas framgång genom att du erbjuda handledning och vägledning.


Tjänsteort och Ansökan
Vi är öppen för att diskutera tjänsteort.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser därför gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt.
Skicka din ansökan till [email protected]?. Din ansökan vill vi ha senast den 2020-08-30
Kontakt
Verkar det intressant? Slå en signal så berättar jag mer om jobbet och Gästrike Vatten.
Elisabeth Stüffe, Enhetschef projekt, telefon 026-17 51 03. (Semester from 220711-220811) Visa mindre

Gästrike Vatten söker Projektledare

Gästrike vatten söker erfarna projektledare som är redo för nya utmaningar Gästrike Vatten är inne i en spännande fas av utveckling för att möta framtida krav och behov. Utvecklingsarbetet sker i ett stort antal både större och mindre projekt. Ett flertal av de större projekten kommer att ingå i två program som vi kommer att starta till hösten. Programmen omsätter totalt omkring 4 miljarder kr under de närmaste åren. (För att se en del av våra projekt, ki... Visa mer
Gästrike vatten söker erfarna projektledare som är redo för nya utmaningar
Gästrike Vatten är inne i en spännande fas av utveckling för att möta framtida krav och behov. Utvecklingsarbetet sker i ett stort antal både större och mindre projekt. Ett flertal av de större projekten kommer att ingå i två program som vi kommer att starta till hösten. Programmen omsätter totalt omkring 4 miljarder kr under de närmaste åren. (För att se en del av våra projekt, kika in på hemsidan: Gästrike Vatten - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se))

Till vår enhet Projekt söker vi erfarna projektledare som kan få användning av sina erfarenheter och vill vara med och driva stora projekt. Du kan komma att arbeta i projekt i alla våra ägarkommuner så som Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun.


Vi erbjuder dig utveckling, frihet och trygghet
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor frihet och eget ansvar i en bransch där du kan vara trygg med att det kommer att finnas jobb och gott om utmaningar även i framtiden.
Vi arbetar aktivt för att våra drygt 125 medarbetare ska trivas och vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det viktigt att du kan ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Din roll
Du arbetar i projekt inom ledningsnät, vatten- och avloppsverksamheten. Vi utvecklar många av våra anläggningar genom investeringsprojekt men även underhållsprojekt förekommer. Som projektledare hos oss leder du projektet från start till mål och säkerställer att de håller fastställd budget och tidplan. Du hanterar även intressenter och har en dialog med dessa som berörs av projekt. Vi ser att du blir ett ansikte utåt och företrädare för Gästrikevatten och det är viktigt att du känner att du kan bära den rollen.
Vi erbjuder dig en roll där du har möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som du har stor möjlighet att påverka ditt arbete. Du tillhör projektavdelningen där det förutom projektledare även arbetar programledare, vi har även ett projektkontor där vi sköter verksamhetsutveckling koordinerar projekt och sammanställer och följer upp vår projektportfölj.
Avdelningen för vatten har ett uppdrag att tillhandahålla ett rent dricksvatten både nu och för framtida generationer. Det innebär att alla investeringar och vårt underhållsarbete görs för att vara säkert och hållbart för framtiden det är då viktigt att stödja detta arbete.
På samma sätt arbetar vi med vår rening av avloppsvatten. Våra ledningsnät och reningsverk tar hand om och renar vårt gemensamma avlopp för att få en så liten påverkan som möjligt på våra naturomgivningar. Vi jobbar för att minska övergödningspåverkan, men även för att vara energi- och kemikaliesmarta, vilket är viktigt för oss.Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som projektledare i stora investeringsprojekt inom mark och anläggning. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller likvärdig efter gymnasial utbildning inom relevant teknikområde. Du är väl bekant med de olika faserna inom Samhällsbyggnadsprocessen, -från detaljplaneprocessen till projektering, upphandling och entreprenad. Har du erfarenhet av att arbeta i XLPM så är det meriterande.

Dina personliga egenskaper och förmågor
Vi ser att du har egenskaper så som att du är engagerad vilket ger sig uttryck i att du driver projektet framåt och tycker att det är roligt att arbeta i projekt. Du tycker även om ordning o reda vilket skapar en tydlighet i det projektet du driver. Du är även en mål- och resultatinriktad problemlösare som är flexibel, snabbfotad och har en förmåga att ha många bollar i luften samtidigt. Det är också viktigt att du kan leda och kommunicera med många olika parter och på olika nivåer med tex myndigheter, styrelser, internt, kunder.

Tjänsteort och ansökan
Vi utgår från Gävle men även Östhammar kan vara en alternativ tjänsteort.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser därför gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt.
Skicka din ansökan till [email protected]?. Din ansökan vill vi ha senast den
Kontakt
Verkar det intressant? Slå en signal så berättar jag mer om jobbet och Gästrike Vatten.
Elisabeth Stüffe, Enhetschef projekt, telefon 026-17 51 03. (semester 220711-220811)) Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Teknisk projektledare

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Jobbeskrivning Vi söker en teknisk projektledare till vårt affärsområde Product & Software Engineering i Gävle! Här får du vara med och utveck... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Jobbeskrivning
Vi söker en teknisk projektledare till vårt affärsområde Product & Software Engineering i Gävle! Här får du vara med och utveckla framtidens produkter och lösningar hos flera av Sveriges mest spännande företag inom bland annat telekom, medicinteknik, konsumentsegmentet, fordon, försvar- och verkstadsindustri. Vår grupp omfattar idag teknikdiscipliner som tex elektronik, mjukvara, mekanik, projektledning m.m. och hjälper produktägande företag att utveckla sina produkter. Vi hjälper våra kunder att utveckla morgondagens produkter och söker just nu en Projektledare för att driva tekniska projekt.
Spännande utmaningar och möjligheter finns i rollen som konsult. Vi servar företag i regionen med produktutvecklingskompetens och projekten kan till exempel röra utvecklingen av produkter för elkraftindustrin, konsumentprodukter, mättekniska produkter eller mekaniska konstruktioner.
Du kommer att arbeta med intressanta teknikprojekt där du får helhetsansvar för planering, budget, resurssäkring i projektet, styrgruppspresentationer och projektleverans hos våra kunder. Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika typer av projekt från konceptstudie, förstudie, industrialiseringsprojekt, investeringsprojekt till leverans av färdig produkt.


Kravspecifikation
Som person är du ambitiös, gillar att leda team mot gemensamma mål och är kommunikativ. Du gillar att anta nya utmaningar, har lätt för att knyta kontakter med nya människor och vet hur du ska agera för att få med dig teamet. Vidare är du affärsmässig, engagerad, strukturerad och har en god teknisk och affärsmässig förståelse.
Du har förmågan att skapa entusiasm, engagemang och framgång hos dina projektmedlemmar och du brinner för lagarbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en teknisk bakgrund, till exempel inom elektronik eller mekanik. Kanske har du arbetat några år som utvecklingsingenjör innan du blev projektledare. Du har drivit tekniska projekt i minst 5-10 år, gärna inom produktutvecklande företag och med olika typer av projekt. Har du arbetat med agila metoder/processer och/eller är certifierad inom projektledning så är det meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift och B-körkort är önskvärt eftersom resor till kunder runt om i regionen kan förekomma.


Ytterligare information
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta Sektionschef, Håkan Vindahl, [email protected]
Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner, Madeleine Engström, [email protected]
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15/8. Då det är semestertider kommer återkoppling på din ansökan ske efter sommarsemestern. Vi ser fram emot din ansökan!


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Markberedare

Om tjänsten Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till mar... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för service och nöjda kunder samt älskar att arbeta med försäljning! Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö hos fiberlevernatören Open Infra i Solna där man kommer utvecklas inom service och projektledning. I rollen som Projektledare kommer du att jobba med att driva driftsättningar och projekt för att se till att hela Sverige får fiber. I början av din roll kommer att att arbeta med markberedning där du reser runt till markägare och förbereder för att gräva fiber hos dem. Anställningen över går sedan till en fullfjädrad roll som projektledare. Du kommer tillhöra ett team med hög grad av samarbete. Effektivitet och problemlösning är nyckeln i det här jobbet och man ska kunna ha många bollar i luften. Open Infra är ett snabbväxande bolag där man har möjlighet att klättra och gå mot andra roller och avdelningar om man visar framfötterna på sikt. Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba med att både vara ute på fältet och ta in avtal men även mycket kommunikation med underleverantörer och kommuner kommer att ingå i tjänsten. Rollen innebär att du kommer jobba med olika typer av ärenden där det krävs skinn på näsan och en bra helhetsblick. Du kommer få daglig kontakt med många olika typer av människor och service är en naturlig del i vardagen.

Dina arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för att se till att driftsättningar sker.
- Kommunikation med underleverantörer och statliga myndigheter
- Ta in markavtal från markägare

Din profil
Vi tror att du är en självgående, serviceminded och lösningsfokuserad person som läst till nättekniker eller liknande. För rätt person med rätt attityd finns möjligheten att växa inom bolaget om du visar framfötterna. Kommunicera via telefon och mejl är inga problem för dig och du är flytande i både svenska och engelska. Du tar ansvar i ditt dagliga arbete och trivs som bäst när du har mycket och göra men framför allt att utreda och analysera varje ärende som resulterar i en service i världsklass. Vi tror att du vågar ta egna initiativ för att på bästa sätt kan lösa de problem du ställs inför.

Din kompetens:
- Självgående och skinn på näsan
- Problemlösning och struktur
- Är flytande i både svenska och engelska
- Tidigare erfarenhet från en säljroll

Om företaget
Open infra är ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom byggnation och drift av fibernät till villor, flerfamiljshus och företag, till både tätort och landsbygd. De siktar på att ta positionen som Sveriges och norra Europas bästa leverantör av fiber och öppet nät till hus och hem.

Vi erbjuder
• Individuell lön.
• Arbetstiderna 8-17. Stängt röda dagar och helg.
• Fina kontorslokaler och nära till kommunikationer i Solna.
• Jobbbil

Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.

Ansök idag! Urval sker löpande.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Visa mindre

Vill du bli en del av vår satsning inom Metals?

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Jobbeskrivning AFRY:s uttalade satsning mot Mining & Metal gör att vi har många intressanta projekt och uppdrag framför oss, där hållbarhet oc... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Jobbeskrivning
AFRY:s uttalade satsning mot Mining & Metal gör att vi har många intressanta projekt och uppdrag framför oss, där hållbarhet och en fossilfri framtid är i fokus. Inom Branschen Process industries, där Mining & Metal ingår, är vi ca 350 Ingenjörer inom Metals i Sverige och med vår satsning på att ta vårt breda kunnande inom området och marknadsföra den även internationellt vill vi rekrytera ytterligare medarbetare!
Nu har vi expanderat men ser fortfarande ett behov och förstärker därför ytterligare.
Vi söker följande roller:
-Seniora Processingenjörer
-Experter inom Valsning, Betning, Efterbearbetning, Hydraulik
-Projektingenjörer
-Projektledare
-Disciplinledare Mekanik
-Disciplinledare El och Automation
-Disciplinledare Rör
-Disciplinledare Civil
-Montageledare
-Construction Management


Vi ser dig med med mångårig erfarenhet och ett intresse att utveckla vår verksamhet inom Mining & Metal. Du kommer att arbeta i uppdrag eller projekt, både stora och mindre och ansvara för att ta fram processdesign och kravspecifikationer för processinstallationer och processutrustningar, tex DR-processer, vätgas layouter och flöden för stål och Valsverk inklusive efterbearbetning. Du kommer även att arbeta med koncept- och förstudier inom området.
Kunderna finns i stort inom många olika industrisektorer med ett särskilt starkt fokus mot Mining & Metal.
Vi befinner oss i en spännande fas - därför söker vi nu en engagerad medarbetare för att utveckla verksamheten till att kunna ta fler och större åtaganden inom process!
Stationeringsort är möjlig på de flesta orter där AFRY har kontor och därmed flexibel. Vi ser gärna en placering runt Bergslagen eller Norrbotten.


Kravspecifikation
Erfarenhetsmässigt tror vi att du känner igen dig i nedan beskrivning:
Ingenjör med många års erfarenhet av processutveckling, projektering och förstudier inom Mining & Metal.
Du har en fallenhet för att skapa många och goda relationer med kunder, medarbetare och kollegor och är intresserad av att bygga kontakter både internt och externt.
Du är flexibel och har förmågan att arbeta med flera projekt eller uppdrag samtidigt.
Projektledarerfarenhet och en egen upparbetad kundbas är meriterande
Språkmässigt behärskar du både svenska och engelska bra i såväl tal som skrift.

Som person tror vi att du gillar att bidra med idéer och trivs med att jobba i projektform. Du gillar att ansvara för ditt arbete och kan utföra det självständigt samtidigt som du gillar att samarbeta med olika kompetenser och människor där alla har samma mål och där ni tillsammans måste hitta rätt väg att nå målet! Även om du kommer vara en nyckelspelare så måste du vara en lagspelare
Läs mer om vår satsning inom Mining & Metals | AFRY.

Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Vi erbjuder dig ett arbete på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt.
På AFRY har du även möjlighet att skapa ett hållbart byggande och arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner. Arbetet är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling.


AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Nyfiken på att veta mer?
Skicka in din ansökan redan idag, rekryteringen sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor kontakta
Andreas Sundström
Sektionschef Process Engineering
[email protected]
+46 70 318 61 21


Johan Johansson
Business Unit Manager LP&E Sweden
[email protected]
+46 72 211 65 17

Sista ansökningsdag är 30 juni 2022, men tillsättning kommer att ske löpande.
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Projektledare inom produktutveckling

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Jobbeskrivning Vi söker projektledare till vårt affärsområde Product & Software Engineering i Gävle! Här får du vara med och utveckla framtidens... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Jobbeskrivning
Vi söker projektledare till vårt affärsområde Product & Software Engineering i Gävle! Här får du vara med och utveckla framtidens produkter och lösningar hos flera av Sveriges mest spännande företag inom bland annat telekom, medicinteknik, konsumentsegmentet, fordon, försvar- och verkstadsindustri. Vår grupp omfattar idag teknikdiscipliner som tex elektronik, mjukvara, mekanik, projektledning m.m. och hjälper produktägande företag att utveckla sina produkter. Vi hjälper våra kunder att utveckla morgondagens produkter och söker just nu en Projektledare för att driva tekniska projekt.
Spännande utmaningar och möjligheter finns i rollen som konsult. Vi servar företag i regionen med produktutvecklingskompetens och projekten kan till exempel röra utvecklingen av produkter för elkraftindustrin, konsumentprodukter, mättekniska produkter eller mekaniska konstruktioner.
Du kommer att arbeta med intressanta teknikprojekt där du får helhetsansvar för planering, budget, resurssäkring i projektet, styrgruppspresentationer och projektleverans hos våra kunder. Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika typer av projekt från konceptstudie, förstudie, industrialiseringsprojekt, investeringsprojekt till leverans av färdig produkt.
Kravspecifikation
Som person är du ambitiös, gillar att leda team mot gemensamma mål och är kommunikativ. Du gillar att anta nya utmaningar, har lätt för att knyta kontakter med nya människor och vet hur du ska agera för att få med dig teamet. Vidare är du affärsmässig, engagerad, strukturerad och har en god teknisk och affärsmässig förståelse.
Du har förmågan att skapa entusiasm, engagemang och framgång hos dina projektmedlemmar och du brinner för lagarbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en teknisk bakgrund, till exempel inom elektronik eller mekanik. Kanske har du arbetat några år som utvecklingsingenjör innan du blev projektledare. Du har drivit tekniska projekt i minst 5-10 år, gärna inom produktutvecklande företag och med olika typer av projekt. Har du arbetat med agila metoder/processer och/eller är certifierad inom projektledning så är det meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift och B-körkort är önskvärt eftersom resor till kunder runt om i regionen kan förekomma.
Ytterligare information
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta Sektionschef, Håkan Vindahl, [email protected]
Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner, Madeleine Engström, [email protected]
Vi arbetar löpande med urvalet så skicka in din ansökan redan idag, sista ansökningsdag är den 27 maj. Varmt välkommen med din ansökan!
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society Visa mindre

Projektledare inom industrin

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future Jobbeskrivning Är du energisk, har god teknisk förståelse och ett brinnande engagemang för projektledning? Vill du arbeta med ... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.


Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Making Future
Jobbeskrivning
Är du energisk, har god teknisk förståelse och ett brinnande engagemang för projektledning? Vill du arbeta med tekniska projekt och investeringsprojekt? Då har vi tjänsten som passar dig! Vi söker en erfaren och driven projektledare som vill utvecklas tillsammans med oss i Gävle och branschens största industrier. I denna tjänst ges du möjlighet att arbeta på ett spännande teknikkonsultföretag som med sin gedigna kompetens är verksamma över hela världen.
Du kommer att arbeta med spännande teknikprojekt där du får helhetsansvar för resurssäkring i projektet, planering, budget, styrgruppspresentationer och projektleveransen hos våra kunder. Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika typer av projekt från konceptstudie, förstudie, genomförande till leverans av färdig produkt.
Som projektledare kommer du i första hand att arbeta i uppdrag inom stål- och processindustrin, främst inom mekanik- och processprojekt. Storleken och komplexiteten på projekten kan variera men kraven på rätt kvalitet och dokumentering gäller för alla projekt.
Vi arbetar både med lokala och internationella kunder.
Placeringsort blir på vårt kontor i Gävle.
Kravspecifikation
Vi ser att du redan idag är projektledare och med en gedigen erfarenhet av projekt inom stål- eller processrindustrin eller liknande. Ledarskapsutbildning är meriterande.
Då arbetet oftast innefattar internationella kontakter värdesätter vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Eftersom konsultrollen innebär att du är ansiktet utåt för AFRY och omfattar mycket kundkontakt är det viktigt att du är social, positiv och trivs med ett kundorienterat arbetssätt.


Du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat och som person är du initiativrik, noggrann och ansvarstagande.
Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av vår framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen?
Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Vi har bra förmåner för våra anställda så som friskvård, företagshälsovård, försäkringar, bilavtal, föräldraledighetstillägg, tjänstepension, stugor, uppfinnarersättning samt rabatter från en mängd olika kända varumärken, på resor, hotell m.m. Förutom detta anordnas gemensamma aktiviteter inom konsultgruppen och mycket mer!


AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens industri.
Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Kontaktuppgifter vid frågor
Tobias Karl
Sektionschef
+46725172419
[email protected]
Sista ansökningsdag 2022-06-10 men vi kommer att ha löpande urval så att tjänsten kan tillsättas tidigare.


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Projektingenjör inriktning plan och projektering

Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med i Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprojekt i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan. Projektet innehåller spän... Visa mer
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du vara med i Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprojekt i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan. Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande.
Projektet är i planprocessen, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det nu du ska vara med. 
Vi är en aktiv beställare och vår inställning är att projektledning, specialister och konsulter tillsammans skapar den smartaste helhetslösningen. Genom tät dialog med vår interna beställare jobbar vi för att hitta långsiktigt hållbara lösningar.


Projektingenjör inriktning plan och projektering

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en projektingenjör till projekt Gävle-Kringlan, inom verksamhetsområde Stora Projekt och avdelning Järnväg Planering. 
Som projektingenjör har du en central roll där du är ett stöd till projektledaren och avlastar och biträder denne i hela processen. Du arbetar med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna och kommer vara del av en engagerad arbetsgrupp som värderar gemenskap och driv. Du stöttar bland annat i projektens planering, ekonomiuppföljning, intern administration, kommunikation, upphandling och leverantörsstyrning
Du är en del i arbetet med att styra projekteringen tillsammans med projektledaren. Det innebär arbetsuppgifter som att föra minnesanteckningar, samordna och boka interna och externa möten samt koordinera granskningar av framtagna handlingar. 
Du kommer också få egna ansvarsområden inom projektet, efter vilja och kompetens, som du driver självständigt.

Övrig information

Tjänsten är placerad i Gävle. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du ett sinne för struktur och planering samt ett helhetstänk som gör att du skapar genomförbara planer på både kort och lång sikt. Du är också lösningsorienterad med god analytisk problemlösningsförmåga. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och är en god relationsbyggare. Därutöver är du van vid att ta egna initiativ vilket innebär att du ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har även ett stort intresse för teknikfrågor.
Vi söker dig som har: 
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
något års erfarenhet av projektarbete, exempelvis projektledning, projektering, projektuppföljning eller annan relevant erfarenhet
mycket god datavana och kunskaper i Office -programmen Excel, Word och Outlook
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
körkort för personbil

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i väg- eller järnvägsprojekt.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
#LI-BS1

Läs mer här

Läs mer om projektet Gävle-Kringlan

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-gavleborgs-lan/gavlekringlan-axmartavlan-nytt-dubbelspar-ostkustbanan/ Visa mindre

Projektledare - Norex

Norex är en familjeägd koncern som med stora inköpsvolymer från stålverk med sekunda stål möjliggör en global försäljning till kunder i mer än 50 länder. Därtill utför Norex service inne på stålverk i Borlänge, Sandviken, Hofors, Smedjebacken och Oxelösund i Sverige och i Torneå och Brahestad i Finland. Norex service Sweden AB bedriver skrot och slaggrelaterade service åt stålverken inne på stålverken, med egen personal, fordon och processutrustning. Målet... Visa mer
Norex är en familjeägd koncern som med stora inköpsvolymer från stålverk med sekunda stål möjliggör en global försäljning till kunder i mer än 50 länder. Därtill utför Norex service inne på stålverk i Borlänge, Sandviken, Hofors, Smedjebacken och Oxelösund i Sverige och i Torneå och Brahestad i Finland.
Norex service Sweden AB bedriver skrot och slaggrelaterade service åt stålverken inne på stålverken, med egen personal, fordon och processutrustning. Målet är att höja värdet på materialet så att en maximal effekt och hållbar process kan nås för stålverken. Totalt är Norex koncernen 170 anställda, 140 av dessa jobbar inom Norex Service.
Som projektledare på Norex Service AB kommer du driva projekt, ett eller två parallellt, inom bland annat uppsättning av ny site vid nya uppdrag, ombyggnad av produktionslinjer, utvecklingsprojekt internt men även för kunder, delta i upphandlingsprocesser och förvärv m.m. Detta driver du självständigt eller i nära samarbete med kollegor.
Vi ser att du tidigare jobbat i projektform och gärna har erfarenhet av ex gruv- eller byggindustrin.
För att passa i rollen är du strukturerad, du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer med god planering och vet hur du ska prioritera för att effektivisera.
Geografiskt bor du med fördel i Mellansverige, Gävleborg – Dalarna eller uppåt i landet, Norrbotten där det händer mycket inom stålindustrin. Du kommer själv lägga upp planering utifrån när du besöker siterna och kontorsplats finns på varje ort.
Krav: Goda IT kunskaper (Excel, Office-paketet). God systemvana. Svenska och engelska. B-körkort
Meriterande: Bas P, kunskap inom ekonomi och kalkylering. Finska, tyska.
Detta är en rekrytering och du blir direkt anställd av Norex service Sweden AB. Skicka din ansökan till [email protected] eller ring 0709838465 om du har några frågor.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork – så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se Visa mindre

Projektledare projektering till nytt dubbelspår Gävle-Kringlan

Som projektledare projektering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med i Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprojekt i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar? Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan. Projektet inne... Visa mer
Som projektledare projektering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du vara med i Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprojekt i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?
Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan. Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. 
De nya spåren ut från Gävle byggs parallellt med Bergslagsbanan med de utmaningar det medför att bygga med pågående väg- och järnvägstrafik. Ett flertal stora broar ska byggas, bland annat över Hamnleden, E4 och Testeboån. Förutom spåren ska vägar byggas om bl a E4 och trafikplats Gävle Norra med ny anslutning till Gävle kommuns nya verksamhetsområde Tolvforsskogen. 
Projektet är i planprocessen, det är nu vi utformar den nya anläggningen och planerar för genomförande. Vi är en aktiv beställare och vår inställning är att projektledning, specialister och konsulter/entreprenörer tillsammans skapar den smartaste helhetslösningen. Så vill du jobba med samhällsutveckling och vara med när besluten fattas är det nu du ska vara med. Du hittar mer information om projektet via länken i slutet av annonsen.


Projektledare projektering till nytt dubbelspår Gävle-Kringlan

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en projektledare med inriktning projektering mark till Projekt Gävle-Kringlan, inom verksamhetsområde Stora Projekt avdelning Järnväg Planering.
Som projektledare projektering ansvarar du för att leda samordnande specialister från avdelning Teknik och Miljö och Markförhandling. Det blir också du som ansvarar för att följa upp kontrakt och leveranser i våra upphandlade projekteringsuppdrag. Du håller i teknikmöten både interna och med upphandlade konsulter.
Du kommer också att leda och fördela arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag för kommande upphandlingar. Ett viktigt bidrag i din roll är att engagera och motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö. 
I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är samråd och kommunikation med berörda intressenter såsom allmänheten och andra myndigheter.

Övrig information

Tjänsten är placerad i Gävle. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga .  
Vi söker dig som har:
universitet- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknisk inriktning, eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet inom projektering/projektledning av väg- eller järnvägsprojekt
goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik 
goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift
körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
erfarenhet som beställare
erfarenhet som konsult eller entreprenör


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
#LI-BS1

Läs mer här

Läs mer om projektet Gävle-Kringlan

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-gavleborgs-lan/gavlekringlan-axmartavlan-nytt-dubbelspar-ostkustbanan/ Visa mindre

Projektledare till Atlas Copco Industrial Technique AB i Tierp

Är du en flexibel, problemlösande och kommunikativ person som drivs av att få ta eget ansvar? Vill du vara med och bidra till en av våra kunders framgångar samtidigt som du har roligt på jobbet? Då kan rollen som Projektledare på Atlas Copco vara helt rätt för dig. Om rollen som Projektledare: Du kommer att arbeta hos ett stort, världsledande och framgångsrikt företag som är verksamt inom industribranschen. Inledningsvis kommer uppdraget att pågå i sex m... Visa mer
Är du en flexibel, problemlösande och kommunikativ person som drivs av att få ta eget ansvar? Vill du vara med och bidra till en av våra kunders framgångar samtidigt som du har roligt på jobbet? Då kan rollen som Projektledare på Atlas Copco vara helt rätt för dig.

Om rollen som Projektledare:

Du kommer att arbeta hos ett stort, världsledande och framgångsrikt företag som är verksamt inom industribranschen. Inledningsvis kommer uppdraget att pågå i sex månader, men om alla parter är nöjda med samarbetet kan uppdraget komma att bli förlängt.

I rollen ingår att projektleda industrialiseringsfasen i utvecklingsprojekt. Du kommer ha täta kontakter med utveckling, konstruktion, projektinköp samt leverantörer och den interna produktionen. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra.

Vem söker vi?

Till rollen som Projektledare söker vi framförallt dig som är en driven och kommunikativ person som motiveras av att få ta eget ansvar. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av projektledning och van att arbete i olika affärssystem. Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete.

Erbjudande

På Atlas Copco erbjuds samtliga anställda goda möjligheter att växa såväl privat som professionellt.

Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Lernia men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund Atlas Copco. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elin Lundmark via e-post: [email protected]. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Lernia är vägen framåt

Lernia är ett av Sveriges största bolag inom bemanning, yrkesutbildning och matchning av arbetssökande. Vi hjälper människor till utbildning och jobb och företag med kompetenslösningar. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år.

2020 var omsättningen 2 miljarder kronor, vi är cirka 6 000 anställda och finns över hela landet. Vårt mål är minst 10 000 jobb varje år. Läs mer om vårt arbete med att utveckla lösningar som leder till jobb och ett framgångsrikt näringsliv på www.lernia.se Visa mindre

Projektledare Kyla Teknisk Fastighetsservice

Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda. Om Teknisk Fastighetsservice Teknisk Fastighetsservice är ett norrlandsbaserat f... Visa mer
Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda.

Om Teknisk Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Gävle i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med mer än 330 medarbetare, varav ca 210 är anställda i TFS.
Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att planera, leda och fördela arbeten inom underhåll och installationer för kyla, men även projektering inom värme och ventilation kan förekomma. Du kommer driva flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering till avslut. Som projektledare har du helhetsansvar över bland annat budget och tidsplan och du är den samordnande funktionen som ser till att teamet levererar planenligt. Du följer projektets utveckling, koordinerar aktiviteter och hanterar proaktivt möjligheter och risker. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar, och beräknar och fastställer material- och arbetskostnader. Du kommer att ha projektuppföljning och tillsammans med Platschef och Controller utföra ekonomisk uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.
Kvalifikationer
· Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik (tex kyltekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör).
· Kunskaper inom kyla, men även värme, el och/eller styr- och reglerteknik är meriterande.
· Erfarenhet inom projektledning inom området kyla och vana av att driva flertalet projekt samt arbeta med ekonomisk uppföljning.
· God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
· Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
· B- körkort är ett krav
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom är du öppen för förändring och anpassar dig lätt till nya förutsättningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och driver dina processer självständigt med en god förmåga att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs med att arbeta i ett klimat med högt tempo och att du har en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.


Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Gävle
Sista ansökningsdag: 2022-05-08
Kontakt: Tomas Håkansson, Platschef, tel 070-610 62 32
Skicka din ansökan till [email protected]
Märk ansökan med Projektledare Gävle. Visa mindre

Besiktingsingenjör/Projektledare El

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future Jobbeskrivning Har du intresse för elteknik och mötet med människor och vill prova något nytt? Vill du tillhöra ett engagerat ... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.


Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Making Future
Jobbeskrivning
Har du intresse för elteknik och mötet med människor och vill prova något nytt? Vill du tillhöra ett engagerat team och ta dig an varierande uppdrag? AFRY har jobbet för dig!
AFRY fortsätter att växa och vi befinner oss i en ny utvecklingsfas inom vår besiktningsverksamhet! Med din kompetens och erfarenhet inom elområdet kommer du ha en betydande del i vår framgång!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med besiktningar inom industri och offentlig sektor, främst i BI Norr som sträcker sig från Gävle till Kiruna. Revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar är de mest förekommande uppdragen även om du som besiktningsman kan komma att anlitas i elsäkerhetsutredningar, riskanalyser eller andra utredningar. Vid intresse finns även möjlighet att kombinera besiktningsuppdrag med andra typer av konsultuppdrag såsom projekt- och montageledning, utbildning m.m.
AFRYs besiktningsmän är auktoriserade av Elektriska Nämnden (EN) för revisionsbesiktningar av elanläggningar. Vi har ett 60-tal revisionsbesiktningsmän som i samråd utvecklar vår besiktningsverksamhet.
På AFRY finner du ett glatt gäng där gemenskap och engagemang är två ledord, där du med din erfarenhet, kunskap och positiva anda blir ett välkomnat tillskott!
Kravspecifikation
Om du har bred och mångårig erfarenhet inom elområdet, såväl teoretisk och praktisk, kommer du snabbt komma in i rollen. I bästa fall är du redan auktoriserad av Elektriska Nämnden, om du inte är det behöver du uppfylla de praktiska och teoretiska kraven för att kunna bli auktoriserad (se krav på: http://www.elektriskanamnden.nu/auktorisation/ansokan).
Eftersom du har mycket kontakt med olika kunder som konsult behöver du ha goda kunskaper i svenska och delvis engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav då det ingår resor i tjänsten.
För att trivas bra i rollen ser vi att du tycker det är intressant att möta människor, är flexibel och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar i arbetet. Du samarbetar bra med andra samtidigt som du är självständig i ditt arbete. Ytterligare egenskaper som stämmer in på dig är öppen, lyhörd och god relationsbyggare samtidigt som du har ett tydligt affärsmässigt kundfokus. Självklart har du ett stort teknikintresse och vilja att ständigt utvecklas!
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag!
Ytterligare information
Intressanta och utmanande arbetsuppgifter där vi hjälper våra kunder att skapa design- och ingenjörslösningar. Vi ligger i framkant inom teknik, design och innovation. Vi arbetar med stora som små projekt där du får möjlighet att prova på uppdrag inom nya områden i team med kollegor runt om i världen.
Vi har en inkluderande kultur med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Ledare som är modiga, hängivna och gör det de tror på, och som stöttar dig i att göra detsamma. Vårt fokus på ledarskap ger goda förutsättningar att utvecklas och växa i din roll.
Hos AFRY får du utvecklas och samtidigt vara med och bidra till någonting meningsfullt. Du är med och gör skillnad genom att utveckla hållbara lösningar med ett långsiktigt perspektiv. Vi har ett stort fokus på hållbarhet – det är en central del i vår vision och affärsstrategi. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtida generationer.

Kontaktuppgifter.
Patrik Stenlund
Gruppchef EIA
[email protected]
010-505 45 69
Sista ansökningsdag 30 April 2022 men urval kommer att ske löpande


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Projektledare till intressanta exploateringsprojekt

Projektledare till intressanta exploateringsprojekt Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer! Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar. Vi söker dig som har ett stort intresse för exploateringsfrågor och drivs av att leda projekt och processer samt nå uppsatta mål med gott resultat. Vi erbjuder Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor frihet och eget ansvar i en bransch där du kan vara ... Visa mer
Projektledare till intressanta exploateringsprojekt

Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer!
Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar.
Vi söker dig som har ett stort intresse för exploateringsfrågor och drivs av att leda projekt och processer samt nå uppsatta mål med gott resultat.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor frihet och eget ansvar i en bransch där du kan vara trygg med att det kommer att finnas jobb och gott om utmaningar även i framtiden.

Vi arbetar aktivt för att våra drygt 115 medarbetare ska trivas och vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det viktigt att du kan ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Din roll
Vill du vara med och leda arbetet med utbyggnaden av framtida VA-lösningar i våra ägarkommuner är arbetet som Projektledare till exploateringsprojekt ett arbete för dig.

Just nu pågår och planeras det för många nya spännande exploateringsprojekt i våra ägarkommuner. Allt ifrån nya verksamhetsområden som Tolvforsskogen i Gävle till nya bostadsområden som Björnhålsskogen i Alunda, Tegelbruket i Ockelbo och Gavlehov i Gävle.

Som Projektledare företräder du Gästrike vatten i planering och genomförande av våra exploateringar där vi ansvarar för allt ifrån vatten- och avloppsledningar till komplexa dagvattenlösningar. Arbetet genomförs i nära samarbete med våra ägarkommuner, privata exploatörer och kunder. Du är länken mellan våra kommuner, kunder och expertisen inom Gästrike Vatten.

Som projektledare ansvarar du för att säkerställa rätt tekniska lösningar och att uppdragen genomförs med önskat resultat där våra VA-lösningar håller rätt kvalitet nu och i framtiden.
Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är Ingenjör med universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning. Du har erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och har arbetat med exploatering- eller investeringsprojekt som beställare eller som konsult. För att lyckas i rollen är du väl bekant med de olika faserna inom Samhällsbyggnadsprocessen, -från detaljplaneprocessen till projektering, upphandling och entreprenad.
Dina personliga egenskaper och förmågor
Du är trygg i rollen som ledare och besitter god kommunikativ förmåga genom vilken du har lätt för att samverka med andra för att nå bästa resultat. Du ser det som en rolig utmaning att med din erfarenhet bidra till att utveckla rollen över tid genom att implementera och utveckla nya processer och arbetssätt.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde efter överenskommelse och placeringsort är Gävle. Kollektivavtal finns.
Välkommen med din ansökan via e-post till [email protected]
Din ansökan vill vi ha senast 2022-04-18.
Kontakt
Vill du veta mer? Ring mig så berättar jag mer om jobbet och Gästrike Vatten.
Hanna Kulla, Enhetschef Ledningsnät teknik, 026 – 17 51 66. Visa mindre

Projektledare Kyla Teknisk Fastighetsservice

Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda. Om Teknisk Fastighetsservice Teknisk Fastighetsservice är ett norrlandsbaserat f... Visa mer
Projektledare Kyla till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning och arbetsledning? Teknisk Fastighetsservice behöver stärka sitt projektteam med ytterligare en skicklig projektledare. Det här är rollen för dig som vill arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av tydlighet, trivsel och ordning & reda.

Om Teknisk Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Gävle i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. Teknisk Fastighetsservice ingår i koncernen Fenix Holding AB med mer än 330 medarbetare, varav ca 210 är anställda i TFS.
Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att planera, leda och fördela arbeten inom underhåll och installationer för kyla, men även projektering inom värme och ventilation kan förekomma. Du kommer driva flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering till avslut. Som projektledare har du helhetsansvar över bland annat budget och tidsplan och du är den samordnande funktionen som ser till att teamet levererar planenligt. Du följer projektets utveckling, koordinerar aktiviteter och hanterar proaktivt möjligheter och risker. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar, och beräknar och fastställer material- och arbetskostnader. Du kommer att ha projektuppföljning och tillsammans med Platschef och Controller utföra ekonomisk uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.
Kvalifikationer
· Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik (tex kyltekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör).
· Kunskaper inom kyla, men även värme, el och/eller styr- och reglerteknik är meriterande.
· Erfarenhet inom projektledning inom området kyla och vana av att driva flertalet projekt samt arbeta med ekonomisk uppföljning.
· God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
· Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
· B- körkort är ett krav
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom är du öppen för förändring och anpassar dig lätt till nya förutsättningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och driver dina processer självständigt med en god förmåga att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs med att arbeta i ett klimat med högt tempo och att du har en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.


Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Gävle
Sista ansökningsdag: 2022-03-20
Kontakt: Tomas Håkansson, Platschef, tel 070-610 62 32
Skicka din ansökan till [email protected]
Märk ansökan med Projektledare Gävle. Visa mindre

Projektledare till Byggavdelningen på Gavlefastigheter i Gävle

Arbetsbeskrivning Brinner du för att driva och leda spännande samhällsbyggnadsprojekt? Är du strukturerad och lösningsorienterad med en förmåga att driva projekt i mål?  Då kan du vara våran nya Byggprojektledare och vi ser fram emot din ansökan! Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fas... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Brinner du för att driva och leda spännande samhällsbyggnadsprojekt? Är du strukturerad och lösningsorienterad med en förmåga att driva projekt i mål? 


Då kan du vara våran nya Byggprojektledare och vi ser fram emot din ansökan!


Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Genom samarbete skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för att våra hyresgäster ska lyckas med sina verksamheter i våra lokaler.
 
På byggavdelningen arbetar vi med projektledning av stora och små projekt. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med vår fastighetsförvaltning projektleda planerat underhåll, verksamhetsanpassningar samt om- och tillbyggnader på våra fastigheter. Även stora nybyggnationsprojekt och beredningar är en viktig del av vår verksamhet. På avdelningen finns också inköpsspecialister som ansvarar för våra upphandlingar.
 
Vi söker nu en Projektledare till vår byggavdelning som tillsammans med oss vill arbeta för Gävles bästa!

Ansvarsområden
Som Projektledare på Gavefastigheter har du ansvar för ledning av olika typer av projekt. Du initierar, driver och strukturerar dina egna arbetsuppgifter och har ett ägarskap för projektens framdrift. Projekten fokuserar på att utveckla vår verksamhet och inkluderar i huvudsak om- och tillbyggnad såväl som nyproduktion av fastigheter. Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor, konsulter, verksamhet, myndigheter och entreprenörer. 
 
I rollen ingår även att:
Leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav uppfylls.
I samarbete med våra inköpsspecialister vara behjälplig vid upphandlingar.
Se till så att projekten bedrivs enligt dom ekonomi, kvalitets- och miljökrav som ställts.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet som byggprojektledare samt en byggteknisk högskoleutbildning, alternativt annan byggteknisk utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du gör dig förstådd och förstår svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort. Du är certifierad kontrollansvarig (K).


Vi ser det som meriterande om du är certifierad enligt IPMA/PMI.


För att passa och trivas i rollen som Projektledare hos oss har du förmågan att vara självgående och lyhörd. Du är fokuserad och lösningsorienterad samt duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. Då arbetet som projektledare innebär många kontakter både externt och internt så är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens. Du motiveras av att dela med dig av dina kunskaper och tar dig gärna an rollen som mentor åt juniora kollegor. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Senast 2022-04-25, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Tjänsten kan därför eventuellt bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.


För information:
 Nathalie Löfvenmark, Rekryteringskonsult, [email protected]

Om företaget
Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Vi förvaltar idag cirka 550 000 kvm lokalyta. Visa mindre

Projektledare till Bravida VS i Gävle

Vill du utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Gillar du att arbeta med spännande projekt och ny teknik? Välkommen redan idag med din ansökan till tjänsten som projektledare på Bravida VS i Gävle. Vi är teknikproffs som gör jobbet ordentligt och vi har plats för en till! Den vi söker Vi söker dig som med ditt driv och engagemang kan bidra till att vi fortsätter att vara i framkant. Du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning inom bran... Visa mer
Vill du utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Gillar du att arbeta med spännande projekt och ny teknik? Välkommen redan idag med din ansökan till tjänsten som projektledare på Bravida VS i Gävle. Vi är teknikproffs som gör jobbet ordentligt och vi har plats för en till!

Den vi söker
Vi söker dig som med ditt driv och engagemang kan bidra till att vi fortsätter att vara i framkant. Du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning inom branschen, men det är inget måste. Ledarerfarenhet kan man få på många sätt – kanske är du fotbollstränare eller något annat spännande? Det viktiga är att du känner dig bekväm med att ta rodret och att du gillar att skapa förutsättningar för andra att växa och komma till sin rätt. Du är strukturerad och målinriktad med förmåga att få med hela laget.  Samarbete är något du värderar. Du är helt enkelt rätt person för oss!

Det är dock viktigt för oss att du kan branschen. I grunden är du exempelvis vs-montör eller vvs-ingenjör. Har du också praktisk och/eller teoretisk vana från projektering är det meriterande.

B-körkort och goda kunskaper i svenska är nödvändigt för rollen.

Om jobbet
Rollen innebär att driva installationsprojekt från planering till leverans. Du arbetar nära avdelningschefen och andra nyckelpersoner hos Bravida. Du har även kontaktytor externt med myndigheter, leverantörer, underentreprenörer och konsulter för att säkerställa att allt flyter smidigt. Du kommer bland annat att:


• Ansvara för kalkyl, resultat och utförande av projekt
• Utveckla och bevara kundrelationer
• Arbeta med bland annat inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete
• Leda och engagera medarbetare
• Regelbundet redovisa framdrift och finansiell status på projekt jämfört med plan
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
• Samordna planer med beställare, sid- och underentreprenörer samt leverantörer
• Upprätta kontrollplaner och kontrolldokumentation

Varför ska du välja Bravida?
Bravida är ett stabilt företag och en stor arbetsgivare, faktiskt störst i Norden inom vår bransch. Det gör att vi kan erbjuda dig mycket som medarbetare, som en gedigen introduktion och utvecklande kurser via vår egen skola, Bravidaskolan. Vi utbildar dig i ledarskap och Bravidas arbetssätt och ser till att du har förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb. Det du inte kan, det kan vi lära dig!

Vår storlek gör att vi kan jobba effektivt med genomtänkta arbetssätt, hög säkerhet, prisvärda inköp av bra produkter osv. Vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar. Samtidigt har varje avdelning sin lokala förankring; vi är verksamma i Gävleområdet och medarbetarna finns i välfungerande team där man bryr sig om varandra.

Bravida VS i Gävle är en harmonisk avdelning där medarbetarna ger höga betyg till arbetsplatsen i våra mätningar. De flesta jobbar länge hos oss och stämningen är god. Vi har högt i tak och frihet under ansvar. Här finns en kompetent och engagerad chef och goda arbetsvillkor. Bravida har blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare och detta är vi mycket stolta över.

Intresserad?
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2022

Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan. Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.


Bravida är Nordens ledande leverantör av hållbara helhetslösningar för el, vs, ventilation och andra
tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Vi har 12 000 medarbetare och finns på omkring 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.Bravida.se Visa mindre

Projektledare EL

Gavlegårdarna är ett av Sveriges största bostadsbolag inom allmännyttan. Var tredje Gävlebo bor i våra bostäder som finns spridda över hela kommunen. Vi som jobbar här drivs alla av bolagets vision Känn dig hemma. Den innebär att hyresgäster och medarbetare, men också Gävles invånare ska trivas med och hos oss. I hundra år har Gavlegårdarna bidragit till en bra livsmiljö för Gävleborna. Det ska vi fortsätta med. När staden nu växer ska vi förvalta de bost... Visa mer
Gavlegårdarna är ett av Sveriges största bostadsbolag inom allmännyttan. Var tredje Gävlebo bor i våra bostäder som finns spridda över hela kommunen. Vi som jobbar här drivs alla av bolagets vision Känn dig hemma. Den innebär att hyresgäster och medarbetare, men också Gävles invånare ska trivas med och hos oss. I hundra år har Gavlegårdarna bidragit till en bra livsmiljö för Gävleborna. Det ska vi fortsätta med. När staden nu växer ska vi förvalta de bostäder vi har samtidigt som vi bygger många nya. Gavlegårdarna ska bidra till utvecklingen som säkrar framtidens bostäder.

Just nu är Gavlegårdarna inne i ett mycket expansivt och spännande läge. I våra ägardirektiv har vi en nybyggnationstakt på 150 lägenheter per år. Vi behöver därför förstärka vår byggprojektavdelning med ett flertal nya medarbetare.
Avdelningen består idag av 18 medarbetare. Du kommer att ingå i en grupp av projektledare med olika specialistområden inom bygg, el och VVS och ansvarar för projektledning vid om-, ny- eller tillbyggnadsprojekt i nära samarbete med den egna organisationen, externa kunder, konsulter samt entreprenörer.
Var med och bygg framtidens Gävle. För rätt person erbjuds en nyckelroll i en händelserik miljö där vi står inför många spännande projekt i form av bland annat omfattande nybyggnationer, vi utvecklar en ny stadsdel i Gävle och arbetar med stadsdelsförnyelser.

Vi söker dig som kan tillföra Gavlegårdarna en förstärkning inom vår byggprojektorganisation.
Varmt välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare El kommer du att vara delprojektledare i större och mindre byggprojekt samt underhållsprojekt. Du kommer även att vara projektledare för egna projekt inom installationssidan. I rollen arbetar du med projektekonomi, såsom kalkyler, uppföljning, prognoser, slutrapporter samt internt stöd till våra elektriker.
Du leder projekterings- och byggmöten och bistår el-projektörerna i elinstallationsfrågor under projektets gång.
Fortsatt arbetar du med kvalitetssäkring av lagkrav, företagets policys och riktlinjer. Du genomför upphandlingar och tar fram förfrågningsunderlag. Ytterligare en viktig del i rollen är att bevara och utveckla goda relationer med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och konsulter.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen ser vi att du är självständig och organiserad samtidigt som du har bra omdöme och en god känsla för kundrelationer. Vi ser att du är en person som har ett stort engagemang och vill bidra till avdelningens utveckling.

Vi ser att du som söker har högskole- eller YH (KY)utbildning inom El-teknik eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha varit projektledare hos en beställarorganisation, hos en el-entreprenör eller som el-konsult och är van med att organisera, prioritera och strukturera det dagliga arbetet.

Följande kunskaper ses även som meriterande:
- Erfarenhet från passagesystem, brandlarm, hiss och belysning
- Erfarenhet av arbetsmiljö- och kvalitetsansvar
- Kunskap i Bas-P
- Vana att upprätta grova kalkyler
- Praktisk erfarenhet av entreprenadsidan
- AL-behörighet
- Vana av att ta fram förfrågningsunderlag samt göra upphandlingar

Vi använder ett flertal digitala verktyg i vår vardag och ställer därav grundläggande krav inom Office365 (Outlook, Word och Teams).
Det är ett krav att du har B-körkort.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

ByggPartner söker Projektchef till Gävle

ByggPartner i Dalarna AB är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag har vi kontor i Borlänge, Stockholm, Uppsala, Västerås och Gävle. Verksamheten omfattar alla typer av nybyggnation, ROT-entreprenader samt byggservice. Tillsammans är vi ca 530 anställda och har en omsättning på 1,9 miljarder kronor. ByggPartner är det stora byggbolaget med det lilla företagets smidighet och korta beslutsvägar. Sunt förnuft präglar allt vi gör. Det... Visa mer
ByggPartner i Dalarna AB är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag har vi kontor i Borlänge, Stockholm, Uppsala, Västerås och Gävle. Verksamheten omfattar alla typer av nybyggnation, ROT-entreprenader samt byggservice. Tillsammans är vi ca 530 anställda och har en omsättning på 1,9 miljarder kronor. ByggPartner är det stora byggbolaget med det lilla företagets smidighet och korta beslutsvägar. Sunt förnuft präglar allt vi gör. Det handlar om att vara okomplicerade och pålitliga, lätta att ha att göra med helt enkelt. Sunt förnuft handlar också om balans och långsiktig hållbarhet för både våra kunder och oss själva, samt för ekonomin och miljön. Vi arbetar hårt för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss, och vi tror att både struktur och frihet är viktiga redskap för att åstadkomma det.

ByggPartner fortsätter att växa Gävleborgsområdet och vi behöver därför förstärka vår lokala organisation med ytterligare en projektchef, med utgångspunkt Gävle.
ByggPartners rötter finns i Dalarna och vi har en stark förankring hos både kunder, underleverantörer och samhället i stort. Sedan 1992 har vi varit en stabil leverantör av byggentreprenader. Idag har vi också en stor andel av marknaden i Gävle, och vår entreprenadverksamhet omfattar idag ca 50 medarbetare lokalt.

Vi söker en Projektchef som trivs med att arbeta produktionsnära och se medarbetare utvecklas.

Dina arbetsuppgifter
Som Projektchef leder och utvecklar du verksamheten utifrån regionens affärsplan. Du arbetar i nära samarbete med platsledning och har ett övergripande ansvar för att driva och utveckla dina tilldelade projekt från start till överlämnande. I rollen ingår ekonomiskt resultatansvar samt personalansvar för din grupp som består av platschefer, arbetsledare och entreprenadingenjörer. I rollen ingår även att i tidigt skede bearbeta marknaden och vara med i anbudsprocesser.

En av dina viktigaste uppgifter är att genom ett kompetenshöjande ledarskap kvalitetssäkra projekten och utveckla de medarbetare du har personalansvar för. Vidare har du en viktig roll som ambassadör och kulturbärare med ingående kunskaper om verksamhetssystem, rutiner och arbetssätt. Du rapporterar till regionchef och ingår i regional ledningsgrupp tillsammans med regionchef och övriga projektchefer.

Den vi söker
För att lyckas på denna tjänst ser vi att du är en person med bred erfarenhet från byggbranschen. Du är van att driva projekt, trivs att arbeta i team och ta ansvar för projektekonomi. Vi är ett bolag som växer och ser gärna att du är engagerad i att utveckla bolaget mot våra visioner och mål. Din entreprenörsanda och ditt goda ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med personal, kunder och samarbetspartners. Som person är du engagerad, strukturerad och kan planera din och andras tid. Du är tydlig, prestigelös och ödmjuk. Det är också viktigt att du lever upp till våra värderingar som en sund Byggpartner

För oss är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, att du gillar dina arbetsuppgifter och att du tycker att det är kul och trivsamt att vara tillsammans med oss på dagarna. Vi skall göra vad vi kan för att du skall trivas med oss.

Information
Välkommen med din ansökan senast 2022-03-15. Har du frågor kring tjänsten, hör av dig till Regionchef Andreas Johansson på telefon 076-677 52 41 eller HR-specialist Erika Johansson på telefon 072-401 25 12. Visa mindre

Vi söker en projektledare till vår byggavdelning

Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Genom samarbete skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för att våra hyresgäster ska lyckas med sina verksamheter i våra lokaler. ... Visa mer
Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Genom samarbete skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för att våra hyresgäster ska lyckas med sina verksamheter i våra lokaler.

På byggavdelningen arbetar vi med projektledning av stora och små projekt. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med vår fastighetsförvaltning projektleda planerat underhåll, verksamhetsanpassningar samt om- och tillbyggnader på våra fastigheter. Även stora nybyggnationsprojekt och beredningar är en viktig del av vår verksamhet. På avdelningen finns också inköpsspecialister som ansvarar för våra upphandlingar.

Vi söker nu projektledare till vår byggavdelning som tillsammans med oss vill arbeta för Gävles bästa!

ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare har du ansvar för ledning av olika typer av projekt. Projekten fokuserar på att utveckla vår verksamhet och inkluderar i huvudsak om- och tillbyggnad såväl som nyproduktion av fastigheter.

Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor, konsulter, verksamhet, myndigheter och entreprenörer. Din uppgift som projektledare blir att leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls. Upphandlingar sker i samarbete med våra inköpsspecialister.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning inom fastighetsrelaterade utbildningar, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du har tidigare arbetslivserfarenhet med byggteknisk inriktning. Du gör dig förstådd och förstår svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Vi ser det som meriterande om du är certifierad enligt IPMA/PMI.

I rollen som projektledare hos oss har du förmågan att vara självgående och lyhörd. Du är fokuserad och lösningsorienterad samt duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. Då arbetet som projektledare innebär många kontakter både externt och internt så är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens.

Vi kan erbjuda en arbetsplats med många spännande och utmanande projekt. Visa mindre

Projekt-/byggprojektledare, Industrial civil

Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Jobbeskrivning Vi fortsätter växa och söker därför Projektledare. Byggkonstruktion växer inom vår sektion Industrial Civil, Process Industries. ... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Jobbeskrivning
Vi fortsätter växa och söker därför Projektledare.
Byggkonstruktion växer inom vår sektion Industrial Civil, Process Industries. Vi är redan idag många konstruktörer och projektledare och därför en stark aktör inom området.
Vi arbetar tätt tillsammans med övriga på AFRY för att på bästa sätt kunna möte våra kunders behov och förfrågningar.
Nu söker vi en Projektledare/Byggprojketledare till vår sektion. Tjänsten innebär att du arbetar i konsultuppdrag som projektledare med inriktning mot bygg. Parallellt med byggprojektledarrollen kommer du vara engagerad i sälj samt medverka vid nyrekrytering.Kravspecifikation
Vi letar efter dig som har goda ledaregenskaper och är van att arbeta med ett team. Du har lägst högskoleingenjörsutbildning eller likvärdig och besitter en gedigen erfarenhet av byggbranschen mot industrin, har god marknadskännedom, samt ett stort kontaktnät och har tidigare verkat i en roll som projektledare, entreprenör, konsult, BAS-P/BAS-U, beställare etc. Du vill skapa nya affärer och utveckla verksamheten, du är affärsmässig och förstår vad konsultrollen innebär.
Personliga egenskaper:
Du är drivande men har samtidigt en lyhördhet och diplomatisk förmåga
Du är engagerad och kan engagera andra
Du är affärsmässig och förstår vad konsultrollen innebär och är en ”teamplayer”
Du är förtroendeingivande och en god kommunikatör
Du är sälj- och resultatorienterad
Du är resebenägen vid behov och kan tänka dig att tillbringa dina arbetsdagar på olika ställen under perioder.

Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Vi erbjuder dig ett arbete på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt.
På AFRY har du även möjlighet att skapa ett hållbart byggande och arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner. Arbetet är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling.


AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Kontaktuppgifter
Sektionschef
Mikael Andersson
070 317 46 41
[email protected]

Skicka in din ansökan redan idag, rekryteringen sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är 31 januari 2022.


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Gästrike Vatten söker Biträdande projektledare till ett unikt projekt

Gästrike vatten söker biträdande projektledare till ett unikt projekt Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer! Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar. Vi söker en Biträdande projektledare som vill vara med i ett unikt projekt som säkrar tillgången på bra dricksvatten i Älvkarleby och Gävle. Om projektet Inom Gästrike Vatten kommer det under de närmaste tio åren att genomföras flera större invest... Visa mer
Gästrike vatten söker biträdande projektledare till ett unikt projekt
Vi har världens viktigaste jobb – att trygga ditt vatten nu och för kommande generationer! Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar.
Vi söker en Biträdande projektledare som vill vara med i ett unikt projekt som säkrar tillgången på bra dricksvatten i Älvkarleby och Gävle.
Om projektet
Inom Gästrike Vatten kommer det under de närmaste tio åren att genomföras flera större investeringsprojekt. Ett av dessa är anläggandet av en ny vattentäkt och ett nytt dricksvattenverk i Älvkarleby som kommer att säkra tillgången till bra dricksvatten i både Älvkarleby och Gävle i framtiden.
Det nya vattenverket beräknas tas i drift i liten skala år 2026. Dricksvatten­processen baseras på konstgjort grundvatten som skapas genom att vatten från Dalälven infiltreras i den unika Uppsalaåsen. Detta är långsamma processer som påverkar grundvattnet på sikt varför förutsättningarna kommer förändras med tiden. Projektorganisationens stora utmaning är att följa dessa förändringar, försöka ligga steget före och bygga ett vattenverk som kan anpassas efter de långsiktigt förändrade förutsättningarna.
Dessutom ska projektet ombesörja att dricksvattnet transporteras från vattenverket och ansluts till de befintliga distributionsnäten i Älvkarleby och Gävle.
Din roll
Projektet består av flera delprojekt som befinner sig i olika faser, från ej påbörjat till pågående detaljprojektering. Vi söker nu en biträdande projektledare som kan vara med och stötta projektledningen när behovet av samordning inom projektet ökar och fler delprojekt startas upp.
Som biträdande projektledare deltar du i alla delar av projektet och dina arbetsuppgifter kommer att variera i takt med att du och projektet utvecklas. Exempel på arbetsuppgifter är framtagande av underlag för avrapportering, beslut, tidplaner, ekonomi, avtal samt uppföljning, prognoser och riskhantering.
I och med att projektet kommer pågå under lång tid framöver ges du möjlighet att utveckla projektets arbetssätt, rutiner och digitala verktyg och senare vara en viktig länk mellan projektet och driftorganisationen.
Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning med ett stort teknikintresse. För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av projekt inom process, industri eller bygg och anläggning, där du kan ha arbetat som uppdragsledare, projektledare eller projektingenjör.
Dina personliga egenskaper och förmågor
Som person gillar du att ha en central roll där du snabbt sätter dig in i olika situationer och kan formulera hur arbetet ska fortskrida. Du är strukturerad med förmåga att bidra till ett gott samarbetsklimat.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde efter överenskommelse och placeringsort är Gävle. Kollektivavtal finns.
Välkommen med din ansökan via e-post till [email protected]
Din ansökan vill vi ha senast 2022-01-23.
Kontakt
?Verkar det intressant? Slå en signal så berättar jag mer om jobbet och Gästrike Vatten.
Karin Svärd Hertel, Chef stora projekt, 070-249 25 06 Visa mindre

Vi söker en teknisk specialist inom el

Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Vi ingår tillsammans med Gavle Drift & Service i Gavlia-koncernen. Det är två bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles b... Visa mer
Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor och förskolor till idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Vi ingår tillsammans med Gavle Drift & Service i Gavlia-koncernen. Det är två bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles bästa!

Vi söker nu en teknisk specialist inom el till vår fastighetsavdelning.

På fastighetsavdelning arbetar vi med planerat underhåll, lokalanpassningar, hyresavtal genom in- och uthyrning och även inköp och försäljning av fastigheter. Idag förvaltar vi cirka 600 000 kvm lokalyta. På avdelningen har vi teknisk kompetens inom energi, mark, VVS, el, säkerhet, brand och byggnadsinformation för att säkerställa underhåll och utveckling av befintligt fastighetsbestånd.ARBETSUPPGIFTER
Som teknisk specialist är du en av bolagets sakkunniga inom elsystem för att säkerställa långsiktiga och hållbara lösningar för hela fastighetsbeståndet, såväl i ny- och ombyggnationer som i underhållsarbeten. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att delta som kravställare och beställarkompetens åt bolaget i utförandet av el-tekniska frågor. Du planerar och genomför el-revisioner och erhåller ett delegerat tillsynsansvar inom området el.

I din roll som teknisk specialist el kommer du även att bevaka säkerhetstekniska lösningar i byggprojekt och förvaltning. Du kommer att arbeta i nära samarbete med teknisk specialist inom säkerhetstekniska frågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla arbetet med el-tekniska frågor inom koncernen samt omvärldsbevakning inom området.
• Delta som sakkunnig inom el-tekniska frågor i och under byggprojekt och löpande frågor i förvaltningsskedet.
• Stötta och utveckla medarbetare inom koncernen i området el.
• Ansvara för koncernens projekteringsanvisningar för el och hissar, inklusive övergripande processer, rutiner och mallar inom ansvarsområdet.
• Delta vid upphandling av elteknik.
• Delta i arbetet med det årliga anslaget avseende el-tekniska investeringar samt elrevisioner och tillhörande åtgärder.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har en treårig akademisk examen med inriktning mot el, alternativt utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av el-tekniska frågor samt el-behörighet. Har du tidigare erfarenhet av säkerhetstekniska frågor är det meriterande. Du gör dig förstådd och förstår svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Du som söker behöver vara systematisk och noggrann i ditt arbete. Ha en god social kompetens och samarbetsförmåga. Vi ser också att du är drivande inom ditt ansvarsområde och har ett tekniskt intresse. Visa mindre